Szkolenia i kursy zawodowe, przedszkola, szkoły podstawowe i wyższe, licea oraz gimnazjap prywatne i państwowe

Edukacja to najlepszy sposób zainwestowania pieniędzy. Jeżeli szukasz instytucji, które wesprą Cię w nauce, polecamy zasoby naszego katalogu. Znajdziesz tu firmy organizujące szkolenia (BHP, NLP, menedżerskie, otwarte) oraz różnego rodzaju kursy (korepetycje, kursy językowe, komputerowe, zawodowe, maturalne, prawa jazdy). Baza adresów obejmuje także szkolnictwo w szerokim zakresie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły policealne. W razie potrzeby zdobycia dostępu do materiałów edukacyjnych zbadaj ogłaszające się u nas biblioteki i czytelnie.

Opieka nad dzieckiem

Wykonawca: Klub Malucha i Punkt Opieki Kubuś Puchatek

W naszym Klubie Wasze dzieci znajdą się pod opieką wykwalifikowanej kadry:
nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz rewalidacji z wczesnym wspomaganiem rozwoju.Przede wszystkim zależy nam, aby zapewnić naszym pociechom wysokie standardy opieki, wychowania i nauczania.

Uczynić to pragniemy dzięki profesjonalnej, ciepłej i troskliwej opiece wykwalifikowanej kadry, kochającej pracę z dziećmi, w czystym i gustownie urządzonym wnętrzu, wyposażonym w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne, gdzie dziecko będzie czuło się bezpieczne i radosne.

Naszym głównym założeniem jest indywidualne podejście do każdego malucha. Podstawą naszej pracy jest zabawa z dzieckiem, dzięki której stymuluje ono rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny.

Pragniemy, aby Klub dziecięcy "Kubuś Puchatek" był dla Państwa dzieci miejscem, gdzie czują się bezpieczne, są szczęśliwe, wesołe i gdzie zawsze chętnie wracają. Pragniemy, aby z uśmiechem wspominały spędzony z nami czas.

Mamy nadzieję, że nasze kompetencje, doświadczenie, które zdobywalyśmy przez lata w parcy z dziećmi wzbudzą Państwa zaufanie, a nasza energia i radość, którą czerpiemy z tej pracy będzie dodatkowym atutem.
Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby uśmiech gościł na buziach naszych maluchów, bo:

"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"- J.KORCZAK

Diagnoza i terapia logopedyczna

Wykonawca: Gabinet logopedyczny EDU-AGA Agnieszka Kamieniarczyk

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA:
Kompleksowe badanie rozwoju mowy,
Wczesna interwencja logopedyczna,
Terapia wad wymowy,
Terapia zaburzeń mowy związanych z niewykształconą kompetencją językową i komunikacyjną (alalia, oligofazja, autyzm);
Diagnoza i terapia AAC.
TERAPIA PEDAGOGICZNA:
Dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji,
Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rytmika dla dzieci

Wykonawca: EDUKATYWKA Zajęcia dla Dzieci

Edukatywka zaprasza na radosne zajęcia muzyczno - ruchowe dal dzieci o 1 roku do 4 lat z elementami rytmiki. 60 minut zabaw ze śpiewem i muzyką klasyczną oraz z użyciem różnorodnych przyborów, zabawek i instrumentów dziecięcych wspomagają rozwój ruchowy, mowy i zdolności twórczego myślenia, koncentracji, błyskotliwości umysłu oraz zachowań w grupie rówieśników.

BHP i PPOŻ

Wykonawca: H&S Training Centrum Szkoleniowe

Audyty BHP; szkolenia: BHP, przeciwpożarowe, wysokościowe, pierwsza pomoc; opieka z zakresu BHP nad firmami; czynności wynikające z rozporządzenia o służbie BHP; zarządzanie bezpieczeństwem; oceny ryzyka, procedury powypadkowe,

Księga HACCP, GMP, GHP

Wykonawca: BHP EKSPERT Agnieszka Rup-Sadłyk

Księga HACCP jest opracowywana na podstawie 7 zasad HACCP:
1)Zidentyfikowanie i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.
2)Określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub ograniczania zagrożeń.
3)Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli limitów rozgraniczających stany akceptowalne od nieakceptowanych w celu zapobiegania, eliminowania lub ograniczania zidentyfikowanych zagrożeń.
4)Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli.
5)Ustalenie działań naprawczych (korygujących), jeżeli monitorowanie wykazuje, że krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 3.
6)Ustalenie procedur weryfikacyjnych.
7)Opracowanie systemu prowadzenia dokumentacji.
W skład naszej dokumentacji wchodzą dobre praktyki produkcyjne GMP oraz dobre praktyki higieniczne GHP, m. in. z instrukcjami mycia i dezynfekcji, kartami charakterystyk do stosowanych substancji chemicznych, wykazem alergenów.

Księga HACCP, GMP, GHP

Psie Przedszkole

Wykonawca: APORT Szkolenie Psów Marita Ajnbacher

Wszyscy znamy przysłowie: "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" - to samo dotyczny szkolenia i wychowania psów. Im wcześniej pokażemu psu zasady obowiązujące w naszym świecie tym szybciej będziemy mieli ułożonego psa.

Idealnym miejscem dla młodego psa jest Psie Przedszkole, gdzie nauczy się on grzecznie witać z ludźmi, pozna podstawowe komendy, zsocjalizuje się z innymi psami oraz przede wszystkim zacznie wracać na wołanie właściciela.

Treningi odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 18. Cykl składa się z 10 spotkań.

Cena: 450 zł

Psie Przedszkole

Przejażdżka bryczką ścieżką edukacyjną

Wykonawca: Gospodarstwo Agroturystyczne Lobelia

Można zamówić przejażdżkę bryczką po okolicy ścieżką lub fragmentem ścieżki edukacyjnej "Szlakiem Bytowskich Jezior Lobeliowych"

Przejażdżka bryczką ścieżką edukacyjną

Bezpłatny E-book Zarządzanie Cenami

Wykonawca: Meritas sp. z o.o.

Praktyczny 32 stronicowy ebook, który pomoże Ci wyznaczać ceny na odpowiednim poziomie.

Bezpłatny E-book Zarządzanie Cenami

514636716

Wykonawca: Business Everywhere

Zapraszamy na naszą stronę internetową: business-everywhere pl Oferta naszych szkoleń oparta jest o rzetelną wiedzę - popartą badaniami oraz realnym wzrostem kompetencji uczestników w niebanalnej inspirującej formie.

514636716

Struktura organizacyjna

Wykonawca: RHR +

Struktura organizacyjna pozwala w sposób uporządkowany i przejrzysty wspierać zarządzanie przedsiębiorstwem. Wzorowy kształt struktury organizacyjnej powinien oddawać złożoność relacji, definiować odpowiedzialność oraz zachodzące w firmie procesy, a także obecne czy przyszłe zmiany.

Struktura organizacyjna stanowi ramę, która definiuje organizację. Poprzez określenie charakteru funkcjonowania, organizacja może skuteczniej podejmować decyzje na poziomie operacyjnym, personalnym, a także strategicznym. Wyraźnie określona struktura pozwala pracownikom na efektywną współpracę, eliminuje konflikty i nieporozumienia wynikające z niejasnych zakresów odpowiedzialności, czy błędów komunikacyjnych.

Projektowanie struktury organizacyjnej rozpoczynamy od etapu analizy struktury obecnie funkcjonującej. Zapoznajemy się z wizją, misją, wartościami, modelem biznesowym, strategią firmy, poznajemy jej specyfikę, potrzeby oraz wyzwania, które przed nią stoją. W kolejnym kroku projektujemy docelową strukturę organizacyjną. Określamy obszary do zmiany i zasoby potrzebne do jej efektywnego funkcjonowania. Jeżeli sytuacja tego wymaga, opracowujemy plan wdrożenia uwzględniający tzw. stan przejściowy struktury, zanim będzie można wdrożyć strukturę docelową. Ustalamy powiązania pomiędzy poszczególnymi komórkami. W ostatnim działaniu pomagamy we wdrożeniu struktury.

Więcej informacji na stronie: http://rhrplus.pl/doradztwo-hr/struktura-organizacyjna

Struktura organizacyjna

System wynagradzania

Wykonawca: RHR +

Dobrze skonstruowany system wynagrodzeń to nie tylko procedury, zasady, metody i praktyki wynagradzania pracowników. To również dostosowanie do strategii organizacji, a także wsparcie w osiąganiu postawionych przed firmą celów długookresowych. W perspektywie pracowniczej system wynagrodzeń powinien być oparty o obiektywne i sprawiedliwe zasady, a poziom wynagrodzenia odnosić się do doświadczenia, kompetencji, wartości pracy, a także poziomu stanowiska –odpowiedzialność i decyzyjność.

System wynagrodzeń powinien stanowić fundament strategii płacowej przedsiębiorstwa. Właściwie opracowany, z jasno określonymi zasadami otrzymywania podwyżek czy premii, pozwala m.in.:

tworzyć odpowiedni klimat organizacyjny
przeciwdziała powstawaniu konfliktów
optymalizuje i obniża koszty pracy
motywuje pracowników
wzmacnia identyfikację z firmą
wspiera pracowników w procesie rozwoju kompetencji

Kluczową wartość dodaną działającego systemu wynagrodzeń stanowi satysfakcja pracowników i możliwość wpływania na poziom efektywności i ich zaangażowanie w pracę. Dodatkowo, łącząc to narzędzie z innymi dobrze funkcjonującymi w organizacji systemami tj. system okresowych ocen pracowników, można zwiększyć swoją atrakcyjność jako pracodawca i przyciągnąć do firmy wykwalifikowanych specjalistów oraz managerów.

RHR+, budując nowy lub aktualizując obecny system wynagrodzeń, w pierwszej kolejności skupia się na celach i strategii biznesowej klienta. Dysponując odpowiednimi informacjami, jesteśmy w stanie współtworzyć sprawnie działający mechanizm polityki płacowej. Dysponując wykwalifikowaną kadrą specjalistów/praktyków zapewniamy wysoką jakość realizacji i doradztwa, a tym samym dbamy o efektywność całego procesu.

Więcej informacji na stronie: http://rhrplus.pl/doradztwo-hr/system-wynagradzania

System wynagradzania

Nauka gry na oboju

Wykonawca: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Społeczne Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza w Warszawie

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu profesjonalne lekcje gry na oboju w formie ogniska muzycznego i studium dla dorosłych lub szkoły muzycznej I stopnia dla początkujących oraz szkoły muzycznej II stopnia dla zaawansowanych. Uczeń w trakcie lekcji uczy się techniki gry. Poznaje różne style muzyczne. Ma też wpływ na dobór repertuaru. Poznaje zapis nutowy oraz umiejętność jego realizacji na oboju. Lekcje z akompaniatorem. Udział w konkursach i koncertach.
Zapraszamy.

Cena: 170 zł

Nauka gry na klarnecie

Wykonawca: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Społeczne Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza w Warszawie

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu profesjonalne lekcje gry na klarnecie w formie ogniska muzycznego i studium dla dorosłych lub szkoły muzycznej I stopnia dla początkujących oraz szkoły muzycznej II stopnia dla zaawansowanych. Uczeń w trakcie lekcji uczy się techniki gry. Poznaje różne style muzyczne. Ma też wpływ na dobór repertuaru. Poznaje zapis nutowy oraz umiejętność jego realizacji na klarnecie. Lekcje z akompaniatorem. Udział w konkursach i koncertach.
Zapraszamy.

Cena: 170 zł

Nauka gry na wiolonczeli

Wykonawca: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Społeczne Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza w Warszawie

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu profesjonalne lekcje gry na wiolonczeli w formie ogniska muzycznego i studium dla dorosłych lub szkoły muzycznej I stopnia dla początkujących oraz szkoły muzycznej II stopnia dla zaawansowanych. Uczeń w trakcie lekcji uczy się techniki gry. Poznaje różne style muzyczne. Ma też wpływ na dobór repertuaru. Poznaje zapis nutowy oraz umiejętność jego realizacji na saksofonie. Lekcje z akompaniatorem. Udział w konkursach i koncertach.
Zapraszamy.

Cena: 170 zł

Nauka gry na skrzypcach

Wykonawca: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Społeczne Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza w Warszawie

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu profesjonalne lekcje gry na skrzypcach w formie ogniska muzycznego i studium dla dorosłych lub szkoły muzycznej I stopnia dla początkujących oraz szkoły muzycznej II stopnia dla zaawansowanych. Uczeń w trakcie lekcji uczy się techniki gry. Poznaje różne style muzyczne. Ma też wpływ na dobór repertuaru. Poznaje zapis nutowy oraz umiejętność jego realizacji na skrzypcach. Lekcje z akompaniatorem. Udział w konkursach i koncertach.
Zapraszamy.

Cena: 170 zł