Doradztwo gospodarcze - Usluger.pl

Doradztwo gospodarcze, nazywane inaczej konsultingiem gospodarczym to bardzo szeroka definicja, zawierająca w sobie wiele specjalistycznych elementów. W jej zakres wchodzi doradztwo z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, bankowości, prawa itp. Jest to coraz popularniejszy sposób na tworzenie planów rozwojowych firmy, gdyż doradca gwarantuje nam wiedzę z wielu dziedzin i nie ma konieczności zatrudniania w tym celu kilku etatowych pracowników. Jeżeli potrzebujesz kompleksowej pomocy i informacji jak prowadzić biznes, to w tym katalogu znajdziesz wielu specjalistów, mających duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Planowanie strategiczne

Wykonawca: Master Marketing Piotr Bogucki

W ramach współpracy przeprowadzimy kompleksową analizę aktualnej sytuacji wewnętrznej oraz rynkowej firmy, identyfikując czynniki wspierające i utrudniające jej dalszy rozwój.
Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy opracujemy zwartą koncepcję działania, w ujęciu strategicznym i taktycznym, uwzględniając zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi marketingowych.

Planowanie strategiczne

Due dilligence

Wykonawca: Consulting

Pełne badanie stanu firmy, najczęściej na potrzeby inwestora

Biznesplan i studium wykonalnosci

Wykonawca: Consulting

Usługa, której adresatem może być zarówno instytucja finansująca, jak też właściciele, czy zarządzający firma.

Test prywatnego wierzyciela

Wykonawca: Consulting

Usługa służąca ocenie czy ulega w spłacie zobowiązań publicznych (np. umorzenie/także częściowe należności podatkowych, składek ZUS /także w ramach postępowań sądowych) jest zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Test prywatnego inwestora

Wykonawca: Consulting

Najczęstszymi problemami interpretacyjnymi przy planowaniu projektów inwestycyjnych i ich źródeł finansowania przez podmioty publiczne (władze samorządowe, spółki komunalne) jest rozstrzygnięcie czy dokapitalizowanie spółki ze środków publicznych, udzielenie poręczenia/gwarancji, preferencyjnych pożyczek itp. jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Ocenie takiej służy właśnie test prywatnego inwestora.

Doradztwo finansowe

Wykonawca: Ascot Finance - finansowanie i doradztwo dla osób prawnych oraz firm

Jeśli szukasz porady finansowej to wybierz Firmę Ascot Finance Sp. z o. o. , prowadzoną przez absolwenta najlepszych szkół, przez zespół, który na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat współtworzył i rozwijał banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze private equity oraz kancelarie prawne z ogromnym powodzeniem.

Usługi doradcze

Wykonawca: Chaber i Chaber Biuro Doradztwa Gospodarczego

Oferowane przez nasze biuro usługi doradcze obejmują takie usługi jak:

  • Planowanie finansowe i controlling.
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z dotacjami oraz działalnością w SSE.
  • Sporządzanie biznesplanów, programów naprawczych, strategii rozwoju.
  • Analizy opłacalności, optymalizacje kosztów.
  • Poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji (fundusze europejskie, private equity, inne dotacje, granty, kredyty).
  • Kompleksowe doradztwo prawne i finansowe dla firm zagranicznych.
  • rozpoczynających działalność w Polsce.
  • Kojarzenie partnerów biznesowych.
Zapewniamy terminową, rzetelną obsługę z uwzględnieniem potrzeb, możliwości naszych klientów.

Usługi doradcze

Finanse

Wykonawca: ConAcc Partners sp. z o.o.

Pomagamy przedsiębiorcom w znalezieniu najkorzystniejszych sposobów finansowania. Nie ograniczamy się jednak do wspierania wyłącznie nowych projektów. Chcemy również pomóc tym, którzy mają problem ze spłatą zaległych zobowiązań, by mogli zacząć na nowo budować przyszłość firmy – z czystą kartą i pozytywnymi relacjami z dotychczasowymi kontrahentami.

Wspieramy również tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z wyegzekwowaniem zaległych należności. To wszystko udaje nam się dzięki współpracy z wieloma instytucjami finansowymi oraz pełnej obsłudze, jaką zapewniamy naszym Klientom.

Finanse

Analizy finansowe

Wykonawca: EPONA Kancelaria Biegłego Rewidenta Elżbieta Łojek

 Doradztwo podatkowe i księgowe
 Przeglądy podatkowe
 Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych
 Usługi atestacyjne, doradztwa i zarządzania wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
 Wsparcie w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 Wsparcie w controllingu produkcji
 Biznes plany, dotacje, wsparcie w sporządzaniu budżetów, prognoz finansowych
 Wsparcie we wdrożeniach oprogramowania (np. SAP , CDN XL, enova 365, inne)
 Wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców np. pracowników z terenu Ukrainy (wsparcie w wypełnieniu procedur związanych z zezwoleniami na pracę)
inne

Analizy finansowe

Założenie spółki z o.o.

Wykonawca: KUHN Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe

Naszym Klientom doradzamy jak najlepiej skomponować umowę i zoptymalizować podatki.
Zapewniamy szybkie założenie spółki przez internet, bez konieczności udania się do notariusza. Koszt opłat sądowych 350zł + 23zł podatku PCC i opłata za nasze usługi.
Krzysztof Kuhn TEL. 519 155 097. Zachęcam do kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

Założenie spółki z o.o.

Doradztwo podatkowe

Wykonawca: Profit Plus Sp. z o.o.

Podatki mają to do siebie, że można ich unikać lub planować. Zdecydowanie doradzamy tą drugą opcję. Pomagamy sporządzić plan podatkowy w oparciu o niedaleką przeszłość firmy oraz jej plany na najbliższe lata. Uwzględniając także czynniki zewnętrzne (np. rynek czy koniunktura) oraz kwestie prawne, tworzymy model podatkowy najlepszy dla danego klienta.
Do optymalizacji podatkowej wykorzystujemy między innymi różne formy zatrudnienia i wynagradzania (np. umowa o dzieło, umowa inwestycyjna) oraz prowadzenia działalności (np. spółka z o.o., spółka komandytowa).

Podobnie jak w przypadku obsługi prawnej, Profit Plus oferuje także audyt podatkowy. Taki audyt zmniejsza ryzyko podatkowe, pozwala na naprawę błędów oraz opracowanie nowego modelu podatkowego optymalizującego koszty.

Cena: 250 zł

Doradztwo podatkowe

Usługi prawne

Wykonawca: Profit Plus Sp. z o.o.

Polskie przepisy prawne obfitują obecnie w wiele zawirowań i ciągłe zmiany, które potrafią spędzać sen z powiek każdemu przedsiębiorcy. Nasi specjaliści trzymają jednak rękę na pulsie i w każdej chwili są gotowi pomagać zarówno kompleksowo jak i doraźnie w nagłych przypadkach.
Z naszą pomocą:
-wprowadzisz zmiany w KRS i ewidencji działalności gospodarczych
-zmodyfikujesz swoją spółkę
-otrzymasz sprawdzone i pewne pod kątem prawnym projekty aktów oraz umów cywilnoprawnych
-przejdziesz przez negocjacje i postępowania polubowne
-załatwisz sprawy urzędowe
-weźmiesz udział w szkoleniach, konsultacjach i poradach prawnych

Cena: 250 zł

Usługi prawne

Zakładane spółek

Wykonawca: Biuro Rachunkowe CONSULTO

Pomagamy w zakładaniu spółek lub przekształcaniu już istniejących spółek. Udzielamy wszelkich informacji i pomagamy w wyborze odpowiedniej formy działalności.

Ocena i analiza efektywności inwestycji

Wykonawca: KCFS Michał Karepin

Oferowane usługi z zakresu oceny i analizy efektywności inwestycji, obejmują swym zakresem
1. Napisanie biznesplanu.
2. Przygotowanie studium wykonalności.
3. Sporządzenie due diligence.
4. Wykonanie wszelkich niezbędnych analiz, w tym w szczególności analiz opłacalności inwestycji.

Ocena i analiza efektywności inwestycji

Analizy finansowe

Wykonawca: Progres Biuro Analiz, Usług Finansowych i Informatycznych Andrzej Werbicki

Przygotowujemy pełną analizę ekonomiczno-finansową z zastosowaniem komputerowych modelowania procesów gospodarczych oraz narzędzi obróbki statystycznej