Szkolenia pracownicze i dla bezrobotnych - szkolenia menedżerskie, BHP, NLP i inne szkolenia

Szkolenia to sposób na podnoszenie naszych kompetencji. Jeżeli chcesz dopracować profesjonalną osobowość, zwróć uwagę na szkolenia NLP (programowanie neurolingwistyczne). Pragnąc zdobyć biegłości niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, zainteresuj się działem „Szkolenia menedżerskie”. W sytuacji, gdy musisz przeszkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjrzyj się firmom organizującym szkolenia BHP. Warto też zerknąć na szkolenia otwarte, gdzie może znajdzie się podmiot szkolący w interesującym nas zakresie.

8-tyg kurs MBSR

Wykonawca: MindfulnessKursy.pl Anna Gubernat

Kurs prowadzi Anna Gubernat - certyfikowany nauczyciel i superwizorka MBCL Mindfulness Based Compassionate Livin, certyfikowana nauczycielka MBSR Mindfulness Based Stress Reduction. Poporwadziła najwięcej w Polsce 8-tyg. kursów MBSR (127 na 03'2023).

MBSR powstał w 1998 roku i jest najlepiej przebadanym naukowo kursem opartym na uważności.

Kurs trwa 8 tygodni i składa się z ośmiu, 2,5 godzi. spotkań. Dodatkowo spotykamy się w sobotę, zwykle po 6 spotkaniu, na 6 godzinne spotkanie w ciszy (prowadząca prowadzi praktyki; wspólnie jemy obiad).

Ważnym aspektem jest codzienna, własna praktyka między spotkaniami. Potrzeba na to 30-60 min. Po każdym spotkaniu wysyłam maila z materiałami i linkiem do nagrań medytacji.

Cena: 1190 zł

Kursy ADR

Wykonawca: Centrum Szkoleniowe „OMEGA” Marlena Olczyk

Centrum Szkoleniowe „OMEGA” istnieje od 2008 roku, oferując usługi edukacyjne dla przedsiębiorstw, instytucji oraz klientów indywidualnych. Przedmiotem działalności firmy są w szczególności szkolenia z zakresu transportu drogowego, w tym szkolenia kierowców na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej (kod 95): kwalifikacje wstępne i szkolenia okresowe (przewóz osób i rzeczy). Organizowane są również kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR). Świadczymy także kompleksowe usługi doradcy ADR (DGSA).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Audyt dostępności, szkolenia

Wykonawca: Polska Fundacja Ekonomi Społecznej

-Audyt dostępności architektonicznej to kompleksowe badanie budynków oraz przestrzeni wokół nich pod kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.
-Audyt dostępności cyfrowej to badanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej pod kątem zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 Jego celem jest analiza dostępności strony lub aplikacji dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami.
-Audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej polega na sprawdzeniu sposobów obsługi klientów z różnymi niepełnosprawnościami, dostępności i czytelności wszelkich informacji znajdujących się wewnątrz obiektu oraz w jego otoczeniu.
-Szkolenia dla pracowników urzędów i instytucji, banków i instytucji finansowych, hoteli, placówek edukacyjnych, podmiotów sektora zdrowotnego, obiektów handlowych, usługowych i gastronomicznych, firm transportowych oraz innych podmiotów na temat obsługi klientów z różnymi niepełnosprawnościami

Szkolenia

Wykonawca: TRAINING BEAUTY SZKOLENIA ALICJA ZIELONKA

Szkolenia z zakresu stylizacji paznokci
-manicure hybrydowy
-manicure żelowe
- zdobienia
-doszkolenia
-szkolenia z zakresu stylizacji rzęs oraz brwi

Szkolenie warsztatowe

Wykonawca: Fundacja Training Projects

Oferujemy szkolenia zamknięte z zakresu zarządzania personelem, HR, przywództwa i kompetencji miękkich.

Szkolenie "Firma z dotacji"

Wykonawca: Dotacje Rzeszów i okolice

#Szkolenie "Firma z dotacji".
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz pytaniom, które spływały do nas na przestrzeni ostatnich miesięcy, organizujemy 4-godzinne szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z własną firmą oraz dla już istniejących przedsiębiorców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?
• Fundusze Europejskie.
• Czym są Fundusze Europejskie?
• Czym są dotacje na rozpoczęcie działalności z UE i dla kogo są przeznaczone?
• Jak skutecznie pozyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?
• Kompleksowe opracowanie pomysłu na biznes.
• Znalezienie projektu odpowiedniego dla siebie.
• Skontaktowanie się z osobą lub instytucją realizującą projekt.
• Korzystanie z oferty projektu.
• Opracowanie biznesplan.
• Wkład własny.
• Wypełnienie wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej.
• Kryteria oceny wniosku o dotacje z UE na otwarcie firmy.
• Zabezpieczenie zwrotu dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności.
• Umowa o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.
• Co dalej po otrzymaniu dotacji na otwarcie firmy?
• Założenie działalności gospodarczej.
• Obowiązki.
• Wsparcie pomostowe.
• Podsumowanie.
2. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI?
• Jak samodzielnie przejść przez proces zakładania działalności gospodarczej?
• Jak wybrać formę prowadzenia działalności i rodzaj opodatkowania?
• Jak kreować wizerunek swojej firmy?
• Jak prowadzić rachunkowość, rozliczać podatki i odprowadzać składki ubezpieczeniowe?
• Jak zatrudnić pracownika?
3. FORMY OPODATKOWANIA.
• Podatek VAT i inne podatki.
• Podstawy rachunkowości.

Cena: 450,00 zł.
Grupy 6-8 osobowe.
Cena zawiera:
- solidną dawkę wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych,
- materiały szkoleniowe,
- poczęstunek,
- dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

TERMINY:
1. 18.09.2021r. - biuro ul. Grunwaldzka 28 (2 piętro), 35-068 Rzeszów.
2. 20.09.2021r. - biuro ul. Grunwaldzka 28 (2 piętro), 35-068 Rzeszów.
3. 23.09.2021r. - biuro ul. Grunwaldzka 28(2 piętro), 35-068 Rzeszów.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu :)
ZAPISY DROGĄ MAILOWĄ: dotacjewrzeszowie@gmail.com.

Cena: 450 zł

Ustawienia Systemowe wg Berta Hellingera

Wykonawca: Magdalena Rassoul Hawajska Praca z Ciałem

Ustawienia systemowe czy też konstelacje rodzinne pozwalają rozpoznać źródło problemu, z którym nie możemy sami stawić czoła.

Ta metoda pozwala zrozumieć nam dynamikę danej sytuacji, a co za tym idzie pomoże nam iść w kierunku zmiany.

Koncepcja ustawień zakłada spojrzenie na dany temat poprzez system, w aspekcie współzależności oraz wzajemnego rezonansu pomiędzy członkami danego systemu, rodziny, grupy osób czy firmy, organizacji. Metoda służy uporządkowaniu więzów rodzinnych, z różnych przyczyn zerwanych.

Cały proces ustawienia może przynieść zmiany na poziomie fizycznym, emocjonalnym oraz psychicznym lecz także zawodowe i relacyjne.

Wycieczki po Tatrach

Wykonawca: Tary-Foto

Wycieczki szkolne dla dzieci i młodziezy
https://www.tatry-przewodnik.com.pl

Szkolenia PPOŻ

Wykonawca: Centrum EM-PARTNER

Zajmujemy się prowadzeniem wstępnych i okresowych szkoleń przeciwpożarowych, w trakcie których pracownicy i kadra zarządzająca mają możliwość zapoznania się z zakładową instrukcją PPOŻ oraz kwestiami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym.
Podczas szkolenia uczymy kursantów między innymi jak bezpiecznie korzystać z instalacji gazowych i elektrycznych, żeby nie zaprószyć ognia. podczas szkolenia przekazujemy m.in. informacje o:

  • skutecznych sposobach ewakuacji i opanowania ognia,
  • przebiegu systemu dróg ewakuacyjnych,
  • konieczności zapewnienia ich drożności oraz o tym, jak wezwać pomoc.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szkolenia kosmetyczne

Wykonawca: Vissage Studio Urody Anna Szulc-Rutkowska

Organizuję szkolenia indywidualne oraz grupowe (max 3 os.) z makijażu permanentnego i tatuażu. Zapraszam także na warsztaty, pokazy, szkolenia z makijaży ślubnych i okazjonalnych oraz szkolenia on-line.

Warsztat, spotkania, prelekcje, krąg kobiet

Wykonawca: Szepty Natury

Wszelkie informacje o aktualnych warsztatach i spotkaniach można znaleźć na FB: https://www.facebook.com/naturyszepty/
lub:
http://szeptynatury.com.pl/

Administracja Publiczna

Wykonawca: Platforma Edukacji Prawnej

Szkolenia adresowane są do pracowników administracji publicznej, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenia kierowane są zarówno do osób posiadających już doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych, jak też osób, dla których jest to nowe zadanie.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zapoznają się ze zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu praktycznych przykładów o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.

Filmy szkoleniowe

Wykonawca: ART-FILM

Możemy zaprezentować produkt lub pokazać jego zastosowanie, stworzyć instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia, nagrać szkolenia lub prezentację, dzięki czemu film będzie mógł być potem wielokrotnie wykorzystywany w celu wyedukowania kolejnych osób. Przygotujemy materiały w sposób na tyle atrakcyjny, by widzowie oglądali go z uwagą i łatwiej zapamiętywali treści.

Programy rozwoju

Wykonawca: PG CONSULTING

Oferowane przez nas programy rozwojowe nakierowane są na wzrost efektywności działania wszystkich działań w firmy. Dostępne programy w naszej ofercie to:

  • Rozwój dealera - pełna działalność;
  • Rozwój dealera poprzez zmiany w serwisie mechanicznym i dziale części zamiennych;
  • Organizacja i rozwój serwisu blacharsko - lakierniczego;
  • Organizacja i rozwój działu sprzedaży;
  • Program rozwoju samochodów używanych.
Szczegółowe informacje na temat programów rozwojowych przedstawiamy Państwu podczas spotkania. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Jesteś zainteresowana/y tym jak działa mechanizm wsparcia niskooprocentowanymi pożyczkami (poręczeniami) ze środków UE? Chcesz wiedzieć jak kontrolować i czego oczekiwać od podmiotów profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pożyczek? Musisz wiedzieć jak stosować ciągle zmieniające się przepisy, wytyczne i innych regulacje? 
To szkolenie jest dla Ciebie!

Cena: 1780 zł