Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEO-ZET Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Mapa do celów projektowych powstaje na podstawie aktualizacji mapy zasadniczej, której podlega wybrany przez Państwa obszar, w zakresie zawierającym dodatkowo pas terenu wokół niego, nie mniejszy niż 30m.

Mapa do celów projektowych jest ważna w maksymalnie 6 miesięcy! od momentu jej wykonania- projekt planowanej inwestycji należy wnieść na mapę przed upływem tego terminu.

Dla naszych klientów wykonujemy mapy w postaci analogowej oraz cyfrowej, w wybranym formacie.

Tyczenie budynku i sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca: GEO-ZET Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Tyczenie polega na fizycznym zaznaczeniu na gruncie lub na istniejących elementach terenu, założeń projektu budowlanego. Tyczymy główne osie konstrukcyjne oraz punkty charakterystyczne obiektów naziemnych oraz podziemnych.

Na życzenie klienta dokonujemy wytyczeń wykopów pod budowę, maksymalnej linii zabudowy i innych elementów, które pozwolą na sprawniejsze wykonanie inwestycji.

Inwentaryzacje powykonawcze

Wykonawca: GEO-ZET Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Zakończeniem procesu inwestycyjnego jest inwentaryzacja powykonawcza. Zgodnie z prawem, inwentaryzację należy wykonać dla wszystkich obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim budynków i sieci uzbrojenia terenu.

Wynikiem inwentaryzacji jest wprowadzenie zmian w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz mapa inwentaryzacji powykonawczej, która stanowi część dokumentacji budowy.

Podział, Rozgraniczenie, Wznowienie granic

Wykonawca: GEO-ZET Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

  • Podział daje nam możliwość gospodarowania nieruchomością np. poprzez zbycie jej części lub darowiznę. W wyniku podziału możemy uzyskać konfigurację działek, niezbędną do właściwego rozplanowania inwestycji.

  • Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych oraz utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie.

  • Wznowienie granic nieruchomości polega na odtworzeniu przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych

Geodezja i Kratografia - Wingeo

Wykonawca: GAVIS sp. z. o. o

Naszym klientom oferujemy następujące usługi geodezyjne:
Opracowanie Map

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Geodezyjna obsługa inwestycji

Usługi geodezyjne

Wykonawca: ALMATECH-USŁUGI Geodezyjne Magdalena Fikus

Mapy do celów projektowych, wytyczenia obiektów i sieci uzbrojenia terenu,inwentaryzacje powykonawcze, podziały nieruchomości, wznowienia.

Projekty organizacji ruchu

Wykonawca: Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk

Oferujemy projekty zmiany organizacji ruchu:
- na okres budowy oraz przebudowy,
- na okres funkcjonowania ogródków restauracyjnych,
- na okres realizacji zdjęć filmowych, imprez masowych itp.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk

- podział działki,
- mapa pod inwestycje,
- określenie zera budowy,
- tyczenie osi głównych,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

Wykonawca: mgr inż. Józef Lasota, Projektowanie i Rzeczoznawstwo w Ochronie Środowiska

Rodzaje dokumentacji:
raporty, oceny oddziaływania na środowisko,
stacje paliw, warsztaty, myjnie, stacje kontroli pojazdów,
fermy hodowlane, zakłady uboju zwierząt, masarnie,
instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., gaz, kotłownie,
ujęcia i uzdatnianie wód, oczyszczalnie scieków,
regulacje rzek i potoków, stawy, budowle pietrzące, MEW,
operaty wodno-prawne i hydrologiczne,
gospodarka odpadami (wysypiska),
projekty stref ochronnych, i inne.

Obsługa inwestorska, nadzór budowlany.

Wykonawca: mgr inż. Józef Lasota, Projektowanie i Rzeczoznawstwo w Ochronie Środowiska

Obsługa inwestorska, nadzór budowlany.

Raporty i oceny oddziaływania na środowisko.

Wykonawca: mgr inż. Józef Lasota, Projektowanie i Rzeczoznawstwo w Ochronie Środowiska

Raporty i oceny oddziaływania na środowisko wykonane przez
rzeczoznawcę Ministra Środowiska.

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Usługi geodezyjno-kartograficzne GEOWIN

Usługi geodezyjno kartograficzne na terenie powiatu gliwickiego. Dokonujemy pomiarów geodezyjnych. Zapraszamy!

Projektowanie wnętrz

Wykonawca: MAT-ART Monika Latoń

Profesjonalna usługa projektowania wnętrz w Twoim domu.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wykonawca: Ekografia mgr inż. Katarzyna Siwicka

ocena oddziaływania na środowisko, pozwolenia na budowę

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, Natura 2000

Wykonawca: Ekografia mgr inż. Katarzyna Siwicka

ocena oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe