Szkolenia pracownicze i dla bezrobotnych - szkolenia menedżerskie, BHP, NLP i inne szkolenia

Szkolenia to sposób na podnoszenie naszych kompetencji. Jeżeli chcesz dopracować profesjonalną osobowość, zwróć uwagę na szkolenia NLP (programowanie neurolingwistyczne). Pragnąc zdobyć biegłości niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, zainteresuj się działem „Szkolenia menedżerskie”. W sytuacji, gdy musisz przeszkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjrzyj się firmom organizującym szkolenia BHP. Warto też zerknąć na szkolenia otwarte, gdzie może znajdzie się podmiot szkolący w interesującym nas zakresie.

Warsztat, spotkania, prelekcje, krąg kobiet

Wykonawca: Szepty Natury

Wszelkie informacje o aktualnych warsztatach i spotkaniach można znaleźć na FB: https://www.facebook.com/naturyszepty/
lub:
http://szeptynatury.com.pl/

Administracja Publiczna

Wykonawca: Platforma Edukacji Prawnej

Szkolenia adresowane są do pracowników administracji publicznej, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenia kierowane są zarówno do osób posiadających już doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych, jak też osób, dla których jest to nowe zadanie.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zapoznają się ze zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu praktycznych przykładów o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.

Filmy szkoleniowe

Wykonawca: ART-FILM

Możemy zaprezentować produkt lub pokazać jego zastosowanie, stworzyć instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia, nagrać szkolenia lub prezentację, dzięki czemu film będzie mógł być potem wielokrotnie wykorzystywany w celu wyedukowania kolejnych osób. Przygotujemy materiały w sposób na tyle atrakcyjny, by widzowie oglądali go z uwagą i łatwiej zapamiętywali treści.

Programy rozwoju

Wykonawca: PG CONSULTING

Oferowane przez nas programy rozwojowe nakierowane są na wzrost efektywności działania wszystkich działań w firmy. Dostępne programy w naszej ofercie to:

  • Rozwój dealera - pełna działalność;
  • Rozwój dealera poprzez zmiany w serwisie mechanicznym i dziale części zamiennych;
  • Organizacja i rozwój serwisu blacharsko - lakierniczego;
  • Organizacja i rozwój działu sprzedaży;
  • Program rozwoju samochodów używanych.
Szczegółowe informacje na temat programów rozwojowych przedstawiamy Państwu podczas spotkania. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Jesteś zainteresowana/y tym jak działa mechanizm wsparcia niskooprocentowanymi pożyczkami (poręczeniami) ze środków UE? Chcesz wiedzieć jak kontrolować i czego oczekiwać od podmiotów profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pożyczek? Musisz wiedzieć jak stosować ciągle zmieniające się przepisy, wytyczne i innych regulacje? 
To szkolenie jest dla Ciebie!

Cena: 1780 zł

Trening budowania pewności siebie i własnego wizerunku

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Brak pewności siebie oznacza, że ponosisz straty w różnych obszarach życia. Omijają cię szanse i okazje. Nie rozwijasz się zawodowo, ponosisz straty finansowe. Nie czujesz się dobrze w towarzystwie innych ludzi. Nie masz satysfakcjonujących relacji z ludźmi, a chciałbyś. Nie wpadasz na dobre pomysły, a jeśli już, to i tak ich nie realizujesz. Nie potrafisz wypowiedzieć swojej opinii, albo jej po prostu nie masz. Nie znasz siebie, sam dla siebie jesteś zagadką. Marnujesz czas i swój potencjał … Masz wrażenie jakbyś czytał o sobie?

Pewność siebie to filar wszystkiego co ważne w życiu. Trening daje kompletną metodę na zbudowanie tej kompetencji społecznej. Jest dopasowany do każdej osoby, bo też źródła braku pewności siebie oraz odmienność każdego z nas wymaga właściwego dopasowania narzędzi. 

Przygotowany przez nas trening, to połączone w spójny system najbardziej efektywne techniki i odkrycia:

nurtów psychologii społecznej
psychologii eksperymentalnej
terapii poznawczo-behawioralnej
metod programowania lingwistycznego
technik coachingowych

Cena: 1480 zł

Agile Project Management - efektywne zarządzanie projektami

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Jeśli projekt ma osiągnąć sukces, strategia zarządzania nim musi być dostatecznie elastyczna, by móc dostosować się do dynamicznych zmian i potrzeb biznesowych. Szkolenie Agile Project Management wprowadza menedżerów projektów w świat myślenia poza schematami dzięki metodologii Agile. W odróżnieniu od tradycyjnych, utartych procedur metodologia Agile dostosowuje się do projektu, który ma być zrealizowany, zamiast dopasowywania projektu do określonej metodologii. 

Cena: 1580 zł

Szkolenie w dziedzinie uzależnień

Wykonawca: Błękitny Krzyż

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących pracować w lecznictwie terapii uzależnień jako instruktor terapii uzależnień lub specjalista psychoterapii uzależnień. Program szkolenia jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

tel. 33 817 28 38
ul. Dzwonkowa 138
43-384 Jaworze

Szkolenie z obsługi klienta

Wykonawca: Bartosz Biazik szkoła kreowania wizerunku

Pomagam przeprowadzać szkolenie z zakresu fachowej i profesjonalnej obsługi klienta. Podczas szkolenia będziemy poruszać temat zwiększenia sprzedaży poprzez efektywną i rzetelną obsługę, język korzyści, działanie na wskaźnikach i raportach. Zajmiemy się sprzedażą komplementarną i alternatywną, sprzedażą przy kasie oraz w przymierzalni.
Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty.

Zarządzanie stresem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

STRES - słowo, które praktycznie  pojawiło się na stałe w naszych słownikach obok takich wyrazów jak: internet, mail, smartfon, weekend etc.
Współczesny człowiek może odczuwać stres zawsze i wszędzie, a liczba czynników stresogennych stale wzrasta. Może to być oczywiście praca, ale również liczne obowiązki poza nią, związki, samotność, planowanie wakacji czy remontu, kupno samochodu etc. 
Czasami obciążenie tymi czynnikami jest tak duże, że może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, życie zawodowe i osobiste, relacje z innymi … Na pytanie: „Dlaczego nic z tym nie zrobisz?”, zwykle odpowiadamy: „Bo nie mam czasu!”CZEGO SIĘ DOWIESZ I NAUCZYSZ:

jakie są mechanizmy i przyczyny  powstawania stresu
jakie są techniki radzenia sobie ze stresem i emocjami w pracy i poza nią
jakie są twoje osobiste „stresory”  
jaka jest twoja „kolorowa” osobowość  i jaki ma ona ma wpływ na twoje reakcje dot. ludzi, sytuacji
jak radzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach
jak wypracować i wykorzystywać optymalne dla siebie metody pokonywania stresu, regeneracji, relaksacji (ciało, duch, umysł)
zdobędą umiejętności identyfikowania czynników stresogennych w swoim otoczeniu zawodowym i prywatnym oraz minimalizowania oddziaływania tych czynników na życie
stosowania prostych technik służących regeneracji , relaksacji i motywacji do działania


METODY SZKOLENIOWE:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez wykład z prezentacją multimedialną (20%), jak również (80%):

pracę w zespołach
gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne - oparte na rzeczywistych przykładach
dyskusje na forum grupy, case study
kwestionariusze / ankiety

Cena: 880 zł

Prawo zamówień publicznych (dla Wykonawcy) - Nowa ustawa

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Cel i zapowiedź szkolenia:

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - ma wejść w życie w styczniu 2021 roku. 

Jej użytkownicy będą musieli przygotować się odpowiednio wcześniej do jej stosowania.
Zakres zmian przewidzianych w projekcie ustawy jest bardzo rozległy.
Zmieniła się zupełnie konstrukcja ustawy, znacząco rozszerzył się jej zakres.
Proponujemy Państwu w oparciu o wiedzę wieloletniego praktyka po obu stronach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra z listy Prezesa UZP, audytora - zapoznanie się z przepisami nowej ustawy Pzp. - z uwzględnieniem potrzeb Wykonawców.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom - zapoznać się z  nowym  prawem zamówień publicznych w sposób jasny i przejrzysty na zasadzie - nowość, zmiana, konsekwencje, rekomendacja audytora - czyli jak Wykonawca ma się przygotować ?  

To będzie analiza ustawy z uwzględnieniem strony Wykonawcy w celu optymalnego przygotowania do użytkowania nowej ustawy 


Szkolenie polecamy dla: 

Szkolenie polecamy dla Wykonawców - w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: przedsiębiorców, osób zarządzających, pracowników, którzy zajmują się przygotowaniem ofert, prowadzeniem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

wykład
dyskusja
analiza przypadku
burza mózgów oraz  inne aktywizujące formy szkolenia

Cena: 1380 zł

Prawo zamówień publicznych (dla Zamawiającego) - Nowa ustawa

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Cel i zapowiedź szkolenia:

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - ma wejść w życie w styczniu 2021 roku. 
Zatem jej użytkownicy będą musieli przygotować się odpowiednio wcześniej do jej stosowania.
Zakres zmian przewidzianych w projekcie ustawy jest bardzo rozległy.
Zmieniła się zupełnie konstrukcja ustawy, znacząco rozszerzył się jej zakres.

Proponujemy Państwu w oparciu o wiedzę wieloletniego praktyka po obu stronach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra z listy Prezesa UZP, audytora - zapoznanie się z przepisami nowej ustawy Pzp. - z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom - zapoznać się z  nowym  prawem zamówień publicznych w sposób jasny i przejrzysty na zasadzie – nowość, zmiana, konsekwencje, rekomendacja audytora - czyli jak Zamawiający ma się przygotować ?

To będzie analiza ustawy z uwzględnieniem strony Zamawiającego w celu optymalnego przygotowania do użytkowania nowej ustawy.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie polecamy dla Zamawiających - w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: osób zarządzających JSFP oraz pracowników komórek/ działów ds.  zamówień publicznych w jednostkach samorządowych, rządowych i innych zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. 


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

wykład
dyskusja
analiza przypadku
burza mózgów oraz  inne aktywizujące formy szkolenia

Cena: 1380 zł

Kurs klikerowy dla psów

Wykonawca: Ranczo Wszystko dla Zwierząt Aleksandra Bielecka

Kurs klikerowy dla psów
7 spotkań po 60minut.
Szkolenie klikerowe opiera się przede wszystkim na wzmacnianiu pozytywnym. Wyklucza stosowanie pozytywnego wygaszania , zwanego potocznie karą, gdyż przynosi ono skutki uboczne tj. strach, agresję.
więcej na: https://ranczodlazwierzat.pl/osrodek-szkolenia-psow-zabrze/

Cena: 1300 zł

Przedszkole dla psów

Wykonawca: Ranczo Wszystko dla Zwierząt Aleksandra Bielecka

Przedszkole dla psów Zabrze - Grzybowice
Przedszkole dla psów nastawione jest przede wszystkim na socjalizację naukę umiejętności, które potem przydadzą się w codziennym życiu i podczas szkolenia z podstawowego posłuszeństwa. Latem zajęcia odbywają się na dużym ogrodzonym i oświetlonym boisku, a zimą na ogrzewanej sali.
Posiadamy parking na 10 aut.
więcej na: https://ranczodlazwierzat.pl/psie-przedszkole-zabrze

Cena: 680 zł

BDO - Rejestracja

Wykonawca: ECONAT Natalia Cios

Firma Econat Rzeszów oferuje pomoc doraźną i szkoleniową dla firm w zakresie nowych obowiązków związanych z GOSPODARKĄ ODPADAMI:
- Pomożemy uruchomić moduł BDO,
- Zweryfikujemy konieczność rejestracji,
- Przeprowadzimy przez bazę danych,
- Nauczymy generować karty przekazania odpadów.

Cena: 150 zł brutto. Cena obejmuje 1 h szkolenia niestacjonarnego. Oferujemy elastyczne godziny kontaktu.

Cena: 150 zł