Geodeci i projektanci - projekty architektoniczny, kosztorysy budowlane i inne usługi projektowo-geodezyjne

Przygotowanie do każdej inwestycji związanej z nieruchomościami oznacza zapotrzebowanie na usługi projektowo-geodezyjne. Przy wyznaczaniu terenu niezbędne są pomiary geodezyjne. Następnym etapem są projekty architektoniczne i kosztorysy budowlane. Pamiętaj, że im lepiej zaplanujesz całe przedsięwzięcie, tym sprawniej będzie ono przebiegało i unikniesz ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami. Zdaj się na fachowców, którzy wykonają za Ciebie specjalistyczne prace, takie jak szacowanie wartości obiektu czy ekspertyzy budowlane.

Obsługa geotechniczna budowy

Wykonawca: GeoSeis usługi geotechniczne

W ramach usług proponujemy obsługę geologiczną budowy. Wykonujemy wszystkie badania geotechniczne. Nasza oferta obejmuje ocenę warunków geologiczno - inżynierskich, wiercenia geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Zapraszamy do współpracy!

Obsługa geotechniczna budowy

Pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych

Wykonawca: GeoSeis usługi geotechniczne

Zajmujemy się pobieraniem próbek gruntów i wód gruntowych do badań laboratoryjnych. Nasza oferta obejmuje analizy na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń.

Pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych

Badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wykonawca: GeoSeis usługi geotechniczne

Firma GEOSEIS wykonuje badania geologiczne na potrzeby projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Działamy na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

Badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wycena nieruchomości

Wykonawca: P.H.U. Complex mgr inż. Jerzy Witkowski

Naszą specjalnością jest wycena nieruchomości. Oferta firmy obejmuje: wycenę lokali, budynków, gruntów, działek, gospodarstw. Sporządzamy operaty szacunkowe dla banku, dla celów księgowych, urzędów skarbowych.

Wycena nieruchomości

Operat szacunkowy

Wykonawca: P.H.U. Complex mgr inż. Jerzy Witkowski

mgr inż. Jerzy Witkowski zajmuje się wyceną nieruchomości (lokali, budynków, gruntów, działek, gospodarstw). Sporządzamy operaty szacunkowe dla banku, dla celów księgowych, urzędów skarbowych.

Operat szacunkowy

Adaptacja projektów typowych

Wykonawca: Projektowanie Architektoniczne - Architekt mgr inż. Andrzej Gawlewicz

Zajmujemy się adaptacją projektów typowych. Praktycznie każdy gotowy projekt domu wymaga adaptacji do warunków terenowych oraz do wymagań inwestora. Proponujemy także projektowanie i aranżację wnętrz. Wszystkie projekty architektoniczne wykonujemy w technice cyfrowej. Serdecznie zapraszamy!

Adaptacja projektów typowych

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

Wykonawca: INVEST Piotr Kamiński

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

Usytuowanie domu na działce musi uwzględniać przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące (na przykład o ochronie środowiska, drogach publicznych, ochronie przeciwpożarowej). Jest ich wiele.

Przede wszystkim przy budowie nowego domu obowiązuje zachowanie minimalnych odległości:

- od sąsiednich działek,
- od linii rozgraniczającej – czyli granicy drogi,
- od innych budynków (aby nie zacieniać domu sąsiada),
- od urządzeń i obiektów uciążliwych, jak: pokrywy szamba, śmietniki, miejsca parkingowe, podziemne rurociągi, linie wysokiego napięcia.

Cena: 300 zł

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

Geodezja

Wykonawca: L-Geo System Usługi Geodezyjne Tomasz Literowicz

Mapy do celów projektowych
Tyczenie obiektów budowlanych
Aktualizacje ewidencji grutnów i budynków
Inwentaryzacje powykonawcze budynków wraz z przyłączami
Podziały nieruchomości
Wznowienia znaków granicznych

Sporządzanie map

Wykonawca: Geokart - Usługi Geodezyjne - Andrzej Lalak

Przygotowanie mapy do celów projektowych wymaganej do projektu budynku.

Projekty elektryczne

Wykonawca: IMPULS Robert Mazurczak

Zapraszamy do kontaktu 516077636 , zapraszamy do kontaktu impuls.rm@gmail.com , zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do kontaktu

Projekty wnętrz komercyjnych

Wykonawca: Luxinterior

Celem naszego biura jest projektowanie wnętrz, które będą oryginalne i przyciągające klientów.
Dlatego najważniejszym etapem współpracy jest spotkanie i rozmowa, podczas której poznajemy naszych klientów, ich upodobania i poczucie estetyki.

Zapewniamy nieszablonowe projekty oraz optymalną organizację logistyczną całego przedsięwzięcia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat działalności naszej pracowni na stronie internetowej.

Projekty wnętrz komercyjnych

Okresowa Kontrola Stanu Technicznego Obiektów Budowlanych

Wykonawca: Dariusz Słowikowski

Przeglądy obiektów budowlanych oraz sporządzanie protokołów na podstawie art. 62, ust. 1, pkt 1 - Ustawy Prawo Budowlane

Okresowa Kontrola Stanu Technicznego Obiektów Budowlanych

Pomiary pomieszczeń

Wykonawca: GEONIKOM Usługi Geodezyjne

pomiary pomieszczeń do inwentaryzacji powykonawczych

PPUH DROBAS II JACEK SIWARSKI

Wykonawca: PPUH DROBAS II JACEK SIWARSKI

Do naszych podstawowych zadań należy usuwanie negatywnych skutków działalności zakładów górniczych. Na początku istnienia firmy zajmowaliśmy się tylko rekultywacją gruntów zdegradowanych przez przemysł. Wraz z biegiem lat udało nam się zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i zaufanie klientów. Nieustannie się rozwijamy i poszerzamy swoją ofertą, by móc sprostać wciąż rosnącym wymaganiom klientów.

Po pewnym czasie rozszerzyliśmy ofertę o usługi wodno-kanalizacyjne i prace z zakresu budownictwa wodnego oraz ziemnego. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, posiadamy dobrze wyposażony park maszynowy i zatrudniamy doświadczonych pracowników, dlatego nie boimy się żadnych wyzwań.

Oferta naszej firmy obejmuje między innymi budowę wysypisk śmieci, stawów i oczek wodnych. Podejmujemy się budowy urządzeń upustowych, utwardzania terenu i naprawy nawierzchni drogowych. W krótkim czasie możemy wybudować lub zmodernizować wały przeciwpowodziowe i groble. Dodatkowo instalujemy oraz naprawiamy przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Przyjmujemy zlecenia na rekultywację terenów zapadliskowych, odwadnianie terenów podmokłych, a także budowę i obsługę eksploatacyjną osadników przemysłowych razem z elementami uszczelniającymi.

Ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i firm. Oferujemy całą gamę usług z zakresu rekultywacji terenu, budownictwa ziemnego i wodnego. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług i konkurencyjne ceny.
Zapraszamy do skorzystania z wyżej przedstawionej oferty

Projekty domów nowoczesnych

Wykonawca: Architekt Marcin Jan Grzegorzek

ETAP 1 - KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
na tym etapie przygotujemy dla Państwa wstępny projekt koncepcyjny z układem funkcjonalnym (rozmieszczeniem pomieszczeń) oraz wstępną bryłą budynku. Koncepcja (w obrębie jednych założeń) jest modyfikowana i dopracowywana pod względem ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, warunków zabudowy oraz Państwa życzeń i wymagań.
Po zakończeniu etapu koncepcyjnego, jak otrzymamy pełną Państwa akceptację - przystępujemy do opracowania projektu budowlanego.

ETAP 2 – PROJEKT BUDOWLANY
Na tym etapie wykonujemy projekt budowlany, który będzie zawierał wszystkie części projektu niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w szczególności: projekt zagospodarowania terenu lub działki, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny.

Projekty domów nowoczesnych