Budownictwo drogowe - budowa dróg i mostów, remonty dróg i autostrad

Podstawą sprawnego skomunikowania Twojego biznesu lub domu z resztą świata jest dobrze wykonana droga, która zapewni komfortowy i bezproblemowy dojazd do Twojej nieruchomości. Solidny i wygodny szlak komunikacyjny wykonają Ci firmy działające w zakresie „Budownictwo drogowe”. Budowa dróg to ich specjalność. Planując taką inwestycję możesz oprzeć się na ich wiedzy i profesjonalizmie. W razie potrzeby – remontują istniejące nawierzchnie drogowe oraz instalują oznakowanie poziome dróg.

Szalunki - wynajem

Wykonawca: Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego i Ogrodniczego "JÓZEK"

Oferujemy wynajem rusztowań ścienny oraz stropowych.
W naszej ofercie posiadamy sprawdzone i niezawodne rusztowania wykorzystywane przy remontach budynków. Szczegółowa oferta dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktów

Wykonawca: P.P.H.U. AMIX

AMIX oferuje szeroki zakres usług dotyczących pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego wiaduktów. Zakres pracy obejmuje m.in. piaskowanie powierzchni betonowych, miejscowe naprawy, szpachlowanie oraz nałożenie ochronnego systemu posiadającego rekomendację IBDiM.

Sondowania statyczne CPTU

Wykonawca: N-GEO Michał Niedziółka

Sondowania statyczne CPT, CPTU, SPT.
Pełen zakres badań, interpretacja.
zachodniopomorskie, Szczecin, Polska

Badania hałasu i wibracji

Wykonawca: Laboratorium Inżynierii Lądowej Multilab Sp.z o.o.

Laboratorium MULTILAB prowadzi badania w zakresie pomiarów poziomu dźwięku, hałasu i wibracji. Wykonujemy pomiary w oparciu o normy oraz obowiązujące przepisy prawne przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz wykwalifikowanych pracowników
BADANIA HAŁASU – POZIOMU DŹWIĘKU
Hałas czyli wszelkie dźwięki o nadmiernym natężeniu, odbierane jako: nieprzyjemne, uciążliwe, dokuczliwe czy szkodliwe może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Hałas jest uznany jako zanieczyszczenie, a jego normy są ściśle określone.
Badanie hałasu umożliwia m.in:
• ocenę zgodności emitowanego w danym pomieszczeniu dźwięku definiowanego jako hałas z obowiązującymi normami.
• zidentyfikowanie źródła bądź źródeł pochodzenia nadmiernego hałasu i ich eliminacji poprzez odpowiednie wygłuszenie pomieszczenia lub też zastąpienie wyeksploatowanych urządzeń nowymi.
Badanie hałasu powinno być regularnie przeprowadzane w:
• obiektach przemysłowych, w których pracują ludzie
• w budynkach użytkowych i mieszkalnych.

WYKONUJEMY :
krótko i długotrwały monitoring hałasu w tym m.in:
Pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez drogi, linie kolejowe i tramwajowe
zgodnie z aktualną metodyką referencyjną – Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824 załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16.06.2011 r.
Pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia, instalacje i zakłady przemysłowe
Długo i krótkoterminowy monitoring hałasu zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1542 załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach - zgodnie z Polską Normą PN-B-02156:1987
Pomiary hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych pochodzącego ze:
• źródeł zewnętrznych (ruch drogowy)
• instalacji budynku (węzły cieplne wentylacje).
Pomiary ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy - zgodnie z normą PN-EN-ISO 9612
Okresowe pomiary hałasu lotniczego
zgodnie z Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824 -załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.
Pomiary mocy akustycznej urządzeń - zgodnie z normami PN-EN ISO 3746 oraz PN-EN ISO 3744.
Pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
przegród, fasad i stropów zgodnie z aktualnymi normami PN-EN ISO 140-4:2000, PN-EN ISO 140-5:1999 oraz PN-EN ISO 140-7:2000.

WIBRACJE – DRGANIA
Niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu pracownika przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie z drgającym ośrodkiem są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać.
Wykonujemy:
Pomiary przyspieszeń drgań oddziałujących na budynki oraz ludzi w bu

Badania gruntów

Wykonawca: Laboratorium Inżynierii Lądowej Multilab Sp.z o.o.

Badanie oznaczenia stanu i wskaźnika plastyczności gruntów spoistych — Casagrande’a , Badania Zawartości humusu ; Badanie gęstości objętościowej przy wilgotności optymalnej ; Badanie Proctora , Wskaźnik nośności CBR ; Pęcznienie liniowe ; Opracowanie recept na grunt stabilizowany wapnem lub cementem - stabilizacja gruntu
Pobieranie próbek gruntu . Badania gruntu pod kątem przydatności do wbudowania w nasypy drogowe.

Sprzedaż i transport kruszyw

Wykonawca: P.W. KOSTAL Sp. z o.o.

Zajmujemy się sprzedażą i transportem kruszyw.

Usługi ładowarek

Wykonawca: P.T.H. TOMPOL s.c.

usługi ładowarek

Usługi transportowe

Wykonawca: P.T.H. TOMPOL s.c.

transport 2,5t,18t,28t

Systemy parkingowe

Wykonawca: TAAB Systemy Parkingowe

Dostawa i montaż bezobsługowych systemów parkingowych. TAAB zapewnia instalację i montaż bileterek, szlabanów oraz kas parkingowych w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Radomiu, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, oraz trójmieście: Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Słowo kluczowe do wyszukiwarki np remonty dachów

Wykonawca: Grupa Optima Quality Sp. z o.o.

opis musi miec min 50 znaków / opis unikalny ( nie kopiowany )

Naprawa pomników

Wykonawca: Czyszczenie i podnoszenie nagrobków,opieka nad grobem

Czyszczenie i naprawianie pomników układam kostke brukową w koło pomników

Firma brukarska

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane Polkowski

Firma PRB Polkowski zajmuje się kompleksowymi usługami brukarskimi. Firma działa od 2007 roku i realizuje prace w Województwie mazowieckim.

Cena: 35 zł

Obsługa budowy

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Marek Ziółkowski

Mamy duże doświadczenie w obsłudze inwestycji drogowych;
wytyczenia, obmiary, inwentaryzacje, pomiary kontrolne, obliczenia mas ziemnych

Usługa koparko-ładowarką, koparka kołową

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Stańczyk Justyna Stańczyk

Wykonujemy usługi koparko-ładowarką, koparka kołową. Wykopy fundamentów, niwelacja terenu, kopanie rowów, kopanie stawu.

Tutaj wpisujemy frazy do Google

Wykonawca: BE-PE-BE-WU Sp. z o.o. Biuro Projektów Budownictwa i Usług

50 znakw