Tworzenie map - Usluger.pl

Definicja mapy oznacza odtworzony, uogólniony obraz Ziemi lub wybranej jej części. Umieszczona jest zazwyczaj na płaszczyźnie, zgodnie z zasadami odwzorowania kartograficznego z uwzględnieniem umownych środków graficznych. Głównymi cechami charakterystycznymi mapy, są jej elementy matematyczne, takie jak siatka, skala, podziałka oraz cechy geograficzne, jak legenda i znaki topograficzne. Dzięki zastosowaniu kartometryczności na mapach, mamy możliwość, wykonywania na nich pomiarów powierzchni i odległości.

Sporządzanie map

Wykonawca: MAP-GEO - Geodeta Paweł Jażdżewski

W biurze Map-Geo zajmujemy się również sporządzaniem map. Zapraszamy do współpracy.

Obsługa budowy farmy fotowoltaiczne

Wykonawca: Geodezja Damian Janicki

Oferujemy Państwu usługę polegającą na geodezyjnej obsłudze budowy farmy fotowoltaicznej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań geodezyjnych przy budowie farmy fotowoltaicznej nabyte poprzez realizację kilkudziesięciu farm na terenie całej Polski i Europy. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Zapraszam do kontaktu firmy projektowe i wykonawcze.

Mapy powykonawcze

Wykonawca: Geodezja Damian Janicki

Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu prac jak również asortymentu. Zadanie geodezyjne wykonujemy na terenie województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W przypadku obsługi budowy mapa w cenie.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Geodezja Damian Janicki

Oferuję mapy do celów projektowych, od małych, jednostkowych po wielkoformatowe mapy pod sieci uzbrojenia, farmy fotowoltaiczne i każde inne.

Przygotowanie inwestycji

Wykonawca: Geodeta Olsztyn - Horyzont Geodezja

  • Oznaczenie granic nieruchomości, wznowienia znaków granicznych.
  • Mapy do celów projektowych i planistycznych (w formie analogowej i numerycznej).
  • Numeryczny model terenu (NMT).
  • Ortofotomapy – naloty UAV.
  • Specjalistyczne pomiary inwentaryzacyjne (poziom posadzek, układ ścian i konstrukcji, elewacje).
  • Wektoryzacja map.
  • Pozyskanie materiałów geodezyjnych z PZGiK (mapy sytuacyjno-wysokościowe, ewidencyjne, wypisy i wyrysy).
  • Uzgodnienia branżowe, przygotowanie dokumentów do zgłoszenia budowy.

Wyznaczenia punktów granicznych

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Projektowa GEO-INF Marek Kapuściński

Zajmujemy się wyznaczeniem w terenie nowych punktów granicznych.
Po wydaniu i uprawomocnieniu decyzji o podziale nieruchomości wyznaczamy nowe granice wydzielonej działki. Sporządzamy również odpowiedni protokół. Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na naszej stronie internetowej.

Mapy geodezyjne

Wykonawca: GEOLUK usługi geodezyjne Łukasz Zaręba

Firma GEOLUK zajmuje się sporządzaniem map geodezyjnych. W ofercie posiadamy mapy do celów projektowych, mapy do celów prawnych. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Sporządzanie map

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Soppa

Wykonanie map do celów projektowych oraz niezbędnych pomiarów uzupełniający niezbędnych przy procesie projektowania

Sporządzenie map do celów projektowych

Wykonawca: PHU Geolux Robert Siciarz

Wykonujemy profesjonalne i kompleksowe mapy geodezyjne do celów projektowych. Swoje usługi wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Wytyczenia budynków

Wykonawca: GEOGRUNT s.c. Tomasz Lenart, Marcin Lenart

W zakresie oferowanych przez nas usług jest m.in profesjonalne wytyczenia budynków.

Wykonanie mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEOGRUNT s.c. Tomasz Lenart, Marcin Lenart

W zakresie oferowanych przez nas usług jest wykonanie mapy do celów projektowych.

539665765

Wykonawca: GEODETA-Krzysztof Stawiarz Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Ponad dekadę doświadczenia

wykonujemy

-Mapy do celów projektowych
-Inwentaryzacje powykonawcze
-Tyczenia obiektów budowlanych
-Ustalenia przebiegu granic
-Podziały nieruchomości

Usługi z zakresu planów miejscowych

Wykonawca: T-PROPERTY Geodezja, Wycena Nieruchomości, Urbanistyka

W zakres działalności wchodzi:
- Sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Interpretacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy
- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Navigeo Geodezja i Kartografia

Mapa do celów projektowych jest niezbędna w procesie inwestycyjnym. Treść na niej zawarta pozwoli projektantowi na wzorowe usadowienie budynku na gruncie, na rozmieszczenie przyłączy tak aby różne sieci nie kolidowały ze sobą. W razie zainteresowania produktem możemy Państwu przesłać do wglądu różne nasze opracowania.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: ALTUS Grzegorz Krasoń

Mapy do celów projektowych pod inwestycje budowlane, liniowe i inne.
Mapy w wersji papierowej i numerycznej