Sporządzanie map do celów projektowych

Wykonawca: GPS-PROJEKT Usługi Geodezyjne

Oferujemy wykonanie różnego rodzaju map m.in. mapy do celów projektowych dla małych inwestycji (budynek jednorodzinny), dla obiektów liniowych oraz dużych obiektów kubaturowych.

Sporządzanie map do celów projektowych

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna GEO-SAT Krzysztof Kwasek

Oferujemy usługi geodezyjne, m.in. sporządzamy mapy do celów projektowych. Zapewniamy geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych.

Sporządzanie map do celów projektowych

Wykonawca: Geodezja i Kartografia mgr inż Grzegorz Marszałek Geodeta Uprawniony

Oferujemy profesjonalne sporządzanie map do celów projektowych. Do wykonywania zleceń korzystamy z naszego specjalistycznego sprzętu geodezyjnego i najnowszego oprogramowania technicznego.

Mapa do celów projektowych, pomiar powykonawczy budynku czy przyłącza

Wykonawca: GEOMIL Monika Koch Leszek Koch

Zacznij z nami inwestycje od mapy do celów projektowych, poprzez wytyczenie i pomiar powykonawczy.

Mapy w wersji papierowej i cyfrowej

Wykonawca: Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż Włodzimierz Tomczak

Wykonujemy wszystkie rodzaje map geodezyjnych. Na życzenie klienta wykonane mapy przekazujemy w wersji papierowej lub cyfrowej w dowolnym formacie.

Wykonywanie map do celów projektowych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Bogdan Kaźmierczak

Wykonujemy mapy do celów projektowych zarówno numeryczne, jak i tradycyjne papierowe.

Wykonanie mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEOREF - Zakład Usług Geodezyjnych Tomasz Ciążyński

W zakresie naszych usług znajduje się wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, jest uzupełniana o dodatkową treść zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia. Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu, a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Dodatkowo aktualizacji podlega pas szerokości 30 m okalający teren inwestycji.

Tworzenie map geodezyjnych w wersji papierowej lub cyfrowej

Wykonawca: Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż Włodzimierz Tomczak

mapy do celów projektowych (w wersji tradycyjnej – na papierze oraz w wersji wektorowej)
uzgodnienia projektów w ZUDP
mapy do celów prawnych i sądowych
opracowania studialne z zakresu gospodarowania nieruchomościami, odtwarzanie ich dawnej lokalizacji, rozliczenia dawnych nieruchomości, mapy tematyczne z w/w zakresu

Sporządzanie map do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Agnieszka Zawis

Oferowane przez nasze biuro geodezyjne sporządzanie map do celów projektowych wykonywane jest solidnie i rzetelnie.

Pomiary geodezyjne do celów prawnych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Agnieszka Zawis

Pomiary geodezyjne do celów prawnych obejmują: podziały działek, rozgraniczenia,
wznawianie punktów granicznych, a także wykonywanie map prawnych.

Wykonywanie map do celów projektowych

Wykonawca: GEOPROF Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Grzegorz Piliszko

W pełni profesjonalnie wykonujemy mapy do celów projektowych, mapy do celów prawnych oraz mapy do celów opiniodawczych na indywidualne zamówienie. Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą naszego biura i skorzystania z usług. Wykonywanie map do celów projektowych jest jedną z głównych uslug, które oferujemy.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: JOTO Tomasz Cuper

Tworzymy profesjonalne mapy do celów projektowych , mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: LANDSERVICE Łukasz Skłodowski

Mapa do celów projektowych (mapa do projektu) to podstawowy materiał wyjściowy do projektowania budynków, budowli i wszelkiej infrastruktury. Jest to zaktualizowana oraz uzupełniona o dodatkową treść (np. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu wg. miejscowych planów zagospodarowania) mapa zasadnicza, którą prowadzą starostowie powiatowi. Przystępując do projektowania należy zacząć od pozyskania takiej mapy.

Firma LandService sporządza mapy dla większości inwestycji: budynki, sieci przesyłowe i przyłącza, ulice, skrzyżowania, zjazdy na drogę publiczną, parki i ogrody, rewitalizacje terenów i inne.

Firma wykonuje mapy w postaci analogowej - w formie poświadczonych prze urząd wydruków, oraz w postaci numerycznej - plik dxf lub dwg.

Uzgodnienie projektu (zudp)

Wykonawca: LANDSERVICE Łukasz Skłodowski

Obsługa geodezyjna uzgodnień projektów na naradach koordynacyjnych (dawniej ZUDP) polegająca na wniesieniu projektu na mapy, sporządzeniu stosownej dokumentacji oraz obsłudze procesu uzgodnienia aż do odbioru gotowej dokumentacji dla klienta.

Wynajem kopiarki

Wykonawca: AMAGRAF ★ dzierżawa kopiarek ⚡ serwis kopiarek ★ introligatorskie

Opłata jest stała na czas trwania kontraktu, nie martwicie się Państwo o inflację lub podwyżki producentów. Obsługa serwisowa oraz wszystkie części zamienne oraz materiały eksploatacyjne są wliczone w cenę. Całą fakturę można odliczyć jako koszt uzyskania przychodu.

Zapraszamy do kontaktu:
Amagraf
Andrzeja Struga 23 / 400
95-100 Zgierz

+48 42 716 99 99
+48 799 177 949
+48 799 117 949
email: biuro@amagraf.pl