Wykonanie mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEOMAN Usługi Geodezyjne Łukasz Kucharski

Standardowo wykonujemy mapy do celów projektowych wyplotowane na folii, jest to wydruk z wersji numerycznej. Na życzenie klienta mapy mogą być wykonane na papierze oraz klient może otrzymać wersję numeryczną na płycie CD.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEO-CERT mgr inż. Krzysztof Kaźmierczak

Sporządzamy mapy do celów projektowych od map pod domki jednorodzinne po wielkoobszarowe mapy pod duże inwestycje. Zleceniodawca otrzymuje mapę w wersji papierowej (tradycyjnej) oraz na życzenie w wersji elektronicznej pod program CAD (format dgn, dwg, dxf lub inny).
Planujesz budowę domu???
Zadzwoń, oferujemy pełną obsługę geodezyjną podczas trwania budowy.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Biuro Zarządzania Projektami Jaczewski

Tworzymy mapy do celów projektowych pod wszelkie inwestycje

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk

Wykonujemy mapy do celów projektowych w formie analogowej (papierowej) oraz numerycznej. Zarówno dla obiektów kubaturowych (domy jednorodzinne, osiedla, hale), jak również liniowych (drogi, kolej).

Numeryczny Model Terenu

Wykonawca: Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk

Numeryczny Model Terenu wykonujemy na podstawie dokonanych przez nas pomiarów, bądź digitalizacji map.

Mapa do celów sądowych

Wykonawca: Geoformat - Usługi Geodezyjne Andrzej Zduniak

Mapy do celów sądowych są to mapy wykonywane na potrzeby postępowania sądowego. Mapy te dotyczą konkretnej sprawy: najczęściej sporządza się mapy do spraw o zasiedzenie, lub zniesienie współwłasności (mapa z projektem podziału)

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Geoformat - Usługi Geodezyjne Andrzej Zduniak

Mapy do celów projektowych to opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

507716462

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Geostar Adam Koralewski

Mapa do celów projektowych - jest niezbędna podczas procesu inwestycyjnego. Mapa do celów projektowych zawiera w sobie aktualne informacje o terenie objętym zakresem inwestycji. Informacje te stanowią treść mapy zasadniczej jak: istniejąca zabudowa, sieci uzbrojenia terenu, zadrzewienie, skarpy, rowy, ogrodzenia, budynki, budowle. Dodatkowo mapa taka zawierać powinna aktualne dane ewidencyjne jak: granice działek i użytków, numery działek i budynków. Gotowa mapa jest dokumentem, który musi być o

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Geocal s.c.

Wykonujemy mapy konieczne do zrealizowania inwestycji wymagających pozwolenia na budowę.
Mapy opracowujemy zależnie od potrzeby klienta w formie:

  • cyfrowej (przekazywana zamawiającemu na komputerowym nośniku informacji oraz wydrukowana na papierze);

  • analogowej (jako kopia mapy zasadniczej uzupełniona o dane z pomiaru przekazana na papierze).

Dane, które należy przygotować przed złożeniem zamówienia - adres oraz numer działki ewidencyjnej.

Mapa powykonawcza

Wykonawca: Geocal s.c.

Po zrealizowaniu budowy obiektów wymagających pozwolenia na budowę wykonujemy inwentaryzację powykonawczą

Tworzenie MAP

Wykonawca: Pracownia Projektowo Geodezyjna Intergeo

Specjalizujemy się w tworzeniu map:

- dla celów projektowych,
- sytuacyjno-wysokościowych,
- zasadniczych,
- dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- jednostkowych,
- w postaci cyfrowej.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne

Wykonana mapa do celów projektowych służy przede wszystkim do wykonania projektu zagospodarowania działki, który jest niezbędny, przy projektowaniu inwestycji.

Mapki

Wykonawca: Geodeta Uprawniony Eugeniusz Matysiak. Usługi Geodezyjne - Rokietnica

Wykonujemy mapy do celów projektowych oraz sporządzamy dokumentację geodezyjną do celów prawnych.

Tworzenie map do celów projektowych

Wykonawca: PRYZMAT Biuro Geodezyjne Patryk Opala

Każda realizacja inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, nie obędzie się bez wykonania kompleksowego projektu budowlanego. Jednym z podstawowych elementów projektu budowlanego jest plan zagospodarowania terenu, który sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych. Taką mapę sporządza wykwalifikowany geodeta z uprawnieniami.

Cena: 450 zł

Mapy projektowe

Wykonawca: Terrageo Usługi Geodezyjne mgr inż. Waldemar Głowski

Mapy do celów projektowych w każdym zakresie.
Pod przyłącza, inwetaryzację itd.