Arteterapia - warsztaty

Wykonawca: Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej Recreo

Proponujemy między innymi:

-„CHOPIN 2010 - Młodzieńcze życie artysty” - zajęcia, przybliżające sylwetkę tego znakomitego kompozytora (klasy IV-VI lub gimnazjum)

-„Sierotka Marycha” – problem uzależnień (klasy IV-VI lub gimnazjum)

-„Cztery pory roku teatralnego smyka”:Jesień, Zima, Wiosna, Lato

„Wariacje teatralnego smyka”:
>Pajęczaki (poruszamy problem odrzucenia przez grupę)
>Bzyczki (odkrywamy własne talenty)
>Mrowiaki (skąd się biorą szkolne niepowodzenia)
>Rysiki (przyjaźń – wartość

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wykonawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Główna wraz z 6 bibliotekami filialnymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Księgozbiór Biblioteki liczy obecnie ponad 700 tys. woluminów. W swych zbiorach posiada także niezwykle cenne kolekcje specjalne, m.in.: inkunabuły, stare druki, zbiory kartograficzne, graficzne oraz rękopiśmienne. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Do obsługi wykorzystuje system biblioteczny Horizon.
Do 2013r powstanie nowa Biblioteka UKW,z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy. (www.ukw.edu.pl/strona/projekty/biblioteka_glowna_ukw)

Importer książek

Wykonawca: Siesta s.c.

Importer książek

Księgarnia językowa

Wykonawca: Siesta s.c.

Księgarnia językowa

Udostępnianie zbiorów książkowych i multimedialnych

Wykonawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wypożyczamy, informujemy, doradzamy, organizujemy bezpłatne szkolenia, spotkania autorskie, lekcje. Zapewniamy możliwość pracy w czytelni oraz przy stanowiskach komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu. Nasze zbiory dostępne są w katalogu on-line http://tczew.pbw.progman.pl/

Biblioteka Skorosze

Wykonawca: Biblioteka Skorosze

Placówka ma charakter uniwersalny zarówno pod względem gromadzonych zbiorów (książki, filmy DVD, audioksiążki. prasa, muzyka, książki obcojęzyczne, internet), jak i prowadzonej działalności edukacyjno-informacyjnej (zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży).

Centrum Prasowe Foksal

Wykonawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Centru Prasowe Foksal prowadzi wynajem profesjonalnych sal z przeznaczeniem m.in. na konferencje prasowe oraz obsługę wydarzeń medialnych.

Pismo Święte

Wykonawca: Coolshop.pl

Oferujemy Państwu bogatą ofertę różnych przekładów i wydań Pisma Świętego

PRZEWODNIK BIBLIJNY

Wykonawca: Coolshop.pl

Proponujemy Państwu szeroki wybór przewodników biblijnych, atlasów, komentarzy

KOMENTARZ BIBLIJNY

Wykonawca: Coolshop.pl

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz komentarzy biblijnych do starego i nowego testamentu

Literatura chrześcijańśka

Wykonawca: Coolshop.pl

Oferujemy Państwu bogaty wachlarz Literatury biblijnej

Biblie

Wykonawca: Coolshop.pl

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką ofertę biblii- Tysiąclatek, Brytyjek i innych

Pismo Święte

Wykonawca: Coolshop.pl

szeroki wybór Pisma Świętego w różnych przekładach. Biblia warszawska, Tysiąclatka, Jerozolimska, Gdańska Poznańśka

Księgarnia chrześcijańska

Wykonawca: Coolshop.pl

zapraszamy do odwiedzenia naszej księgarni stacjoinarnej przy ulicy Hożej 66/68 pok 14

Biblioteka Główna Sapere Aude

Wykonawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Powierzchnię nowej biblioteki zaprojektowano na 17 800 m2 i podzielono na następujące działy:
- informacyjny,
- udostępniania zbiorów,
- zespół zbiorów specjalnych,
- zespół magazynów i konserwacji zbiorów,
- pracownię reprograficzną,
- pracownię digitalizacji,
- pracownię audiowizualną
- serwerownię.
W nowym budynku znajdą się również sale dydaktyczne i komputerowe dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2013.