Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Atgeo Usługi Geodezyjne

Oferujemy

1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Usługi geodezyjne

Wykonawca: HSH Nieruchomości Sp. z o.o.

Współpracujący z nami geodeta świadczy szeroki zakres usług geodezyjnych:

- kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji
- mapy do celów prawnych
- podziały, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych
- obsługa geodezyjno-prawna jednostek gospodarczych
- sporządzanie map do celów projektowych
- pomiary sytuacyjno - wysokościowe
- modernizację ewidencji gruntów i budynków
- tworzenie numerycznych, obiektowych baz danych ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych
- doradztwo z zakresu geodezji

związane z nieruchomościami - podziały gruntów, wznowienia granic, rozgraniczenia.

Pomiar powierzchni do dopłat

Wykonawca: ZUGK GEOSAT

Polecamy Państwu wykonanie pomiarów powierzchni upraw.

Geodeta

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Świadczymy usługi z zakresu:
- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
- mapy do celów prawnych,
- mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej działek
- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenia nieruchomości,
- wznowienia znaków granicznych,
- pomiary ustalenia granic,
- wytyczenia obiektów budowlanych,
- wytyczenia sieci liniowych urządzeń podziemnych,
- pomiary powykonawcze obiektów budowlanych,
- pomiary powykonawcze liniowych urządzeń podziemnych,
- zakładanie reperów roboczych,
- pomiary wysokościowe,
- profile podłużne i poprzeczne.

Geodeta, Geodezja, pomiary, usługi geodezyjne

Wykonawca: PW Geodezja - geodeta Piotr Wolanin

Pomiary, tyczenie czyli usługi z zakresu geodezji prawnej oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe i pomiary realizacyjne.

TYCZENIA

Wykonawca: Geostudio - Usługi Geodezyjne Tomasz Grzyb

Pierwszym krokiem po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest wytyczenie obiektu w terenie. W ramach usługi przeprowadzimy geodezyjne opracowanie projektu, wyznaczymy obiekt w terenie, dokonamy wpis w dzienniku budowy, przekażemy szkic z tyczenia.

Tyczenia budynków, dróg, sieci, przyłączy itp.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Pomiar powierzchni biurowej

Wykonawca: GEOcube Usługi Geodezyjne

Wykonujemy pomiary powierzchni najmu wg stosowanych w tego typu zadaniach międzynarodowych normach BOMA oraz Tegova. Posiadamy doświadczenie w pomiarach dużych obiektów (>10 000 m.kw.) oraz pojedynczych lokalów.

USŁUGI GEODEZYJNE

Wykonawca: Nowgeo Nowosad Grzegorz Usługi Geodezyjne

Firma NOWGEO świadczy usługi w woj. lubeslkim - w szczególności powiat tomaszowski.
Specjalizujemy się w :

Mapy do celów projektowych
Podziały nieruchomości
Wznowienia punktów granicznych
Geodezyjna obsługa inwestycji
Inwentaryzacje powykonawcze
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Regulacja stanów prawnych
Inne usługi w zalezności od potrzeb.

Zapraszamy

Pomaiary geodezyjne

Wykonawca: Nowgeo Nowosad Grzegorz Usługi Geodezyjne

pomiary geodezyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu

Geodezja

Wykonawca: Zakład Usług Technicznych Jerzy Nawalany

geodezyjna obsługa budów wszelkich obiektów- budowle, sieci, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje geodezyjne.

Wyznaczenie punktów granicznych

Wykonawca: Skargeo Pomiary Geodezyjne

Jeżeli podczas pomiaru granicy Twojej nieruchomości nie oznaczono jej trwale my to zrobimy teraz odtwarzając jej przebieg na podstawie zebranej dokumentacji!

Wznowienie znaków granicznych

Wykonawca: Skargeo Pomiary Geodezyjne

Ta procedura pozwoli nam odnaleźć punkty załamania Twojej granicy i oznaczyć je tak byś już nie miał problemów z ich odnalezieniem!

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GEOSERWIS Roman Jankowski

Firma GEOSERWIS świadczy usługi geodezyjne na terenie powiatu grodziskiego i pruszkowskiego. Wykonujemy mapy do celów projektowych, inwentaryzację budynków i przyłączy oraz uzgodnienia w ZUD. Wyznaczamy granice działek oraz uzgadniamy ewidencję gruntów ze stanem z ksiąg wieczystych.

Geodeta Wawer

Wykonawca: GEODIMEX geodezja

Wszelkie usługi geodezyjne: podziały, rozgraniczenia, wznowienia, inwentaryzacje i tyczenia, mapy do projektu i uzgodnienia w ZUD.

tel.602-630-254

geodimex@wp.pl

602-630-254

Wykonawca: GEODIMEX geodezja

Wszelkie usługi geodezyjne na terenie aglomeracji warszawskiej
602-630-254, e-mail: geodimex@wp.pl