Doradztwo gospodarcze - Usluger.pl

Doradztwo gospodarcze, nazywane inaczej konsultingiem gospodarczym to bardzo szeroka definicja, zawierająca w sobie wiele specjalistycznych elementów. W jej zakres wchodzi doradztwo z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, bankowości, prawa itp. Jest to coraz popularniejszy sposób na tworzenie planów rozwojowych firmy, gdyż doradca gwarantuje nam wiedzę z wielu dziedzin i nie ma konieczności zatrudniania w tym celu kilku etatowych pracowników. Jeżeli potrzebujesz kompleksowej pomocy i informacji jak prowadzić biznes, to w tym katalogu znajdziesz wielu specjalistów, mających duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Zarządzanie finansami - outsourcing

Wykonawca: Consulting

Doświadczony i posiadający wysokie kwalifikacje menadżer będzie w stanie w ramach usługi zewnętrznej (w części nominalnego czasu pracy – uzgodniona ilość godzin tygodniowo) zapewnić Państwu wsparcie.
Bieżąca obsługa może obejmować szereg działań wg ustalonego wspólnie zakresu, np.:
 Bieżące raportowanie (wg konkretnych potrzeb)
 Budżetowanie, controling
 Ostrzeżenia (red flags): przede wszystkim w zakresie przekroczeń budżetowych, narastania należności i zapasów, itp.
 Tworzenie planów dłuższych, szczególnie w zakresie rozwoju, jego finansowania
 Inne elementy zarządzani: np. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i ich analiza, zarządzanie ryzykiem kursowym itp.

Interim Management

Wykonawca: Consulting

W działalności firm zdarzają się sytuacje, które wymagają podjęcia nowych wyzwań, szeregu zmian dostosowawczych lub naprawczych. Do takich specjalnych zadań warto na pewien określony czas zatrudnić doświadczonego i kompetentnego specjalistę.

Rozliczenia firm, rachunkowość

Wykonawca: B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o.

Oferujemy profesjonalne usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb Przedsiębiorstwa.

Umów się na spotkanie, a my znajdziemy rozwiązanie dla Twojego Biznesu.

Darmowe konsultacje księgowe

Wykonawca: Kre@tywna Spółka z o.o.

Darmowe konsultacje księgowe dla firm, w celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt

Darmowe konsultacje księgowe

Planowanie strategiczne

Wykonawca: Master Marketing Piotr Bogucki

W ramach współpracy przeprowadzimy kompleksową analizę aktualnej sytuacji wewnętrznej oraz rynkowej firmy, identyfikując czynniki wspierające i utrudniające jej dalszy rozwój.
Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy opracujemy zwartą koncepcję działania, w ujęciu strategicznym i taktycznym, uwzględniając zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi marketingowych.

Planowanie strategiczne

Due dilligence

Wykonawca: Consulting

Pełne badanie stanu firmy, najczęściej na potrzeby inwestora.
Działamy szybko, skutecznie i profesjonalnie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Due dilligence

Biznesplan i studium wykonalnosci

Wykonawca: Consulting

Biznesplan to przedstawienie zamierzeń dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa lub konkretnego projektu. Adresatami biznesplanu są z reguły "dostarczyciele kapitału", ale także mogą to być właściciele firmy lub sam Zarząd, który ma zadecydować, czy realizować konkretny projekt. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze Projektów inwestycyjnych pozwoli nam spełnić Państwa oczekiwania i przygotowaæ w pełni profesjonalny biznesplan (studium wykonalności).

Biznesplan i studium wykonalnosci

Test prywatnego wierzyciela

Wykonawca: Consulting

Usługa służąca ocenie czy ulega w spłacie zobowiązań publicznych (np. umorzenie/także częściowe należności podatkowych, składek ZUS /także w ramach postępowań sądowych) jest zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Test prywatnego wierzyciela

Test prywatnego inwestora

Wykonawca: Consulting

Najczęstszymi problemami interpretacyjnymi przy planowaniu projektów inwestycyjnych i ich źródeł finansowania przez podmioty publiczne (władze samorządowe, spółki komunalne) jest rozstrzygnięcie czy dokapitalizowanie spółki ze środków publicznych, udzielenie poręczenia/gwarancji, preferencyjnych pożyczek itp. jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Ocenie takiej służy właśnie test prywatnego inwestora.

Test prywatnego inwestora

Doradztwo finansowe

Wykonawca: Ascot Finance - finansowanie i doradztwo dla osób prawnych oraz firm

Jeśli szukasz porady finansowej to wybierz Firmę Ascot Finance Sp. z o. o. , prowadzoną przez absolwenta najlepszych szkół, przez zespół, który na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat współtworzył i rozwijał banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze private equity oraz kancelarie prawne z ogromnym powodzeniem.

Usługi doradcze

Wykonawca: Chaber i Chaber Biuro Doradztwa Gospodarczego

Oferowane przez nasze biuro usługi doradcze obejmują takie usługi jak:

  • Planowanie finansowe i controlling.
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z dotacjami oraz działalnością w SSE.
  • Sporządzanie biznesplanów, programów naprawczych, strategii rozwoju.
  • Analizy opłacalności, optymalizacje kosztów.
  • Poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji (fundusze europejskie, private equity, inne dotacje, granty, kredyty).
  • Kompleksowe doradztwo prawne i finansowe dla firm zagranicznych.
  • rozpoczynających działalność w Polsce.
  • Kojarzenie partnerów biznesowych.
Zapewniamy terminową, rzetelną obsługę z uwzględnieniem potrzeb, możliwości naszych klientów.

Usługi doradcze

Finanse

Wykonawca: ConAcc Partners sp. z o.o.

Pomagamy przedsiębiorcom w znalezieniu najkorzystniejszych sposobów finansowania. Nie ograniczamy się jednak do wspierania wyłącznie nowych projektów. Chcemy również pomóc tym, którzy mają problem ze spłatą zaległych zobowiązań, by mogli zacząć na nowo budować przyszłość firmy – z czystą kartą i pozytywnymi relacjami z dotychczasowymi kontrahentami.

Wspieramy również tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z wyegzekwowaniem zaległych należności. To wszystko udaje nam się dzięki współpracy z wieloma instytucjami finansowymi oraz pełnej obsłudze, jaką zapewniamy naszym Klientom.

Finanse

Analizy finansowe

Wykonawca: EPONA Kancelaria Biegłego Rewidenta Elżbieta Łojek

 Doradztwo podatkowe i księgowe
 Przeglądy podatkowe
 Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych
 Usługi atestacyjne, doradztwa i zarządzania wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
 Wsparcie w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 Wsparcie w controllingu produkcji
 Biznes plany, dotacje, wsparcie w sporządzaniu budżetów, prognoz finansowych
 Wsparcie we wdrożeniach oprogramowania (np. SAP , CDN XL, enova 365, inne)
 Wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców np. pracowników z terenu Ukrainy (wsparcie w wypełnieniu procedur związanych z zezwoleniami na pracę)
inne

Analizy finansowe

Założenie spółki z o.o.

Wykonawca: KUHN Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe

Naszym Klientom doradzamy jak najlepiej skomponować umowę i zoptymalizować podatki.
Zapewniamy szybkie założenie spółki przez internet, bez konieczności udania się do notariusza. Koszt opłat sądowych 350zł + 23zł podatku PCC i opłata za nasze usługi.
Krzysztof Kuhn TEL. 519 155 097. Zachęcam do kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

Założenie spółki z o.o.

Doradztwo podatkowe

Wykonawca: Profit Plus Sp. z o.o.

Podatki mają to do siebie, że można ich unikać lub planować. Zdecydowanie doradzamy tą drugą opcję. Pomagamy sporządzić plan podatkowy w oparciu o niedaleką przeszłość firmy oraz jej plany na najbliższe lata. Uwzględniając także czynniki zewnętrzne (np. rynek czy koniunktura) oraz kwestie prawne, tworzymy model podatkowy najlepszy dla danego klienta.
Do optymalizacji podatkowej wykorzystujemy między innymi różne formy zatrudnienia i wynagradzania (np. umowa o dzieło, umowa inwestycyjna) oraz prowadzenia działalności (np. spółka z o.o., spółka komandytowa).

Podobnie jak w przypadku obsługi prawnej, Profit Plus oferuje także audyt podatkowy. Taki audyt zmniejsza ryzyko podatkowe, pozwala na naprawę błędów oraz opracowanie nowego modelu podatkowego optymalizującego koszty.

Cena: 250 zł

Doradztwo podatkowe