Usługi biznesowe, prawne i finansowe - doradcy biznesowi, finansowi i prawnicy

Chcesz otworzyć własny biznes? Ten katalog sprawi, że będzie to wyjątkowo proste i szybkie. Znajdziesz tu wszystkie najważniejsze informacje o usługach, z których możesz skorzystać na starcie. Podpowiemy Ci, jak działa prawo i jak rozdysponować finanse. A jeśli z nimi krucho – tutaj dowiesz się, jakie kredyty będą dla Ciebie odpowiednie. A kiedy wszystko masz już zaplanowane, pozostaje tylko kwestia ubezpieczenia. Z bazą usług, którą oddajemy do Twojej dyspozycji, załatwisz wszystko dwa razy szybciej, dzięki czemu Twoja praca przyniesie pożądane efekty.

ECTD

Wykonawca: TopPharm Consulting

Usługa tworzenia i konwersji formatu eCTD oraz NeeS i VNeeS dla produktów leczniczych wraz z doradztwem.

Regulatory affairs, doradztwo farmaceutyczne

Wykonawca: TopPharm Consulting

Usługi regulatory affairs/doradztwa farmaceutycznego dla produktów produktów leczniczych (leków), wyrobów medycznych, suplementów diety, FSMP, w tym tworzenie i doradztwo w zakresie dokumentacji tych produktów, tworzenie formatu eCTD, doradztwo i prowadzenie procesów rejestracji oraz zmian i re-rejestracji w EU, usługi pharmacovigilance i badania czytelności ulotki oraz inne usługi komplementarne.

Doradztwo w zakresie systemów zarządzania

Wykonawca: INSIGNIA Doradztwo i Szkolenia Katarzyna Szachowicz

Zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie systemów zarządzania - ISO 9001 – jakość, 27001 bezpieczeństwo informacji, 31000 zarządzanie ryzykiem, RODO.
W zależności od potrzeb w ramach współpracy zajmuje się audytami wewnętrznymi, diagnozą systemu zarządzania ISO u klienta, wsparciem przy wdrażaniu, modyfikacji i utrzymaniu systemów ISO.
Serdecznie zapraszam do współpracy.

Doradztwo w zakresie systemów zarządzania

Kadry i płace

Wykonawca: Biuro Księgowe Teresa Kiełbowska

Zajmujemy się obsługą kadrowo - płacową. Klientom zapewniamy pomoc z zakresu:

 • Prowadzenia ewidencji pracowników.
 • Prowadzenia akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych.
 • Prowadzenia dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy.
 • Rejestrowania pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie.
 • Rejestracji zwolnień lekarskich;
 • Wprowadzania, aktualizowania i archiwizowania danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace.
 • Sporządzania sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane).
 • Dokonywania okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów).
 • Prowadzenia bieżącego archiwum akt osobowych pracowników.
 • Naliczania wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami.
 • Sporządzania list płac.
 • Prowadzenia kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja.
 • Naliczania wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych.
 • Naliczania i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło.
 • Sporządzania miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń.
 • Sporządzania i wysyłania miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzania Raportów Rocznych.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę.

Kadry i płace

Opracowania wniosku rejestracyjnego do BDO

Wykonawca: ASTEREKO Maciej Czechowski

Witam

Nasza firma oferuje przygotowanie wniosku rejestracyjnego do bazy danych prowadzonej przez Urzędy Marszałkowskie (BDO)

Od 01.01.2020r. odbiory odpadów z firmy trzeba będzie zgłaszać przez BDO.

Z poważaniem

Maciej Czechowski

opracowania wniosku rejestracyjnego do BDO

12-osobowa sala na wynajem

Wykonawca: eduFuturo - szkolenia i warsztaty biznesowe

Do wynajęcia 12-osobowa klimatyzowana sala szkoleniowa z dostępem do światła dziennego i wyjściem na taras w Warszawie przy ul. Cybernetyki 4A lok. 174. W wyposażeniu projektor BenQ, flipchart oraz tablica magnetyczna - 420 zł netto/dzień lub 65 zł netto/h. W cenie całodzienny nielimitowany serwis kawowy. Dostępność sal można sprawdzić na stronie www.saleMordor.pl

Cena: 65 zł

12-osobowa sala na wynajem

Usługi produkcji

Wykonawca: PPH CEZAR CEZARY CUKRAS

Usługi:
- Spodnie
- Marynarki
- Koszulki
- Mundurki szkolne
- Polówki

Usługi produkcji

Ochrona międzynarodowa

Wykonawca: Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas

Ochrona międzynarodowa znaków towarowych, wynalazków i wzorów przemysłowych.
- przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych, logo w ramach procedury Wspólnotowej do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM z/s w Alicante oraz w ramach Porozumienia Madryckiego do Biura Międzynarodowego WIPO z/s w Genewie.
- przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych w ramach procedury Wspólnotowej do OHIM z/s w Alicante
- przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków w ramach procedury międzynarodowej PCT (Patent Cooperation Treaty)oraz europejskiej do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Rzecznik patentowy

Wykonawca: Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas

Rzecznik patentowy Katarzyna Sas zajmuje szeroko rozumianą ochroną własności przemysłowej i intelektualnej.
W szczególności zgłoszeniami wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w trybie krajowym i międzynarodowym, badaniami patentowymi, opiniami prawnymi, reprezentowaniem klienta w sprawach spornych w procedurze krajowej i międzynarodowej.

Wzory przemysłowe

Wykonawca: Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas

Ochrona wzorów przemysłowych w trybie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym.

Wzory użytkowe

Wykonawca: Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas

Wzory użytkowe

Patenty

Wykonawca: Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas

Patenty

Wynalazki

Wykonawca: Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas

Wynalazki

Logo firmy

Wykonawca: Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas

Logo firmy

Znaki towarowe

Wykonawca: Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas

Ochrona w trybie krajowym i międzynarodowym znaków towarowych