Szkolenie z zakresu płac!

Wykonawca: Firma Szkoleniowo-Doradcza Mp Koncept

Program:
1) Wynagrodzenia: podstawa wyliczania wynagrodzenia - w tym dodatki za pracę w warunkach szkodliwych,
2) Wynagrodzenie i zasiłki chorobowe: wyliczanie, ustalanie podstaw (także w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego); wyliczanie i prowadzenie dokumentacji zasiłkowej przy zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym, świadczenia rehabilitacyjne
3) Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy
4) Zajęcia komornicze
5) Odprawy emerytalne i rentowe; przygotowywanie dokumentacji

Cena: 300 zł

Szkolenie

Wykonawca: ANKREOR

13. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą.
14. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej.
15. Budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy.
16. Tworzenie i funkcjonowanie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.
17. Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy.

Cena: 250 zł

Nauka jazdy

Wykonawca: Ośrodek Szkolenia Kierowców Apollo

Kursy podstawowe, kursy dodatkowe,jazdy doszkalające, pierwsza pomoc.

Cena: 1100 zł

Szkoła Trenerów CBDeSK Fundacji UAM

Wykonawca: Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Szkoła Trenerów Poznań
Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK w Poznańskim Parku Naukowo Technologicznym
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zaprasza na roczny cykl:
Szkoła Trenerów i Przewodzenia Zmianom.

POCZĄTEK CYKLU: KWIECIEŃ 2011.
ZAKOŃCZENIE: KWIECIEŃ 2012.

Cel szkolenia:
kształcenie profesjonalnych trenerów i liderów zmian w organizacjach.

Cykl szkoleniowy obejmuje:

1. teorię i praktykę szkoleń
2. zarządzanie zmianami w firmie, organizacjach

Cena: 8000 zł

Szkolenia

Wykonawca: MindLab

Zajmujemy się organizacją szkoleń w następujących obszarach:

 • Gry szkoleniowe
 • Zarządzanie
 • Sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Human Resources
 • Negocjacje
 • Produkcja
 • Praca zespołowa
 • Umiejętności osobiste

BHP szkolenia i obsługa

Wykonawca: BHP EXPERT

Nazwa usługi Cena
- Szkolenia wstępne ogólne od 35 pln/osoba
- Szkolenia wstępne stanowiskowe od 35 pln/osoba
- Szkolenia okresowe BHP i p.poż, od 50 pln/osoba
- Kompleksowa obsługa BHP od 200 pln/miesiąc
- Oceny ryzyka zawodowego od 80 pln
- Dokumentacja powypadkowa od 130 pln
- Jednorazowa kompleksowa obsługa bhp od 350 pln

Szeroki zakres usług szkoleniowych i doradczych

Wykonawca: Ośrodek Informacji Naukowej Oinpharma Sp. z o.o.

DORADZTWO FARMACEUTYCZNE

Prowadzimy kompleksowe doradztwo i wsparcie dla sektora firm farmaceutycznych, producentów i dystrybutorów produktów leczniczych OTC i RX, dermokosmetyków oraz producentów żywności i żywności specjalnego przeznaczenia.

ZAKRES USŁUG:

•Przygotowywanie dossier rejestracyjnego (produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki)
•Wdrożenia, audyty oraz konsultacje w zakresie Systemów Jakości zgodnych ze standardami GMP, GHP, GLP oraz HACCP
•Badanie

Pomoc

Wykonawca: Kanet

Organizujemy:
spotkania i pokazy o tematyce związanej z wykorzystaniem komputera jako narzędzia edukacyjnego oraz jako nowoczesnego źródła pozyskiwania informacji,
konsultacje dotyczące komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych (np. wideokonferencje, videologi, webinary),
pokazy z zakresu zdobywania wiedzy w nowej zdalnej formie ( samokształcenie dla nauczyciela, ucznia i rodzica).

Techniki interwencyjne

Wykonawca: TARGET TRAINING - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego

Szkolenie wynosi 30 godzin dydaktycznych realizowanych w formie zajęć praktycznych połączonych z pokazem i obejmuje:

1. techniki kajdankowania i obszukiwania osób,
2. posługiwanie się pałką wielofunkcyjną typu „tonfa”,
3. techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór,
4. obrona przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami,
5. obrona przed zagrożeniem bronią palną,
6. podstawowe techniki posługiwania się bronią w walce,
7. współdziałanie pracowników ochrony w różn

Szkolenia miękkie i treningi interpersonalne

Wykonawca: TARGET TRAINING - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego

Oferujemy szkolenia i warsztaty z zakresu:

 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • autoprezentacji,
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • stresu i technik radzenia sobie ze stresem,
 • technik i metod negocjacji,
 • asertywności,
 • rozwijania umiejętności
 • pracy w grupie/zespole,
 • kształtowania umiejętności zarządzania sobą w czasie,
 • rozwijania umiejętności organizacji p

Szkolenie dla nauczycieli

Wykonawca: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Przy zebraniu grupy min. 18 osób w danej szkole, zajęcia mogą sie odbywać na miejscu w danej szkole, gdzie przewidziana jest opłata od naszego ośrodka za wynajem sali komputerowej.
Kontakt
42 633 68 99, 42 633 68 24
Strony internetowe: www.brost.pl, www.nauczyciele.comeze.com,

Cena: 363.55 zł

Strzelanie

Wykonawca: Strzelnica Shooting-Academy.pl

szkolenie w zakresie sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną

Szkolenia/turystyka

Wykonawca: Centrum Usługowe EUREDUS

Prowadzimy następujące szkolenia:
-Szkolenie okresowe kierowców - Świadectwo kwalifikacji
-Licencja na transport drogowy taksówką
-Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników transportu drogowego
-kursy joomla podstawowy i zaawansowany
-kursy WordPress
-kurs kadry i płace
-kurs samodzielny księgowy
-kursy BHP i doradztwo
-kurs bukieciarstwo-florystyka
-kwalifikacja wstępna dla kategorii C i D prawa jazdy.
W ramach biura podróży oferujemy pełną gammę wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Szkolenie bhp okresowe

Wykonawca: ASCENDER Robert Szumiec

Szkolenia mogą być organizowane w formie kursów, seminariów, jako samokształcenie kierowane lub e-learning.
Szkolenia odbywają się w salach wykładowych w Krakowie,a także, na życzenie, w siedzibie klienta.
Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Ofertę sporządzamy po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami i oczekiwaniami klienta - dlatego też zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Instruktaż Stanowiskowy

Wykonawca: ASCENDER Robert Szumiec

ASCENDER, realizując kampanię AKADEMIA BEZPIECZNEJ WYSOKOŚCI, pozwala sobie zaproponować pomoc przy realizacji instruktaży na stanowiskach pracy, na których istnieje ryzyko upadku z wysokości.

Atutem szkolenia w Ascender, oprócz ogromnego doświadczeniem w pracy i szkoleniach wysokościowych, jest także elastyczność programowa zapewniająca indywidualne podejście do wymagającego Klienta. Nieodłączną częścią naszych szkoleń są zajęcia z ratownictwa, co również jest wymagane przepisami.