Szkolenia i kursy zawodowe, przedszkola, szkoły podstawowe i wyższe, licea oraz gimnazjap prywatne i państwowe

Edukacja to najlepszy sposób zainwestowania pieniędzy. Jeżeli szukasz instytucji, które wesprą Cię w nauce, polecamy zasoby naszego katalogu. Znajdziesz tu firmy organizujące szkolenia (BHP, NLP, menedżerskie, otwarte) oraz różnego rodzaju kursy (korepetycje, kursy językowe, komputerowe, zawodowe, maturalne, prawa jazdy). Baza adresów obejmuje także szkolnictwo w szerokim zakresie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły policealne. W razie potrzeby zdobycia dostępu do materiałów edukacyjnych zbadaj ogłaszające się u nas biblioteki i czytelnie.

Kurs stolarski. Połączenia typu czop i gniazdo.

Wykonawca: Bensari Workshop

Pracownia stolarska Bensari Workshop zaprasza na warsztaty stolarskie poświęcone połączeniom typu czop i gniazdo. Podczas weekendowego kursu stolarskiego uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się wykonać trwałą i ekologiczną (bez kleju) deskę do krojenia, w której wykorzystają połączenia stolarskie typu czop i gniazdo, dodatkowo wzmocnione kołkiem sprężynującym.

Cena: 1300 zł

Kurs stolarski. Stolarstwo od podstaw.

Wykonawca: Bensari Workshop

Kurs stolarski Stolarstwo od podstaw jest przeznaczony dla osób początkujących, które chcą nauczyć się pracy ręcznymi narzędziami stolarskimi, takimi jak piły, strugi i dłuta. Podczas praktycznych zajęć w pracowni stolarskiej uczestnicy poznają narzędzia ręczne, ich budowę i zastosowanie, jak również uczą się bezpiecznej pracy nimi.

Cena: 700 zł

Kurs stolarski. Połączenia typu jaskółczy ogon.

Wykonawca: Bensari Workshop

Kurs stolarski Połączenia typu jaskółcze ogony przeznaczony jest dla osób, które chcą opanować umiejętność tworzenia trwałych i estetycznych połączeń stolarskich. Podczas weekendowego kursu uczestnicy warsztatów stolarskich samodzielnie wykonają drewnianą szkatułkę, wyłącznie dzięki narzędziom ręcznym.

Cena: 1400 zł

Gabinet psychologiczny

Wykonawca: Exact Psychologia&Szkolenia

Jesteśmy firmą szkoleniowo doradczą od 2007roku, prowadzimy również gabinety wsparcia psychologicznego. Naszą misją jest ciągły rozwój będący fundamentem efektywności, zaangażowania, satysfakcji z życia osobistego i zawodowego oraz osiągania zamierzonych celów.

W gabinecie psychologicznym oferujemy indywidualne konsultacje psychologiczne i coachingowe, które pomogą poznać siebie lepiej, zidentyfikować swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz opracować skuteczną strategię działania.

W zakresie rozwoju indywidualnego i grupowego przygotowujemy spersonalizowane szkolenia, coaching i warsztaty, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu osobistego rozwoju jak i wparcia wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów w drodze ich rozwoju zawodowego.

Pracujemy w oparciu o merytoryczne programy przygotowane przez doświadczonych praktyków.

Prowadzimy sesje grupowe, w których można spotkać innych ludzi o podobnych potrzebach i celach, a także uczyć się od siebie nawzajem. Programy mentoringowe dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową, a także dla liderów i menedżerów, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności zarządzania i komunikacji.
W naszej pracy zapewniamy dyskrecję, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Opieka nad dziećmi

Wykonawca: Wesołe Misie - żłobek

Opiekujemy się najmłodszymi dziećmi, dbając o ich prawidłowy rozwój psychospołeczny i ruchowy. Działamy według cenionych w świecie pedagogiki metod pracy. Dopasujemy plan dnia do indywidualnych potrzeb podopiecznych, dbając przy tym o komfortową i ciepłą atmosferę.

Sprzedaż artykułów PPOŻ

Wykonawca: BHP MIGNOX Michał Gnoth

W szerokiej gamie produktów znajdą Państwo u nas gaśnice, kompletne hydranty, części zamienne do hydrantów, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem oraz armaturę pożarniczą. Oferta obejmuje również ubrania robocze, buty i rękawice.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową na naszej stronie internetowej.

Postępowanie powypadkowe

Wykonawca: BHP MIGNOX Michał Gnoth

BHP MIGNOX zajmuje się ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, jak również wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

Wykonawca: BHP MIGNOX Michał Gnoth

BHP MIGNOX przeprowadza oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami na wszystkie stanowiska pracy.

Doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ.

Wykonawca: BHP MIGNOX Michał Gnoth

firma BHP MIGNOX specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowych usług doradczo szkoleniowych w zakresie bhp i ppoż.

Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze dużych i małych firm oraz placówek oświatowych. Wspieramy Klientów w dziedzinie BHP i PPOŻ, oraz oferujemy obsługę doradztwa z zakresu prawa pracy. Oferujemy profesjonalną pomoc w efektywnym podnoszeniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy i instytucjach.

Celem naszej działalności jest zdobycie uznania Klientów poprzez:
• wysoką jakość świadczonych usług
• przystępne ceny oraz terminowość.

Całościowa obsługa obejmuje także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji czy analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP. Ponadto wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli ze strony różnorodnych urzędów czy na przykład podczas postępowań powypadkowych.

Nasze usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).
Oferujemy w ramach kompleksowej obsługi BHP i PPOŻ.:
• kontrolę stanu BHP w firmie
• doradztwo z zakresu aktualnych przepisów BHP
• doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
• pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
• uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
• doradztwo w zakresie pomiarów środowiskowych
• tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
• występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP, Sanepid )
• szkolenia BHP okresowe i wstępne
• przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego
• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzanie kompletnej dokumentacji
• opracowywanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
• przeprowadzenie analizy stanu BHP i PPOŻ.
• szkolenia okresowe dla Kadry Kierowniczej.

Kursy i szkolenia językowe, konwersacje

Wykonawca: OPEN SCHOOL Akademia Językowa

Zajęcia wyrównawcze

Wykonawca: PINIATA Anna Jendryka

Zajęcia wyrównawcze dla klas 1-3 z zakresu matematyki, ortografii, j. angielskiego, niemieckiego oraz ćwiczenia gimnastyczne i logopedyczne. Zajęcia w formie gier i zabaw.

Cena: 10 zł

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM

Wykonawca: Głowa w Formie - Psychologia Sportu

Celem jest praktyczna praca nad min. komunikacją, integracją, budowaniem ducha zespołu, elementami treningu mentalnego.

Pedagogika II stopień

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

Specjalności:

 • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Trening rozwoju jednostki i grupy
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Resocjalizacja i socjoterapia

Cena: 350 zł

Pedagogika specjalna jednolite mgr

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności.

Specjalności:

 • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 300 zł

Pedagogika I stopień

Wykonawca: Uczelnia Nauk Społecznych

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych.
Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.
Specjalności:

 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Cena: 270 zł