Kredyt na start

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Kredyty na start – dla nowych firm

Kredyt na start

Kredyt samochodowy

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Kredyty samochodowe - na zakup różnego rodzaju środków transportu

Kredyt samochodowy

Faktoring

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

- Faktoring rozproszeniowy (klasyczny)
- Faktoring uproszczony
- Faktoring eksportowy
- Faktoring pełny (bez regresu)
- Faktoring niepełny (z regresem)
- Ponadto – faktoring pakietów, faktoring odwrotny, faktoring wymagalnościowy, faktoring zamówieniowy oraz zaliczka faktoringowa

Faktoring

Fundusze pomocowe i dotacje

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Zakres naszej pomocy to:
- dobór odpowiedniego programu pomocowego i wstępna analiza szans pozyskania funduszy
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, wniosków, biznes planów, studiów wykonalności
- opracowywanie raportów z ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
- pomoc w uzyskaniu niezbędnych zaświadczeń i opinii (np. opinii o innowacyjności)
- pomoc w uzyskaniu promes kredytowych i leasingowych
- monitorowanie procesu oceny wniosku, przygotowywanie pism i ew. odwołań od decyzji

Fundusze pomocowe i dotacje

Obsługa należności

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

- Wykup należności niewymagalnych - umowa kupna - sprzedaży wierzytelności umożliwiająca natychmiastowe spieniężenie faktury przed terminem jej płatności
- Wykup należności wymagalnych - umowa kupna - sprzedaży wierzytelności pozwala na szybkie upłynnienie przeterminowanej płatności
- Windykacja - kompleksowa obsługa na wszystkich etapach
- Windykacja z zaliczką – umożliwia uzyskanie środków jeszcze przed ich odzyskaniem

Obsługa należności

Ochrona prawna dłużników

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Niestety coraz częściej przychodzi zmierzyć się przedsiębiorcom z finansowymi trudnościami. Aby pomóc naszym Klientom, oferujemy we współpracy z doświadczonymi prawnikami Kancelarii Prawnej szereg specjalistycznych usług:
- negocjacje i ugody z wierzycielami
- obsługa i negocjacje z US i ZUS
- restrukturyzacja
- antywindykacja
- oddłużenia
- czyszczenie rejestrów BIK, BIG, KRD, BR i inne

Ochrona prawna dłużników

Kredyt gotówkowy

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Kredyty gotówkowe - do 150 000 PLN na dowolny cel

Kredyt gotówkowy

Kredyt konsolidacyjny

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Kredyty konsolidacyjne - na spłatę posiadanych kredytów do 150 000 PLN

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt samochodowy

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Kredyty samochodowe - na zakup lub refinansowanie zakupu samochodu

Kredyt samochodowy

Pełna księgowość

Wykonawca: E-BROS Rafał Kurabiowski

W ramach usługi Pełna księgowość rozliczamy

  • spółki osobowe, komandytowe, partnerskie, z o.o. oraz inne które są zobligowane przepisami ustawy o rachunkowości prowadzić Księgi handlowe

  • prowadzimy szczegółową analitykę należności i zobowiązań

  • sporządzamy dodatkowe zestawienia i analizy finansowe dla banków i instytucji leasingowych, pomagamy wypełniać druki do KRS

  • cena usługi uzależniona od ilości dokumentów oraz od ilości zapisów na wyciągu bankowym

Kredyt mieszkaniowy

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Kredyty mieszkaniowe – na zakup, budowę lub remont nieruchomości

Kredyt mieszkaniowy

Pożyczka hipoteczna

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Pożyczki hipoteczne – na cel dowolny

Pożyczka hipoteczna

Konsolidacja hipoteczna

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Konsolidacje hipoteczne - na spłatę różnych zobowiązań

Konsolidacja hipoteczna

Oferta inwestycyjna

Wykonawca: WBR Centrum Finansowe

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami szereg interesujących ofert inwestycyjnych. Nasi specjaliści od inwestycji przygotują propozycje zindywidualizowanych planów inwestycyjnych, zgodnie z preferencjami Klientów.

Oferta inwestycyjna

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Wykonawca: Księgowość Firm BILANS

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów