Szkolenia pracownicze i dla bezrobotnych - szkolenia menedżerskie, BHP, NLP i inne szkolenia

Szkolenia to sposób na podnoszenie naszych kompetencji. Jeżeli chcesz dopracować profesjonalną osobowość, zwróć uwagę na szkolenia NLP (programowanie neurolingwistyczne). Pragnąc zdobyć biegłości niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, zainteresuj się działem „Szkolenia menedżerskie”. W sytuacji, gdy musisz przeszkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjrzyj się firmom organizującym szkolenia BHP. Warto też zerknąć na szkolenia otwarte, gdzie może znajdzie się podmiot szkolący w interesującym nas zakresie.

Kurs klikerowy dla psów

Wykonawca: Ranczo Wszystko dla Zwierząt Aleksandra Bielecka

Kurs klikerowy dla psów
7 spotkań po 60minut.
Szkolenie klikerowe opiera się przede wszystkim na wzmacnianiu pozytywnym. Wyklucza stosowanie pozytywnego wygaszania , zwanego potocznie karą, gdyż przynosi ono skutki uboczne tj. strach, agresję.
więcej na: https://ranczodlazwierzat.pl/osrodek-szkolenia-psow-zabrze/

Cena: 1300 zł

Kurs klikerowy dla psów

Przedszkole dla psów

Wykonawca: Ranczo Wszystko dla Zwierząt Aleksandra Bielecka

Przedszkole dla psów Zabrze - Grzybowice
Przedszkole dla psów nastawione jest przede wszystkim na socjalizację naukę umiejętności, które potem przydadzą się w codziennym życiu i podczas szkolenia z podstawowego posłuszeństwa. Latem zajęcia odbywają się na dużym ogrodzonym i oświetlonym boisku, a zimą na ogrzewanej sali.
Posiadamy parking na 10 aut.
więcej na: https://ranczodlazwierzat.pl/psie-przedszkole-zabrze

Cena: 680 zł

Przedszkole dla psów

BDO - Rejestracja

Wykonawca: ECONAT Natalia Cios

Firma Econat Rzeszów oferuje pomoc doraźną i szkoleniową dla firm w zakresie nowych obowiązków związanych z GOSPODARKĄ ODPADAMI:
- Pomożemy uruchomić moduł BDO,
- Zweryfikujemy konieczność rejestracji,
- Przeprowadzimy przez bazę danych,
- Nauczymy generować karty przekazania odpadów.

Cena: 150 zł brutto. Cena obejmuje 1 h szkolenia niestacjonarnego. Oferujemy elastyczne godziny kontaktu.

Cena: 150 zł

BDO - Rejestracja

Suplementy diety – sprzedaż przez Internet, wytwarzanie kontraktowe, n

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Grupą docelową są: producenci, dystrybutorzy suplementów diety, odżywek dla sportowców, specjaliści ds. regulacyjnych w firmach farmaceutycznych, regulatory affairs, regulatory manager, wytwórcy kontraktowi, pracownicy i kierownicy działów marketingu firm produkujących i sprzedających suplementy diety, kierownicy produktu (brand manager), pracownicy odpowiedzialni za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek, agencje reklamowe, domy mediowe.
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do praktycznych aspektów prawnych związanych z suplementami diety, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania kontraktowego suplementów diety, sprzedaży i reklamy przez Internet oraz zagadnień z zakresu novel food. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie na wytwarzanie kontraktowe, aby ochronić ich interesy, jakie elementy powinna zawierać specyfikacja produktu, jak uzyskać certyfikat wolnej sprzedaży i do czego jest potrzebny. Uczestnicy poznają wymogi prawne stawiane dla sprzedaży suplementów diety przez Internet i dowiedzą się, jakie obowiązki muszą spełnić przedsiębiorcy pragnący prowadzić taką sprzedaż. Szczegółowo zostanie omówiona także reklama suplementów diety prowadzona przez Internet, ze szczególnym uwzględnieniem sankcji, które mogą zostać nałożone przez organy nadzoru. W związku ze zmianą od 2018 r. procedury novel food oraz zasad stosowania nowej żywności w środkach spożywczych, przedstawione zostaną nowe wymogi wraz z praktycznymi przykładami. Ostatnim, choć równie ważnym elementem szkolenia, będzie przedstawienie najnowszych zmian oraz propozycji w prawie dotyczących suplementów diety.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Marta Łanoch – starszy prawnik w kancelarii Food&Pharma Legal Wawrzyniak Zaleska Radcy Prawni sp.j. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno małych przedsiębiorstw jak i wiodących firm na rynku polskim i zagranicznym. Współpracuje z klientami polskimi i zagranicznymi oraz zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz opiniowania reklam produktów. Zajmuje się także procedurą novel food. Prowadziła projekty związana z due diligence firm farmaceutycznych. Oprócz praktyki zawodowej w kancelarii prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawie żywnościowym na obszarze Polski, UE i państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety.

Cena: 590 zł

Żywność ekologiczna i składniki roślinne w suplementach diety, novel f

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Podczas szkolenia przystępnym językiem wyjaśnione zostaną najważniejsze aspekty prawne związane z wprowadzaniem do obrotu, oznakowaniem i reklamą żywności ekologicznej oraz stosowaniem składników roślinnych w suplementach diety. Prowadzący zapewnia praktyczne spojrzenie na problemy z perspektywy prawnej. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie takie jak maksymalne limity składników roślinnych w suplementach diety, nowe uchwały Zespołu ds. suplementów diety działającego przy GIS (czy mają one moc prawną, jak ich stosowanie przez sanepid wygląda w praktyce), nowe wymogi dotyczące znakowania żywności jako wolnej od GMO (NOWA USTAWA OD PAŹDZIERNIKA 2019 R.), praktyczne aspekty nowego stanowiska GIS dot. CBD w suplementach diety oraz kwestie novel food. Szkolenie dedykowane jest firmom z obszaru spożywczego i farmaceutycznego zajmującego się wprowadzaniem do obrotu zwykłej żywności jak i suplementów diety.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Prowadzenie szkolenia: Marta Łanoch – starszy prawnik w kancelarii Food&Pharma Legal Wawrzyniak Zaleska Radcy Prawni sp.j. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno małych przedsiębiorstw jak i wiodących firm na rynku polskim i zagranicznym. Współpracuje z klientami polskimi i zagranicznymi oraz zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz opiniowania reklam produktów. Zajmuje się także procedurą novel food. Prowadziła projekty związana z due diligence firm farmaceutycznych. Oprócz praktyki zawodowej w kancelarii prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawie żywnościowym na obszarze Polski, UE i państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety.

Cena: 590 zł

Żywność ekologiczna i składniki roślinne w suplementach diety, novel f

Upadłość konsumencka po nowelizacji

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej – tzw. upadłości konsumenckiej
Uchwalona ustawa przewiduje zmiany w zakresie:
a) szerszego dostępu dla osób fizycznych do rozpoczęcia procedury oddłużenia;
b) uproszczoną procedurę dla najprostszych spraw niewymagającą udziału sędziego – komisarza;
c) możliwość zawarcia układu z wierzycielami przez dłużnika, w którym zaangażowanie sądu będzie ograniczone do minimum;
Przedmiotem szkolenia będzie przebieg postępowania upadłościowego osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej po nowelizacji, obowiązki syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny

PROWADZENIE SZKOLENIA
sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Cena: 650 zł

Upadłość konsumencka po nowelizacji

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacj

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Uchwalona ustawa przewiduje zmiany m.in. w zakresie:
a) Przygotowanej likwidacji, tzw. pre-pack;
b) Dochodzenia wierzytelności, w tym trybu zgłaszania wierzytelności;
c) Ochrony praw dłużnika, w tym zabezpieczenia praw socjalnych dłużnika;
d) Likwidacji masy upadłości;
e) Obowiązków syndyka;
f) Przedawnienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
g) Oddłużenia jednoosobowego przedsiębiorcy.
Przedmiotem szkolenia będzie analiza znowelizowanych regulacji w kontekście przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz dochodzenia swoich praw przez wierzycieli niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny

PROWADZENIE SZKOLENIA
dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Cena: 650 zł

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacj

Więcej Incoterms 2020® - najnowsza wersja - jak je rozumieć, stosować

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników, którzy zajmują się zagranicznym obrotem towarowym – kadra zarządzająca, handlowcy, pracownicy działów logistyki i spedycji.
Cel: (i) Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.
(ii) Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.
Rezultat: Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
Metody: Wykład, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms i zajęcia warsztatowe (przykłady wzięte z życia i ze sporów). W trakcie szkolenia, sumarycznie, co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Jarosław Hermanowski, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami, instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company dla kadry zarządzającej, handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.
Jest również jedynym w Polsce trenerem Incoterms akredytowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego: „Poradnik samodzielnego importera” (1991, 1994), „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym” (1992,1993), „Poradnik importera” (1995), „Handel Zagraniczny. Poradnik” (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz” (1998), „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym” (1999), „Incoterms 2000″ (tłumaczenie) „Incoterms 2000 – Komentarz” (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008), „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży” (2004) (tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej” (2005)(tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji” (2005)(tłumaczenie), „Incoterms 2010” (2010)(tłumaczenie), „Incoterms 2020” (2019)(tłumaczenie) oraz liczne publikacje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

Cena: 790 zł

Więcej Incoterms 2020® - najnowsza wersja - jak je rozumieć, stosować

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji procedury cywi

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W toku wykładu omówione zostaną nowe zagadnienia dotyczące sytuacji pełnomocników po zmianach procedury cywilnej i wpływ tych zmian na pracę pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Cena: 650 zł

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji procedury cywi

Szkolenie z ratownictwa zwierząt

Wykonawca: TG Training Tomasz Gralak

Kompleksowe szkolenie z zakresu wyłapywania i ratownictwa zwierząt. Oprócz teoretycznej wiedzy na temat psów i kotów pragniemy dostarczyć rzeczowej wiedzy oraz umiejętności z łapania, zabezpieczania zwierząt dzikich, egzotycznych i domowych.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne metody wykorzystania łatwo dostępnych przedmiotów w celu udzielenia pierwszej pomocy zwierzęciu.
RKO, tlenoterapia, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie własnego ciała oraz zwierzęcia.
Ponadto behawiorysta i trener psi przybliży psychikę tych zwierząt oraz omówi mowę ciała i sygnały uspokajające, których znajomość jest kluczowa w celu uniknięcia agresji i pogryzienia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat

Cena: 400 zł

Rozpoznawanie autentyczności skandynawskich koron

Wykonawca: Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz

Cel szkolenia:
Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności skandynawskich koron: SEK (Szwecja), DKK (Dania) i NOK (Norwegia). Poznanie metod zabezpieczenia skandynawskich koron.

Typ szkolenia: E-learning, testy praktyczne na platformie

Program szkolenia
Wprowadzenie
- Historia płatności
- Rodzaje zabezpieczeń banknotów
Zniszczone i Fałszywe baknoty
- Rodzaje fałszerstw
- Jak postępować z uszkodzonymi i zniszczonymi banknotami
Szwedzka korona
- Najważniejsze informacje na temat waluty
- Wygląd i zastosowane zabezpieczenia na banknotach obiegowych
- Wygląd i cechy charakterystyczne szwedzkich monet obiegowych
- Przykłady uszkodzonych banknotów szwedzkich
- Szwedzkie korony wycofane z obiegu
Duńska korona
- Najważniejsze informacje na temat waluty
- Wygląd i szczegółowy opis banknotów z serii 1952 - 1972 r.
- Wygląd, szczegółowy opis banknotów z serii 1997 - 1999 r. oraz zastosowanych na nich zabezpieczeń
- Wygląd, szczegółowy opis banknotów od 2009 r. oraz zastosowanych na nich zabezpieczeń
- Duńskie monety obiegowe
Norweska korona
- Najważniejsze informacje na temat waluty
- Wygląd i zastosowane zabezpieczenia na banknotach obiegowych
- Wygląd i cechy charakterystyczne szwedzkich monet obiegowych
Prawo dewizowe i inne regulacje prawne dotyczące obratu gotówkowego
Testy i ćwiczenia sprawdzające

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punktach kasowych,
- osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
-osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
- zaliczenie ćwiczeń praktycznych na platformie (min 80%) – 3 podejścia do każdego ćwiczenia

Cena: 149 zł

Rozpoznawanie autentyczności skandynawskich koron

Wynajem sal szkoleniowych

Wykonawca: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego

Zapraszamy do klimatycznych sal szkoleniowych. Możliwość wynajęcia na godziny gabinetów i sal, z rzutnikiem, dostępem do wyposażonej kuchni. Woda, kawa, herbata w cenie!

Wynajem sal szkoleniowych

Uprawnienia wózek widłowy

Wykonawca: Zakład Szkolenia - inż Robert Kielusiak

Kurs: wózki widłowe - 350 zł!od osoby ((w tym uprawnienia do wymiany butli gazowych oraz zaświadczenia w języku angielskim obowiązujące w Unii Europejskiej)

Program szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym opracowany i zatwierdzony przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach Nr 1179/IX/06,(Akademia UDT)
Szkolenie zakończone egzaminem UDT

Cena: 500 zł

Uprawnienia wózek widłowy

Wypadek w drodze do pracy - sporządzenie dokumentacji

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Stosownie do postanowień art. 57b ust. 1 ustawy emerytalnej, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej nie jest proste i może przysporzyć trudności. Zebranie i wypełnienie wszystkich dokumentów w określonym czasie może stanowić wyzwanie.

Przeprowadzę na Państwa zlecenie całe postępowanie powypadkowe

Wypadek w drodze do pracy - sporządzenie dokumentacji

Gwarancje bankowe

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie (DWUDNIOWE) adresowane jest do:
 -pracowników wszystkich podmiotów, które zlecają bankowi wystawianie gwarancji
 -pracowników wszystkich podmiotów, które są beneficjentami gwarancji bankowych
 -pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy gwarantowanej
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 -co to jest gwarancja bankowa, jakie są jej cechy charakterystyczne i funkcje,
 -jak poprawnie konstruować treść zlecenia udzielenia gwarancji oraz samej gwarancji,
 -jak czytać poszczególne sformułowania zawarte w gwarancji.
Przykładowa treść zlecenia oraz gwarancji są omawiane bardzo drobiazgowo i szczegółowo. Analizowane są różne warianty poszczególnych zapisów oraz skutki ich umieszczenia w treści dokumentu. Przedstawiona jest także przykładowa treść najczęściej w praktyce występujących rodzajów gwarancji. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich wystawianiu oraz błędy popełniane przy składaniu roszczeń z tych gwarancji. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym oraz KIO dot. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Gwarancje bankowe, poręczenia, awale i akredytywy standby” – 4 wydania.

Cena: 1280 zł

Gwarancje bankowe