Usługi biznesowe, prawne i finansowe - doradcy biznesowi, finansowi i prawnicy

Chcesz otworzyć własny biznes? Ten katalog sprawi, że będzie to wyjątkowo proste i szybkie. Znajdziesz tu wszystkie najważniejsze informacje o usługach, z których możesz skorzystać na starcie. Podpowiemy Ci, jak działa prawo i jak rozdysponować finanse. A jeśli z nimi krucho – tutaj dowiesz się, jakie kredyty będą dla Ciebie odpowiednie. A kiedy wszystko masz już zaplanowane, pozostaje tylko kwestia ubezpieczenia. Z bazą usług, którą oddajemy do Twojej dyspozycji, załatwisz wszystko dwa razy szybciej, dzięki czemu Twoja praca przyniesie pożądane efekty.

Coaching inteligencji emocjonalnej

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie po Pieninach; Przewodnik Pieniński

Inteligencja emocjonalna stanowi punkt wyjściowy dla coachingu. Dlatego ważne jest to aby udoskonalić swoją inteligencję emocjonalną. Jeżeli to zrobisz to uzyskasz poniższe korzyści:

- lepsze relacje z innymi

- lepsza komunikacja z innymi

- większa zdolność do empatii

- szacunek ze strony innych

- lepsza perspektywa dalszej kariery

- więcej pewności w zarządzaniu zmianami

- optymizm i poczucie pewności siebie

- zmniejszony poziom stresu

- zwiększona kreatywność

- umiejętność nauki na własnych błędach

Coaching inteligencji emocjonalnej może zmienić Twoje życie - pozostaje tylko pytanie czy jesteś na to gotowy i czy tego chcesz.

Coaching

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie po Pieninach; Przewodnik Pieniński

Pomogę Ci odszukać i wyzwolić potencjał. Nie tylko zmotywuję do działania, ale podsunę najpotrzebniejsze narzędzia, które pomogą Ci poznać cel i go zrealizować.

Coaching prowadzę w formie indywidualnej i grupowej w zakresie zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Specjalizuję się w pracy z młodzieżą, w coachingu kariery, w coachingu życiowym oraz w coachingu dla członków zarządu, prezesów i dyrektorów.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z usług coacha wybierz mnie - ponieważ:

 • jestem emocjonalnie inteligentna
 • interesuję się otaczającym światem
 • jestem uczciwa i etyczna
 • przejmuję się innymi ludźmi i doceniam ich najlepsze cechy, zdając sobie sprawę z tego, że ludzie są pełni zdolności i potencjału
 • znam własne granice, szanuję granice innych i nieustannie się rozwijam
 • jestem szczerze zainteresowana innymi ludźmi, nie oceniam ich i umię odłozyc na bok wszelkie uprzedzenia i założenia
 • ułatwiam wprowadzenie zmian
 • umiem nawiązać relacje, słuchać uważnie oraz zadawać wnikliwe i ważne pytania
 • wsłuchuję się w swoją intuicję, traktując ją jako wewnętrzny system nawigacji
 • zachęcam do przyjmowania nowych punktów widzenia i jestem pełna pozytywnej energii
 • jestem w pełni zaangażowana w swoje działania

Nadzór HACCP

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie po Pieninach; Przewodnik Pieniński

Moja oferta obejmuje konsultacje i doradztwo w zakresie praktycznych aspektów przestrzegania zasad systemu HACCP. Przeprowadzam audyt wewnętrzny, podczas którego weryfikuje system jakości oparty na wymaganiach norm lub standardach branżowych, sprawdzam dokumentację, przestrzeganie procedur oraz certyfikatów ze szkoleń.

Księga HACCP i księga GMP/GHP

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie po Pieninach; Przewodnik Pieniński

W opracowywanych przeze mnie księgach HACCP oraz GMP/GHP znajdują się wszystkie rozdziały, instrukcje, procedury oraz karty zapisów, które są wymagane przez Inspekcję Sanitarną.
Oferta skierowana jest do firm zajmujących się sprzedażą i produkcją żywności, w tym m.in. żywieniem zbiorowym otwartym, żywieniem zbiorowym zamkniętym, obrotem żywnością oraz piekarni, cukierni, kawiarni, lodziarni, szkół, przedszkoli.

Plan poprawy warunków bhp.

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie po Pieninach; Przewodnik Pieniński

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jest to proces ciągły. Zakres niezbędnych działań wyznaczają plany poprawy warunków pracy zawierające harmonogramy zastosowania niezbędnych środków zmniejszających ryzyko zawodowe - sporządzane na podstawie ustaleń dokonanych w ramach oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywana pracą.

Instrukcje BHP

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie po Pieninach; Przewodnik Pieniński

Dobrze opracowana instrukcja bhp powinna:

 • być krótka,
 • być rzeczowa,
 • być czytelna,
 • ujmować wszystkie czynności, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy, wskazywać procedury lub sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych i w razie wypadków.

Instrukcja bhp (w zależności od potrzeb) powinna składać się z następujących elementów:
 • uwagi (informacje) ogólne (np. kto jest upoważniony do obsługi urządzenia, informacje dotyczące badań profilaktycznych, szkoleń bhp lub kwalifikacji zawodowych, uwagi dotyczące odzieży i obuwia roboczego oraz środków indywidualnej ochrony),
 • podstawowe warunki bezpiecznej pracy (informacje dotyczące organizacji stanowiska pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa, np. w zakresie wyznaczania i utrzymania dróg transportowych itp.),
 • czynności przed rozpoczęciem pracy (np. w zakresie kontroli stanu technicznego urządzenia lub przygotowania materiału do obróbki),
 • czynności podczas pracy (takie, których wykonywanie czy przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo pracy),
 • czynności zabronione (np. przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zabrania się operatorowi podnoszenia innych osób na widłach wózka),
 • czynności po zakończeniu pracy (np. informacje o uporządkowaniu stanowiska pracy),
 • uwagi końcowe (np. jakie postępowanie obowiązuje, jeśli nastąpi wypadek na stanowisku pracy, sposób przekazania stanowiska następcy przy pracy zmianowej).

Każda instrukcji bhp powinna mieć precyzyjnie określenie czynności wykonywane na danym stanowisku pracy (przed rozpoczęciem pracy, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu), uwzględniając fakt, w jaki sposób czynności te przekładają się na bezpieczeństwo lub higienę pracy.

Coaching menedżerski

Wykonawca: Empowerment Coaching

Coaching menedżerski to indywidualna współpraca z doświadczonym coachem, który poprzez indywidualne rozmowy pomaga rozwiązywać problemy, z którymi mierzą się współczesna liderka i lider biznesowy.

Zakres tematów może być bardzo szeroki i zależy od tego na czym danemu menadżerowi w danej chwili najbardziej zależy.

Zgłoszenie wierzytelności

Wykonawca: Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria r. pr. J. Orłowska-Pączek

Reprezentujemy zarówno dłużników jak i wierzycieli w toku postępowania upadłościowego. Zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem uczestniczenia w podziale funduszu masy upadłości. Bardzo często wierzyciele nie wiedzą o fakcie ogłoszenia upadłości przez konsumenta. Zgłoszenie wierzytelności co do zasady powinno być dokonane za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego w systemie teleinformatycznym.

Cena: 1000 zł

Reprezentacja w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wykonawca: Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria r. pr. J. Orłowska-Pączek

Najpełniejszą ochronę praw konsumenta w toku postępowania upadłościowego zapewnia pomoc profesjonalnego prawnika, tj. adwokata lub radcy prawnego. Prawnik taki może reprezentować Klienta w Sądzie, także na rozprawie. Wsparcie zawodowego pełnomocnika jest bardzo ważne.

Cena: 4200 zł

Porada prawna w sprawie upadłości konsumenckiej

Wykonawca: Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria r. pr. J. Orłowska-Pączek

W ramach porady prawnej w sprawie upadłości konsumenckiej przeanalizujemy Twoją sytuację związaną z zadłużeniem i ustalimy czy to własnie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest najlepszym możliwym rozwiązaniem z Twojego puntu widzenia. Pamiętaj, że złożenie takiego wniosku jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, jak ma to miejsce, w przypadku przedsiębiorców.

Cena: 200 zł

Kadry i płace

Wykonawca: Volenti Rachunkowość Sp. z o.o.

Outsourcing płac obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac
 • rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub powołanego na członka zarządu
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS
 • rozliczanie zajęć egzekucyjnych
 • rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT
 • wsparcie w bieżącej obsłudze PPK

Outsourcing kadr obejmuje:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • kontrolowanie terminów ważności umów, badań lekarskich i szkoleń BHP
 • monitorowanie terminów kończących się umów o pracę, powrotów z urlopów macierzyńskich
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt

Wykonawca: Volenti Rachunkowość Sp. z o.o.

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) prowadzi się przy spełnieniu następujących warunków:

 • podatek rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 12% i 32%) lub liniowo (stawka 19),
 • działalność gospodarcza prowadzona jest indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej,
 • przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.
Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń.
W rozliczeniu podatkowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Ryczałt jest opłacalny dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Księgi handlowe

Wykonawca: Volenti Rachunkowość Sp. z o.o.

Pełna księgowość w VOLENTI obejmuje:

 • tworzenie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • rejestrację dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie wymaganych ewidencji: rejestr zakupów i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia
 • przygotowywanie zestawienia obrotów i sald
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE
 • sporządzania deklaracji INTRASTAT na potrzeby Urzędu Celnego
 • przygotowywanie dokumentacji i wyliczanie zobowiązań wobec ZUS
 • rozliczenia pracowników
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • stałą analizę kosztów i przychodów
 • bieżącą kontrolę zobowiązań i należności firmy klienta – uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitorowanie płatności
 • bieżącą informację o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatków

Producent nagrobków / pomników

Wykonawca: JERZY NOWAK - Kompleksowe Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie

Jesteśmy firmą działającą na rynku od ponad 25 lat. Kluczem do sukcesu naszej firmy jest profesjonalizm oraz wiedza podparta wieloletnim doświadczeniem, które pozwoliło nam na wypracowanie wizerunku firmy godnej zaufania.

Posiadamy bardzo szeroką gamme usług kamieniarskich. Specjalizujemy się w produkcji nagrobków jak również produktów, wykorzystywanych w sektorze budowlanym.

Wszystko to w połączeniu z okazyjnymi cenami oraz szybką realizacją zamówień gwarantuje zadowolenie naszych klientów.


Zakres świadczonych przez nas usług kamieniarskich:

- nagrobki granitowe
- płyty surowe
- płyty polerowane
- wazony
- galanteria (literki, krzyże, etc...)
- wyroby dla budownictwa

Klepsydry, Nekrologi, Stypy, Wiązanki

Wykonawca: JERZY NOWAK - Kompleksowe Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie

Na Państwa życzenie oferujemy dodatkowe usługi polegające na:

- przygotowaniu oraz wydrukowaniu klepsydr
- przygotowaniu raz organizacji nekrologów w lokalnej prasie
- organizacja styp
- organizacja wieńcy