Szkolenia pracownicze i dla bezrobotnych - szkolenia menedżerskie, BHP, NLP i inne szkolenia

Szkolenia to sposób na podnoszenie naszych kompetencji. Jeżeli chcesz dopracować profesjonalną osobowość, zwróć uwagę na szkolenia NLP (programowanie neurolingwistyczne). Pragnąc zdobyć biegłości niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, zainteresuj się działem „Szkolenia menedżerskie”. W sytuacji, gdy musisz przeszkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjrzyj się firmom organizującym szkolenia BHP. Warto też zerknąć na szkolenia otwarte, gdzie może znajdzie się podmiot szkolący w interesującym nas zakresie.

Rozpoznawanie autentyczności skandynawskich koron

Wykonawca: Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz

Cel szkolenia:
Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności skandynawskich koron: SEK (Szwecja), DKK (Dania) i NOK (Norwegia). Poznanie metod zabezpieczenia skandynawskich koron.

Typ szkolenia: E-learning, testy praktyczne na platformie

Program szkolenia
Wprowadzenie
- Historia płatności
- Rodzaje zabezpieczeń banknotów
Zniszczone i Fałszywe baknoty
- Rodzaje fałszerstw
- Jak postępować z uszkodzonymi i zniszczonymi banknotami
Szwedzka korona
- Najważniejsze informacje na temat waluty
- Wygląd i zastosowane zabezpieczenia na banknotach obiegowych
- Wygląd i cechy charakterystyczne szwedzkich monet obiegowych
- Przykłady uszkodzonych banknotów szwedzkich
- Szwedzkie korony wycofane z obiegu
Duńska korona
- Najważniejsze informacje na temat waluty
- Wygląd i szczegółowy opis banknotów z serii 1952 - 1972 r.
- Wygląd, szczegółowy opis banknotów z serii 1997 - 1999 r. oraz zastosowanych na nich zabezpieczeń
- Wygląd, szczegółowy opis banknotów od 2009 r. oraz zastosowanych na nich zabezpieczeń
- Duńskie monety obiegowe
Norweska korona
- Najważniejsze informacje na temat waluty
- Wygląd i zastosowane zabezpieczenia na banknotach obiegowych
- Wygląd i cechy charakterystyczne szwedzkich monet obiegowych
Prawo dewizowe i inne regulacje prawne dotyczące obratu gotówkowego
Testy i ćwiczenia sprawdzające

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punktach kasowych,
- osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
-osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
- zaliczenie ćwiczeń praktycznych na platformie (min 80%) – 3 podejścia do każdego ćwiczenia

Cena: 149 zł

Rozpoznawanie autentyczności skandynawskich koron

Wynajem sal szkoleniowych

Wykonawca: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego

Zapraszamy do klimatycznych sal szkoleniowych. Możliwość wynajęcia na godziny gabinetów i sal, z rzutnikiem, dostępem do wyposażonej kuchni. Woda, kawa, herbata w cenie!

Wynajem sal szkoleniowych

Uprawnienia wózek widłowy

Wykonawca: Zakład Szkolenia - inż Robert Kielusiak

Kurs: wózki widłowe - 350 zł!od osoby ((w tym uprawnienia do wymiany butli gazowych oraz zaświadczenia w języku angielskim obowiązujące w Unii Europejskiej)

Program szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym opracowany i zatwierdzony przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach Nr 1179/IX/06,(Akademia UDT)
Szkolenie zakończone egzaminem UDT

Cena: 500 zł

Uprawnienia wózek widłowy

Zarządzanie talentami, czyli jak poszukiwać, pozyskiwać, rozwijać ...

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zarządzanie talentami, czyli jak poszukiwać, pozyskiwać, rozwijać i praktycznie korzystać z programu rozwoju talentów w OrganizacjiPROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. ZARZĄDZANIE TALENTAMI: CZYM JEST I DLACZEGO TYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Charakterystyka współczesnego rynku pracownika
Proces poszukiwania, pozyskiwania i rozwoju talentów w organizacji
Czym jest talent-charakterystyka i właściwe  zrozumienie pojęcia
Dlaczego tworzenie programu rozwoju talentów jest koniecznością, a nie opcją?
Sposoby i  metody przyciągania talentów na zewnątrz i wewnątrz organizacji
„Wojna o  talenty”  - czy to określenie nie jest nadużyciem?
Warunki skuteczności zarządzania talentami
Diagnoza wpływu zarządzania talentami
Budowanie wizerunku organizacji przyciągającej talenty
MODUŁ II. ETAPY ZARZĄDZANIA TALENTAMI

Diagnoza i identyfikacja potrzeb
Metody rozwojowe
Sposoby podtrzymywania zainteresowania programem rozwoju talentów
MODUŁ III. SPOSOBY POZYSKIWANIA TALENTÓW

Kto i dlaczego powinien być zakwalifikowany do przyspieszonego rozwoju?
MODUŁ IV. CELE I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROGRAMU „TALENTOWEGO”

Czynniki sukcesu podczas wdrażania programu – system  komunikacji, zaangażowanie osób odpowiedzialnych za proces, czynniki motywujące
MODUŁ V. CZYNNIKI NEGATYWNE WDRAŻANIA PROGRAMU

Przyczyny odchodzenia ludzi z programu „talentowego”
MODUŁ VI. BILANS ZYSKÓW I STRAT PODCZAS WDRAŻANIA PROGRAMU ROZWOJU  TALENTÓW. CZY MINUSY NIE PRZESŁONIĄ PLUSÓW (SKUTKI NEGATYWNE POZYTYWNYCH)?

MODUŁ VII. METODY WDRAŻANIA „PRZYSPIESZONEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU” PRACOWNIKÓW

Kwalifikowanie i wdrażanie
Kryteria  doboru talentów
Opisanie indywidualnej ścieżki rozwoju
Ocena efektów biznesowych wdrożenia programu
MODUŁ VIII. ROLA I ZADNIA KOMÓREK I LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH Z WŁAŚCIWE PRZEPROWADZENIE CAŁEGO PROCESU „TALENTOWEGO”

MODUŁ IX. KONSTRUOWANIE LISTY MOTYWATORÓW, KTÓRE SKŁONIĄ PRACOWNIKÓW DO ZAINTERESOWANIA SIĘ PROGRAMEM ROZWÓJ TALENTÓW

Rozdźwięk i negatywne skutki pomiędzy obietnicami, rozbuchanym PR-em, a „szarą” rzeczywistością
Budowanie i stosowanie transparentności i otwartości w procesie rozwojowym
MODUŁ X. RODZAJE PROGRAMÓW TALENTOWYCH

Menedżerskie
Specjalistyczne/Eksperckie
MODUŁ XI. ANALIZA I TWORZENIE PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW - PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PODCZAS SZKOLENIA W OPARCIU O ISTNIEJĄCĄ SYTUACJĘ W ORGANIZACJACH UCZESTNIKÓW

MODUŁ XII. BADANIE WSKAŹNIKOWE EFEKTÓW WDROŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW ORGANIZACJI

MODUŁ XIII. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Nawiązanie do celów szkolenia
Podsumowanie metodą pytań i odpowiedzi
Zapisanie wniosków do wdrożenia
Ćwiczenie wdrażające dla Uczestników - wdrożenie procesu zarządzania talentami w swojej organizacji

Cena: 880 zł

Zarządzanie talentami, czyli jak poszukiwać, pozyskiwać, rozwijać ...

Wypadek w drodze do pracy - sporządzenie dokumentacji

Wykonawca: Jagoda Jurkowska - Usługi bhp i ppoż; Usługi przewodnickie

Stosownie do postanowień art. 57b ust. 1 ustawy emerytalnej, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej nie jest proste i może przysporzyć trudności. Zebranie i wypełnienie wszystkich dokumentów w określonym czasie może stanowić wyzwanie.

Przeprowadzę na Państwa zlecenie całe postępowanie powypadkowe

Wypadek w drodze do pracy - sporządzenie dokumentacji

Gwarancje bankowe

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie (DWUDNIOWE) adresowane jest do:
 -pracowników wszystkich podmiotów, które zlecają bankowi wystawianie gwarancji
 -pracowników wszystkich podmiotów, które są beneficjentami gwarancji bankowych
 -pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy gwarantowanej
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 -co to jest gwarancja bankowa, jakie są jej cechy charakterystyczne i funkcje,
 -jak poprawnie konstruować treść zlecenia udzielenia gwarancji oraz samej gwarancji,
 -jak czytać poszczególne sformułowania zawarte w gwarancji.
Przykładowa treść zlecenia oraz gwarancji są omawiane bardzo drobiazgowo i szczegółowo. Analizowane są różne warianty poszczególnych zapisów oraz skutki ich umieszczenia w treści dokumentu. Przedstawiona jest także przykładowa treść najczęściej w praktyce występujących rodzajów gwarancji. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich wystawianiu oraz błędy popełniane przy składaniu roszczeń z tych gwarancji. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym oraz KIO dot. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Gwarancje bankowe, poręczenia, awale i akredytywy standby” – 4 wydania.

Cena: 1280 zł

Gwarancje bankowe

Hipoteka w casusach – warsztaty dla zaawansowanych

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów przyjmujących hipotekę na zabezpieczenie swoich wierzytelności jak również do osób ustanawiających hipotekę.
Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat hipoteki, nieruchomości i ksiąg wieczystych. W trakcie warsztatów nie są bowiem omawiane od podstaw przepisy dot. tych zagadnień a jedynie są przypominane niektóre z nich przy okazji rozwiązywania i omawiania konkretnego zagadnienia i są przedstawiane przede wszystkim na poparcie rozstrzygnięcia omawianego przypadku lub problemu.
Warsztaty są prowadzone w oparciu o zapisy w księgach wieczystych, umowach lub fragmentach umów. Będą także rozwiązywane konkretne przypadki praktyczne. Uwzględnione zostanie również najnowsze orzecznictwo sądowe dot. hipoteki, ksiąg wieczystych i nieruchomości.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Warsztaty poprowadzi p. Izabela Heropolitańska – autorka wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania” oraz „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania.

Cena: 690 zł

Hipoteka w casusach – warsztaty dla zaawansowanych

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie (DWUDNIOWE) adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują jako prawne zabezpieczenia zawieranych przez siebie umów poręczenie cywilne, przelew wierzytelności (cesję), zastaw rejestrowy oraz hipotekę.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 jakie są rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności
 jakie są cechy poszczególnych zabezpieczeń oraz jakie są ich zalety i wady
 jaka powinna być treść umów ustanawiających poszczególne zabezpieczenia
 jaki jest wzajemny wpływ na siebie poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
Szkolenie uwzględnia aspekty teoretyczne dot. poszczególnych rodzajów zabezpieczeń ale przede wszystkim ich aspekty praktyczne. Omawiane są bowiem różne wersje treści umów, na mocy których ustanawiane są poszczególne zabezpieczenia. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich ustanawianiu. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. prawnych zabezpieczeń.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

Cena: 1280 zł

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacji

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowe regulacje dotyczące przygotowanej likwidacji – szansa dla zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, analiza zagrożeń dla wierzycieli;
2. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:
a) Zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do syndyka;
b) Zwrot wierzytelności i skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie wierzytelności;
c) Lista wierzytelności i jej zaskarżanie
3. Zabezpieczenie praw dłużnika
a) Wyłączenie z masy upadłości kwot potrzebnych na utrzymanie dłużnika;
b) Wyłączenie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości kwot potrzebnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika;
4. Likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli
5. Rola wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
a) Nadzór nad syndykiem
b) Środki zaskarżenia
6. Przedawnienie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
7. Umorzenie zobowiązań (oddłużenie) osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą

OPIS SZKOLENIA
19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Uchwalona ustawa przewiduje zmiany m.in. w zakresie:
a) Przygotowanej likwidacji, tzw. pre-pack;
b) Dochodzenia wierzytelności, w tym trybu zgłaszania wierzytelności;
c) Ochrony praw dłużnika, w tym zabezpieczenia praw socjalnych dłużnika;
d) Likwidacji masy upadłości;
e) Obowiązków syndyka;
f) Przedawnienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
g) Oddłużenia jednoosobowego przedsiębiorcy.
Przedmiotem szkolenia będzie analiza znowelizowanych regulacji w kontekście przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz dochodzenia swoich praw przez wierzycieli niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny

PROWADZENIE SZKOLENIA
dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Cena: 650 zł

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacji

Prawne zabezpieczenia w casusach - warsztaty dla zaawansowanych

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

PROGRAM SZKOLENIA
Weksel in blanco
konsekwencje zmiany treści umowy zabezpieczonej wekslem – poprawne konstruowanie deklaracji i aneksu do deklaracji
uzupełnianie weksla in blanco – casusy
rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie uzupełnionego weksla
zwrot weksla po spłacie zobowiązania – przykłady
Poręczenie
rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie skonstruowanego poręczenia
wpływ zmiany umowy zabezpieczonej poręczeniem na odpowiedzialność poręczyciela – przykłady
Przelew wierzytelności
rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie skonstruowanej umowy przelewu wierzytelności
problematyka zmiany umowy, z której wynika przelana wierzytelność na przykładach
Zastaw rejestrowy
problematyka części składowych i przynależności nieruchomości a możliwość obciążenia zastawem – przykłady
rozpoznawanie przypadków dozwolonego oraz niedopuszczalnego zastawienia rzeczy
Hipoteka
współwłasność nieruchomości a ustanowienie hipoteki – na przykładach wpisów w Dziale II księgi wieczystej
wpisy w dziale III księgi wieczystej oraz ich wpływ na hipotekę, w tym na pierwszeństwo, i skuteczność zaspokojenia się z nieruchomości – na wybranych przykładach wpisów w Dziale III księgi wieczystej
ustanowienie a powstanie hipoteki – aspekty praktyczne związane z tzw. uruchomieniem kredytu na przykładach konkretnych zapisów
rozpoznawanie dozwolonych i niedozwolonych klauzul umownych przy ustanawianiu hipoteki
zamiana wierzytelności hipotecznej oraz dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej – poprawne i niepoprawne konstrukcje

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktyki w zakresie prawidłowego stosowania prawnych zabezpieczeń wierzytelności.
Dlatego też szkolenie adresowane jest do osób, które już posiadają wiedzę teoretyczną na temat prawnych zabezpieczeń zawieranych przez siebie umów tj. weksla in blanco, poręczenia cywilnego, przelewu wierzytelności (cesji), zastawu rejestrowego oraz hipoteki.
Na szkoleniu będą omawiane na przykładach wyłącznie wybrane praktyczne aspekty poszczególnych rodzajów zabezpieczeń. Przewidziane są także liczne ćwiczenia praktyczne polegające min. na uzupełnianiu weksli in blanco w zadanej sytuacji, rozpoznawaniu poprawnych i niepoprawnych zapisów w dokumentach. Uwzględnione zostaną przypadki z orzecznictwa sądowego.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – praktyka oraz autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania, „Weksel w obrocie gospodarczym” – 14 wydań oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

Cena: 690 zł

Prawne zabezpieczenia w casusach - warsztaty dla zaawansowanych

Weksel własny in blanco

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

PROGRAM SZKOLENIA
1. Cechy charakterystycznego weksla
2. Pojęcie weksla własnego i jego ustawowe elementy
 -miejsce i data wystawienia
 -termin płatności
 -przyrzeczenie zapłaty
 -suma wekslowa
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
 -słowo „weksel”
3. Pojęcie weksla własnego in blanco
4. Minimalne i maksymalne elementy weksla in blanco – przykłady
 -miejsce i data wystawienia
 -przyrzeczenie zapłaty
 -słowo „weksel”
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
 podmioty uprawnione do wystawienia weksla
 forma podpisu na wekslu z uwzględnieniem osoby wystawcy
 osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu wystawcy (organ, prokurent, pełnomocnik)
 konieczność ewentualnej zgody na wystawienie weksla i forma takiej zgody
 -klauzule wekslowe
 domicyliat
 waluty
 bez protestu
 nie na zlecenie
5. Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
– definicja poręczenia
– miejsce poręczenia
– forma poręczenia
6. Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco – przykłady
7. Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
8. Poprawne uzupełnienie weksla in blanco
9. Poprawki i skreślenia na wekslu
10. Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu, poręczaniu i uzupełnianiu weksla in blanco – przykłady; Skutki niewłaściwego uzupełnienia weksla in blanco
11. Zasady przenoszenia weksla in blanco
12. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla
13. Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla

OPIS SZKOLENIA
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 -co to jest weksel
 -jaką rolę może pełnić w praktyce weksel in blanco
 -minimalne i maksymalne elementy, jakie może zawierać weksel własny in blanco
 -jak prawidłowo konstruować treść deklaracji do weksla in blanco
 -jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
 -jakie elementy musi zawierać dla swej ważności weksel własny zupełny
 -jak żądać zapłaty weksla
 -jak dochodzić zapłaty weksla
Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione:
 -przykłady weksli in blanco zawierające poprawnie i niepoprawnie wpisane poszczególne elementy weksla
 -przykłady poprawnych i niepoprawnych poręczeń wekslowych
 -przykłady różnie skonstruowanych deklaracji do weksla in blanco oraz skutki takich zapisów
 -poprawnie i niepoprawnie uzupełnione weksle oraz skutki popełnionych błędów
 -orzecznictwo sądowe weksla in blanco, deklaracji do weksla oraz elementów weksla

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym z zakresu obrotu wekslowego (m.in. „Komentarz do prawa wekslowego i czekowego” oraz „Weksel w obrocie gospodarczym” – 14 wydań).

Cena: 650 zł

Weksel własny in blanco

Upadłość konsumencka po nowelizacji

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

PROGRAM SZKOLENIA
1. Zakres podmiotowy postępowania upadłościowego dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
2. Obsługa prawna dłużnika – konsumenta, w tym dostęp do darmowej pomocy prawnej;
3. Wniosek o ogłoszenie upadłości – przesłanki ogłoszenia upadłości;
4. Postępowanie o zawarcie układu (dobrowolne i przymusowe) – szansa dla dłużnika, zagrożenie dla wierzycieli?
5. Tryby postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza);
6. Dochodzenie wierzytelności – zgłaszanie wierzytelności syndykowi, ustalanie listy wierzytelności;
7. Sposoby uzyskania oddłużenia – korzyści i ryzyka dla dłużnika i dla wierzycieli:
a) Plan spłaty wierzycieli– zasady, nowe obowiązki dla syndyka, metodyka przygotowywania planu spłaty;
b) Warunkowe umorzenie zobowiązań – ryzyko dla dłużnika;
c) Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
8. Środki obrony praw wierzycieli.
9. Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

OPIS SZKOLENIA
19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej – tzw. upadłości konsumenckiej
Uchwalona ustawa przewiduje zmiany w zakresie:
a) szerszego dostępu dla osób fizycznych do rozpoczęcia procedury oddłużenia;
b) uproszczoną procedurę dla najprostszych spraw niewymagającą udziału sędziego – komisarza;
c) możliwość zawarcia układu z wierzycielami przez dłużnika, w którym zaangażowanie sądu będzie ograniczone do minimum;
Przedmiotem szkolenia będzie przebieg postępowania upadłościowego osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej po nowelizacji, obowiązki syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny

PROWADZENIE SZKOLENIA: dr hab. Anna Hrycaj

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Auto

Cena: 650 zł

Upadłość konsumencka po nowelizacji

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnieni

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie (DWUDNIOWE) adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują hipotekę jako prawne zabezpieczenie zawieranych przez siebie umów, w tym kredytów hipotecznych jak również do podmiotów, które ustanawiają hipotekę.
Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dot. nieruchomości, ksiąg wieczystych i hipoteki.
Omawiane są przepisy prawne regulujące tę tematykę oraz problemy praktyczne jakie występują przy ich stosowaniu i interpretacji. Przedstawione są różnorodne casusy dot. obciążenia nieruchomości zarówno hipoteką jak i innymi prawami rzeczowymi i obligacyjnymi. Omawiana jest także treść dokumentów, na mocy których ustanawiana jest hipoteka. Przeanalizowane zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy jej ustanawianiu. Omówiony zostanie także wpływ hipoteki na ważność lub skuteczność zastawu, przewłaszczenia i cesji.
Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. ksiąg wieczystych, hipoteki oraz nieruchomości, ich części składowych i przynależności.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

Cena: 1280 zł

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnieni

Przekształcenia podmiotowe po stronie dłużnika po zawarciu umowy kredy

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie /DWUDNIOWE/ jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych w banku za obsługę już zawartych umów kredytu lub pożyczek.
Ma ono na celu omówienie problemów jakie powstają w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie dłużnika oraz ich wpływ na umowę kredytu lub pożyczki. Omówione zostaną przekształcenia jakie nastąpią wskutek umowy zawartej z bankiem jak również w wyniku działań dłużnika oraz wskutek śmierci dłużnika będącego osobą fizyczną. W szczególności zostanie przeanalizowane czy w takim wypadku:
 – umowa kredytu lub pożyczki wygasa,
 – konieczna i możliwa jest zmiana umowy kredytu aneksem,
 – kto odpowiada za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki,
 – kto ma prawo do wykorzystywania kwoty kredytu lub pożyczki,
 – jaki skutek takie zmiany mają dla bytu prawnych zabezpieczeń.
Przedmiotem szkolenia nie będzie natomiast:
 – omówienie instytucji przystąpienia do długu oraz zmiany wierzyciela jako prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązania
 – rozwiązanie albo likwidacja kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy
 – upadłość kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy
 – postępowanie restrukturyzacyjne

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Kredyty i gwarancje bankowe” – 6 wydań oraz „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe” 3 wydania, 4 w przygotowaniu.

Cena: 1280 zł

Przekształcenia podmiotowe po stronie dłużnika po zawarciu umowy kredy

Żywność ekologiczna i składniki roślinne w suplementach diety, novel f

Wykonawca: Leopard - Akademia Wiedzy Użytecznej

PROGRAM SZKOLENIA
1. Co to jest żywność ekologiczna?
2. Oznakowanie
– oznakowanie żywności ekologicznej
– oznakowanie zwykłej żywności i suplementów diety zawierających składniki ekologiczne
3. Wymogi dla zastosowania tzw. „euro-liścia”
4. Deklaracje:
– eko
– bio
– organic
– jakie są różnice? Które oznakowanie jest obowiązkowe
5. Stosowanie składników roślinnych w suplementach diety
– maksymalne limity
– nowe uchwały Zespołu ds. suplementów diety – czy mają moc aktu prawnego?
– najczęściej kwestionowane składniki roślinne
– gdzie znaleźć wykaz dozwolonych roślin?
6. Novel food
– jak wykazać historię spożycia?
– Katalog Novel Food – jak się nim posługiwać? Czy informacje w nim zawarte są wiążące?
– procedura uzyskiwania zezwolenia na nową żywność
– nowa żywność z państwa spoza UE
7. CBD
– nowe stanowisko GIS dot. CBD
– obecna praktyka organów nadzoru
– historia spożycia
– jak postępować w przypadku kontroli?
8. GMO
– nowa ustawa dot. oznakowania produktów jako wolnych od GMO

OPIS SZKOLENIA
Podczas szkolenia przystępnym językiem wyjaśnione zostaną najważniejsze aspekty prawne związane z wprowadzaniem do obrotu, oznakowaniem i reklamą żywności ekologicznej oraz stosowaniem składników roślinnych w suplementach diety. Prowadzący zapewnia praktyczne spojrzenie na problemy z perspektywy prawnej. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie takie jak maksymalne limity składników roślinnych w suplementach diety, nowe uchwały Zespołu ds. suplementów diety działającego przy GIS (czy mają one moc prawną, jak ich stosowanie przez sanepid wygląda w praktyce), nowe wymogi dotyczące znakowania żywności jako wolnej od GMO (NOWA USTAWA OD PAŹDZIERNIKA 2019 R.), praktyczne aspekty nowego stanowiska GIS dot. CBD w suplementach diety oraz kwestie novel food. Szkolenie dedykowane jest firmom z obszaru spożywczego i farmaceutycznego zajmującego się wprowadzaniem do obrotu zwykłej żywności jak i suplementów diety.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Prowadzenie szkolenia: Marta Łanoch – starszy prawnik w kancelarii Food&Pharma Legal Wawrzyniak Zaleska Radcy Prawni sp.j. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno małych przedsiębiorstw jak i wiodących firm na rynku polskim i zagranicznym. Współpracuje z klientami polskimi i zagranicznymi oraz zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz opiniowania reklam produktów. Zajmuje się także procedurą novel food. Prowadziła projekty związana z due diligence firm farmaceutycznych. Oprócz praktyki zawodowej w kancelarii prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawie żywnościowym na obszarze Polski, UE i państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety.

Cena: 590 zł

Żywność ekologiczna i składniki roślinne w suplementach diety, novel f