Podziały i rozgraniczenia - Usluger.pl

Zakup działki budowlanej, rekreacyjnej, leśnej czy też grunty innego rodzaju, wiążą się z szeregiem obowiązków, które należy wykonać aby stać się jej właścicielem. Podział nieruchomości, który należy wykonać, polega na wyodrębnieniu z konkretnego obszaru nowych działek. Rozgraniczenie działki to z kolei postępowanie administracyjne, mające na celu ustalenie granic nabywanej nieruchomości. Ten rodzaj prac wykonuje geodeta, który na podstawie znaków graficzno-granicznych nanosi zmiany w ewidencji dokumentacji gruntów. Jeżeli potrzebujesz specjalistów, którzy podzielą Twoją działkę, czy też wymierzą jej rozgraniczenie, znajdziesz ich w tym katalogu.

Granice nieruchomości

Wykonawca: 3G Geodezja Gerard Grześlak

 • Podziały nieruchomości
 • Wznawianie znaków granicznych
 • Ustalanie granic działek ewidencyjnych
 • Rozgraniczanie nieruchomości
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Mapy do celów prawnych

Geodezyjne opracowania prawne

Wykonawca: Geodeta Olsztyn - Horyzont Geodezja

 • Podziały nieruchomości.
 • Podziały nieruchomości w trybach specustaw m.in. ZRiD, ZRiP, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • Wznowienia znaków granicznych.
 • Rozgraniczenia nieruchomości.
 • Ustalenia linii brzegowej.
 • Sporządzanie map do celów prawnych (sądowych), opiniodawczych.
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Podział działki

Wykonawca: GEOKAR Krzysztof Ryszka

Doświadczony geodeta przygotuje mapę z projektem podziału. Etapy pracy:
-wstępny projekt podziału (jeśli konieczny)
-analiza materiałów archiwalnych
-wywiad terenowy
-spotkanie graniczne
-kontrola opracowania w Starostwie
-przekazanie map do decyzji w Gmienie

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI I DZIAŁEK

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Soppa

Geodezyjne opracowanie projektu podziału.

Wytyczenia i pomiary powykonawcze

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Soppa

Wykonujemy wytyczenia i pomiary powykonawcze obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu. Konkurencyjne ceny!

Podział działki

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Projektowa GEO-INF Marek Kapuściński

Wykonujemy podziały nieruchomości. W ramach kompleksowej obsługi sporządzamy:

 • Wstępne projekty podziału
 • Niezbędne dokumentacje techniczne przekazywane do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Końcowe mapy z projektem podziału zatwierdzanej w drodze decyzji przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta;
Zlecenia realizujemy na terenie województwa łódzkiego. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rozgraniczanie nieruchomości

Wykonawca: PHU Geolux Robert Siciarz

Zajmujemy się rozgraniczeniami nieruchomości, które ma na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości gdy nie ma podstaw do wznowienia znaków granicznych. Usługę wykonujemy kompleksowo i profesjonalnie.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPRECYZJA" Łukasz Sieliwoniuk

Na terenie Zambrowa i okolic oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną.
Porady, konsultacje, doradztwo w sprawach regulacji granic.
Zajmujemy się podziałem nieruchomości, wytyczaniem granic, tworzeniem map do celów projektowych.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Ewidencja gruntów i budynków

Wykonawca: SURVGEO BŁAŻEJ DULSKI

Firma SURVGEO wykonuje wznowienia granic, podziały i rozgraniczenia gruntów. Nasza oferta obejmuje dokumentację do celów prawnych wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Inwentaryzacje powykonawcze

Wykonawca: SURVGEO BŁAŻEJ DULSKI

Firma SURVGEO po zakończeniu procesu budowlanego wykonuje wymaganą dokumentację geodezyjną konieczną do odbioru inwestycji (domu, sieci, drogi) przez nadzór budowlany.

Podziały nieruchomości

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Alter Geo Marcin Cieluch

Wykonujemy prace geodezyjne związane z własnością i obrotem nieruchomościami. Wykonujemy podziały nieruchomości. Nasza oferta obejmuje:
- wznowienia znaków/punktów granicznych,
- wyznaczanie znaków/punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów,
- rozgraniczenia nieruchomści.

Wyznaczanie i wznawianie pnktów granicznych

Wykonawca: ALTUS Grzegorz Krasoń

- Wyznaczanie punktów granicznych z zawiadomieniem stron i protokołem granicznym
- Analiza atrybutów punktów granicznych
- Ustalanie przebiegu granic

Podziały nieruchomości i prace prawne

Wykonawca: ALTUS Grzegorz Krasoń

- Wstępne projekty podziału
- Mapy z projektowanym podziałem nieruchomości
- Mapy do celów sądowych
- Mapy prawne
- Wykazy zmian
- Wykazy synchronizacyjne

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Geometra Usługi Geodezyjne Sebastian Chłopaś

W ramach usług wykonujemy profesjonalne pomiary geodezyjne na terenie województwa dolnośląskiego. Posiadamy specjalistyczny sprzęt geodezyjny oraz najnowsze oprogramowania techniczne.

Inwentaryzacja budynku

Wykonawca: UŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW Rafał Brodowski

Wykonam dla Państwa inwentaryzację wszystkich obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.