Szkolenia i kursy zawodowe, przedszkola, szkoły podstawowe i wyższe, licea oraz gimnazjap prywatne i państwowe

Edukacja to najlepszy sposób zainwestowania pieniędzy. Jeżeli szukasz instytucji, które wesprą Cię w nauce, polecamy zasoby naszego katalogu. Znajdziesz tu firmy organizujące szkolenia (BHP, NLP, menedżerskie, otwarte) oraz różnego rodzaju kursy (korepetycje, kursy językowe, komputerowe, zawodowe, maturalne, prawa jazdy). Baza adresów obejmuje także szkolnictwo w szerokim zakresie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły policealne. W razie potrzeby zdobycia dostępu do materiałów edukacyjnych zbadaj ogłaszające się u nas biblioteki i czytelnie.

Opieka nad dziećmi

Wykonawca: Wesołe Misie - żłobek

Opiekujemy się najmłodszymi dziećmi, dbając o ich prawidłowy rozwój psychospołeczny i ruchowy. Działamy według cenionych w świecie pedagogiki metod pracy. Dopasujemy plan dnia do indywidualnych potrzeb podopiecznych, dbając przy tym o komfortową i ciepłą atmosferę.

Sprzedaż artykułów PPOŻ

Wykonawca: BHP MIGNOX Michał Gnoth

W szerokiej gamie produktów znajdą Państwo u nas gaśnice, kompletne hydranty, części zamienne do hydrantów, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem oraz armaturę pożarniczą. Oferta obejmuje również ubrania robocze, buty i rękawice.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową na naszej stronie internetowej.

Postępowanie powypadkowe

Wykonawca: BHP MIGNOX Michał Gnoth

BHP MIGNOX zajmuje się ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, jak również wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

Wykonawca: BHP MIGNOX Michał Gnoth

BHP MIGNOX przeprowadza oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami na wszystkie stanowiska pracy.

Doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ.

Wykonawca: BHP MIGNOX Michał Gnoth

firma BHP MIGNOX specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowych usług doradczo szkoleniowych w zakresie bhp i ppoż.

Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze dużych i małych firm oraz placówek oświatowych. Wspieramy Klientów w dziedzinie BHP i PPOŻ, oraz oferujemy obsługę doradztwa z zakresu prawa pracy. Oferujemy profesjonalną pomoc w efektywnym podnoszeniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy i instytucjach.

Celem naszej działalności jest zdobycie uznania Klientów poprzez:
• wysoką jakość świadczonych usług
• przystępne ceny oraz terminowość.

Całościowa obsługa obejmuje także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji czy analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP. Ponadto wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli ze strony różnorodnych urzędów czy na przykład podczas postępowań powypadkowych.

Nasze usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).
Oferujemy w ramach kompleksowej obsługi BHP i PPOŻ.:
• kontrolę stanu BHP w firmie
• doradztwo z zakresu aktualnych przepisów BHP
• doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
• pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
• uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
• doradztwo w zakresie pomiarów środowiskowych
• tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
• występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP, Sanepid )
• szkolenia BHP okresowe i wstępne
• przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego
• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzanie kompletnej dokumentacji
• opracowywanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
• przeprowadzenie analizy stanu BHP i PPOŻ.
• szkolenia okresowe dla Kadry Kierowniczej.

Kursy i szkolenia językowe, konwersacje

Wykonawca: OPEN SCHOOL Akademia Językowa

Zajęcia wyrównawcze

Wykonawca: PINIATA Anna Jendryka

Zajęcia wyrównawcze dla klas 1-3 z zakresu matematyki, ortografii, j. angielskiego, niemieckiego oraz ćwiczenia gimnastyczne i logopedyczne. Zajęcia w formie gier i zabaw.

Cena: 10 zł

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM

Wykonawca: Głowa w Formie - Psychologia Sportu

Celem jest praktyczna praca nad min. komunikacją, integracją, budowaniem ducha zespołu, elementami treningu mentalnego.

Pedagogika II stopień

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

Specjalności:

 • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Trening rozwoju jednostki i grupy
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Resocjalizacja i socjoterapia

Cena: 350 zł

Pedagogika specjalna jednolite mgr

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności.

Specjalności:

 • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 300 zł

Pedagogika I stopień

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych.
Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.
Specjalności:

 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Cena: 270 zł

Rozpoczęcie kursu

Wykonawca: OSK BOLEK i LOLEK Marcin Małecki

Naszą przygodę z prawem jazdy zaczynamy od wizyty u lekarza uprawnionego do badań kierowców. Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego udajemy się ze zdjęciem, dowodem i orzeczeniem lekarskim do STAROSTWA POWIATOWEGO, gdzie w wydziale komunikacji wypełnimy wniosek, następnie uzyskujemy PKK czyli profil kandydata na kierowcę. Z tym dokumentem możemy wybrać OSK, więc jeżeli wybraliście naszą szkołę jazdy zapraszam na pierwsze zajęcia, wykłady prowadzę w Szkole Podstawowej nr 1, sala 49 we wtorek bądż czwartek o godzinie 17tej. Tam pobiorę PKK, dam materiały do nuki i w ten sposób zaczęliśmy szkolenie. Kurs kończymy egzaminami wewnętrznymi z teorii oraz praktyki. Jeżeli uzyskamy wynik pozytywny umawiamy egzamin państwowy w WORD Gorzów Wielkopolski.

Cena: 2000 zł

Szkolenie kierowców

Wykonawca: OSK BOLEK i LOLEK Marcin Małecki

szkolenie na autostradzie, w każdych warunkach na drodze.

Cena: 2000 zł

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień PRZYSTAŃ

Oferujemy stacjonarną psychoterapie uzależnień, konsultacje terapeutyczne, psychologiczne, psychiatryczne, internistyczne oraz odtrucia alkoholowe.
Program terapeutyczny, który realizujemy skierowany jest do osób nadużywających alkoholu, narkotyków oraz leków. Ośrodek Terapii Uzależnień PRZYSTAŃ oferuje również profesjonalną detoksykację, co może zredukować lub nawet wyeliminować nieprzyjemne objawy odstawienia alkoholu oraz zapobiec rozwojowi poważniejszych komplikacji.
Terapia uzależnień składa się z trzech cyklów, których celem jest przede wszystkim
- uzyskanie przez naszych klientów wiedzy dotyczącej uzależnienia oraz przeanalizowanie własnego przypadku,
- opracowanie z pomocą psychoterapeuty Osobistego Planu Terapii dotyczącego zarówno pobytu w ośrodku, jak również indywidualnych problemów klienta,
- nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z trudnościami w trzeźwym życiu.

Latający mnich z Czerwonego Klasztoru

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Jeżeli fascynują Cie biografie sławnych ludzi sugeruję abyś zwiedził Muzeum w Czerwonym Klasztorze. Bardzo chętnie oprowadzając Cie po nim opowiem Ci o Bracie Cyprianie. Zadzwoń a ustalimy termin spotkania.