Szkolenia pracownicze i dla bezrobotnych - szkolenia menedżerskie, BHP, NLP i inne szkolenia

Szkolenia to sposób na podnoszenie naszych kompetencji. Jeżeli chcesz dopracować profesjonalną osobowość, zwróć uwagę na szkolenia NLP (programowanie neurolingwistyczne). Pragnąc zdobyć biegłości niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, zainteresuj się działem „Szkolenia menedżerskie”. W sytuacji, gdy musisz przeszkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjrzyj się firmom organizującym szkolenia BHP. Warto też zerknąć na szkolenia otwarte, gdzie może znajdzie się podmiot szkolący w interesującym nas zakresie.

Szkolenia BHP

Wykonawca: Usługi BHP i PPOŻ - Krzysztof Orzechowski

Kompleksowe usługi z zakresu BHp : szkolenia wstępne i okresowe wszystkich grób pracowniczych, dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego

Dwujęzyczne zajęcia naukowe

Wykonawca: GALILEUSZ

SCIENCE
Autorski, nowatorski program nauki w dwóch językach.
Przyroda, matematyka, chemia i fizyka podana w łatwoprzyswajalnej formie zabawy.
Jedne zajęcia podwójna korzyść. dzieci ucza się posługiwać językiem angielskim przy okazji poznając tajniki doswiadczeń i nauk ścisłych.

Cena: 30 zł

Dwujęzyczne zajęcia naukowe

Prowadzenie szkoleń

Wykonawca: Konsonanse&Hometels

Przykładowe tematy:

- Muzykoterapia w przedszkolu i szkole
- Relaksacja dla najmłodszych
- Muzykoterapia i relaksacja w przedszkolu Montessori
- Wykorzystanie muzyki w nauczaniu i wychowaniu
- Rola muzyki w profilaktyce i terapii uzależnień
i inne

Prowadzenie szkoleń

Szkolenia z pierwszej pomocy, pokazy ratownicze

Wykonawca: Mila Medica Milena Bartkowicz

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków po seniorów. Sposób przekazania wiedzy dostosowany do wieku i wymagań uczestników.

Czas trwania standardowego szkolenia 6 godzin lekcyjnych.

Kadra z wieloletnim doświadczeniem popartym licznymi referencjami i certyfikatami.

Możliwość organizacji szkolenia o dowolnej tematyce medycznej m.in
Skład i obsługa zestawu przeciwwstrząsowego
Postępowanie w stanach zagrożenia życia
Rozpoznanie, ocena i postępowanie w zaburzeniach rytmu serca

szkolenia z pierwszej pomocy, pokazy ratownicze

Kurs hot work na Skandynawię

Wykonawca: "North Consulting" Tomasz Skwarzec

We wszystkich krajach nordyckich (Norwegia, Szwecja, Dania oraz Finlandia) prace gorące (angielskie "hot work", norweskie "varme arbeider", szwedzkie "heta arbeten", duńskie "varmt arbejde"), wymagające użycia otwartego płomienia, gorącego powietrza, wyposażenia spawalniczego, dekarskiego, tnącego, szlifującego, itp., mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające ważny certyfikat na prace gorące.

Każda osoba, która ukończy kurs hot work otrzyma certyfikat na prace gorące (hot work certificate / varme arbeider sertifikat) honorowany we wszystkich krajach nordyckich. Certyfikat hot work jest ważny przez 5 lat.

Cena szkolenia hot work to 890 złotych netto (1 094,70 złotych brutto).

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość rabatu.

Kurs hot work organizujemy w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Kurs hot work na Skandynawię

Półkolonie Naukowe Luty 2018.

Wykonawca: GALILEUSZ

Ferie zimowe z NAUKĄ i ZABAWĄ.
I turnus 12.02 - 16.02 (Zakończył się)
II turnus 19.02 - 23.03 (Brak wolnych miejsc)
Propozycja dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie zajęcia z komputerami, warsztay doświadczalne oraz gry planszowe w języku angielskim. Codzienne wyjścia: w teren na basen, lodowisko, kino, muzea .Pięć dni aktywnego wypoczynku z nauką i zabawą.
W cenie zawarte są dwa posiłki, opieka wykwalifikowanej kadry, bilety oraz przejazdy.
Do 15 lutego 2018 promocja. Cena za turnus 399 zł
(Cena bez promocji to 429 zł)

Półkolonia zgłoszona do Bazy Wypoczynku.
Wystawiamy faktury.
zapraszamy do zapisów 608 384 743 lub galileusz.torun168@gmail.com

Cena: 399 zł

Półkolonie Naukowe Luty 2018.

Nadzór specjalisty PPOŻ.

Wykonawca: Ochrona Przeciwpożarowa Wrocław

Oferujemy stały nadzór specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.
Wiesław Mroziński pracował w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Służbę zakończył w 2012 roku w stopniu starszego kapitana pożarnictwa, jako starszy specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa pracowników i nadzorowanych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadzór specjalisty PPOŻ.

Projektowanie instalacji zabezpieczenia technicznego

Wykonawca: Ochrona Przeciwpożarowa Wrocław

W ramach usług proponujemy projektowanie instalacji zabezpieczenia technicznego. Nasza oferta obejmuje m.in. projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej oraz sieci strukturalnej,

Projektowanie instalacji zabezpieczenia technicznego

Konsultacje PPOŻ.

Wykonawca: Ochrona Przeciwpożarowa Wrocław

Zapraszamy na konsultacje z zakresu PPOŻ. Zapewniamy doradztwo w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, które obejmuje:

  • oddzielenia przeciwpożarowe w tym ściany ppoż,
  • montaż stolarki przeciwpożarowej: drzwiowej, okiennej, ścian ruchomych,
  • aranżację wnętrz (p.poż),
  • ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych przy użyciu farb pęczniejących oraz obudów ogniochronnych,
  • ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji drewnianych,
  • zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych w tym doboru klap odcinających,
  • ogniochronne zabezpieczenia przejść instalacyjnych.

Konsultacje PPOŻ.

KOBIZE - szkolenie 26 lutego 2018 r.

Wykonawca: ECONAT Natalia Cios

Zapraszamy na szkolenie kompleksowo omawiające strukturę systemu KOBIZE. Jest ono skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, do pracowników odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska oraz pracowników odpowiedzialnych za zgodność organizacyjno – prawną podmiotu z przepisami ochrony środowiska.

UWAGA: SZKOLENIE PRAKTYCZNE PRZY WYKORZYSTANIU KOMPUTERÓW (7 godzinne)- poprowadzi Pan Michał Deka.

Praktyczne ćwiczenia z zakładania konta w krajowej bazie, sposób uzupełniania informacji o podmiocie. Wprowadzanie danych instalacji oraz maszyn i urządzeń, pozyskiwanie danych o paliwach i emisjach, obliczanie i szacowanie emisji, sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych, zamknięcie i przesłanie raportu, korekta raportów to tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas szkolenia.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:
1. Źródło prawa, podstawa prawna,
2. Podmioty podlegające rejestracji i obowiązkowi raportowania,
3. Zakładanie konta, uzyskiwanie loginu i hasła, poruszanie się po koncie w bazie,
4. Pozyskiwanie danych do raportów,
5. Sposoby określania wielkości emisji (wyliczanie, badania, szacowanie, OTH),
6. Emisja z instalacji, urządzeń, środków transportu,
7. Raportowanie KOBIZE a opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (różnice i podobieństwa),
8. Wypełnianie raportu i sposób wyliczania danych,
9. Inne problemy zgłoszone przez uczestników,

W ramach szkolenia po krótkim wstępnie teoretycznym uczestnicy będą pracować na swoich kontach w bazie KOBIZE. Zdobędą praktyczną wiedzę o poruszaniu się po bazie i wprowadzaniu danych. Wspólnie z trenerem omówione zostaną i wskazane najtrudniejsze elementy raportowania. Każdy z uczestników będzie mógł pracować na swoim koncie i przy pomocy trenera prawidłowo sporządzi cały raport o emisjach. Planowane jest rozwiązywanie indywidualnych zagadnień i problemów zgłaszanych przez uczestników.

Pan Michał Deka - Technolog chemik - absolwent wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Wieloletnie doświadczenie w Chemii, technologii i ochronie środowiska zdobywane m.in. w dużych zakładach przemysłowych oraz w uznanych jednostkach badawczych (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Łódź). Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w doradztwie środowiskowym oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska prowadzonych zarówno dla przedsiębiorców jak i przedstawicieli administracji publicznej prowadzonych. Doświadczenie szkoleniowe na szczeblu ogólnokrajowym. Praktyczne doświadczenie w ochronie środowiska .

Cena: 345 zł

KOBIZE - szkolenie 26 lutego 2018 r.

Bezpieczne zarządzanie chemikaliami w zakładzie zgodnie z REACH

Wykonawca: ECONAT Natalia Cios

UWAGA: tylko u nas w czasie szkolenia omówimy dokładnie konstrukcję najważniejszego z pkt widzenia przedsiębiorców dokumentu związanego z zarządzaniem chemikaliami czyli karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Nauczymy uczestników czytania karty, doboru na jej podstawie środków ochrony osobistej, planowania badań środowiska pracy i prawidłowego postępowania z opakowaniami i odpadami chemicznymi.

Podczas szkolenia omówimy poniższe tematy z uwzględnieniem szczegółowego przedstawienia konstrukcji i zakresu kart charakterystyki.

Program szkolenia:
1. Żródło prawa i podstawowe akty prawne krajowe i wspólnotowe
2. Podstawowe pojęcia ważne z pkt. widzenia gospodarki chemikaliami- substancja, mieszanina, MSDS, scenariusz narażenia.
3. Podstawy klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z systemem CLP.
4. Zakres informacji w kartach charakterystyki, zasady etykietowania opakowań, oznakowanie opakowań tymczasowych i stref magazynowania.
5. Substancje i mieszaniny podlegające ograniczeniom w stosowaniu i obrocie: środki ochrony roślin, biocydy, SVHC.
6. Obowiązki producentów, dystrybutorów i wprowadzających na rynek produkty chemiczne (baza ELDIOM).
7. Konstrukcja i zakres danych w kartach charakterystyki, organizacja bezpieczeństwa pracy i środowiska na podstawie danych w karcie i scenariuszu narażenia (pojęcia NDS, NDSCH, środki ochrony osobistej).
9. Sposób postępowania nabywcy środków chemicznych w przypadku niedostarczenia karty przez dostawcę.
10. Identyfikacja zagrożeń i wymogów odnośnie magazynowania na podstawie karty charakterystyki.
11. Odpady a reach, karty charakterystyki dla odpadów, obrót odpadami chemicznymi.

Szkolenie poprowadzi Pan Michał DEKA - z wykształcenia technolog chemik. Absolwent Technologii Chemicznej-Technologii Spożywczej na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Obecnie pracujący jako kierownik laboratorium i pełnomocnik systemów zarządzania w firmie oferującej profesjonalne chemikalia do procesów produkcyjnych.Cena szkolenia: 345 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 601 433 739

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zespół firmy Econat

Cena: 345 zł

Bezpieczne zarządzanie chemikaliami w zakładzie zgodnie z REACH

Sposób na stres - Coach 15

Wykonawca: SKRIS sposób na stres

Regularne spotkania z certyfikowanym coachem, na których omawiany jest problem Klienta; dyskutowane Jego (Klienta) oczekiwania; przygotowywany plan zmian w życiu Klienta. Cocha towarzyszy Klientowi w czasie wdrażania zmiany, pomaga zmierzyć się z problemami. Wspiera w utrzymaniu motywacji. Pomaga pokonać trudności. Nazywa silne strony Klienta. Pokazuje i uczy korzystać z narzędzi do zarządzania stresem (emocjami).
Więcej informacji plus "dlaczego warto pracować ze mną" -> -> http://www.skris.pl/coaching15.htm

Cena: 2950 zł

Sposób na stres - Coach 15

Sposób na stres - Mentor 15

Wykonawca: SKRIS sposób na stres

Pakiet 15 sesji (90 minut każda) mentoringowych, w czasie których Klient omawia z mentorem swój problem, planuje wprowadzanie zmian w swoim życiu, a następnie te zmiany wdraża. Na każdym etapie mentor wspiera Klienta swoim doświadczeniem i podsuwa (do wyboru przez Klienta) różne sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów. Mentor nazywa silne strony Klienta, odkrywa ograniczające przekonania i źródła oporu. Pomaga Klientowi przejść przez cały proces nie tracąc wiary w Klienta aż do końcowego sukcesu.

Więcej informacji plus "dlaczego warto pracować ze mną" -> http://www.skris.pl/mentoring15.htm

Cena: 2950 zł

Sposób na stres - Mentor 15

Sposób na stres - warsztat 2

Wykonawca: SKRIS sposób na stres

Warsztat 2 (dwudniowy) zawiera wszystkie ćwiczenia, które są prowadzone w ramach warsztatu Warsztatu 1 (jednodniowego). Cały drugi dzień jest poświęcony na precyzyjne ustalenie: jakiej zmiany chcę dokonać; jak będę mierzyć wyniki mojej pracy; wzbudzenie w sobie motywacji do zmiany. Przygotujemy plan wdrożenia, który weźmie pod uwagę: obecną sytuację; narzędzia, które będą używane; czas na doskonalenie się w używaniu narzędzi; konkretne sytuacje, w których wybrane narzędzia będą stosowane; sposób pomiaru, jak trzymamy się planu; pomiar wyników.
Więcej informacji o drugim dniu -> http://www.skris.pl/stres-w-pracy-warsztat-2.htm.
Zastanawiasz się, czy warto pracować ze mną? Sprawdź, proszę -> http://www.skris.pl/stres-w-pracy-warsztat-ze-mna.htm
Jeśli masz wątpliwości, czy nawet najlepszy plan będziesz w stanie samodzielnie wcielić w życie - rozważ "Warsztat 2 + 10 webinariów" -> http://www.skris.pl/stres-w-pracy-warsztat-2w.htm

Cena: 1450 zł

Sposób na stres - warsztat 2

Sposób na stres - warsztat 1

Wykonawca: SKRIS sposób na stres

Jednodniowy warsztat stacjonarny, na którym zostaną mówione i przećwiczone specyficzne narzędzia (sposoby zachowania się) w różnych sytuacjach. Będziemy się uczyć jak podnosić swój nastrój w sytuacji neutralnej, jak się przygotować do sytuacji stresującej, jak się zachowywać w trakcie działania czynnika stresogennego oraz jak szybko dojść do równowagi, po stresującej sytuacji.
Więcej informacji: http://www.skris.pl/stres-w-pracy-warsztat-1.htm
Zastanawiasz się, czy warto pracować ze mną? Sprawdź, proszę -> http://www.skris.pl/stres-w-pracy-warsztat-ze-mna.htm
Jeśli wątpisz, czy samodzielnie wdrożysz zdobytą wiedzę w życie rozważ "Warsztat 2" lub "Warsztat 2 + 10 webinariów".

Cena: 790 zł

Sposób na stres - warsztat 1