Usługi biznesowe, prawne i finansowe - doradcy biznesowi, finansowi i prawnicy

Chcesz otworzyć własny biznes? Ten katalog sprawi, że będzie to wyjątkowo proste i szybkie. Znajdziesz tu wszystkie najważniejsze informacje o usługach, z których możesz skorzystać na starcie. Podpowiemy Ci, jak działa prawo i jak rozdysponować finanse. A jeśli z nimi krucho – tutaj dowiesz się, jakie kredyty będą dla Ciebie odpowiednie. A kiedy wszystko masz już zaplanowane, pozostaje tylko kwestia ubezpieczenia. Z bazą usług, którą oddajemy do Twojej dyspozycji, załatwisz wszystko dwa razy szybciej, dzięki czemu Twoja praca przyniesie pożądane efekty.

Hurtownia

Wykonawca: P.H. DUET Sp.j. E.Lubarska I.Tomasińska K.Tomasiński

Hurtownia spożywcza. Kawa, herbata i słodycze. Również oferta B2B online.

Służba BHP

Wykonawca: Consultrix - Centrum Obsługi Biznesu

Wykonujemy zadania należące do zakresu działań służby BHP. Powierzając nam pełnienie zadań służby bhp, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych! Proponujemy:

 • wdrażanie autorskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z PN-N 18001:2004,
 • prowadzenie dokumentacji: karty ewidencji i przekazania odpadów, ewidencji emisji zanieczyszczeń,
 • badanie czynników toksycznych, hałasu, zapylenia, drgań ogólnych i miejscowych, mikroklimatu,
 • pomiary okresowe oraz kontrolne instalacji elektrycznych,
 • organizacja i prowadzenie profilaktycznej opieki medycznej nad pracującymi,
 • ocena ryzyka zawodowego, wdrażanie systemów norm jakościowych ISO, wdrażanie systemu HACCP, audyt z zakresu ochrony pracy,
 • usługi PPOŻ. - projekty, ekspertyzy pożarowe, oceny warunków ewakuacji, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia PPOŻ., legalizacja, naprawa oraz sprzedaż gaśnic,
 • przeglądy budowlane,
 • Opracowania - dokumentacja powypadkowa,
 • Sprzedaż: środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, instrukcji bhp (stanowiskowych), wydawnictw książkowych.
Nasza oferta jest skierowana dla wszystkich firm, które chcą zadbać o bezpieczeństwo w swojej firmie.

Służba BHP

Zakład pogrzebowy

Wykonawca: Zakład Usług Pogrzebowych Arkadia

usługi pogrzebowe zakład pogrzebowy ceremonie pogrzebowe pogrzeby Ostrowiec wieńce wiązanki kwiaty stroiki karawan żałobnicy transport zmarłych całodobowy przewóz zwłok kremacja trumny urny

zakład pogrzebowy

RODO

Wykonawca: BHP i Obsługa Kadrowa

Ochrona Danych Osobowych / RODO / IOD

Jak już zapewne Państwo wiedzą od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy UE regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

Niebawem Sejm RP także będzie debatował nad przyjęciem nowej ustawy zmieniającej dotychczasowe przepisy.

Analizując projekt ustawy, który pryjęty przez Rząd RP można w stwierdzić, iż rozwiązania krajowe nie będą się różniły od ogólnych zasad europejskich.

W świetle powyższych zmian najważniejszym jest to, że każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe zobowiązany jest do wprowadzenia adekwatnych zabezpieczeń pozwalających na ochronę danych osobowych.

Przetwarzaniem danych jest także ich gromadzenie. Powoduje to, ze zbieranie danych od pracowników zobowiązuje pracodawcę do stosowania zapisów ustawy.

Dodatkowe obowiązki nałożone są na:

1) jednostki budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2) podmioty przetwarzające dane na dużą skalę (W tym przypadku wyznacznikiem jest zasięg terytorialny oraz skala usług.)

Te podmioty muszą wyznaczyć u siebie Inspektora Ochrony Danych czyli osobę, która będzie monitorowała czy nie dochodzi do naruszania przepisów, oraz poinformować o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W związku z powyższym oferujemy Państwu doradztwo oraz wdrożenie niezbędznych procedur.

RODO

Badania i pomiary czynników środowiska pracy

Wykonawca: Consultrix - Centrum Obsługi Biznesu

Przeprowadzamy badania warunków środowiska pracy. Wykonujemy m.in. pomiary natężenia hałasu, natężenia zanieczyszczeń powietrza (zapylenia, stężenia substancji chemicznych itp.), warunków mikroklimatu. Współpracujemy z Laboratorium Badań Środowiska Pracy MILAB s.c.

Badania i pomiary czynników środowiska pracy

Usługi PPOŻ.

Wykonawca: Consultrix - Centrum Obsługi Biznesu

W ramach usług zajmujemy się ochroną przeciwpożarową w przedsiębiorstwach. Nasz zespół tworzą wyszkoleni i doświadczeni eksperci pożarnictwa, których wiedza i umiejętności są niezastąpione, w walce z ognistym żywiołem. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie analiz i audytów przeciwpożarowych, opracowywaniu technik postępowania na wypadek pożaru.
Nasza oferta obejmuje:
- opracowanie projektów, ekspertyz pożarowych, oceny warunków ewakuacji oraz wymagań w stosunku do technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz wymagań pożarowych w instrukcjach techniczno - ruchowych,
- opracowanie analiz zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego obiektów,
- prowadzenie szkoleń z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- opiniowanie obiektów pod względem wymagań przeciwpożarowych;
- legalizacja, naprawa i sprzedaż gaśnic.

Usługi PPOŻ.

Postępowanie karne, akt oskarżenia, tymczasowy areszt

Wykonawca: LEX Ultima Kancelaria Adwokacka Wirginia Czaczkowska-Jabłońska

Działania Kancelarii podejmowane są na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Niezależnie od reprezentowania strony w postępowaniu o przestępstwa oznaczone w polskim prawie karnym, Kancelaria podejmuje wszelkie czynności dotyczące skazanych w postępowaniu wykonawczym tj. wnioski o przerwy w wykonywaniu kary, odroczenia wykonania kary i innych. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej, zapewniamy reprezentację Klienta na Policji, w Prokuraturze lub przed Sądem, dokładną analizę akt sprawy (w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej) oraz wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Postępowanie karne, akt oskarżenia, tymczasowy areszt

Sprawy z zakresu prawa pracy

Wykonawca: LEX Ultima Kancelaria Adwokacka Wirginia Czaczkowska-Jabłońska

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw z prawa pracy. Oprócz doradztwa prawnego dotyczącego kwestii pracowniczych, Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników poszkodowanych przez pracodawców jak i na rzecz pracodawców – podmiotów zatrudniających. Do typowych spraw z zakresu prawa pracy należą m.in. sprawy o bezprawne zwolnienie pracownika, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za dyskryminacje lub mobbing, zapłatę zaległego wynagrodzenia w tym za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie, sporządzanie i analiza umów o pracę w tym kwestii związanych z zakazem konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ukończeniu, szczegółowe określenie praw i obowiązków pracowników i pracodawców w umowie o pracę, spisywanie ugód między stronami, żądanie odszkodowań przez pracodawcę od pracownika.

Sprawy z zakresu prawa pracy

Nabycie spadku, zachowek

Wykonawca: LEX Ultima Kancelaria Adwokacka Wirginia Czaczkowska-Jabłońska

W Kancelarii można zlecić reprezentację w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz uzyskać poradę prawną. Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, która obejmuje czynności związane z przygotowaniem i odwoływaniem testamentów, wydziedziczaniem osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, nabywaniem praw do masy spadkowej, dochodzeniem prawa zachowku, podważaniem fałszywych testamentów, wydziedziczeniem, zbywaniem udziału spadkowego, działem spadku i wiele innych.

Nabycie spadku, zachowek

Rozwody,alimenty, podział majątku

Wykonawca: LEX Ultima Kancelaria Adwokacka Wirginia Czaczkowska-Jabłońska

Kancelaria Adwokacka LEX ULTIMA zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych zarówno z orzekaniem o winie jak i bez orzekania o winie oraz wszystkimi sprawami związanymi z orzeczeniem rozwodu tj. alimenty na rzecz dzieci i/lub małżonka, kontakty rodziców z dzieckiem, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, podział majątku małżeńskiego itd. Mamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozliczenie konkubinatu po zakończeniu związku nieformalnego.

Rozwody,alimenty, podział majątku

Biuro księgowe

Wykonawca: K&K Kancelaria Doradcza sp. z o.o.

Wysyłka JPK i ciągłe zmiany budzą niepokój? My się tym zajmiemy!

Zmień księgowość analogową na naszą!


Oferujemy usługi w zakresie:

- Księgi handlowe
- Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
- Ryczałt ewidencjonowany
- VAT
- JPK
- Kadry
- Płace i ZUS

Zapraszamy do współpracy

Biuro księgowe

Obsługa kadrowo-płacowa

Wykonawca: K&K Kancelaria Doradcza sp. z o.o.

Dla Państwa zajmiemy się:

- naliczaniem płac
- naliczaniem podatków od wynagrodzeń
- sporządzaniem deklaracji PIT-4, PIT-11, ZUS
- pomożemy w zakresie BHP, akt osobowych, ewidencji

serdecznie zapraszamy

Obsługa kadrowo-płacowa

Księgowość on-line

Wykonawca: K&K Kancelaria Doradcza sp. z o.o.

Wychodząc na przeciw postępowi technologicznemu i szanując Państwa czas poprowadzimy Państwa księgowość on-line.

Państwo przesyłacie nam potrzebną dokumentacje e-mailem, my wykonujemy swoja pracę i jej efekty przedstawiami w e-mailu zwrotnym.

Ta forma współpracy jest o tyle dogodna, że dokumenty do nas możecie Państwo dostarczyć w dowolnie wybranych przez siebie godzinach.

Zapraszamy!

Księgowość on-line

Księgi Handlowe

Wykonawca: K&K Kancelaria Doradcza sp. z o.o.

Obsługujemy:

 • Spółki prawa handlowego
 • Spółki osobowe
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje

Sporządzamy:
• deklaracje dla Urzędów Skarbowych oraz ZUS,
• sprawozdania finansowe,
• sprawozdania GUS,
• listy płac,

Zapraszamy do współpracy.

Księgi Handlowe

Prowadzenie księgowości

Wykonawca: K&K Kancelaria Doradcza sp. z o.o.

W Państwa imieniu poprowadzimy:

 • księgi handlowe
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • rejestry VAT

Przygotujemy:
 • deklaracje VAT, CIT, PIT
 • JPK
 • rozliczenia roczne

Zajmiemy się:
- obsługa płac
- obsługą kadr
- obsługą ZUS

Oferujemy pomoc:
- z zakresu BHP
- przy prowadzeniu akt osobowych
- przy zakupie oprogramowania firmy INSERT

Zapraszamy do współpracy.

Prowadzenie księgowości