Szkolenia i kursy zawodowe, przedszkola, szkoły podstawowe i wyższe, licea oraz gimnazjap prywatne i państwowe

Edukacja to najlepszy sposób zainwestowania pieniędzy. Jeżeli szukasz instytucji, które wesprą Cię w nauce, polecamy zasoby naszego katalogu. Znajdziesz tu firmy organizujące szkolenia (BHP, NLP, menedżerskie, otwarte) oraz różnego rodzaju kursy (korepetycje, kursy językowe, komputerowe, zawodowe, maturalne, prawa jazdy). Baza adresów obejmuje także szkolnictwo w szerokim zakresie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły policealne. W razie potrzeby zdobycia dostępu do materiałów edukacyjnych zbadaj ogłaszające się u nas biblioteki i czytelnie.

Badania jakości środowiska

Wykonawca: Instytut Technologiczno - Przyrodniczy Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie

 • Pomiary emisji gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, podtelnek azotu-N2O, metan, amoniak) fotoakustycznym miernikiem gazów śladowych INNOVA 1412

 • monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych

 • monitoring stanów i przepływów wód w rzekach i ciekach

 • ekspertyzy przyrodnicze z zakresu ochrony wód – możliwość oznaczenia występujących przedstawicieli zooplanktonu i fitoplanktonu w wodzie

 • monitoring ichtiologiczny – posiadamy uprawnienia do klasycznego zestawu elektropołowu typu IUP oraz do kontrolnych odłowów ryb (możliwość odłowu ryb za pomocą selektywnego zestawu wontonowego)

 • szkolenia w zakresie ochrony środowiska na obszarach wiejskich i oddziaływania produkcji rolnej na środowisko

Assessment i Development Center

Wykonawca: RHR +

Assessment i Development Center to jedne z najskuteczniejszych metod oceny poziomu kompetencji kandydatów oraz pracowników.

Złożoność projektu AC/DC jest uzależniona od poziomu stanowiska objętego projektem.

Na każdym etapie informujemy klienta o postępie naszych działań. Sporządzamy mapę kompetencji oraz wskaźniki behawioralne, które pozwalają nam realizować projekt, dokonać analizy oraz oceny zachowań uczestników. Korzystamy z narzędzi i wystandaryzowanych testów zaadaptowanych kulturowo.

Efektem projektu jest zbadanie potencjału pracownika lub kandydata oraz przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom i sponsorom projektu.

Assessment i Development Center

Wartościowanie stanowisk pracy

Wykonawca: RHR +

Wartościowanie stanowisk pracy służy do oszacowania wpływu pracy wykonywanej na danym stanowisku na wynagrodzenie podstawowe - w skali całej organizacji. Realizując projekt wartościowania, możemy zaktualizować obecnie istniejące opisy stanowisk.

Najczęściej produktem wartościowania stanowisk jest stworzenie taryfikatora kwalifikacyjnego i siatki płac, będących podstawą dla ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych pracowników. Projektujemy narzędzie w taki sposób aby klient mógł regulować wynagrodzenia w przyszłości.

Przed rozpoczęciem projektu dbamy o to, aby zmiany jakie będą wprowadzone w przedsiębiorstwie zostały w sposób klarowny i rzetelny, zakomunikowane pracownikom.

Cały proces poddajemy weryfikacji (symulacji) aby wyeliminować ryzyko błędów, które mogą wpłynąć na efekty projektu.

Wartościowanie stanowisk pracy

Półkolonie letnie i zimowe

Wykonawca: Akademia Równych Szans Centrum Terapii i Edukacji

Zapewniamy animację czasu wolnego w czasie wakacji i ferii zimowych.

Półkolonie letnie i zimowe

Sprzedaż płyt winylowych

Wykonawca: Antykwariat ARCHIWUM Emilia Kulczycka

Proponujemy sprzedaż płyt winylowych. Posiadamy szeroki przekrój płyt winylowych używanych, wszystkie płyty są sprawdzone i umyte. Posiadam także nowe, nieużywane egzemplarze zafoliowane oraz niezafoliowane. Oferta zawiera pozycje polskich i zagranicznych wykonawców różnych gatunków muzyki. Płyty dostępne są w sklepie lub na zamówienie online.

Sprzedaż płyt winylowych

Sprzedaż książek

Wykonawca: Antykwariat ARCHIWUM Emilia Kulczycka

Naszą specjalnością jest sprzedaż książek o różnorodnej tematyce. Sprzedajemy podręczniki szkolne, repetytoria, słowniki, encyklopedie, lektury szkole, komiksy i inne pozycje książkowe. Sprzedajemy zarówno pozycje nowe, jak i używane. Prowadzimy sprzedaż stacjonarną i internetową za pośrednictwem serwisu allegro.pl

Sprzedaż książek

Sprzedaż podręczników

Wykonawca: Antykwariat ARCHIWUM Emilia Kulczycka

Oferujemy sprzedaż podręczników nowych i używanych do wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich oraz podręczniki akademickie. Zakupy można dokonywać w naszym stacjonarnym antykwariacie oraz internetowo za pośrednictwem portalu allegro.pl- użytkownik Archiwum69. Serdecznie zapraszamy!

Sprzedaż podręczników

Skup płyt winylowych

Wykonawca: Antykwariat ARCHIWUM Emilia Kulczycka

Oferujemy skup płyt winylowych gramofonowych z oryginalną muzyką różnych wykonawców i różnych gatunku. Skupujemy pojedyncze sztuki oraz większe ilości egzemplarzy. Płacimy gotówką „od ręki” w momencie odbioru płyt.

Skup płyt winylowych

Skup książek

Wykonawca: Antykwariat ARCHIWUM Emilia Kulczycka

Oferujemy skup książek, podręczników i komiksów w korzystnych cenach. Wystarczy przyjść do naszego antykwariatu z konkretnymi pozycjami, a my rozważymy każdą propozycję. Serdecznie zapraszamy!

Skup książek

Skup podręczników

Wykonawca: Antykwariat ARCHIWUM Emilia Kulczycka

Nasz antykwariat oferuje skup podręczników szkolnych i akademickich. Preferujemy podręczniki III klasy Gimnazjum oraz wszystkich klasy szkół ponadgimnazjalnych. Za podręczniki płacimy gotówką, „od ręki".

Skup podręczników

Spacer po nadmorskim kurorcie.

Wykonawca: Licencjonowany Przewodnik Turystyczny

SPACER PO USTCE I INNYCH NADMORSKICH MIEJSCOWOŚCIACH

Druki szkolne

Wykonawca: Anma Hurtownia

druki szkolne
świadectwa szkolne
świadectwa
dzienniki
dzienniki lekcyjne
dzienniki szkolne
legitymacje
dzienniki zajęć pozalekcyjnych
dziennik zajęć pedagoga
dziennik zajęć rewalidacyjnych
dziennik zajęć pozalekcyjnych
dziennik zajęć przedszkolnych
świadectwo
dziennik szkoły zaocznej
dziennik biblioteki
dziennik biblioteki szkolnej
dziennik zajęć świetlicy
dziennik zajęć świetlicy szkolnej
dziennik zajęć wychowawczych
dziennik zajęć logopedycznych

druki szkolne

Szkoła języka angielskiego

Wykonawca: Agnieszka Komorowska-Owczarzak

W ofercie szkoły kursy indywidualne i grupowe, dla dzieci od lat 6, gimnazjalistów, maturzystów oraz dorosłych.

Trening Umiejętności Społecznych

Wykonawca: Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA Aneta Kotowicz-Urban

ZAPEWNIAMY:

 • Naukę pod okiem doświadczonych specjalistów!
 • Przyjazną atmosferę – uczenie w oparciu o techniki oparte na nagradzaniu pozytywnych zachowań!
 • Zaangażowanie rodziców – zadania domowe pozwalające na przećwiczenie nowych umiejętności w codziennym życiu!
 • Naukę poprzez dobrą zabawę i pozytywne doświadczenia!
 • Zajęcia w małych grupach 4-6 osobowych!

Cena: 30 zł

Trening Umiejętności Społecznych

Ocena ryzyka zawodowego

Wykonawca: Usługi BHP i PPOŻ.

Konieczność dokonania oceny ryzyka zawodowego wynika z przepisów ustawy Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia MPiPS z dania 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp. Ocena ryzyka zawodowego została nałożona przez ustawodawcę jako jeden z wielu elementów bezpieczeństwa pracy.
Firma USŁUGI BHP I PPOŻ MICHAŁ PRZYCHOCKI zajmie się profesjonalnie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w Państwa firmie.
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).
Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować, czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.
Ocena ryzyka prowadzi do upewnienia się, że prawdopodobieństwo, iż ktoś ulegnie wypadkowi lub zachoruje wskutek występowania zagrożeń w miejscu pracy, jest na możliwie najniższym poziomie. Ma to wpływ na "kondycję" przedsiębiorstwa, bowiem wypadki przy pracy i choroby zawodowe negatywnie na nią wpływają m.in. poprzez zmniejszanie wydajności pracy i produkcji, opcję ponoszenia zwiększonej składki ubezpieczeniowej (kosztów ubezpieczenia), koszty ewentualnego uczestniczenia w postępowaniach sądowych, itd.
Ocena ryzyka zawodowego, do której zobowiązany jest każdy pracodawca okazała się fundamentalnym narzędziem służącym bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników w miejscu pracy, a jej regularne przeprowadzanie najprostszą drogą do stworzenia w przedsiębiorstwie bezpiecznych warunków pracy i kontrolowania stanu zagrożeń w miejscu pracy.
Ocena ryzyka zawodowego prowadzi do ochrony ludzkiego zdrowia i życia i służy oszczędzaniu pracownikom i pracodawcom stresu, strat finansowych i innych kłopotów związanych z ewentualnymi wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.
Przeprowadzając ocenę ryzyka można liczyć na korzyści dla firmy. W bliższej perspektywie oznacza to lepsze samopoczucie pracowników i lepszą atmosferę w pracy, gdy pracodawca dba o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Pracodawca natomiast może mieć świadomość spełnienia obowiązku o podstawowym znaczeniu dla ochrony zdrowia pracowników i zapobiegania ludzkiemu cierpieniu w jego firmie.
Obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego ciąży na pracodawcy, gdy:
• tworzy nowe stanowiska pracy,
• wprowadza zmiany na poszczególnych stanowiskach pracy,
• w razie powstania zdarzenia wypadkowego,
• nakaz PIP lub PIS,
• gdy mają miejsce zmiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony