Szkolenia i kursy zawodowe, przedszkola, szkoły podstawowe i wyższe, licea oraz gimnazjap prywatne i państwowe

Edukacja to najlepszy sposób zainwestowania pieniędzy. Jeżeli szukasz instytucji, które wesprą Cię w nauce, polecamy zasoby naszego katalogu. Znajdziesz tu firmy organizujące szkolenia (BHP, NLP, menedżerskie, otwarte) oraz różnego rodzaju kursy (korepetycje, kursy językowe, komputerowe, zawodowe, maturalne, prawa jazdy). Baza adresów obejmuje także szkolnictwo w szerokim zakresie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły policealne. W razie potrzeby zdobycia dostępu do materiałów edukacyjnych zbadaj ogłaszające się u nas biblioteki i czytelnie.

Warsztaty, terapie

Wykonawca: WEGENER'S METHOD

TO CO ROBIMY TO ŁAMANIE UTARTYCH REGUŁ I PRZEKRACZANIE GRANIC. WIERZYMY W MYŚLENIE INACZEJ, NIE PODDAJĄC SIĘ LOSOWI, OPINIOM I DIAGNOZOM I TAK WŁAŚNIE POWSTAŁ TEN SYSTEM. JEŚLI JESTEŚ CZŁOWIEKIEM, KTÓRY CHCE ŁAMAĆ STEREOTYPY, SAMODZIELNIE KIEROWAĆ I WPŁYWAĆ NA SWOJE ŻYCIE, OSIĄGAĆ TO CZEGO NIE OSIĄGNĘLI JESZCZE INNI,
POKAZAĆ SWOJĄ WARTOŚĆ - JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI.

SPEKTAKULARNE SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW SPRAWIAJĄ, ŻE OD 20 LAT WSPÓLNIE Z NIMI POKAZUJEMY, JAK WSPANIALE MOŻEMY KREOWAĆ SIEBIE.

DOŁĄCZ DO NAS I URUCHOM W SOBIE POTĘGĘ SWOICH

Cena: 4000 zł

Modele kompetencyjne

Wykonawca: RHR +

Model kompetencyjny to narzędzie, które można wykorzystać w wielu działaniach HR-owych m.in. w przygotowaniu planów szkoleń i rozwoju, rekrutacji, systemie okresowych ocen pracowniczych, systemach premiowych i motywacyjnych, ścieżkach karier czy Assessment/Development Center.

Najważniejszą częścią pracy nad tym narzędziem jest określenie kluczowych/ wspólnych kompetencji, z którymi utożsamia się firma, a także kompetencji specyficznych dla poszczególnych poziomów stanowisk (kompetencje kierownicze i specjalistyczne). Kolejnym krokiem jest opracowanie tzw. wskaźników behawioralnych dla każdej kompetencji – czyli jakie zachowania wskażą, że pracownik posiada daną kompetencję oraz na jakim poziomie.

Zależy nam na tym, aby klient otrzymał funkcjonalny model kompetencyjny, odpowiedni dla jego firmy. Dlatego też na etapie pracy nad listą kompetencji zachęcamy kadrę managerską do udziału w działaniach projektowych, ponieważ narzucone definicje i listy kompetencji przez firmy konsultingowe oszczędzają czas ale są przygotowywane schematycznie. Natomiast zaletą zaangażowania się managerów jest opracowanie wspólnych, jednolicie rozumianych i spójnych definicji kompetencji dla całej organizacji z uwzględnieniem jej specyfiki i celów biznesowych.

Więcej na:
http://rhrplus.pl/doradztwo-hr/modele-kompetencyjne

Modele kompetencyjne

Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym

Wykonawca: Przedszkole Niepubliczne "MAŁGOSIA" zOddziałem Integracyjnym

Integracja dzieci niepełnosprawnych

Zapisy do przedszkola

Wykonawca: Przedszkole Niepubliczne "MAŁGOSIA" zOddziałem Integracyjnym

Wolne miejscu od zaraz
Dodatkowo przyjęcia dla dzieci niepełnosprawnych

Przedszkole

Wykonawca: Przedszkole Niepubliczne "MAŁGOSIA" zOddziałem Integracyjnym

Małe kameralne przedszkole

Przedszkole

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna

Wykonawca: Klub Sportowy Konstancin

Akademia Piłkarska KS Konstancin organizuje nieprzerwany nabór ciągły dla chłopców i dziewczynek w różnych kategoriach wiekowych (już od 4. roku życia):


  • skrzat: 4-6 lat;

  • żak: 7-9 lat;

  • orlik: 10-11 lat;

  • młodzik: 12-13 lat;

  • trampkarz: 14-15 lat;

  • junior młodszy: 16-17 lat.

W naszym klubie nie jest prowadzona selekcja. Ponadto do drużyny można dołączyć w dowolnym momencie sezonu.

Cena: 130 zł

System motywacyjny

Wykonawca: RHR +

System motywacyjny tworzy jasno określone zasady i procedury, wykorzystując działające w organizacji narzędzia, możliwości czy zasoby m.in. system wynagrodzeń, szkoleń, awansów, premii czy innych korzyści pracowniczych. System motywacyjny powinien być silnie związany z firmowymi fundamentami, czyli: misją, wizją, wartościami, modelem biznesowym, strategią działania, branżą, strukturą czy kulturą organizacyjną.

Współpracując z klientami skupiamy się na analizie potrzeb pracowników i funkcjonujących narzędzi HR-owych, a także na możliwościach firmy. Opracowujemy i wdrażamy mechanizmy wspierające wzrost poziomu motywacji u pracowników, zgodnych ze strategią firmy i budujące wizerunek odpowiedzialnego i rzetelnego pracodawcy. Pomagamy również w aktualizacji i weryfikacji istniejących systemów motywacyjnych, ponieważ zmiany jakie zachodzą na rynku pracy czy w samej organizacji wymagają od systemów tj. system motywacyjny systematycznej weryfikacji i aktualizacji, aby mogły efektywnie spełniać swoją funkcję.

System motywacyjny

Nieplanowana ciąża - Telefon Zaufania

Wykonawca: Aborcja? Nieplanowana ciąża? Netporadnia.pl Telefon Zaufania

Jeśli...
- nie planowałaś ciąży a stało się,
- rozważasz aborcję,
...i masz pytania, chciałabyś z kimś na ten temat porozmawiać
po prostu zadzwoń lub napisz.
Zapewniamy bezpieczną przestrzeń rozmowy. Łączy nas przekonanie, że jesteśmy po to, by towarzyszyć i wspierać w poszukiwaniu rozwiązań.
Jesteśmy dla Ciebie codziennie od 18.00 - 23.00
http://www.netporadnia.pl/

Nieplanowana ciąża - Telefon Zaufania

Projektowanie ścieżek karier

Wykonawca: RHR +

Podlegający ciągłym zmianom rynek pracy, wymusza na Pracodawcach dostosowanie się do jego realiów. Zmiany pokoleniowe, które zaszły w naszym społeczeństwie są najczęstszą przyczyną rewizji funkcjonujących w firmach systemów rozwojowych. Tym zmianom nie oparły się również „ścieżki karier” funkcjonujące do dzisiaj w świadomości wielu osób, jako narzędzie do pionowych awansów w obrębie jednego działu.

Stabilność zatrudnienia nie jest już dla nowych pracowników numerem jeden na liście oczekiwań, a zastąpiły go – możliwości rozwoju zawodowego. Tym samym wiele firm przymierzających się do zaprojektowania lub aktualizacji ścieżek karier, powinno solidnie zweryfikować oczekiwania pracowników oraz powiązać je z celami biznesowymi.

RHR+ realizując projekt ścieżek karier angażuje do wspólnej pracy kadrę managerską, dział HR i bezpośrednich przełożonych pracowników objętych programem. Taki zespół projektowy pozwala na szersze spojrzenie, pełniejszą diagnozę procesów i znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania.

Projektując ścieżki kariery wykorzystujemy funkcjonujący w organizacji model kompetencyjny, aby powiązać go ściśle z możliwościami rozwojowymi pracownika oraz kompetencjami jakie posiada.

Wzajemne zrozumienie oczekiwań na linii firma – pracownik, sprawia, że kierunek i droga jaką wspólnie wytyczyliśmy projektując ścieżki karier, daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcia.

Projektowanie ścieżek karier

Projektowanie opisów stanowisk

Wykonawca: RHR +

Opisy stanowisk pomagają pracownikom zrozumieć zakres obowiązków czy wymagań związanych z danym stanowiskiem. Przełożonym zaś pozwala m.in. zmniejszać koszty procesu rekrutacyjnego, usprawnić proces komunikacji czy delegowanie obowiązków.

Jesteśmy zwolennikami indywidualnego podejścia, które przekłada się na zaprojektowania każdego narzędzia HR - w tym i opisów stanowisk. Przy tworzeniu opisów uwzględniamy różnorodność i specyfikę każdego przedsiębiorstwa. Dzięki temu tworzymy narzędzia, dopasowane do potrzeb organizacji, mające realne zastosowanie i przekładające się na efektywne funkcjonowanie w życiu firmy.

Projektowanie opisów stanowisk

System okresowych ocen pracowniczych

Wykonawca: RHR +

System okresowych ocen pracowniczych pełni w firmach wiele funkcji; od motywacyjnych poprzez monitorujące, administracyjne, rozwojowe aż do wspierających zarządzanie personelem i przedsiębiorstwem. Kompleksowy charakter SOOP sprawia, że uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane nie tylko dla rozwoju indywidualnego pracownika, ale również w wielu procesach m.in. dla zaplanowania potrzeb rekrutacyjnych, weryfikacji systemu wynagrodzeń i systemu motywacyjnego, ścieżek karier / sukcesji czy planów szkoleniowych.

Najczęściej wykorzystywane narzędzia SOOP to ocena: 90°, 180°, 270° i 360° oraz Development Center. Pierwszym krokiem w zbudowaniu systemu SOOP jest ustalenie celu, zasad i kryteriów oceny, a także możliwości organizacji. Dopiero mając ustalony podstawowe założenia systemu oceny, konsultanci RHR+ proponują odpowiednią metodę np. 180°. Zanim rozpoczniemy pracę właściwą, przeprowadzamy odpowiednią akcję informacyjną aby zwiększyć zaufanie i zaangażowanie pracowników w proces. Następnie opracowujemy formularz oceny i dokonujemy pilotażu SOOP. Po weryfikacji systemu, przygotowujemy kadrę managerską do przeprowadzenia oceny okresowej, w ramach szkoleń i konsultacji. Ten etap pozwala przełożonym na odpowiednie wypracowanie metod przekazywania informacji zwrotnej w trakcie rozmowy oceniającej, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa pracowników i obiektywizm oceny. Ostatnim elementem jest wdrożenie systemu ocen okresowych w całej firmie lub dedykowanym obszarze (oddział, zakład, fabryka).

Dbamy o to, żeby podczas każdego etapu projektu SOOP komunikować postępy, zmiany, a także wspomagać organizację w aktualizacji lub wprowadzeniu nowego systemu.

System okresowych ocen pracowniczych

Poradnictwo psychologiczne

Wykonawca: Gabinet Biofeedback - Katarzyna Tutko

Poradnictwo psychologiczne składa się z kilku 50-minutowych spotkań. W ciągu sesji określimy i nazwiemy problem oraz znajdziemy zadawalające sposoby rozwiązania trudności. Sesja nastawiona jest na współpracę, gdzie klient jest ekspertem od własnych doświadczeń, a terapeuta jest specjalistą od funkcjonowania ludzkiej psychiki.

Cena: 60 zł

Poradnictwo psychologiczne

Sesja Biofeedback

Wykonawca: Gabinet Biofeedback - Katarzyna Tutko

Metoda biofeedback jest metodą terapeutyczną, która ma za zadanie poprawić jakość pracy mózgu. Technika ta zalecana jest dzieciom z ADHD, osobom żyjącym w stresie czy w przypadku wypalenia zawodowego. Skorzystaj z biofeedbacku jeżeli chcesz poprawić swoją pamięć, koncentrację, obniżyć poziom stresu czy lepiej sypiać. Ponadto biofeedback wskazany jest dla osób będących w depresji, mających lęki, migrenę, zaburzenia zachowania. Metoda biofeedback jest idealnym uzupełnieniem psychoterapii.

Cena: 60 zł

Sesja Biofeedback

Niepubliczny żłobek Bąbelek

Wykonawca: Niepubliczny żłobek Bąbelek

Niepowtarzalne miejsce, w którym dzieci będą czuć się doskonale

Cena: 750 zł

Niepubliczny żłobek Bąbelek

Telefon Zaufania dla kobiet w ciąży

Wykonawca: Aborcja? Nieplanowana ciąża? Netporadnia.pl Telefon Zaufania

Telefon - Chat - Email ZAUFANIA dla kobiet, które

  • są w ciąży, ale tego nie planowały,
  • rozważają aborcję,
  • są po aborcji
i przeżywają w związku z tym trudności, z którymi nie mają się z kim podzielić.

Nasz zespół specjalistów pełni dyżury w godz. 18:00-23:00 przy telefonie zaufania ((58) 6 915 915), na e-mailu kontakt@netporadnia.pl i w netporadni (http://www.netporadnia.pl/ na czacie).

Zapewniamy
bezpieczną przestrzeń rozmowy.

Jesteśmy po to, by
towarzyszyć i wspierać w poszukiwaniu rozwiązań.
Osoby, które się z nami skontaktują, uzyskają
wiedzę z zakresu: medycyny, farmakologii, procedur wsparcia instytucjonalnego, psychologii prawa, a także wsparcie emocjonalne.

Telefon Zaufania dla kobiet w ciąży