Szkolenia pracownicze i dla bezrobotnych - szkolenia menedżerskie, BHP, NLP i inne szkolenia

Szkolenia to sposób na podnoszenie naszych kompetencji. Jeżeli chcesz dopracować profesjonalną osobowość, zwróć uwagę na szkolenia NLP (programowanie neurolingwistyczne). Pragnąc zdobyć biegłości niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, zainteresuj się działem „Szkolenia menedżerskie”. W sytuacji, gdy musisz przeszkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjrzyj się firmom organizującym szkolenia BHP. Warto też zerknąć na szkolenia otwarte, gdzie może znajdzie się podmiot szkolący w interesującym nas zakresie.

Szkolenia dla firm

Wykonawca: Restauracja Pele-Mele

Posiadamy odpowiednie zaplecze do organizacji szkoleń. Dysponujemy salami, wyposażeniem i sprzętem. Wedle potrzeb, możemy zapewnić kącik kawowy, napoje i posiłki.

Szkolenia dla firm

574-366-166

Wykonawca: Multi Taxi Poznań

Kurs, szkolenie CPC (Certyfikat Kompetencji Zawodowych). Szkolenia w grupach jak indywidualnie. Promocyjna cena,dogodne godziny szkoleń.

Cena: 999 zł

574-366-166

System HACCP

Wykonawca: EKO-SAFETY Mariusz Świątek

Firma EKO-SAFETY zajmuje się wdrażaniem systemu HACCP. Nasi wyspecjalizowani i doświadczeni pracownicy firmy zadbają o najwyższą kontrolę zakładu, przedsiębiorstwa. Zadaniem HACCP jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.

System HACCP

Prawo wodne 2018

Wykonawca: Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Program
1. Wprowadzenie
1.1. grupa docelowa ustawy Prawo Wodne, czego ustawa dotyczy
1.2. uzasadnienie wprowadzenia nowelizacji
1.3. proces legislacyjny i pojawiające się na jego etapie wątpliwości i zmiany założeń
1.4. inne przepisy, na które nowelizacja ma wpływ lub od których jest zależna
2. Podstawowe pojęcia i ustalenia wynikające z ustawy
2.1. Definicje
2.2. podział wód
3. Wody Polskie – powstanie nowej instytucji
3.1. Struktury
3.2. odpowiedzialność, zadania, obowiązki, uprawnienia
3.3. finansowanie
4. Korzystanie z wód i usługi wodne
4.1. Definicje
4.2. podział i klasyfikacja wód
4.3. wody wykorzystywane do kąpieli
5. Ochrona wód
5.1. cele ochrony wód
5.2. cele środowiskowe
5.3. zasady i wymogi dotyczące ochrony wód
5.4. ochrona przed zanieczyszczeniami azotanowymi (rolnictwo a prawo wodne)
6. Zarządzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy wraz z planowaniem
7. Własność wód i wynikające z tego obowiązki właścicieli i użytkowników wód
8. Opłaty
8.1. uzasadnienie wprowadzenia opłat
8.2. rodzaje opłat, „adresaci” nowych opłat
8.3. usługi i korzystanie z wód podlegające opłatom
8.4. sposób naliczania opłat
8.5. organy odpowiedzialne za naliczanie i egzekwowanie opłat
9. Opłaty – studium przypadku
10. Zgody wodnoprawne
10.1. elementy zgody wodno prawnej
10.2. podział kompetencyjny, prawa i obowiązki
10.3. rodzaje działań w gospodarce wodnej wymagające zgody wodno prawnej
10.4. wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenia
11. Zgody wodnoprawne, studium przypadku
12. Spółki wodne
13. Przepisy dostosowujące i końcowe
14. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania i odpowiedzi

Cena: 450 zł

Prawo wodne 2018

Szkolenie na imprezy masowe służby porządkowej i informacyjnej

Wykonawca: STS Kursy i Szkolenia Pracowników Ochrony, Kurs Pracownika Ochrony, Kurs Doskonalący.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych.
Jest to szkolenie dla członków służby porządkowej i informacyjnej.
Służba porządkowa i informacyjna są to osoby funkcyjne na imprezach masowych podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa.

Czas trwania szkolenia to 24 godziny.
Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie uprawniające do pracy na wszelkiego rodzaju imprezach masowych. Posiadając zaświadczenie można pracować na imprezach artystyczno - rozrywkowych, kulturalnych, sportowych jak również na imprezach masowych podwyższonego ryzyka.

Zaświadczenie ważne jest bezterminowo.

Zapraszamy na ciekawe, praktyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych.

Zapisy telefoniczne: 692-872-252

Cena: 160 zł

Szkolenie na imprezy masowe służby porządkowej i informacyjnej

Biznes coaching

Wykonawca: Janina Maślak Coaching

Wesprę cię byś w pełni mógł być sobą i odważnie podejmował nowe wyzwania. Chcę byś w pełni odzyskał ukryty w tobie geniusz odwagi i wewnętrznej siły, niezbędnych do realizacji nowych wyzwań i pozytywnej zmiany w swoim życiu. Sztuką jest bowiem umiejętność połączenia w sobie: rozumu, serca, instynktu i talentu by podejmować nowe wyzwania i właściwe decyzje oraz utrzymać równowagę w życiu prywatnym i zawodowym.

Coaching kariery

Wykonawca: Janina Maślak Coaching

Wesprę cię byś odnalazł w swoim życiu motywację w budowaniu kariery i dalszego rozwoju, byś budował od nowa karierę wokół swoich pasji i talentów oraz odzyskał kontrolę nad własnym życiem - to największy dar, który pomoże ci odmienić swoje życie i pokonać bariery w drodze do sukcesu.

Coaching osobisty

Wykonawca: Janina Maślak Coaching

Coaching indywidualny dla osób, które potrzebują wsparcia w życiu osobistym i zawodowym. Wzmocnię cię w osiąganiu własnych celów, zapewniając ci 100 % poufności,pełne zrozumienie, lojalność, wsparcie i szacunek. Wesprę cię w twoich wyborach byś mógł/mogła w pełni pozostać sobą i podejmować nowe wyzwania.
Będę cię wspierać w radzeniu sobie ze stresem, z silnymi emocjami w różnych obszarach życia, w budowaniu pewności siebie i polepszeniu relacji z ludźmi po to byś zrobił/zrobiła ze swoim życiem coś wspaniałego. Coaching kieruję też do osób starszych, które chcą przezwyciężyć głęboko ukryte w sobie blokady krępujące możliwość ich dalszego rozwoju, by mogli wykorzystać nowe możliwości i szanse jakie daje życie.

Coaching osobisty

Audyt stanu BHP

Wykonawca: MAG BHP i PPOŻ SZKOLENIA DORADZTWO NADZÓR MAŁGORZATA GRUDZIEŃ

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Próbne Ewakuacje Budynków

Wykonawca: MAG BHP i PPOŻ SZKOLENIA DORADZTWO NADZÓR MAŁGORZATA GRUDZIEŃ

Celem próbnej ewakuacji jest:

-sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji, w tym reakcji na alarm pożarowy,
-doskonalenie procedur ewakuacji, w tym zapoznanie z kierunkami ewakuacji i zasadami zachowania się,
-zminimalizowanie możliwości wystąpienia paniki i jej skutków,
-zmierzenie czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby w nim się znajdujące,
-weryfikacja opracowanych zasad postępowania na wypadek pożaru.

Outsourcing BHP – PPOŻ

Wykonawca: MAG BHP i PPOŻ SZKOLENIA DORADZTWO NADZÓR MAŁGORZATA GRUDZIEŃ

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę firmy w zakresie służby BHP. Nasza oferta obejmuje pełny outsourcing BHP jest to bardzo wygodne rozwiązanie ponieważ to my przejmiemy troskę o wykonanie służby BHP w Państwa firmie. Zadbamy o bezpieczeństwo pracowników w pełnym zakresie. Podejmując współpracę z nami znajdą Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb w zakresie BHP oraz PPOŻ. Korzystanie z usług firm zewnętrznych (outsourcing) należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Wykonawca: MAG BHP i PPOŻ SZKOLENIA DORADZTWO NADZÓR MAŁGORZATA GRUDZIEŃ

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego właściciele lub zarządcy budynków wywiązują się z podstawowych obowiązków prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz dzięki zapoznaniu z instrukcją wszystkich stałych użytkowników obiektu – zwiększają świadomość ludzi i minimalizują ryzyko wystąpienia pożaru i innych zdarzeń niekorzystnych.

Opracowujemy Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 6. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Szkolenia PPOŻ

Wykonawca: MAG BHP i PPOŻ SZKOLENIA DORADZTWO NADZÓR MAŁGORZATA GRUDZIEŃ

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
ZAKRES TEMATYCZNY
-Zjawisko pożaru.
-Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych najczęściej stosowane w budynkach.
-Podstawowe zasady postępowania na wypadek zaistnienia pożaru.
-Ewakuacja.
-Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
-Podręczny sprzęt gaśniczy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Zajmujemy się oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, która polega na przewidywaniu, jakie szkody (np. urazy, schorzenia) i jak często mogą spotkać pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy oraz zaplanowaniu, co trzeba zrobić, aby ich uniknąć.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Outsourcing BHP

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Świadczymy usługi BHP na zasadzie outsourcingu, która pozwala pracodawcy na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem spraw BHP nawet o 40% a pozyskane w ten sposób zasoby pracodawca może przeznaczyć na inne cele. Outsourcing pozwala również objąć usługami BHP małe firmy, których nie stać na pełnoetatową obsługę w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą!

Outsourcing BHP