Szkolenia pracownicze i dla bezrobotnych - szkolenia menedżerskie, BHP, NLP i inne szkolenia

Szkolenia to sposób na podnoszenie naszych kompetencji. Jeżeli chcesz dopracować profesjonalną osobowość, zwróć uwagę na szkolenia NLP (programowanie neurolingwistyczne). Pragnąc zdobyć biegłości niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, zainteresuj się działem „Szkolenia menedżerskie”. W sytuacji, gdy musisz przeszkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjrzyj się firmom organizującym szkolenia BHP. Warto też zerknąć na szkolenia otwarte, gdzie może znajdzie się podmiot szkolący w interesującym nas zakresie.

Negocjacje zaawansowane emocjonalnie - rola kłamstwa i emocji

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zawodowo zajmują się  prowadzeniem ważnych negocjacji biznesowych oraz osób, które chcą poznać cały aspekt procesu w kategoriach dodatkowych możliwości do wykorzystania w życiu prywatnym. Z perspektywy działu sprzedaży będą to, więc Key Account Managerowie, National Key Account Managerowie, Kupcy oraz Regionalni Kierownicy Sprzedaży i przedstawiciele pozostałych Działów jak: Marketing, Centralne Zakupy, Logistyka. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na szkoleniu będzie dobieranie właściwego stylu negocjacji pod kątem obu stron biorących udział w procesie, wskazanie na dużą rolę komunikacji (werbalnej jak i pozawerbalnej) a także na wpływ emocji, jako czynnika destabilizującego negocjacje.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/negocjacje-zaawansowane-emocjonalnie-rola-klamstwa-i-emocji-2019-09-12-warszawa.html

Cena: 1580 zł

Negocjacje zaawansowane emocjonalnie - rola kłamstwa i emocji

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie polecamy dla:
Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.


Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

Wykład.
Prezentacja multimedialna.
Ćwiczenia warsztatowe.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/instrukcja-kancelaryjna-dla-urzednikow-warsztaty-2019-09-26-warszawa.html

Cena: 590 zł

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie polecamy dla:
Kierownictwo i pracownicy merytoryczni Urzędów szczególnie archiwiści, koordynatorzy czynności kancelaryjnych administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie i administracja zespolona z Wojewodą) i samorządowej (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy, miast i gmin i jednostki im podlegające np. szpitale, szkoły, przedszkola gopsy, mopsyitp.), Szkoły Wyższe, którzyrejestrują, dekretują, zakładają sprawy, akceptują, podpisują, wysyłająpisma i archiwizują akta spraw zakończonych.

Cel szkolenia:

    Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.
    Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.
    Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/archiwizacja-dokumentacji-warsztaty-dla-prowadzacych-archiwa-zakladoweskadnice-akt-2019-09-05-warszawa.html

Cena: 590 zł

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie polecamy dla:
Kierownictwo i merytoryczni pracownicy Urzędów zwłaszcza tych, którzy przechodzą lub są w systemie EZD.


Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

Wykład.
Prezentacja multimedialna.
Ćwiczenia warsztatowe.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/obieg-dokumentacji-w-urzedzie-tradycyjnym-i-elektronicznymezd-2019-08-06-warszawa.html

Cena: 590 zł

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)

W pracy rysujesz przewagę zyskujesz! Czyli myślenie wizualne

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Chcesz aby Twój zespół pracował efektywniej?
Chcesz żeby był bardziej zmotywowany?
Chcesz przyciągnąć uwagę współpracowników, klientów, słuchaczy?
Szukasz sposobów skutecznej komunikacji?
To świetnie!

Zapraszam na szkolenie z Myślenia Wizualnego

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/w-pracy-rysujesz-przewage-zyskujesz-czyli-myslenie-wizualne-w-biznesie-i-edukacji-2019-08-24-krakow.html

Cena: 390 zł

W pracy rysujesz przewagę zyskujesz! Czyli  myślenie wizualne

Zatrudnianie cudzoziemców

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS).

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zatrudnianie-cudzoziemcow-2019-09-11-warszawa.html

Cena: 590 zł

Zatrudnianie cudzoziemców

Zarządzanie projektami

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej procedury zamykania projektów i ich końcowego rozliczenia finansowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązki Beneficjentów w tym zakresie.
Szkolenie polecamy dla:

Potencjalni beneficjenci programów operacyjnych (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową, szkoły wyższe,  pracownicy instytucji pośredniczących i wdrażających programy operacyjne.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-projektami-2019-10-10-krakow.html

Cena: 1580 zł

Zarządzanie projektami

FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy oraz wszelkiego rodzaju Fundusze Strukturalne oraz Fundusze Spójności. Są one stosowane przede wszystkim przy robotach inżynieryjno-budowlanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/fidic-praktyczne-metody-zastosowania-przy-realizacji-projektow-2019-09-26-wroclaw.html

Cena: 1580 zł

FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów

Storytelling w biznesie

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie przedstawia najbardziej sprawdzone sposoby opowiadania historii i daje narzędzia do ich samodzielnego budowania. Dzięki kontekstowi biznesowemu stanowi trampolinę do budowania zajmujących opowieści wyróżniających Twoją działalność.

Szkolenie polecamy dla:

Menedżerów chcących mocniej angażować swoje zespoły.
Prezesów firm pragnących jeszcze bardziej świadomie kształtować relacje z otoczeniem i zewnętrznym i wewnętrznym.
Samodzielnych przedsiębiorców szukających pola do wyróżnienia się na tle konkurencji.

b]Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/Storytelling-w-biznesie-2019-08-22-krakow.html

Cena: 1480 zł

Storytelling w biznesie

Jak prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną w placówce medycznej

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Głównym celem warsztatów jest przedstawienie metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji w sytuacji sporów, negocjacji i konfliktów interpersonalnych, a także przyciągnięcia i zatrzymania doświadczonych pracowników w organizacjach ochrony zdrowia.

Dlaczego taki temat?
Szkolenie jest odpowiedzią na bardzo często zgłaszany problem przez kadrę zarządzającą związany z niedoborem i utrzymaniem właściwie dobranego personelu medycznego, administracyjnego i technicznego, prowadzeniem komunikacji wewnętrznej w różnych sytuacjach kryzysowych a także problemami wynikającymi z braku funkcjonowania w placówce systemów motywacyjnych i służących rozwojowi pracowników w organizacjach ochrony zdrowia.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/Jak-prowadzic-skuteczna-komunikacje-wewnetrzna-w-placowce-medycznej-i-jak-stworzyc-motywacyjne-oraz%20-prorozwojowe-srodowisko-pracy-specjalistyczne-warsztaty-z-elementami-coachingu-dla-medycznej-i-administracyjnej-kadry-kierowniczej-w-podmiotach-leczniczych-2019-09-17-krakow.html

Cena: 880 zł

Jak prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną w placówce medycznej

Kompleksowa i profesjonalna obsługa pacjenta w cyklu opieki medycznej

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Program szkolenia jest efektem szeregu przeprowadzonych analiz, badań i doświadczeń, które pokazują jak kluczową rolę w budowaniu łańcucha wartości dla pacjenta odgrywają osoby odpowiedzialne za kontakt z chorym w całym cyklu opieki medycznej. Podczas warsztatów będą poddawane analizie, dyskusji i próbie znalezienia optymalnych rozwiązań obejmujących wszystkie elementy tego procesu począwszy od rejestracji pacjenta, poprzez prowadzenie, wsparcie lub koordynowanie działań zarówno od strony organizacyjnej, jak i medycznej związanych z procesem diagnozowania, leczenia, wizyt kontrolnych czy rehabilitacji.
Szkolenie zostało oparte o studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), najlepsze praktyki rynkowe (benchmarking) oraz wyniki własnych badań dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość wspólnego tworzenia najlepszych rozwiązań zmierzających do zapewnienia zintegrowanej i efektywnej obsługi pacjenta widzianej zarówno z punktu widzenia samego chorego, jak i dla jednostki leczniczej.
Warsztaty są nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy połączonej z treningiem umiejętności i kompetencji w zakresie nawiązywania, budowania i umacniania relacji z pacjentem, a także analizę procesów i obszarów zagrażających tym celom, aby móc nimi odpowiednio zarządzać.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/kompleksowa-i-profesjonalna-obsluga-pacjenta-w-calym-cyklu-opieki-medycznej-2019-09-19-krakow.html

Cena: 550 zł

Kompleksowa i profesjonalna obsługa pacjenta w cyklu opieki medycznej

Budżetowanie i zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć w praktyce treści takie jak: cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem, budżetowanie kapitałów, budżetowanie gotówki, koszty w cyklu operacyjnym, zarządzanie kosztami: koszty stałe czy koszty zmienne, zarządzanie kosztami: koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku, zarządzanie kosztami: outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić), zarządzanie kosztami finansowymi (więcej długu czy więcej kapitału własnego), zarządzanie kosztami braku zapasów, zarządzanie kosztami obsługi należności, zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/budzetowanie-i-zarzadzanie-kosztami-w-tworzeniu-wartosci-przedsiebiorstwa-2019-10-28-wroclaw.html

Cena: 1780 zł

Budżetowanie i zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem.

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/treasury-management-i-cash-management-zarzadzanie-skarbem-i-przeplywami-gotowki-w-trakcie-budowania-trwalej-wartosci-przedsiebiorstwa-2019-10-21-krakow.html

Cena: 1780 zł

Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem.

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie ma na celu przybliżenie finansowych zasad dotyczących oceny przedsiębiorstw na podstawie sprawozdawczości finansowej. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Wszystkie zagadnienia omawiane są w trakcie szkolenia przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych opartych na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, jak i danych makroekonomicznych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-kontrahenta-na-podstawie-sprawozdan-finansowych-2019-10-07-wroclaw.html

Cena: 1780 zł

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Cashflows management – zarządzanie pieniężnymi przepływami i strumieniami gotówki zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać pieniężnymi konsekwencjami utrzymywania aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób generujący przepływy i kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Jako szkolenie z zakresu finansów, buduje ono wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem tego finansowego szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania przepływami pieniężnymi, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu gotówką i jej przepływami, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania przepływami jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencje decyzji w zakresie gotówki zamrożonej i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-przeplywami-gotowki-i-gospodarowanie-gotowka-cash-flows-managementi-i-cash-management-w-trakcie-budowania-trwalej-wartosci-przedsiebiorstwa-2019-10-02-krakow.html

Cena: 1780 zł

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką