Pomiary geodezyjne

Wykonawca: GEOPLUS Usługi Geodezyjne s.c.

Przedmiotem działania firmy są szeroko rozumiane usługi geodezyjne jak również doradztwo z zakresu:
- pomiarów sytuacyjno - wysokościowych
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynków, budowli, urządzeń infrastruktury podziemnej
- podziałów nieruchomości
- działań projektowych i inwestycyjnych w budownictwie.

Usługi geodezyjne Katarzyna Broniewicz

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Katarzyna Broniewicz

Wykonujemy:

- Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych

- Inwentaryzacje powykonawcze budynków wraz z przestrzennym rozmieszczeniem elementów zagospodarowania

- Podziały nieruchomości

- Wznowienia punktów granicznych działek

- Tyczenia budynków

- Inne

USŁUGI GEODEZYJNE Włodzimierz Rzepliński

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Włodzimierz Rzepliński

  • mapy do celów projektowych,

  • mapy numeryczne,

  • tyczenia,

  • inwentaryzacja powykonawcza budowli i urządzeń podziemnych,

  • pomiary sytuacyjno – wysokościowe,

  • obliczanie mas ziemnych,

  • mapy do celów prawnych,

  • podziały nieruchomości,

  • rozgraniczenia nieruchomości.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GEO-LEVEL Usługi geodezyjne mgr inż. Paweł Nowak

Opracowania map do celów projektowych ( tradycyjne i numeryczne)
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
Opracowanie map numerycznych
Geodezyjna obsługa budowy
Pomiary realizacyjne
Wytyczania i inwentaryzacje powykonawcze
Pomiary objętości mas ziemnych ( hałd, nasypów)
Wypożyczanie podstawowego sprzętu geodezyjnego

Mapy, wytyczenia, podziały

Wykonawca: Geodezja Hary Hubert Chudzik

Szereg usług geodezyjnych i kartograficznych na terenie Oławy i okolic. Szybko i profesjonalnie!

Wykonywanie map, podziałów, wytyczeń

Wykonawca: ZENIT Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Tomasz Jeżewski

Oferujemy wykonastwo w zakresie map do celów projektowych, pomiarów powykonawczych budynków i infrastruktury technicznej, wytyczeń obiektów budowlanych, podziałów nieruchomosci, rozgraniczeń, wznowień znaków granicznych.

Pomiary

Wykonawca: Pracownia Geodezyjna i Kartograficzna, Małgorzata Kaszuba

m

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Geodeta Uprawniony Ryszard Haremza

mapy do celów projektowych, obsługa inwestycji, inwentaryzacja urządzeń podziemnych, podziały, i inne usługi geodezyjne.

OFERTA

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Roman Szczęch

Wykonujemy rozgraniczenia i podziały nieruchomości (działki).
Sporządzamy mapy do celów projektowych.
Wykonujemy inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy energii, wody, gazu, itp., oraz ich wcześniejsze wytyczenie.

Geodezja i kartografia

Wykonawca: Igeo - Biuro Usług Geodezyjnych

Mapy do celów projektowych (w postaci mapy papierowej oraz cyfrowej)
Wytyczenia obiektów na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawcze (budynki,budowle,sieci uzbrojenia terenu,drogi)
Podziały nieruchomości i inne mapy do celów prawnych
Pomiary powierzchni (mieszkań,biur i innych lokali)
Szczegółowe inwentaryzacje obiektów
Inwentaryzacje elewacji
Kalibracja rastrów (poprawianie kartometryczności skanów map)
Wektoryzacja rastrów (przekształcenie mapy tradycyjnej- analogowej w ma

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: UNIKAR Paweł Karliński

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

•Opracowanie map do celów projektowych i prawnych
•Wznowienie granic
•Podziały nieruchomości
•Geodezyjne opracowania projektów technicznych
•Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
•Pomiary realizacyjne
•Wytyczanie i inwentaryzacje po wykonawcze:
◦budynków mieszkaniowych,
◦obiektów przemysłowych,
◦linii energetycznych,
◦telekomunikacyjnych,
◦gazociągów,
◦kanalizacji,
◦wodociągów,
◦innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Henryk Szyszka & Łukasz Kapuściński

-sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej,

- tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,

-powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu ,

-pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników,

-podziały działek

-wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości

-sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Uslugi geodezyjne

Wykonawca: COMPLEXGEO - Geodeta Rafał Olewniczak

Wykonujemy wszelkie pomiary geodezyjno-inżynieryjne, mapy, podziały i potrzebną dokumentację.

Prace geodezyjne

Wykonawca: ELTA Usługi Geodezyjne Andrzej Lewandowski

Oferujemy:

-Pomiar sytuacyjno-wysokościowy
-Rozgraniczenie nieruchomości
-Podziały nieruchomości wraz z załatwianiem prac formalno prawnych
-Wytyczenia budynków , sieci, innych obiektów
-Pomiary powykonawcze budynków , sieci sanitarnych, przyłączy
-Aktualizacja użytków
-Usługi projektowe
- pośrednictwo i doradztwo kupna i nieruchomości

Gwarantujemy konkurencyjne ceny oraz szybą realizację zleceń.
Zapraszamy

Pomiary, tyczenia, dokumentacja

Wykonawca: Bocheńskie Biuro Geodezyjne Geopunkt

Wykonujemy pełen zakres pomiarów geodezyjnych. Możemy dopasować się do każdego zamówienia.