Mapy do celów projektowych

Wykonawca: ADGEO Adam Dygus

Wykonujemy mapy do celów projektowych.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE geosmart Wojciech Sosnowski

Specjalizujemy się w tworzeniu map do celów projektowych. Wykonywane przez nas usługi są w pełni profesjonalne i rzetelne.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonawca: Geostudio - Usługi Geodezyjne Tomasz Grzyb

Mapa do celów projektowych jest geodezyjnym opracowaniem niezbędnym do wykonania projektu zagospodarowania działki, a tym samym uzyskania pozwolenia na budowę.

W celu uzyskania szczegółów dotyczących terminu wykonania oraz ceny zapraszam do kontaktu telefonicznego lub drogą poczty elektronicznej.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Geodezja Krzysztof Juszczak

Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu map do celów projektowych.

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm daje rzetelne wyniki.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Mapy z pomiaru działki i budynku

Wykonawca: EUROPROJEKT Pracownia Geodezyjna mgr inż. Robert Bąk

Sporządzamy mapy do celów projektowych. Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne usługi geodezyjne i projektowe oraz terminowość oraz atrakcyjne ceny. Zapraszamy do naszego biura, które znajduje się w Żywcu w centrum miasta, przy ul. Za Wodą 28.

Mapy

Wykonawca: Nowgeo Nowosad Grzegorz Usługi Geodezyjne

tworzenie map

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Azymut Usługi Geodezyjne

Mapa do celów projektowyxh niezbędna do projektu budowy, rozbudowy, przebudowy budynku, obiektów inżynierskich, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy.

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Geodezja Włodzimierz Ptaszyński

Dokonujemy pomiarów geodezyjnych oraz mas ziemnych, a także obmiarów powierzchni użytkowych lokalu. Wykonujemy inwentaryzacje powykonawcze budynków oraz sieci uzbrojenia terenu.

GIS, mapy tematyczne, planowanie przestrzenne

Wykonawca: Lente Pracownia Kształtowania Zieleni Kamila Walenciak

Nasza działalność obejmuje sporządzanie następujących opracowań:

  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowania ekofizjograficzne,
  • prognozy oddziaływania na środowisko,
  • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze i krajobrazowe,
  • inne...
Specjalizujemy się ponadto w sporządzaniu analiz urbanistycznych i przestrzennych o tematyce i specyfice określonej przez klienta, w tworzeniu, aktualizowaniu i wizualizacji baz danych przestrzennych w środowisku GIS. Tworzymy różnego rodzaju mapy tematyczne. Zajmujemy się także wektoryzacją (digitalizacją) danych rastrowych.

W pracy wykorzystujemy różne oprogramowanie, w zależności od potrzeb klienta oraz zakresu tematycznego opracowania: Corel, AutoCAD, GIS. Sporządzamy pomiary, gromadzimy i przetwarzamy dane przestrzenne za pomocą specjalistycznego urządzenia pomiarowego GPS Ashtech MobileMapper 100, zaprojektowanego do zastosowań GIS.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Skargeo Pomiary Geodezyjne

Przygotowujemy dla Ciebie mapę do celów projektowych tzw. mdcp w oparciu o mapę zasadniczą kraju dzięki czemu projektant spełni Twoje oczekiwania co do funkcjonalności i wyglądu przyszłej inwestycji! Mapa bez zmian do projektu grozi późniejszymi problemami na etapie budowy oraz użytkowania!

Mapy do celów projektowych (klasyczne i cyfrowe)

Wykonawca: GEO-PRO-KART

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, szczegółową ofertę znajdziecie Państwo na naszej stronie www.

Mapy geodezyjne

Wykonawca: P.H.U. GEO-NURT Karol Konkol

Mapy do celów projektowych
Mapy sytuacyjno - wysokościowe
Mapy do celów prawnych

Planowanie przestrzenne

Wykonawca: Lente Pracownia Kształtowania Zieleni Kamila Walenciak

Pracownia Kształtowania Zieleni Lente oferuje Państwu kompleksowe planowanie przestrzenne, a także tworzenie map tematycznych.

Zapraszamy.

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonawca: GEODETA GNIEZNO Piotr Majewski

Projekt zagospodarowania działki lub terenu każdorazowo sporządzany jest na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej zwanej mapą do celów projektowych. Przygotowywana jest ona przez geodetę na podstawie pomiarów wykonanych w terenie oraz materiałów otrzymanych z Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. Wykonane czynności mają na celu przedstawienie aktualnych informacji o terenie na którym ma być prowadzona inwestycja wraz z obszarem otaczającym . Skala mapy do celów projektowych uzależniona jest od rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego, przy czym dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500. Prawidłowość wykonania mapy zostaje potwierdzona przez właściwy miejscowo Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zatwierdzona przez Prezydenta Miasta lub Starostę.

Usługi Geodeyzjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawniony mgr inż. Sebastian Staszak

stworzenie mapy do celów projektowych jest wykonywane w dwóch wersjach mapy analogowej - na papierze lu numerycznej w programie komputerowym w postaci plików edytowalnych cad.