Usługi budowlane i przemłowe - budowlańcy, szklarze, ślusarze, gazownicy i inne usługi przemysłowo-budowlane

W tym dziale znajdziesz firmy działające w zakresie "Budownictwo i przemysł". Wśród nich są przedsiębiorstwa, które wykonują usługi budowlane, szklarskie, ślusarskie, gazownicze, projektowo-geodezyjne, wentylacyjne, hydrauliczno-wodociągowe oraz chemiczne. Przejrzyj tę sekcję także wtedy, gdy szukasz kogoś kto założy Ci lub naprawi instalacje elektryczne. Poza tym znajdziesz tu podmioty, których obszarem działania jest budownictwo drogowe, przemysł metalurgiczny oraz maszyny i sprzęt budowlany.

Zbiurka surowców wturnych makulatury

Wykonawca: ECO Tomasz Sarapuk

ECO oferuje usługi kompleksowego gospodarowania opadami dopasowane do Państwa potrzeb. Naszą ofertę stworzyliśmy w oparciu o lata doświadczeń we wdrażaniu rozwiązania problemu z odpadami gwarantującego Klientom jednego partnera dla wszystkich potrzeb w zakresie gospodarki odpadami, innowacyjne rozwiązania w recyklingu oraz efektywny serwis.

Usługi kompleksowej gospodarki odpadami ze ECO to:

Indywidualne podejście
Na podstawie wstępnego audytu rodzajów i ilości generowanych przez Państwa odpadów proponujemy kompletne, odpowiadające specyficznym potrzebom rozwiązanie, które obejmuje pojemniki na odpady, system sortowania, harmonogram odbiorów itp. Nasze doświadczenie w obsłudze wszystkich branż w połączeniu z innowacyjnym myśleniem i wiedzą o Państwa firmie pozwala zaprojektować i wdrożyć efektywny system zarządzania odpadami.

Kompleksowe rozwiązania
Zajmujemy się wszystkim, co dotyczy zarządzania odpadami, od projektowania systemów gospodarki odpadowej, przez odbiór, transport i recykling, po monitoring, raportowanie, doradztwo .

Gięcie blachy prasą krawędziową

Wykonawca: METCONCEPT

Wykonujemy usługi gięcia blachy prasą krawędziową CNC z dokładnością do 0,05mm.
Maks. długośc elementu giętego 4080mm
Maks. grubośc blachy 15mm

Gięcie blachy prasą krawędziową

Przezwajanie silników prądu stałego

Wykonawca: EMS Elektromechanika - przezwajanie silników

Oferujemy usługę przezwajania silników prądu stałego .

Przezwajanie silników prądu przemiennego

Wykonawca: EMS Elektromechanika - przezwajanie silników

Oferujemy usługę przezwajania silników prądu przemiennego . Korzystamy przy tym z najlepszych dostępnych materiałów izolacyjnych .

przezwajanie silników prądu przemiennego

Serwis linii produkcyjnych

Wykonawca: SiMiKo

serwis, przegląd, relokacje linii produkcyjnych

Linie produkcyjne

Wykonawca: SiMiKo

Instalacje linii produkcyjnych i alokacje używanych.

Wyznaczenie / Wznowienie granic

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które w przeszłości zostały ustalone według stanu prawnego nieruchomości, mogą zostać wznowione przez geodetę bez przeprowadzenia, bardzo często kłopotliwego postępowania rozgraniczeniowego.
Procedura wznowienia będzie wówczas oparta na wiarygodnej dokumentacji, która znajduje się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Warunkiem koniecznym wykorzystania wspomnianych materiałów będzie możliwość uzyskania pożądanej dokładności wyniku, jakim jest prawidłowy przebieg granicy nieruchomości.

Wyznaczenie / Wznowienie granic

Podział nieruchomości

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski

Celem podziału geodezyjnego działki gruntu będzie ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału. Geodezyjny podział nieruchomości jest niezbędnym etapem procesu inwestycyjnego, który ma na celu uzyskanie określonej, właściwej konfiguracji terenu objętego inwestycją.

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski

Rozgraniczenie nieruchomości (ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne) : Art. 29 ust 1. “ Rozgraniczenie
nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych,
utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.”

Rozgraniczenie

Ustalenie granic

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski

ustalenie granic w trybie Rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB: § 37 ust 1. “Jeżeli brak jest
dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu
granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych
pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.”

Ustalenie granic

Inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski

Wykonujemy inwentaryzację sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, przyłączy gazowych, przyłączy kanalizacyjnych itd.

Inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia

Tyczenie obiektów budowlanych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski

Po zakończeniu procedury związanej z otrzymaniem pozwolenia na budowę należy wytyczyć projektowany budynek w terenie. W tym celu wystarczy przekazać nam plan zagospodarowania działki, rzut fundamentu i parteru (można to zrobić droga elektroniczną) i ustalić z Wykonawcą co ma zostać wytyczone - zwykle są to osie konstrukcyjne lub zewnętrzne obrys fundamentu ale jesteśmy otwarci na każde zlecenie, tak aby realizacja przebiegała bez zakłóceń.
Zgodnie z prawem budowlanym tyczeniu obowiązkowo podlegają obiekty budowlane na które zostało wydane pozwolenie na budowę, budynki budowane na zgłoszenie i inne wymienione w ustawie.

Tyczenie obiektów budowlanych

Inwentaryzacja powykonawcza budynku

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski

Inwentaryzację budynku wykonujemy na zakończenie budowy. Mapa z inwentaryzacją powykonawczą oraz informacja od geodety uprawnionego o zgodności usytuowania obiektu z projektem to niezbędne dokumenty do odbioru budynku.
Mapa zawiera budynek i przyłącza mediów które zostały wykonane.
Inwentaryzację wykonuje się również gdy nastąpiły zmiany w trakcie budowy i należy wykonać zamienny projekt zagospodarowania działki.
Mapa z pomiaru inwentaryzacyjnego nie "przedawnia się" zatem można wykonywać ją na długo przed odbiorem.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski

Firma Usługi Geodezyjne Marcin Ściborowski oferuje wykonanie map do celów projektowych. Mapa jest to opracowania geodezyjno-kartograficzne niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Inwestor musi taką mapę dostarczyć projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Mapę do celów projektowych stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą. Wszystkie nasze mapy wykonujemy w porozumieniu z projektantem i inwestorem, tak aby produkt końcowy najlepiej spełniał założenia projektu. Mapy wykonujemy w wersji papierowej a także w postaci cyfrowej w uzgodnionym formacie.

Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Jeżeli przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, należy taką informację przekazać geodecie uprawnionemu. Konieczne jest bowiem wówczas ustalenie czy dane z zasobu geodezyjnego, dotyczące położenie punktów granicznych spełniają kryteria dokładnościowe.
Wykonawca zgłasza pracę do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokona porównania mapy z terenem, wykona pomiar uzupełniający, wprowadzi dodatkowe elementy związane z inwestycją i złoży wyniki swojej pracy do Ośrodka. Dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Po przyjęciu operatu do zasobu wykonawca pracy lub zleceniodawca mogą złożyć stosowny wniosek o uwierzytelnienie dokumentów urzędową klauzulą. Otrzymany dokument należy przekazać projektantowi, który na jego bazie opracuje projekt zagospodarowania działki lub terenu dołączany do projektu budowlanego.

Mapa do celów projektowych

Mycie i czyszczenie dachów

Wykonawca: Hubi-Clean Hubert Labusch

Każdy dach, bez względu na materiał z jakiego został wykonany, wymaga pielęgnacji, czyszczenia oraz impregnacji. Oferujemy tanie mycie dachów z rdzy i z mchu i innych zabrudzeń. Usuwamy główne czynniki ich niszczenia oraz zabrudzenia. Mech pokrywa dachy nie tylko narażone na wilgoć. Pojawia się wszędzie tam, gdzie przez długi czas nie wykonywało się żadnych prac czyszczących.

Mycie dachówki ceramicznej z rdzy i z mchu rozpoczynamy przede wszystkim od miejsc najbardziej zabrudzonych, czyli trudno dostępnych, chropowatych oraz szczelin. Wymagają one nieco większej uwagi. Używane do tego celu przez naszą nasza firmę firmę środki czyszczące charakteryzują się najwyższą jakością.

Gwarantujemy, że wykonane prace na długo utrzymają pokrycie dachu czyste i pozbawione mchów oraz porostów i innych zabrudzeń. Wpłynie to na jego żywotność i estetykę.

Mycie i czyszczenie dachów