Usługi finansowe - doradcy finansowi i inwestycyjni

Zastanawiasz się co zrobić, by Twoja firma funkcjonowała jak należy? Tutaj znajdziesz ludzi, którzy Ci w tym pomogą. W naszym katalogu znajdziesz szereg firm konsultingowych, których zadaniem jest fachowe doradztwo gospodarcze oraz listę profesjonalistów prowadzących doradztwo inwestycyjne. Prowadzenie Twoich ksiąg rachunkowych i wykonanie bilansów przejmą biegli rewidenci, których również znajdziesz w bazie. Prezentowane tutaj usługi finansowe, np. bankowość elektroniczna znacznie ułatwią Ci prowadzenie firmy.

Licencjonowane biuro rachunkowe certyfikat MF

Wykonawca: Aurum Biuro Rachunkowe

KSIĘGI HANDLOWE, KPiR, Ryczałt, Kadry, ZUS, rozliczenia roczne PIT

Kredyt samochodowy

Wykonawca: Leasing

Kredyty i pożyczki samochodowe na uproszczonych warunkach dla nowych i uzywanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t.

Kredyt samochodowy

Kantor Wymiany Walut

Wykonawca: Kantor Wymiany Walut JAROTY

Oferujemy wymianę walut w najbardziej korzystnych cenach.
Ceny zawsze najbliżej rynku. Możliwość negocjacji.

Kantor Wymiany Walut

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wykonawca: Biuro Rachunkowe - Usługi Teresa Olaniecka

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - zarówno dla podmiotów osobowych, jak i prawnych. Dodatkowo pełna analiza i sprawozdawczość względem odpowiednich podmiotów finansowych. Doradztwo finansowe oraz możliwość prowadzenia kadr.

Biuro dostosowuje się do Państwa potrzeb - zarówno pod kątem przyjmowania interesantów, jak i przekazu dokumentów. Świadczy usługi doradcze i przygotowuje analizy, biznesplany, przepływy oraz wszystkie dokumenty o które prosi przedsiębiorca. Pakiet usług jest indywidualnie negocjowany z każdym klientem.

Zasiłki na dzieci w Norwegii

Wykonawca: NorEkspert Borys Borowski

Polacy pracujący w Norwegii mają zwykle prawo do wnioskowania o zasiłki na dzieci w tym kraju. Uzyskanie zasiłków wiąże się z dużymi korzyściami finansowymi. Podstawowy zasiłek (zasiłek rodzinny, norw. barnetrygd) gwarantuje 970 NOK miesięcznie na każde dziecko. Z kolei zasiłek opiekuńczy (norw. kontantstøtte) zapewnia aż 6000 NOK miesięcznie przez pierwszy rok życia dziecka (13-23 miesięcy).

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w procesie uzyskania świadczeń socjalnych z Norwegii. Zajmujemy się przygotowywaniem wniosków, reprezentowaniem klienta przed urzędami i korespondencją urzędową w imieniu klienta.

Pomagamy uzyskać zasiłki i świadczenia socjalne, takie jak:
-Zasiłek rodzinny (norw. barnetrygd),
-Zasiłek opiekuńczy (norw. kontantstøtte),
-Zasiłek rodzicielski (norw. foreldrepenger),
-Becikowe (norw. engangsstønad),
-Zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger),
-Zasiłek przejściowy (AAP) (norw. arbeidsavklaringspenger),
-Zasiłek chorobowy (norw. sykepenger),
-Świadczenia pośmiertne,
i wiele innych świadczeń socjalnych.

Zapraszamy!

http://norekspert.no/zasilki

Cena: 399 zł

Skup, sprzedaż, wymiana walut

Wykonawca: Kantor Wymiany Walut Sławomir Sokołowski

Kantor Wymiany Walut Sławomir Sokołowski. Od 20 lat najkorzystniejsze kursy walut w regionie. Ceny hurtowe dla wszystkich Klientów.

skup, sprzedaż, wymiana walut

Kantor Wymiany Walut

Wykonawca: Kantor Wymiany Walut Sławomir Sokołowski

Kantor Sokołowski. Skup, sprzedaż, wymiana walut. Od 20 lat najkorzystniejsze ceny w regionie.

Kantor Wymiany Walut

Usługa wyproadzania zaległości księgowych

Wykonawca: TAX-RZESZOW SP. Z O.O.

1. Sporządzanie wniosków o rozłożenie zaległości na raty w Urzędzie Skarbowym , ZUS

2. Pilnowanie wykonywania zapisów ugód z w/w instytucjami

usługa wyproadzania zaległości księgowych

Prowadzenie kadr

Wykonawca: TAX-RZESZOW SP. Z O.O.

sporządzania list płac dla pracowników
przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS – wg zapotrzebowania klienta
sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło
sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
prowadzenie teczek osobowych;
sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
prowadzenie ewidencji urlopowej;
generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
szkolenia z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej
inne usługi BHP
opracowanie regulaminu pracy i wynagradzania

prowadzenie kadr

Usługa nadzoru księgowego

Wykonawca: TAX-RZESZOW SP. Z O.O.

1. monitoring płatności

2. weryfikacja dokumentów księgowych zakupowych i sprzedażowych

3. przygotowywanie raportów wg zleceń kontrahentów

4.opracowanie instrukcji obiegu dokumentów

usługa nadzoru księgowego

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

Wykonawca: TAX-RZESZOW SP. Z O.O.

Księgowość prowadzona jest na podstawie dokumentów dostarczonych przez klientów ,
We współpracy z klientami nasi pracownicy przygotują plan kont który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
Za roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie pobieramy dodatkowych opłat
sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, jak również bilansu i rachunku zysków i strat na każde żądanie klienta
sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT, a także pliki JPK
dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
sporządzamy sprawozdania dla GUS ,NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi w czasie kontroli
wyprowadzanie zaległości księgowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Wykonawca: TAX Center

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Aida

Ewidencja przychodów prowadzona w programie symfonia,

Cena: 80 zł

Ryczałt ewidencjonowany

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Aida

Prowadzenie księgi w programie Symfonia, rozliczenia VAT, rozliczenia ZUS, rozliczenia PIT

Cena: 120 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księgowość online

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Aida

wysyłka dokumentów online, skany dokumentów,

Cena: 120 zł

księgowość online