Pomiary geodezyjne - Usluger.pl

Pomiary geodezyjne związane są z dziedziną nauki geodezja, która polega na określaniu kształtu i wielkości Ziemi oraz zajmuje się szczegółowym określaniem punktów położenia na powierzchni. Pomiary geodezyjne, skutkują nie tylko powstaniem różnego rodzaju map i profili ale także wynikają z nich dokumenty mające charakter prawny związany z ewidencją gruntów i nieruchomości. Jest wiele szczegółowych rodzajów pomiarów geodezyjnych, wykonywanych w zależności od potrzeb np. metoda domiarów prostokątnych, niwelacja podłużna bądź geometryczna. Jeżeli szukasz specjalisty z zakresu pomiarów geodezyjnych skorzystaj z tego katalogu.

Ustalenia klasy bonitacyjnej gleb

Wykonawca: Geo-Soil Services Przemysław Woźniczka

Usługa polega na pracach terenowych oraz wykonaniu operatu klasyfikacji gleb w przypadku stwierdzenia że klasa bonitacyjna w dokumentacji urzędowej nie jest zgodna ze stanem faktycznym w terenie. Prace klasyfikacyjne w większości były wykonywane w latach 60 i obecnie często zdarza się, że stan obecny odbiega od tego stwierdzonego wcześniej.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: 3G Geodezja Gerard Grześlak

 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy hybrydowe
 • Kompleksowa obsługa budowy
- tyczenie budynków
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu
- tyczenie innych obiektów budowlanych
- pomiary kontrolne
 • Inwentaryzacje powykonawcze
 • Specjalistyczne pomiary sytuacyjno - wysokościowe

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Geodeta Olsztyn - Horyzont Geodezja

 • Zakładanie osnów realizacyjnych.
 • Kompleksowa obsługa procesu budowy/montażu.
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń.
 • Pomiary objętości mas ziemnych.
 • Badanie pionowości budowli wysmukłych.
 • Obmiary robót do sprzedaży.
 • Tyczenia budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu.
 • Pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) obiektów budowlanych.
 • Pomiary z wykorzystaniem drona (UAV).

Tycznie obiektów budowlanych

Wykonawca: Michał Prymas GEODETA

Oferujemy kompleksowe i w pełni profesjonalnie usługi geodezyjne, między innymi takie jak: wytyczeniem domu, garażu i innych budowli oraz przyłączy w konkurencyjnej cenie! Gwarantujemy całkowicie bezpłatną wycenę, decydując się na kompleksowe zlecenie możesz zyskać nawet 20%! Serdecznie zapraszamy do współpracy

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Michał Prymas GEODETA

Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji. Nasze prace obejmują:

 • Opracowanie aktualnej informacji o terenie. Oferujemy wykonanie map oraz niezbędnych pomiarów uzupełniający niezbędnych przy procesie projektowania.
 • Geodezyjne opracowanie projektu oraz tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu
 • Inwentaryzację oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentację powykonawczą dla różnego rodzaju obiektów. Dokonujemy aktualizacji mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEOKAR Krzysztof Ryszka

Geodeta uprawniony wykona mapę do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno Kartograficzna Adam Jarosz

Geodezyjna obsługa inwestycji:

 • geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych
 • obsługa obiektów liniowych
 • tyczenie domów jednorodzinnych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary kontrolne osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych
Zlecenia realizujemy na terenie województwa małopolskiego.

Geodezja pomiary

Wykonawca: GEODEZJA Wojciech Piechowski

- Mapy do celów projektowych
- Inwentaryzacje powykonawcze budynków
- Inwentaryzacje powykonawcze budowli (w tym sieci oraz przyłącza uzbrojenia terenu)
- Tyczenie budynków
- Tyczenie budowli (w tym sieci oraz przyłącza uzbrojenia terenu)
- Podziały nieruchomości wraz ze sporządzeniem wstępnego projektu podziału nieruchomości
- Warunki zabudowy
- Mapy do celów prawnych
- Wznowienia znaków granicznych
- Wyznaczenia punktów granicznych
- Pomiary wysokościowe
- Inne prace techniczne z zakresu geodezji

Pomiar geodezyjny

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Piotr Sasak

Oferta:
• Mapy do celów projektowych,
• Tyczenie obiektów budowlanych,
• Geodezyjne inwentaryzacje obiektów budowlanych,
• Ustalenie przebiegu granic nieruchomości,
• Podziały nieruchomości,
• Rozgraniczenia nieruchomości,
• Wykazy synchronizacyjne,

Usługi geodezyjne

Wykonawca: TOMGEO

usługi geodezyjne

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych

Wykonawca: GEOLUK usługi geodezyjne Łukasz Zaręba

Wykonujemy geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych wraz z przyłączami. Nasza oferta obejmuje: pomiary wysokościowe (niwelacja precyzyjna), pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych, obliczanie / pomiar powierzchni użytkowej. Zapraszamy do współpracy!

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: GEOLUK usługi geodezyjne Łukasz Zaręba

Firma GEOLUK zajmuje się kompleksową geodezyjną obsługą inwestycji. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, deweloperów, wykonawców sieci (wod, kan, gaz, co, en) oraz biur architektonicznych, projektowych, czy też firm budowlanych.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GEOLUK usługi geodezyjne Łukasz Zaręba

Firma GEOLUK świadczy usługi geodezyjne. W ramach usług proponujemy: mapy geodezyjne, podziały nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości, pomiary wysokościowe, obliczanie powierzchni użytkowej, czy też geodezyjna obsługa inwestycji. Działamy na terenie powiatu krakowskiego i okolic. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Projektowa GEO-INF Marek Kapuściński

Oferujemy klientom z województwa łódzkiego szeroki zakres prac związanych z pomiarami geodezyjnymi. Nasza oferta to m.in.:

 • ustalenia przebiegu granic działek,
 • wytyczenia obiektów budowlanych,
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych tj. budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
 • niwelacja terenu,
 • kompleksowa obsługa budowy dróg i obiektów inżynieryjnych,
 • badanie prostoliniowości i pionowości.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Wytyczenie budynku

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Ekspresmap Jarosław Strózik

Wytyczenie budynku na gruncie w oparciu o dokumenty dostarczone przez inwestora