Budownictwo drogowe - budowa dróg i mostów, remonty dróg i autostrad

Podstawą sprawnego skomunikowania Twojego biznesu lub domu z resztą świata jest dobrze wykonana droga, która zapewni komfortowy i bezproblemowy dojazd do Twojej nieruchomości. Solidny i wygodny szlak komunikacyjny wykonają Ci firmy działające w zakresie „Budownictwo drogowe”. Budowa dróg to ich specjalność. Planując taką inwestycję możesz oprzeć się na ich wiedzy i profesjonalizmie. W razie potrzeby – remontują istniejące nawierzchnie drogowe oraz instalują oznakowanie poziome dróg.

Sondowania statyczne CPTU

Wykonawca: N-GEO Michał Niedziółka

Sondowania statyczne CPT, CPTU, SPT.
Pełen zakres badań, interpretacja.
zachodniopomorskie, Szczecin, Polska

Zgrzewanie Rur PE

Wykonawca: TECHNOSTAL Przewierty Sterowane

Nasza firma dysponuje sprzętem do zgrzewania Rur PE.
Zgrzewamy rury do średnicy fi 250.

Zgrzewanie Rur PE

Badania hałasu i wibracji

Wykonawca: Laboratorum Budowlane Laboratorium Inżynierii Lądowej Multilab

Laboratorium MULTILAB prowadzi badania w zakresie pomiarów poziomu dźwięku, hałasu i wibracji. Wykonujemy pomiary w oparciu o normy oraz obowiązujące przepisy prawne przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz wykwalifikowanych pracowników
BADANIA HAŁASU – POZIOMU DŹWIĘKU
Hałas czyli wszelkie dźwięki o nadmiernym natężeniu, odbierane jako: nieprzyjemne, uciążliwe, dokuczliwe czy szkodliwe może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Hałas jest uznany jako zanieczyszczenie, a jego normy są ściśle określone.
Badanie hałasu umożliwia m.in:
• ocenę zgodności emitowanego w danym pomieszczeniu dźwięku definiowanego jako hałas z obowiązującymi normami.
• zidentyfikowanie źródła bądź źródeł pochodzenia nadmiernego hałasu i ich eliminacji poprzez odpowiednie wygłuszenie pomieszczenia lub też zastąpienie wyeksploatowanych urządzeń nowymi.
Badanie hałasu powinno być regularnie przeprowadzane w:
• obiektach przemysłowych, w których pracują ludzie
• w budynkach użytkowych i mieszkalnych.

WYKONUJEMY :
krótko i długotrwały monitoring hałasu w tym m.in:
Pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez drogi, linie kolejowe i tramwajowe
zgodnie z aktualną metodyką referencyjną – Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824 załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16.06.2011 r.
Pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia, instalacje i zakłady przemysłowe
Długo i krótkoterminowy monitoring hałasu zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1542 załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach - zgodnie z Polską Normą PN-B-02156:1987
Pomiary hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych pochodzącego ze:
• źródeł zewnętrznych (ruch drogowy)
• instalacji budynku (węzły cieplne wentylacje).
Pomiary ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy - zgodnie z normą PN-EN-ISO 9612
Okresowe pomiary hałasu lotniczego
zgodnie z Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824 -załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.
Pomiary mocy akustycznej urządzeń - zgodnie z normami PN-EN ISO 3746 oraz PN-EN ISO 3744.
Pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
przegród, fasad i stropów zgodnie z aktualnymi normami PN-EN ISO 140-4:2000, PN-EN ISO 140-5:1999 oraz PN-EN ISO 140-7:2000.

WIBRACJE – DRGANIA
Niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu pracownika przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie z drgającym ośrodkiem są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać.
Wykonujemy:
Pomiary przyspieszeń drgań oddziałujących na budynki oraz ludzi w bu

Badania hałasu i wibracji

Badania gruntów

Wykonawca: Laboratorum Budowlane Laboratorium Inżynierii Lądowej Multilab

Badanie oznaczenia stanu i wskaźnika plastyczności gruntów spoistych — Casagrande’a , Badania Zawartości humusu ; Badanie gęstości objętościowej przy wilgotności optymalnej ; Badanie Proctora , Wskaźnik nośności CBR ; Pęcznienie liniowe ; Opracowanie recept na grunt stabilizowany wapnem lub cementem - stabilizacja gruntu ;Pobieranie próbek gruntu . Badania gruntu pod kątem przydatności.

Badania gruntów

Sprzedaż i transport kruszyw

Wykonawca: P.W. KOSTAL Sp. z o.o.

Zajmujemy się sprzedażą i transportem kruszyw.

Sprzedaż i transport kruszyw

Usługi ładowarek

Wykonawca: P.T.H. TOMPOL s.c.

usługi ładowarek

Usługi transportowe

Wykonawca: P.T.H. TOMPOL s.c.

transport 2,5t,18t,28t

Systemy parkingowe

Wykonawca: TAAB Systemy Parkingowe

Dostawa i montaż bezobsługowych systemów parkingowych. TAAB zapewnia instalację i montaż bileterek, szlabanów oraz kas parkingowych w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Radomiu, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, oraz trójmieście: Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Systemy parkingowe

Słowo kluczowe do wyszukiwarki np remonty dachów

Wykonawca: Grupa Optima Quality Sp. z o.o.

opis musi miec min 50 znaków / opis unikalny ( nie kopiowany )

Słowo kluczowe do wyszukiwarki np remonty dachów

Naprawa pomników

Wykonawca: Czyszczenie i podnoszenie nagrobków,opieka nad grobem

Czyszczenie i naprawianie pomników układam kostke brukową w koło pomników

Naprawa pomników

Firma brukarska

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane Polkowski

Firma PRB Polkowski zajmuje się kompleksowymi usługami brukarskimi. Firma działa od 2007 roku i realizuje prace w Województwie mazowieckim.

Cena: 35 zł

firma brukarska

Obsługa budowy

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marek Ziółkowski

Mamy duże doświadczenie w obsłudze inwestycji drogowych;
wytyczenia, obmiary, inwentaryzacje, pomiary kontrolne, obliczenia mas ziemnych

Obsługa budowy

Usługa koparko-ładowarką, koparka kołową

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Stańczyk Justyna Stańczyk

Wykonujemy usługi koparko-ładowarką, koparka kołową. Wykopy fundamentów, niwelacja terenu, kopanie rowów, kopanie stawu.

Usługa koparko-ładowarką, koparka kołową

Tutaj wpisujemy frazy do Google

Wykonawca: BE-PE-BE-WU Sp. z o.o. Biuro Projektów Budownictwa i Usług

50 znakw

Tutaj wpisujemy frazy do Google

Skup puszek aluminiowych

Wykonawca: F.H.U. KAROL KNOPIK

xz