Pomiary realizacyjne

Wykonawca: GEOPOMIAR s.c. Usługi geodezyjne Krzysztof Dudek, Michał Paczkowski

Tyczenia i inwentaryzacje budynków, granic działek, sieci uzbrojenia terenu, dróg, obiektów inżynierskich.

508-054-850

Wykonawca: Geen Witold Jereczek Geodezja, Certyfikaty Energetyczne

Firma specjalizuje się w wykonywaniu usług geodezyjnych: map do celów projektowych, pomiarów powykonawczych, pomiarów inwentaryzacyjnych, pomiarów realizacyjnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wznowienia granic, wytyczeń budynków i budowli oraz certyfikaów enegetycznych.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GeoStudio24

Nasz oferta:

 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy do celów prawnych
 • Tyczenie obiektów
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • Wznowienie znaków granicznych
 • Pomiary inwentaryzacyjne
 • Obsługa inwestycji
 • Tyczenie urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu
 • Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
 • Kompleksowa obsługa budowy

 • Sporządzanie wniosków (adresowanych do burmistrza, wójta lub przydenta miasta) o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Szeroki zakres usług geodezyjnych i geoinformatycznych

Wykonawca: GEOBIURO Paweł Ruszkowski

Oferta usług geodezyjno-kartograficznych:

Mapy do celów projektowych,
Tyczenie budynków,
Pomiary powykonawcze (inwentaryzacje),
Podziały nieruchomości,
Wznowienia granic nieruchomości,
Rozgraniczenia działek.

Oferta usług geoinformatycznych:

Konwersje danych numerycznych, pomiędzy różnymi formatami używanymi w geodezji, architekturze,
Transformacje map i danych numerycznych pomiędzy różnymi układami współrzędnych,
Wektoryzacja map.

Tyczenie budynków ,działek mapy do celów projektowych Jarosław

Wykonawca: GEO.DEZJA - Usługi Geodezyjne Damian Jędruchów

tycznie budynków, budowli , sporządzanie mapa do celów projektowych,

adres: www.geo.dezja.pl

Kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne

Wykonawca: GEO.DEZJA - Usługi Geodezyjne Damian Jędruchów

mapa do celów projektowych jarosław
mapa do celów projektowych przemyśl
mapy do celów projektowych woj. podkarpackie
mapy do celów projektowych woj. małopolskie
tyczenie budynków Jarosław
tyczenie budowli woj. podkarpackie
podział działki Jarosław
podziały nieruchomości woj. podkarpackie
inwentaryzacja powykonawcza Jarosław
inwentaryzacje powykonawcze woj. podkarpackie
wykazy zmian gruntówych
wykazy synchronizacyjne
wznowienie punktów granicznych

adres: www.geo.dezja.pl

Mapa do celów projektowych Jarosław,podział działki Jarosław,

Wykonawca: GEO.DEZJA - Usługi Geodezyjne Damian Jędruchów

mapa do celów projektowych Jarosław,podział działki Jarosław,tyczenie budynków i obiektów inżynierskich, wytyczenie budynku

adres: www.geo.dezja.pl

Wytyczenie budynku Jarosław, tyczenie obiektów inżynierskich Jaros

Wykonawca: GEO.DEZJA - Usługi Geodezyjne Damian Jędruchów

wytyczenie budynku, tyczenie obiektów inżynierskich
adres: www.geo.dezja.pl

Geodezyjna obsługa inwestycji Jarosław, geodezyjna obsługa budowy

Wykonawca: GEO.DEZJA - Usługi Geodezyjne Damian Jędruchów

Geodezyjna obsługa inwestycji Jarosław, geodezyjna obsługa budowy,

adres: www.geo.dezja.pl

Pomiary

Wykonawca: Geoland Usługi Geodezyjne Marcin Stemplewski

-sporządzanie map do celów projektowych w formie numerycznej we wszystkich formatach CAD a także w analogowej
- tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze wszelakich obiektów (budynki, budowle, uzbrojenie terenu nadziemne i podziemne, trasy drogowe)
- pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych nieruchomości

Opracowania geodezyjne

Wykonawca: Geodezja Niemodlin Geodeta Uprawniony

Szeroki zakres prac związanych z pomiarami, mapami, opracowaniami inżynierskimi, sporządzony na potrzeby przyszłych bądź prowadzonych inwestycji. Pomiary inwentaryzacyjne i kontrolne wykonanych obiektów i prac.

Inne pomiary specjalne

Wykonawca: Azymut Usługi Geodezyjne mgr inż. Łukasz Witucki

...

Tyczenie budynków i sieci

Wykonawca: Azymut Usługi Geodezyjne mgr inż. Łukasz Witucki

budynki mieszkalne, gospodarcze, przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Azymut Usługi Geodezyjne mgr inż. Łukasz Witucki

w wersji klasycznej (papierowej) oraz numerycznej(elektronicznej, dxf, dwg)

Usługi geodezyjne i klasyfikacja gruntów

Wykonawca: Geodezja Piotr Chojnacki

Zajmujemy się wszelkimi robotami geodezyjnymi i klasyfikacją gruntów, poczynając od analogowych, rastrowych i wektorowych map do celów projektowych, tyczenia i inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych, wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, pomiarów powierzchni zasiewów aż do pełnej obsługi wszelakich inwestycji.

Wykonujemy również usługi geodezyjne związane z obrotem nieruchomościami - podziały działek, wznowienia granic, rozgraniczenia czy analizy stanu prawnego nieruchomości. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na geodezjastargard.pl