Motywowanie pracowników- instrumentarium Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Motywowanie pracowników- instrumentarium Wojciech Michałek

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy - 2 dni - Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy - 2 dni - Wojciech Michałek

Leadership - Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Leadership - Wojciech Michałek

Systemowe zarządzanie zasobami ludzkimi - 2 dni - Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Systemowe zarządzanie zasobami ludzkimi - 2 dni - Wojciech Michałek

Zarządzanie projektami - 2 dni - Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Zarządzanie projektami - 2 dni - Wojciech Michałek

Zarządzanie zmianą w organizacji - 2 dni - Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Zarządzanie zmianą w organizacji - 2 dni - Wojciech Michałek

Zarządzanie przez cele - 2 dni - Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Zarządzanie przez cele - 2 dni - Wojciech Michałek

Zarządzanie zespołem projektowym - 2 dni - Wojciech Michałek

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Zarządzanie zespołem projektowym - 2 dni - Wojciech Michałek

NLP w biznesie - 2 dni 12 godz. - Katarzyna Maciejska

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

NLP w biznesie - 2 dni 12 godz. - Katarzyna Maciejska

Skuteczna komunikacja z otoczeniem dla MSP - 2 dni 12 godz. - Katarzyn

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Skuteczna komunikacja z otoczeniem dla MSP - 2 dni 12 godz. - Katarzyna Maciejska

Szkolenie medialne - 2 dni 12 godz. - Katarzyna Maciejska

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Szkolenie medialne - 2 dni 12 godz. - Katarzyna Maciejska

Projekt Kierowanie i motywowanie - 2 dni - Dobrosław Wójcik

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Projekt Kierowanie i motywowanie - 2 dni - Dobrosław Wójcik

Projekt zajęć z Kierowania, delegowania i komunikowania - 2 dni - Do

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Projekt zajęć z Kierowania, delegowania i komunikowania - 2 dni - Dobrosław Wójcik

Projekt - 3 zajęć KIEROWANIE - 2 dni - Dobrosław Wójcik

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Projekt - 3 zajęć KIEROWANIE - 2 dni - Dobrosław Wójcik

Komunikacja wewnętrzna - 2 dni - Dobrosław Wójcik

Wykonawca: Coursee Good Relations Group

Komunikacja wewnętrzna - 2 dni - Dobrosław Wójcik