Sondowanie statyczne i dynamiczne gruntu sondowanie CPTU i CPT

Wykonawca: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Pracownia wykonuje sondy, sondowanie gruntów. W ofercie sondowanie statyczne i dynamiczne, sondowanie CPTU i CPT.

Elektrownia farma turbina wiatrowa

Wykonawca: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Pracownia Geologiczna ma na swoim koncie realizację badań dla kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych (zarówno farm, jak i pojedynczych turbin). Realizowaliśmy badania dla potrzeb opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla elektrowni wiatrowych firm takich jak: ENERCON, VESTAS, GAMESA, NORDEX, POWER WIND.

Energetyka wiatrowa

Wykonawca: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Badania geologiczne i geotechniczne niezbędna przy budowie elektrowni wiatrowych. Pracownia może się poszczycić realizacją badań dla dla kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych.

Audyty, Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, Termowizja

Wykonawca: Janusz Nowak Audyt i Certyfikacja Energetyczna, Termowizja

USŁUGI:
Badanie KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ stanu izolacyjności cieplnej budynków, oraz stanu technicznego urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

Wydawanie ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ określających wielkość energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody oraz wentylacji i klimatyzacji. Dokument niezbędny przy oddawaniu budynku do użytkowania, przy sprzedaży i wynajmie.

Sporządzanie AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH, TERMOMODERNIZACYJNYCH, REMONTOWYCH wskazujących optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego. Opracowanie niezbędne przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną lub dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska.

Badanie termowizyjne przegród budowlanych

Wykonawca: P.P.H.U. DRAKAN

Termowizyjna diagnostyka przegród budowalnych umożliwia wykrycie usterek, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie właściwości termicznych oraz zwiększają koszty utrzymania budynku. Zwiększenie energochłonności obiektu proporcjonalnie przekłada się na zwiększenie wydatków na ogrzewanie. Dzięki zastosowaniu pomiarów termowizyjnych możemy zlokalizować
- nienależycie wykonane oraz niskiej jakości izolacje termiczne,
- mostki termiczne,
- nieszczelności związane z błędnym montażem stolaki okiennej i drzwiowej,
- zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Produkcja kompozytów

Wykonawca: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego

xxxxxxxxxxxxxx

Projektowanie konstrukcji reklam

Wykonawca: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych Jarosław Sawa

Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji świetlnych reklam wykonanych ze stali lub aluminium oraz konstrukcji innych urządzeń reklamowych. Dokonujemy również oceny stanu technicznego oraz oferujemy przeglądy okresowe.

Projektowanie obiektów inżynierskich

Wykonawca: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych Jarosław Sawa

Zajmujemy się projektowaniem obiektów inżynierskich. Wykonujemy projekty obiektów przemysłowo - handlowych oraz budynków przemysłowych. W ramach usług projektujemy zbiorniki naziemne i podziemne, a także ściany oporowe, czy silosy.

Wytwarzanie kompozytów Łódź

Wykonawca: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego

wytwarzanie kompozytów Kraków,Katowice,Łódź,Pabianice,Wrocław

Termowizyjne badanie obiektów chłodniczych

Wykonawca: P.P.H.U. DRAKAN

Przy badaniu szczelność oraz jakość izolacji termicznej obiektów chłodniczych badania termowizyjne stanowią najskuteczniejszą i najtańszą metodę diagnostyki. Ze względu na duże zapotrzebowanie energetyczne potrzebne do utrzymania odpowiednio niskich temperatur, prawidłowa izolacja oraz wyeliminowanie mostków termicznych stanowi priorytet podczas użytkowania tych obiektów. Wykonując pomiary termowizyjne lokalizujemy:
-mostki termiczne,
-nieszczelności powstałe po montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
-zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
-nieszczelności na styku podłogi i sufitu z płytami ściennymi,
-nieszczelności połączeń płyt warstwowych.

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Wykonawca: P.P.H.U. DRAKAN

Ze względu na możliwość wystąpienia w rozdzielniach elektrycznych niekontrolowanych wzrostów temperatury spowodowanego zużyciem i korozją połączeń, istnieje duże ryzyko wystąpienia awarii. Usterki takie niejednokrotnie prowadzą do wyłączenia zasilania co skutkuje przestojami w pracy generejującymi olbrzymie koszty.
Diagnostyka termowizyjna pozwala ocenić, w trakcie pracy(pod napięciem) stan techniczny wszystkich elementów rozdzielni, gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo pomiarów.

Termowizyjne badanie stolarki okiennej

Wykonawca: P.P.H.U. DRAKAN

Badanie stolarki okiennej przy pomocy kamer termowizyjnych, służy wykryciu wadliwego montażu okien oraz ocenie jakości wykonania okna. Na uzyskanym termogrami doskonale widać czy zastosowane ramy, uszczelki i okucia spełniają warunki termoizolacjności.

Projektowanie domów jednorodzinnych Jelenia

Wykonawca: Pracownia Architektury Mieczysław Szczukiecki

Projektowanie domów jednorodzinnych Bolesławiec,Legnica,Jelenia

Projektowanie osiedli mieszkaniowych Jelenia

Wykonawca: Pracownia Architektury Mieczysław Szczukiecki

Projektowanie osiedli mieszkaniowych Bolesławiec,Legnica,Jelenia

Pracownia architektoniczna

Wykonawca: Pracownia Architektury Mieczysław Szczukiecki

Pracownia architektoniczna Bolesławiec,Legnica,Jelenia Góra