Warsztaty One-piece-flow

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

Ciągły Przepływ, czyli przetwarzanie i przekazywanie wyrobów w niewielkiej, stałej ilości, docelowo równej jeden jest metodą na doskonalenie jakości, skrócenie czasu realizacji zleceń oraz obniżenie kosztów funkcjonowania. Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu ciągłego przepływu to:
- krótkie czasy realizacji zleceń,
- natychmiastowa identyfikacja problemów jakościowych,
- usprawniona komunikacja pomiędzy operacjami,
- wyższa produktywność.

Warsztaty TPM

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

TPM to zbiór technik zapewniających, że każda maszyna w procesie produkcyjnym będzie zawsze zdolna do wykonywania wymaganych zadań. TPM wymaga totalnego zaangażowania wszystkich zatrudnionych (nie tylko personelu utrzymania ruchu), ale menedżerów liniowych, inżynierów, ekspertów od jakości i operatorów.

Warsztaty Mapowanie wartości

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

Mapowanie strumienia wartości dostrzec problematyczne obszary, nie tracąc jednocześnie z pola widzenia potrzeb całej firmy oraz zależności w niej istniejących. MSW pozwala na identyfikację tego co najważniejsze - oczekiwania klienta. Mapowanie Strumienia Wartości pomoże Państwu osiągnąć sukces na drodze do doskonałych procesów w duchu Lean. Wzrost produktywności, terminowości dostaw, wydajności oraz elastyczności przy jednoczesnej redukcji zapasów oraz czasów przebiegu.

Warsztaty Kaizen

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

Wdrożenie Lean Manufacturing to przedsięwzięcie, które wymaga czasu konsekwencji w działaniu. Firmy, które odniosły sukces na tej drodze zrozumiały, że LM to coś więcej niż narzędzia – to zupełne przedefiniowanie sposobu działania poprzez ciągłe doskonalenie – Kaizen.

Warsztaty 5s

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

5s to pięć filarów wydajnego miejsca pracy. 5S jest proste i uniwersalne, sprawdza się na całym świecie, zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Obszary zastosowań 5S to m.in. hala produkcyjna, biura, magazyn.
Działania 5S są niezbędnym wsparciem we wdrażaniu innych udoskonaleń takich jak skracanie czasów przezbrojeń (SMED), systemy just-in-time, kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), czy totalne produktywne utrzymanie ruchu (TPM).

Warsztaty The World Class Manufacturing System

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane główne filary koncepcji Lean Manufacturing. Uczestnicy m.in. poznają czym jest wartość, marnotrawstwo oraz z jakich narzędzi należy skorzystać, aby organizacja była bardziej konkurencyjna. Zaletą warsztatów jest to, że w ramach jednego dnia uczestnicy zostaną zapoznani z koncepcją Lean Manufacturing oraz będą mogli poznać jej wpływ na system produkcyjny podczas gry symulacyjnej Just-in-time.

Warsztaty Zarządzanie wizualne

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

Celem wdrożenia zarządzania wizualnego jest „Visual factory”, czyli taka wizualizacja procesów i działań, że już po pierwszej wizycie np. na hali produkcyjnej możliwa jest ocena działania fabryki, nawet przez osobę z zewnątrz. Warsztaty przybliżą uczestnikom zasady zarządzania wizualnego oraz wyposażą ich w wiedzę niezbędną do rozpoczęcia działań wdrożeniowych.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do wdrożenia zasad zarządzania wizualnego.

Warsztaty Szczupły Magazyn

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

Efektywna praca magazynu, optymalnie rozmieszczone towary, efektywne wykorzystanie zasobów (pracownicy, miejsce, środki transportu) wpływają nie tylko na efektywność pracy samego magazynu, ale również mają wpływ na naszych Klientów, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Celem warsztatów jest przedstawienie zasad zorganizowania pracy magazynu w taki sposób, aby efektywnie wykorzystać zasoby przy założeniu idealnego poziomu obsługi klientów magazynu w procesach zaopatrzenia.

Warsztaty Policy Deployment

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

Umiejętne powiązanie celów biznesowych/strategicznych przedsiębiorstwa/korporacji z celami taktycznymi i operacyjnymi każdej jednostki organizacyjnej to klucz do zintegrowania całej firmy wokół wspólnego celu.
Hoshin Kanri to narzędzie planistyczne i zarządcze stosowane na dwóch poziomach:
- poziom planowania strategicznego - systematyczne planowanie wskaźników
- poziom zarządzania operacyjnego - codzienny monitoring kluczowych wskaźników operacyjnych, reagowanie na pojawiające się problemy

Warsztaty PDCA

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

PDCA jest elementem wykonawczym zarządzania przez jakość. Bez zrozumienia i wprowadzenia metodyki podejścia do rozwiązywania problemów, przedsiębiorstwa nie mogą mówić o wprowadzeniu filozofii podejścia jakościowego w swojej działalności.Podczas zajęć uczestnicy poznają czym jest i jak powinien być stosowany cykl PDCA. Dokładnie zrozumieją istotę każdego z etapów.
Przedstawione zostaną również podstawowe narzędzia do analizy danych oraz dokument A3.

Warsztaty Cardboard Engineering

Wykonawca: Staufen Polska Doradztwo. Akademia. Inwestycje Sp. z o.o.

Przy pomocy profesjonalnych analiz procesów oraz wdrażanych usprawnień w procesie dodawania wartości, uczestnicy opracują i przetestują system pracy o zredukowanym do minimum marnotrawstwie. Stosowanie tej metody pozwala na redukcję do minimum kosztów koniecznych do poniesienia przy wdrożeniu zmian.Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodą udoskonalenia procesów, opanowanie praktycznych technik Lean oraz usprawnienia wybranego procesu firmy.

Outplacement - 2 dni x 6 godz. - Wiesław Stępiński

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Cele szkolenia
Nauczenie się przekazywania konkretnej wiedzy pracownikom na temat możliwości zatrudnienia w konkretnym przypadku. Reorganizacja zawodowa kandydatów. Nauczenie się skutecznego przekazywania wiedzy na temat sposobów i technik rekrutacji. Zdobycie wiedzy na temat rozliczania procesów outplacementu.

Grupa docelowa
Managerowie średniego szczebla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Managerowie działów HR lub pracownicy tych działów
Generalni managerowie w organizacjach.

Taktyka i strategia skutecznej sprzedaży - 1 dzień x 6godz.- Wiesła

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Taktyka i strategia skutecznej sprzedaży - 1 dzień x 6godz.- Wiesław Stępiński

Zarządzanie wiekiem w organizacji 45/55+ - 1 dzień x 6 godz. - Wies

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Zarządzanie wiekiem w organizacji 45/55+ - 1 dzień x 6 godz. - Wiesław Stępiński

Budowa efektywnych systemów wynagradzania Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Budowa efektywnych systemów wynagradzania Wojciech Michałek