Geodeci i projektanci - projekty architektoniczny, kosztorysy budowlane i inne usługi projektowo-geodezyjne

Przygotowanie do każdej inwestycji związanej z nieruchomościami oznacza zapotrzebowanie na usługi projektowo-geodezyjne. Przy wyznaczaniu terenu niezbędne są pomiary geodezyjne. Następnym etapem są projekty architektoniczne i kosztorysy budowlane. Pamiętaj, że im lepiej zaplanujesz całe przedsięwzięcie, tym sprawniej będzie ono przebiegało i unikniesz ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami. Zdaj się na fachowców, którzy wykonają za Ciebie specjalistyczne prace, takie jak szacowanie wartości obiektu czy ekspertyzy budowlane.

Sporządzanie map

Wykonawca: Geokart - Usługi Geodezyjne - Andrzej Lalak

Przygotowanie mapy do celów projektowych wymaganej do projektu budynku.

Projekty elektryczne

Wykonawca: IMPULS Robert Mazurczak

Zapraszamy do kontaktu 516077636 , zapraszamy do kontaktu impuls.rm@gmail.com , zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do kontaktu

Projekty wnętrz komercyjnych

Wykonawca: Luxinterior

Celem naszego biura jest projektowanie wnętrz, które będą oryginalne i przyciągające klientów.
Dlatego najważniejszym etapem współpracy jest spotkanie i rozmowa, podczas której poznajemy naszych klientów, ich upodobania i poczucie estetyki.

Zapewniamy nieszablonowe projekty oraz optymalną organizację logistyczną całego przedsięwzięcia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat działalności naszej pracowni na stronie internetowej.

Projekty wnętrz komercyjnych

Okresowa Kontrola Stanu Technicznego Obiektów Budowlanych

Wykonawca: Dariusz Słowikowski

Przeglądy obiektów budowlanych oraz sporządzanie protokołów na podstawie art. 62, ust. 1, pkt 1 - Ustawy Prawo Budowlane

Okresowa Kontrola Stanu Technicznego Obiektów Budowlanych

Pomiary pomieszczeń

Wykonawca: GEONIKOM Usługi Geodezyjne

pomiary pomieszczeń do inwentaryzacji powykonawczych

PPUH DROBAS II JACEK SIWARSKI

Wykonawca: PPUH DROBAS II JACEK SIWARSKI

Do naszych podstawowych zadań należy usuwanie negatywnych skutków działalności zakładów górniczych. Na początku istnienia firmy zajmowaliśmy się tylko rekultywacją gruntów zdegradowanych przez przemysł. Wraz z biegiem lat udało nam się zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i zaufanie klientów. Nieustannie się rozwijamy i poszerzamy swoją ofertą, by móc sprostać wciąż rosnącym wymaganiom klientów.

Po pewnym czasie rozszerzyliśmy ofertę o usługi wodno-kanalizacyjne i prace z zakresu budownictwa wodnego oraz ziemnego. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, posiadamy dobrze wyposażony park maszynowy i zatrudniamy doświadczonych pracowników, dlatego nie boimy się żadnych wyzwań.

Oferta naszej firmy obejmuje między innymi budowę wysypisk śmieci, stawów i oczek wodnych. Podejmujemy się budowy urządzeń upustowych, utwardzania terenu i naprawy nawierzchni drogowych. W krótkim czasie możemy wybudować lub zmodernizować wały przeciwpowodziowe i groble. Dodatkowo instalujemy oraz naprawiamy przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Przyjmujemy zlecenia na rekultywację terenów zapadliskowych, odwadnianie terenów podmokłych, a także budowę i obsługę eksploatacyjną osadników przemysłowych razem z elementami uszczelniającymi.

Ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i firm. Oferujemy całą gamę usług z zakresu rekultywacji terenu, budownictwa ziemnego i wodnego. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług i konkurencyjne ceny.
Zapraszamy do skorzystania z wyżej przedstawionej oferty

Projekty domów nowoczesnych

Wykonawca: Architekt Marcin Jan Grzegorzek

ETAP 1 - KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
na tym etapie przygotujemy dla Państwa wstępny projekt koncepcyjny z układem funkcjonalnym (rozmieszczeniem pomieszczeń) oraz wstępną bryłą budynku. Koncepcja (w obrębie jednych założeń) jest modyfikowana i dopracowywana pod względem ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, warunków zabudowy oraz Państwa życzeń i wymagań.
Po zakończeniu etapu koncepcyjnego, jak otrzymamy pełną Państwa akceptację - przystępujemy do opracowania projektu budowlanego.

ETAP 2 – PROJEKT BUDOWLANY
Na tym etapie wykonujemy projekt budowlany, który będzie zawierał wszystkie części projektu niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w szczególności: projekt zagospodarowania terenu lub działki, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny.

Projekty domów nowoczesnych

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Geoline sp. z o.o. sp.k.

Podejmujemy się wykonywania zlecenia zarówno dla klientów indywidualnych, firm jak i innych podmiotów. Nasza oferta obejmuje takie usługi jak:

 • mapy do celów projektowych,
 • obsługa inwestycji ,
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych ,
 • pomiary pionowości lub liniowości konstrukcji, szybów windowych, etc.,
 • nietypowe usługi geodezyjne, nieuwzględnione powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji,
 • kompleksowe pomiary powykonawcze budynków i sieci,
 • wyznaczanie granic nieruchomości,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Zapewniamy rzetelne i terminowe realizacje powierzonych nam zleceń. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Usługi geodezyjne

Geodezyjna obsługa budowy

Wykonawca: Geoline sp. z o.o. sp.k.

Nasza oferta to m.in. geodezyjna obsługa inwestycji.
Zapewniamy profesjonalne wsparcie w szeregu prac pomiarowych dzięki czemu zapewniamy uzyskanie pełnej zgodności rzeczywistego i projektowanego kształtu oraz położenia wykonywanych obiektów z dokładnością wynikającą z założeń projektowych.

Posiadamy odpowiednie zaplecze sprzętowe i dobrze przeszkolony personel.
Nie boimy się żadnych wyzwań związanych z obsługą geodezyjną nawet skomplikowanych inwestycji.
Zachęcamy do współpracy.

Geodezyjna obsługa budowy

Roboty geologiczne

Wykonawca: KoGeo Usługi Geologiczne

Wykonujemy badania terenowe. Posiadamy specjalistyczny sprzętem, który pozwala na rzetelne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.
W ramach robót geologicznych wykonujemy:

 • wiercenie świdrem ślimakowym do 30 metrów,
 • wiercenie rdzeniowe z ciągłym poborem rdzenia,
 • wiercenie penetrometrem ręcznym,
 • pobór próbek gruntu i wody gruntowej,
 • sondowanie dynamiczne : DPL(lekka), DPM(średnia), DPH(ciężka),
 • sondowanie statyczne CPT i CPTu,
 • wykopy geologiczne i odkrywki,
 • badania płytą dynamiczną VD,
 • badania płytą statyczną VSS.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Roboty geologiczne

Opracowania hydrogeologiczne

Wykonawca: KoGeo Usługi Geologiczne

Sporządzamy opracowania hydrogeologiczne. Nasza oferta obejmuje:
- projekty i dokumentacje hydrogeologiczne,
- opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
- badania hydrogeologiczne wraz z opinią uzgadniającą oddziaływanie robót na szczelność istniejących wałów przeciwpowodziowych rzek,
- dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zawierać wody podziemne,
- ocena jakości gruntów i wody gruntowej (analiza w zakresie zawartości metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium).
Ponadto zajmujemy się projektowaniem studni i dokumentowaniem zasobów wód podziemnych oraz projektowaniem studni chłonnych.

Opracowania hydrogeologiczne

Obsługa inwestycji budowlanych

Wykonawca: KoGeo Usługi Geologiczne

Firma KoGeo w ramach usług zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji. Nasza oferta obejmuje: odbiór podłoża gruntowego, badanie stanu gruntu w dnie wykopu i stwierdzenie zgodności budowy geologicznej z dokumentacją projektową.
Do przeprowadzania powyższych czynności stosujemy:

 • wiercenie świdrem ślimakowym,
 • wiercenie penetrometrem ręcznym,
 • pobór próbek gruntu i wody gruntowej,
 • sondowanie dynamiczne: DPL (lekka), DPM (średnia), DPH (ciężka),
 • wykopy geologiczne i odkrywki,
 • badania płytą dynamiczną VD,
 • badania płytą statyczną VSS.
Każda wizyta na budowie potwierdzona jest wpisem do dziennika budowy.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Obsługa inwestycji budowlanych

Badania gruntu pod budowę domu

Wykonawca: KoGeo Usługi Geologiczne

W ramach usług wykonujemy badania pod budowę domów jednorodzinnych. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz wykonujemy projekt geotechniczny. Wszystkie opracowania wykonywane są przez uprawnione do tego osoby, zgodnie z obowiązującymi normami i ustawami.

Badania gruntu pod budowę domu

Projektowanie i audyty systemów bezpieczeństwa

Wykonawca: Polis Security Group Sp. z o.o.

Projektowanie i audyty systemów bezpieczeństwa

Projektowanie i audyty systemów bezpieczeństwa

Geodeta Jarosław

Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNO – INFORMATYCZNE PIOTR PILISZKO

• Mapy do celów projektowych (mapy do projektu) : numeryczne, papierowe • Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy • Podziały działek • Wznowienia punktów granicznych • Inwentaryzacja powykonawcza budynków do odbioru • Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu i przyłączy • Pomiary objętości mas ziemnych: wykopów, hałd • Pomiary przemieszczeń i osiadań budynków.