Usługi budowlane i przemłowe - budowlańcy, szklarze, ślusarze, gazownicy i inne usługi przemysłowo-budowlane

W tym dziale znajdziesz firmy działające w zakresie "Budownictwo i przemysł". Wśród nich są przedsiębiorstwa, które wykonują usługi budowlane, szklarskie, ślusarskie, gazownicze, projektowo-geodezyjne, wentylacyjne, hydrauliczno-wodociągowe oraz chemiczne. Przejrzyj tę sekcję także wtedy, gdy szukasz kogoś kto założy Ci lub naprawi instalacje elektryczne. Poza tym znajdziesz tu podmioty, których obszarem działania jest budownictwo drogowe, przemysł metalurgiczny oraz maszyny i sprzęt budowlany.

Gięcie elementów metalowych

Wykonawca: ZALBART Agata i Bartłomiej Zalewscy S.C.

Gięcie na prasie krawędziowej
CNC VICLA PSH-S 125/32 o nacisku 125t i długości belki 3,2m o 6 osiach sterowalnych.
Precyzyjnie i powtarzalnie wygięte elementy o najmniejszym programowalnym kroku 0,05 mm.

Gięcie elementów metalowych

Kompleksowe remonty mieszkań i domów

Wykonawca: ITAC Michał Kajka

Chcesz odświeżyć swoje mieszkanie lub dom i chcesz to zrobić dobrze i w niewygórowanej cenie? Dobrze trafiłeś ! Zadzwoń i umów się na bezpłatną wycenę !

Zapraszamy do odwiedzenia:
www.itacgroup.pl

Oferujemy sprzedaż armatury łazienkowej i kuchennej, ceramiki oraz mebli łazienkowych:
www.itacgroup-armatura.com.pl

Kompleksowe remonty mieszkań i domów

Wykończenia mieszkań i domów deweloperskich

Wykonawca: ITAC Michał Kajka

Kupiłeś dom lub mieszkanie? Nie wiesz, od czego zacząć aby w nim zamieszkać? Zadzwoń i umów się na bezpłatną wycenę. Wykończymy Twój dom w wysokim poziomie za niewygórowaną cenę. Przekonaj się sam !

Zapraszamy do odwiedzin:
www.itacgroup.pl

Oferujemy sprzedaż armatury kuchennej i łazienkowej, ceramiki oraz mebli łazienkowych:
www.itacgroup-armatura.com.pl

Wykończenia mieszkań i domów deweloperskich

Cięcie laserowe

Wykonawca: ZALBART Agata i Bartłomiej Zalewscy S.C.

Cięcie laserem
Cięcie blach o następujących stopach i grubościach

„czarna” do 25mm
nierdzewna do 30mm
aluminium do 25mm
mosiądz do 12mm
miedź do 10mm

Wymiary pola roboczego:1500mm x 3000mm

Cięcie laserowe

Produkcja izolacji tekstylnych

Wykonawca: INDIVIZO Izolacje Termiczne

Ochrona / bezpieczeństwo
Do produkcji naszych termoizolacji wykorzystywane są niepalne materiały z włókna szklanego (które są odporne na wysokie temperatury oraz chemikalia), jak również materiały powlekane powłoką ochronną np. silikonem, aluminium czy teflonem. Izolacje mogą stanowić ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, a także mają istotny wpływ na poziom BHP.

Oszczędność
Poprawne zainstalowanie izolacji termicznej zapewnia natychmiastową oszczędność energii cieplnej, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji
i późniejszy zwrot kosztów inwestycji.

Mobilność / elastyczność
Nasze termoizolacje dostosowane są indywidualnie do każdego zlecenia
i produkowane pod wymiar, dzięki czemu istnieje możliwość stosowania izolacji
w miejscach trudno dostępnych. Mocowane przez nas: paski, haki, rzepy, zapinki, sprzączki itp. umożliwiają łatwy i szybki montaż lub demontaż izolacji, co pozwala na jej wielokrotne użytkowanie.

Ochrona środowiska
Dodatkowym atutem naszych izolacji jest ich nietoksyczność, gdyż nie zawierają szkodliwych substancji i są w pełni bezpieczne dla środowiska. Łatwy i szybki montaż/demontaż pozwala na ich ponowne wykorzystanie, bez konieczności wymiany na nową.

Produkcja izolacji tekstylnych

Kierowanie budową

Wykonawca: Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski

Kierowanie i/lub nadzorowanie budowami

ORYGINALNE WYKOŃCZENIE SUFITU

Wykonawca: Bulid Arkadiusz Bulejak

Wykonujemy efektowne i nowoczesne sufity napinane .To doskonała alternatywa dla klasycznych rozwiązań, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, zarówno pod kątem poprawy estetyki pomieszczenia, jak i kosztów wykonania.Jesteśmy w stanie wykonać konstrukcję o dowolnym kształcie, kolorystyce oraz z jednego z wielu dostępnych typów powłoki. Cena za sufit napinany jest uzależniona od kilku czynników. Najważniejszym jest materiał z jakiego będzie wykonana płaszczyzna. Od rodzaju materiału uzależniona jest także szerokość pasm, w jakich dostępna jest konkretna tkanina. Jest to zatem doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób, które chcą oryginalnie wykończyć pokój dzienny, kuchnię lub też sypialnię dziecka, jak i dla właścicieli Aquaparków, centrów handlowych bądź też innego rodzaju punktów usługowych.
Zalety:
– ogromna wytrzymałość;
– możność kamuflowania pęknięć, nierówności, skaz;
– odporność na wstrząsy, odkształcenia i uderzenia;
– różnorodność faktur i kolorów (do wyboru);
– łatwość w utrzymaniu (do pielęgnacji wymagane są: woda oraz codzienne środki czystości);
– możliwość zatuszowania elementów instalacyjnych, wentylacyjnych, tudzież nieeleganckich stropów;
– wysoka ochrona przed wilgocią oraz zalaniem mieszkania;
– łatwość w montażu oraz demontażu(montaż 10mkw ok 2h )
– możność tworzenia płaszczyzn o dowolnych (indywidualnych) kształtach (falistych, owalnych, płaskich, łamanych, wielopoziomowych)
10 lat gwarancji

ORYGINALNE WYKOŃCZENIE SUFITU

Ustalenie granic

Wykonawca: Robert Cetnarowski GEOCENTR Usługi Geodezyjne

1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.
3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.
4. Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
5. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
6. Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice graniczne, sporządzone przez wykonawcę, które zawierają:
1) adres położenia działek, których granice są ustalane;
2) usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze, przedstawione w sposób graficzny i doprecyzowane opisem lub danymi określającymi odległości tych punktów do szczegółów terenowych;
3) numery działek ewidencyjnych;
4) podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu;
5) podpis osoby, która sporządziła szkic graniczny.
7. W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się na podstawie zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, informacje i podpisy, o których mowa w ust. 6, są treścią kopii tych zobrazowań lub ortofotomapy.

Cena: 1200 zł

Ustalenie granic

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca: Robert Cetnarowski GEOCENTR Usługi Geodezyjne

Co to jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Domy jednorodzinne (i inne obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę) a także urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne itd., przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zawiera te dane, które umożliwią wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Jeśli chodzi o inwentaryzację przyłączy, to powinna się w niej znaleźć również informacja o zgodności z uzgodnionym przed rozpoczęciem budowy projektem ZUD.

Cena: 600 zł

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykaz synchronizacyjny - zmian gruntowych

Wykonawca: Robert Cetnarowski GEOCENTR Usługi Geodezyjne

Stan prawny nieruchomości ujawniany w księgach wieczystych z założenia powinien być zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Niestety historyczne uwarunkowania związane zarówno z zakładaniem obecnej ewidencji gruntów jak
i systemu ksiąg wieczystych, w szczególności w Polsce południowo wschodniej powodują, że często zgodność ta nie występuje.
Najczęstsza niezgodność to numer działki i powierzchnia wynikająca z modernizacji ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego.

Cena: 500 zł

Podział nieruchomości

Wykonawca: Robert Cetnarowski GEOCENTR Usługi Geodezyjne

Celem podziału nieruchomości jest wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek stanowiących od tej pory odrębne nieruchomości i osobno oznaczonych w ewidencji gruntów. Sam podział ewidencyjny nie powoduje zmian w zakresie prawa własności.
Zasadniczym kryterium dopuszczalności podziału nieruchomości jest jego zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (są jednak wyjątki od tej zasady).

Za zgodny z planem miejscowym uznaje się taki podział nieruchomości, który umożliwi zagospodarowanie wydzielonych działek tak, jak określono to w planie.

Działki te muszą więc mieć wymaganą minimalną wielkość i odpowiedni kształt oraz dostęp do drogi publicznej, a także zapewnioną możliwość uzbrojenia i zachowania obowiązującej w danym miejscu linii zabudowy czy intensywności zabudowy.
Podział nieruchomości gruntowej jest niedopuszczalny, jeżeli działki projektowane do wydzielenia nie będą miały dostępu do drogi publicznej.

Cena: 1600 zł

Podział nieruchomości

Tyczenie budynku

Wykonawca: Robert Cetnarowski GEOCENTR Usługi Geodezyjne

Tyczenie budynku metodą ław drutowych

Metoda z ławami drutowymi jest najdokładniejsza. Służy do wytyczenia krawędzi fundamentów lub osi budynku.

Ławy drutowe to linki lub druty rozciągnięte między deskami przybitymi do wbitych w grunt palików. Deski powinny się znajdować na tym samym poziomie, aby w każdej chwili móc ocenić, czy wykop ma odpowiednia głębokość. Wysokość ław ustala kierownik budowy.

Ławy umieszcza się w takiej odległości od planowanych wykopów, aby nie przeszkadzały podczas dalszych prac – przejazdu koparki, składowania materiałów do budowy fundamentów itp.

Cena: 500 zł

Tyczenie budynku

Zabudowa balkonów

Wykonawca: SUNGLASS Zabudowy Szklane - szkło budowlane hartowane i przeszklenia

W ofercie posiadamy balustrady i zabudowy balkonowe. Zabudowa balkonu, nie tylko oddzieli naszą prywatną przestrzeń od wiatru, deszczu, hałasu, ale także pozwoli przekształcić nasz balkon na dodatkowe pomieszczenie. Wykonujemy zabudowy w systemach ramowych lub bezramowych. Istnieje możliwość zastosowania szkieł barwionych pozwoli ograniczyć zbyt duże natężenie światła.

Zabudowa balkonów

świadectwa i charakterystyki energetyczne

Wykonawca: Posłuszny Elżbieta, Architekt

Projektowane charakterystyki energetyczne jako integralna część wielobranżowego projektu budowlano-architektonicznego.
Swiadectwa charakterystyki energetycznej do celów sprzedaży lokalu lub budynku;
lub dla uzyskania dofinansowania z WFOS.

świadectwa i charakterystyki energetyczne

Projekty architektoniczne

Wykonawca: Posłuszny Elżbieta, Architekt

Projekty budowlano-architektoniczne wykonywane zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi jakim odpowiadać powinny obiekty, w zgodzie z obowiązującymi normami technicznymi.
projekty dotyczą obiektów nowych oraz adaptacji, remontów i przebudów obiektów już istniejących.