Geodeta

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

kompleksowe usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Syców, woj. dolnośląskie

Geodeta

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

kompleksowe usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Międzybórz, woj. dolnośląskie

Geodeta

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

kompleksowe usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Trzebnica, woj. dolnośląskie

Geodeta Dobroszyce

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

kompleksowe usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Dobroszyce, woj. dolnośląskie

Geodeta

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

kompleksowe usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Oleśnica, woj. dolnośląskie

Geodeta

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

kompleksowe usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Wrocław, woj. dolnośląskie

Geodeta

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

Mapy i pomiary geodezyjne oraz obsługa inwestycji budowlanych na terenie całego kraju

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

Obsługa inwestycji budowlanych w zakresie tyczenia, pomiarów kontrolnych, wykonywania niezbędnej dokumentacji na terenie całego kraju

Nadzór geodezyjny

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

Prowadzenie nadzoru geodezyjnego nad realizacją dużych inwestycji na terenie całego kraju

Geodezja

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

Kompleksowe usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Twardogóra, woj. dolnośląskie

Geodezja Długołęka

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski

Kompleksowe usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Długołęka, woj. dolnośląskie

Projekty budowlane Ząbkowice

Wykonawca: Biuro Usług Projektowych i Inżynierskich RWprojekt Roman Waliłko

Projekt budowlany - jest to opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Przykładowe ceny netto projektów budowlanych w części architektonicznej i konstrukcyjnej dla budynków:
Budynek o powierzchni użytkowej:
od 30 do 70 m2 - 55 zł za 1m2 pow. użyt.
od 70 do 100 m2 (bez piwnic) - 45.00 zł za 1m2 pow. użyt.
od 100 m2 do 200 m2 4 500.00 zł + 40.00 zł za 1m2 pow. użyt. powyżej 100m2
od 200 m2 do 300 m2 8 500.00 zł + 30.00 zł za 1m2 pow. użyt. powyżej 200m2
powyżej 300 m2 11 500.00 zł + 25.00 zł za 1m2 pow. użyt. powyżej 300m
Dodatek za podpiwniczenie częściowe lub całkowite od 800.00 do 2000.00zł
Wykonanie jednego uzgodnienia administracyjnego - 200zł
Uzgodnienie projektu z odpowiednim rzeczoznawcą - wg cennika rzeczoznawcy
Projekt zjazdu dla domu jednorodzinnego - 500 zł
Cena projektu budowlanego podlega każdorazowo indywidualnej wycenie. W przypadku budynków i innych obiektów budo. o prostej formie i funkcji np. wiata, hala magazynowa cena ulega znacznej redukcji.

Laboratorium drogowe Gd

Wykonawca: Laboratorium Drogowe Fundacja Na Rzecz Rozwoju Poliechniki Szczecińskiej

Laboratorium drogowe Gorzów Wielkopolski Szczecin Koszalin Gdańsk Gdynia.

Usługi geologiczne Zielona górKoszalin

Wykonawca: Laboratorium Drogowe Fundacja Na Rzecz Rozwoju Poliechniki Szczecińskiej

Geologia Gorzów Wielkopolski Szczecin Koszalin Gdańsk Gdynia Zielona góra.

Geotechnika

Wykonawca: Laboratorium Drogowe Fundacja Na Rzecz Rozwoju Poliechniki Szczecińskiej

Geotechnika Gorzów Wielkopolski Szczecin Koszalin Gdańsk Gdynia zielona góra.