Szkolenia i kursy zawodowe, przedszkola, szkoły podstawowe i wyższe, licea oraz gimnazjap prywatne i państwowe

Edukacja to najlepszy sposób zainwestowania pieniędzy. Jeżeli szukasz instytucji, które wesprą Cię w nauce, polecamy zasoby naszego katalogu. Znajdziesz tu firmy organizujące szkolenia (BHP, NLP, menedżerskie, otwarte) oraz różnego rodzaju kursy (korepetycje, kursy językowe, komputerowe, zawodowe, maturalne, prawa jazdy). Baza adresów obejmuje także szkolnictwo w szerokim zakresie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły policealne. W razie potrzeby zdobycia dostępu do materiałów edukacyjnych zbadaj ogłaszające się u nas biblioteki i czytelnie.

Kursy i szkolenia językowe, konwersacje

Wykonawca: OPEN SCHOOL Akademia Językowa

Zajęcia wyrównawcze

Wykonawca: PINIATA Anna Jendryka

Zajęcia wyrównawcze dla klas 1-3 z zakresu matematyki, ortografii, j. angielskiego, niemieckiego oraz ćwiczenia gimnastyczne i logopedyczne. Zajęcia w formie gier i zabaw.

Cena: 10 zł

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM

Wykonawca: Głowa w Formie - Psychologia Sportu

Celem jest praktyczna praca nad min. komunikacją, integracją, budowaniem ducha zespołu, elementami treningu mentalnego.

Pedagogika II stopień

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

Specjalności:

 • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Trening rozwoju jednostki i grupy
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Resocjalizacja i socjoterapia

Cena: 350 zł

Pedagogika specjalna jednolite mgr

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności.

Specjalności:

 • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 300 zł

Pedagogika I stopień

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych.
Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.
Specjalności:

 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Cena: 270 zł

Rozpoczęcie kursu

Wykonawca: OSK BOLEK i LOLEK Marcin Małecki

Naszą przygodę z prawem jazdy zaczynamy od wizyty u lekarza uprawnionego do badań kierowców. Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego udajemy się ze zdjęciem, dowodem i orzeczeniem lekarskim do STAROSTWA POWIATOWEGO, gdzie w wydziale komunikacji wypełnimy wniosek, następnie uzyskujemy PKK czyli profil kandydata na kierowcę. Z tym dokumentem możemy wybrać OSK, więc jeżeli wybraliście naszą szkołę jazdy zapraszam na pierwsze zajęcia, wykłady prowadzę w Szkole Podstawowej nr 1, sala 49 we wtorek bądż czwartek o godzinie 17tej. Tam pobiorę PKK, dam materiały do nuki i w ten sposób zaczęliśmy szkolenie. Kurs kończymy egzaminami wewnętrznymi z teorii oraz praktyki. Jeżeli uzyskamy wynik pozytywny umawiamy egzamin państwowy w WORD Gorzów Wielkopolski.

Cena: 2000 zł

Szkolenie kierowców

Wykonawca: OSK BOLEK i LOLEK Marcin Małecki

szkolenie na autostradzie, w każdych warunkach na drodze.

Cena: 2000 zł

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień PRZYSTAŃ

Oferujemy stacjonarną psychoterapie uzależnień, konsultacje terapeutyczne, psychologiczne, psychiatryczne, internistyczne oraz odtrucia alkoholowe.
Program terapeutyczny, który realizujemy skierowany jest do osób nadużywających alkoholu, narkotyków oraz leków. Ośrodek Terapii Uzależnień PRZYSTAŃ oferuje również profesjonalną detoksykację, co może zredukować lub nawet wyeliminować nieprzyjemne objawy odstawienia alkoholu oraz zapobiec rozwojowi poważniejszych komplikacji.
Terapia uzależnień składa się z trzech cyklów, których celem jest przede wszystkim
- uzyskanie przez naszych klientów wiedzy dotyczącej uzależnienia oraz przeanalizowanie własnego przypadku,
- opracowanie z pomocą psychoterapeuty Osobistego Planu Terapii dotyczącego zarówno pobytu w ośrodku, jak również indywidualnych problemów klienta,
- nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z trudnościami w trzeźwym życiu.

Latający mnich z Czerwonego Klasztoru

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Jeżeli fascynują Cie biografie sławnych ludzi sugeruję abyś zwiedził Muzeum w Czerwonym Klasztorze. Bardzo chętnie oprowadzając Cie po nim opowiem Ci o Bracie Cyprianie. Zadzwoń a ustalimy termin spotkania.

Oprowadzanie po Czerwonym Klasztorze

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Przyjeżdżając w Pieniny - jednym z głównych punktów zwiedzania jest Muzeum w Czerwonym Klasztorze. Bardzo chętnie oprowadzę Cię po Muzeum. Zadzwoń i uzgodnijmy termin spotkania.

Czerwony Klasztor na Słowacji

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Planujesz wyprawę w Pieniny Słowackie? Jeżeli tak to sugeruje abyś zwiedził również Muzeum w Czerwonym Klasztorze. Bardzo chętnie Cię oprowadzę po Muzeum. Zadzwoń i uzgodnijmy termin spotkania.

Czerwony Klasztor z przewodnikiem w języku polskim

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Nie możesz doczekać się przyjazdu do Czerwonego Klasztoru? W trakcie pobytu w Pieninach możesz odwiedzić Muzeum w Czerwonym Klasztorze. O fascynujących wydarzeniach związanych z Czerwonym Klasztorem mogę Ci opowiedzieć. Zadzwoń i uzgodnijmy termin spotkania.

Niepubliczny Żłobek z dofinansowaniem

Wykonawca: Agugu Odlotowa Kraina

Żłobek Agugu Odlotowa Kraina jest placówką zapewniającą opiekę nad dziećmi do lat 3.
Wspieramy Twoją Pociechę w bezpiecznym poznawaniu świata w atmosferze jak najbardziej zbliżonej do rodzinnej.
W weekendy organizujemy Maluchom imprezy okolicznościowe, np. urodziny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą na stronie internetowej placówki.

Opiekun dziecka w żłobku szkolenie uzupełniajace 80 godzin

Wykonawca: Iwona Zarębska Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe

Opiekun dziecka w żłobku szkolenie zawodowe uzupełniające 80-cio godzinne.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:
1. wczesniej nabyły kwalifikacje do pracy z dziećmi, ale przerwaly pracę w tym zawodzie chciałyby wrócić do pracy po przerwie trwajacej 6 miesięcy lub dłużej;
lub
2. ukończyły studia wyższe na kierunku pedagogicznym lub psychologicznym, w czasie których w programie studiów były zagadnienia dotyczące rozwoju dziecka.
Szkolenie zawodowe uzupelniające EDYCJA 1/2020 trwa 80 godzin dydaktycznych, zaczyna się 06 czerwca a kończy się 25 lipca 2020 r. Nauka odbywa się w formie zaocznej, kończy się egzaminem wewnętrznym. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu, przy ul. Orzechowej 61. Uczestnicy szkolenia otrzymujĄ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku firmowym oraz na druku zgodnym ze wzorem MEN. Zapewniamy naukę w małych kameralnych grupach. Szkolimy praktycznie. Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych i bufet kawowy w dniach zajęć.

Cena: 1200 zł