Szkolenia i kursy zawodowe, przedszkola, szkoły podstawowe i wyższe, licea oraz gimnazjap prywatne i państwowe

Edukacja to najlepszy sposób zainwestowania pieniędzy. Jeżeli szukasz instytucji, które wesprą Cię w nauce, polecamy zasoby naszego katalogu. Znajdziesz tu firmy organizujące szkolenia (BHP, NLP, menedżerskie, otwarte) oraz różnego rodzaju kursy (korepetycje, kursy językowe, komputerowe, zawodowe, maturalne, prawa jazdy). Baza adresów obejmuje także szkolnictwo w szerokim zakresie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły policealne. W razie potrzeby zdobycia dostępu do materiałów edukacyjnych zbadaj ogłaszające się u nas biblioteki i czytelnie.

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna

Wykonawca: Klub Sportowy Konstancin

Akademia Piłkarska KS Konstancin organizuje nieprzerwany nabór ciągły dla chłopców i dziewczynek w różnych kategoriach wiekowych (już od 4. roku życia):


  • skrzat: 4-6 lat;

  • żak: 7-9 lat;

  • orlik: 10-11 lat;

  • młodzik: 12-13 lat;

  • trampkarz: 14-15 lat;

  • junior młodszy: 16-17 lat.

W naszym klubie nie jest prowadzona selekcja. Ponadto do drużyny można dołączyć w dowolnym momencie sezonu.

Cena: 130 zł

System motywacyjny

Wykonawca: RHR +

System motywacyjny tworzy jasno określone zasady i procedury, wykorzystując działające w organizacji narzędzia, możliwości czy zasoby m.in. system wynagrodzeń, szkoleń, awansów, premii czy innych korzyści pracowniczych. System motywacyjny powinien być silnie związany z firmowymi fundamentami, czyli: misją, wizją, wartościami, modelem biznesowym, strategią działania, branżą, strukturą czy kulturą organizacyjną.

Współpracując z klientami skupiamy się na analizie potrzeb pracowników i funkcjonujących narzędzi HR-owych, a także na możliwościach firmy. Opracowujemy i wdrażamy mechanizmy wspierające wzrost poziomu motywacji u pracowników, zgodnych ze strategią firmy i budujące wizerunek odpowiedzialnego i rzetelnego pracodawcy. Pomagamy również w aktualizacji i weryfikacji istniejących systemów motywacyjnych, ponieważ zmiany jakie zachodzą na rynku pracy czy w samej organizacji wymagają od systemów tj. system motywacyjny systematycznej weryfikacji i aktualizacji, aby mogły efektywnie spełniać swoją funkcję.

System motywacyjny

Nieplanowana ciąża? Telefon Zaufania i Netporadnia

Wykonawca: Aborcja? Netporadnia.pl Telefon Chat Email Zaufania

Jeśli...
- nie planowałaś ciąży a stało się,
- rozważasz aborcję,
...i masz pytania, chciałabyś z kimś na ten temat porozmawiać

po prostu zadzwoń lub napisz.

Jesteśmy dla Ciebie codziennie od 18.00 - 23.00
http://www.netporadnia.pl/

Nieplanowana ciąża? Telefon Zaufania i Netporadnia

Projektowanie ścieżek karier

Wykonawca: RHR +

Podlegający ciągłym zmianom rynek pracy, wymusza na Pracodawcach dostosowanie się do jego realiów. Zmiany pokoleniowe, które zaszły w naszym społeczeństwie są najczęstszą przyczyną rewizji funkcjonujących w firmach systemów rozwojowych. Tym zmianom nie oparły się również „ścieżki karier” funkcjonujące do dzisiaj w świadomości wielu osób, jako narzędzie do pionowych awansów w obrębie jednego działu.

Stabilność zatrudnienia nie jest już dla nowych pracowników numerem jeden na liście oczekiwań, a zastąpiły go – możliwości rozwoju zawodowego. Tym samym wiele firm przymierzających się do zaprojektowania lub aktualizacji ścieżek karier, powinno solidnie zweryfikować oczekiwania pracowników oraz powiązać je z celami biznesowymi.

RHR+ realizując projekt ścieżek karier angażuje do wspólnej pracy kadrę managerską, dział HR i bezpośrednich przełożonych pracowników objętych programem. Taki zespół projektowy pozwala na szersze spojrzenie, pełniejszą diagnozę procesów i znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania.

Projektując ścieżki kariery wykorzystujemy funkcjonujący w organizacji model kompetencyjny, aby powiązać go ściśle z możliwościami rozwojowymi pracownika oraz kompetencjami jakie posiada.

Wzajemne zrozumienie oczekiwań na linii firma – pracownik, sprawia, że kierunek i droga jaką wspólnie wytyczyliśmy projektując ścieżki karier, daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcia.

Projektowanie ścieżek karier

Projektowanie opisów stanowisk

Wykonawca: RHR +

Opisy stanowisk pomagają pracownikom zrozumieć zakres obowiązków czy wymagań związanych z danym stanowiskiem. Przełożonym zaś pozwala m.in. zmniejszać koszty procesu rekrutacyjnego, usprawnić proces komunikacji czy delegowanie obowiązków.

Jesteśmy zwolennikami indywidualnego podejścia, które przekłada się na zaprojektowania każdego narzędzia HR - w tym i opisów stanowisk. Przy tworzeniu opisów uwzględniamy różnorodność i specyfikę każdego przedsiębiorstwa. Dzięki temu tworzymy narzędzia, dopasowane do potrzeb organizacji, mające realne zastosowanie i przekładające się na efektywne funkcjonowanie w życiu firmy.

Projektowanie opisów stanowisk

System okresowych ocen pracowniczych

Wykonawca: RHR +

System okresowych ocen pracowniczych pełni w firmach wiele funkcji; od motywacyjnych poprzez monitorujące, administracyjne, rozwojowe aż do wspierających zarządzanie personelem i przedsiębiorstwem. Kompleksowy charakter SOOP sprawia, że uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane nie tylko dla rozwoju indywidualnego pracownika, ale również w wielu procesach m.in. dla zaplanowania potrzeb rekrutacyjnych, weryfikacji systemu wynagrodzeń i systemu motywacyjnego, ścieżek karier / sukcesji czy planów szkoleniowych.

Najczęściej wykorzystywane narzędzia SOOP to ocena: 90°, 180°, 270° i 360° oraz Development Center. Pierwszym krokiem w zbudowaniu systemu SOOP jest ustalenie celu, zasad i kryteriów oceny, a także możliwości organizacji. Dopiero mając ustalony podstawowe założenia systemu oceny, konsultanci RHR+ proponują odpowiednią metodę np. 180°. Zanim rozpoczniemy pracę właściwą, przeprowadzamy odpowiednią akcję informacyjną aby zwiększyć zaufanie i zaangażowanie pracowników w proces. Następnie opracowujemy formularz oceny i dokonujemy pilotażu SOOP. Po weryfikacji systemu, przygotowujemy kadrę managerską do przeprowadzenia oceny okresowej, w ramach szkoleń i konsultacji. Ten etap pozwala przełożonym na odpowiednie wypracowanie metod przekazywania informacji zwrotnej w trakcie rozmowy oceniającej, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa pracowników i obiektywizm oceny. Ostatnim elementem jest wdrożenie systemu ocen okresowych w całej firmie lub dedykowanym obszarze (oddział, zakład, fabryka).

Dbamy o to, żeby podczas każdego etapu projektu SOOP komunikować postępy, zmiany, a także wspomagać organizację w aktualizacji lub wprowadzeniu nowego systemu.

System okresowych ocen pracowniczych

Poradnictwo psychologiczne

Wykonawca: Gabinet Biofeedback - Katarzyna Tutko

Poradnictwo psychologiczne składa się z kilku 50-minutowych spotkań. W ciągu sesji określimy i nazwiemy problem oraz znajdziemy zadawalające sposoby rozwiązania trudności. Sesja nastawiona jest na współpracę, gdzie klient jest ekspertem od własnych doświadczeń, a terapeuta jest specjalistą od funkcjonowania ludzkiej psychiki.

Cena: 60 zł

Poradnictwo psychologiczne

Sesja Biofeedback

Wykonawca: Gabinet Biofeedback - Katarzyna Tutko

Metoda biofeedback jest metodą terapeutyczną, która ma za zadanie poprawić jakość pracy mózgu. Technika ta zalecana jest dzieciom z ADHD, osobom żyjącym w stresie czy w przypadku wypalenia zawodowego. Skorzystaj z biofeedbacku jeżeli chcesz poprawić swoją pamięć, koncentrację, obniżyć poziom stresu czy lepiej sypiać. Ponadto biofeedback wskazany jest dla osób będących w depresji, mających lęki, migrenę, zaburzenia zachowania. Metoda biofeedback jest idealnym uzupełnieniem psychoterapii.

Cena: 60 zł

Sesja Biofeedback

Niepubliczny żłobek Bąbelek

Wykonawca: Niepubliczny żłobek Bąbelek

Niepowtarzalne miejsce, w którym dzieci będą czuć się doskonale

Cena: 750 zł

Niepubliczny żłobek Bąbelek

Książka

Wykonawca: Instytut Psychosyntezy Centrum Zrównoważonego Rozwoju Człowieka

Wyjątkowa książka, wprowadzająca duchową perspektywę rozwoju człowieka, łącząc ją w spójną całość z osobowym rozwojem. Bazuje na psychosyntezie, która, jako „psychologia samorealizacji, psychologia samoświadomości lub psychologia z duszą”, wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych czasów do poszukiwania sensu i znaczenia. Książka stawia obecnie psychosyntezę (za Johnem Whitmore i jego „Coaching efektywności”) na czołową pozycję w nowej i wzrastającej przestrzeni coachingu życia i dobrostanu. gdyż prowadzi w kierunku celu, sensu i wartości, podnosi samoświadomość, pobudza wolę, wspiera człowieka w stawaniu się całością i w pełni zdrowia w wielu przestrzeniach życia. Bezcenna dla wszystkich coachów, pragnących pracować z tym poziomem rozwoju. W międzynarodowym środowisku psychosyntezy uważana jest za pierwszą tego rodzaju publikację poświęconą temu zagadnieniu.

Cena: 52 zł

książka

Pomoc językowa

Wykonawca: Telper Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Siwik

Ten projekt skierowany jest do osób, które pilnie potrzebują pomocy z j. angielskiego bądź też z dokumentami w tym języku. Oferuję pomoc doraźną i systematyczną. Pomogę zrozumieć otrzymane dokumenty i w razie potrzeby dokonam tłumaczenia. Wyjaśnię zawiłości gramatyczne i pomogę w zadaniu pisemnym. Zawsze postaram się pomóc szybko i kompetentnie, ale materiały pisemne (kopie, skany, zdjęcia) najlepiej przesyłać dzień wcześniej.

Oferujemy krótkie terminy w różnych porach dnia. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Preferujemy używanie komunikatora Skype, wykorzystujemy telefon i pocztę mailową. Przyjmujemy zlecenia tłumaczeń pisemnych.

Zapraszamy na stronę internetową telper.com.pl

Logopeda terapia logopedyczna

Wykonawca: Klinika Buzi i Języka Ewelina Kozińska

Klinika Buzi i Języka oferuje profesjonalną diagnozę i terapię logopedyczną dostosowaną do możliwości i potrzeb dziecka.

Cena: 50 zł

Gry korytarzowe w placówce oświatowej

Wykonawca: City Line Sp. z o.o.

Zalety:
- zajęcia ruchowe
- nauka alfabetu
- nauka języka obcego

gry korytarzowe w placówce oświatowej

Gry korytarzowe dla dzieci

Wykonawca: City Line Sp. z o.o.

nauka kolorów, alfabetu poprzez zabawę

Gry korytarzowe dla dzieci

Gry korytarzowe dla przedszkoli

Wykonawca: City Line Sp. z o.o.

Gry korytarzowe są doskonała forma zajęć na przerwach i lekcjach jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli

gry korytarzowe dla przedszkoli