Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie

Wykonawca: Geobios Sp. z o.o. Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska

Opis w przygotowaniu

Usługi geodezyjne Łódź

Wykonawca: Geosas Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Kamil Sasin

Opis w przygotowaniu

Sporządzanie map do celów projektowych

Wykonawca: AP.GEO Geodezja i Geoinformatyka Paweł Zając

Sporządzanie map do celów projektowych, uzgadnianie przebiegu istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu w odpowiednich jednostkach branżowych, pomiar aktualizacyjny w terenie. Mapy 3D.

Pomiary podwykonawcze

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Zbigniew Podbielski

Rezultatem końcowym pomiaru jest mapa powykonawcza, dzięki czemu udokumentowujemy zgodność wykonania budowy zgodnie z projektem. Ta informacja wraz z mapą jest wymagana do odbioru budynku oraz zawarcia umowy z dostawcą wody prądu oraz gazu

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Geo 93 Biuro Usług Geodezyjnych

Jednym z pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia budowy domu lub innego obiektu budowlanego jest sporządzenie przez geodetę mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych. Projekt zagospodarowania terenu (działki) wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych pokazuje m.in. miejsce posadowienia budynku oraz przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenu.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Zbigniew Podbielski

Opis w przygotowaniu

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPRECYZJA" Łukasz Sieliwoniuk

Sporządzane przez nas mapy do celów projektowych to opracowania kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.
Wykonujemy mapy do celów projektowych zarówno w formie analogowej jak i numerycznej.
Zapraszamy do współpracy.

Wytyczenie obiektów budowlanych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPRECYZJA" Łukasz Sieliwoniuk

Oferujemy naszym klientom usługi związane z wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych.
Naszym klientom zapewniamy pełen zakres czynności pomiarowych mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym w projekcie położeniu w przyjętym układzie odniesienia. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę geodezyjną.

Pomiar objętości materiałów składowanych

Wykonawca: Geopat Usługi Geodezyjne inż. Andrzej Patyk

Nasza firma wykonuje między innymi pomiary objętości.
Pomiary te wykonujemy dokładnym sprzętem geodezyjnym.
Pomiary objętości ze względu na potrzebę mogą się ograniczać do policzenia objętości, lub też pomiaru mas z uwzględnieniem ich położenia przestrzeni.
Tak więc wykonujemy pomiary na zadanym układzie współrzędnych lub tylko określenie objętości.
Zazwyczaj wykonujemy dla:

- elektrociepłowni
- hut, kopalń, zakładów przemysłowych
- składów materiałów budowlanych
- składów węgla itp

Pomiary odkształceń, deformacji, wychyleń, budowli wieżowych

Wykonawca: Geopat Usługi Geodezyjne inż. Andrzej Patyk

Badamy odchylenia, deformacje; prowadzimy pomiary.
Szczegółowy zakres naszych usług znajdą Państwo na naszej stronie www.

Zapraszamy do współpracy!

Kompleksowy zakres usług geodezyjnych

Wykonawca: Geoserwis - Usługi Geodezyjne. Kaszubski J.

Nasza firma oferuje kompleksowy zakres usług geodezyjnych. Posiadamy możliwość wykonania prawie każdej pracy geodezyjnej, od najbardziej rutynowych takich jak tyczenie budynków czy wyznaczanie punktów granicznych, po scalenia gruntów.

Geodezja Suchy Las

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Gramar mgr inż. Mariusz Tomczak

Kompleksowe usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne

Wykonawca: PROF-GEO Usługi Geodezyjne

Nasza firma świadczy usługi m.in.:
• Geodezyjna obsługa inwestycji w tym:
tyczenie budynków, obiektów inżynierskich oraz dróg
pomiary realizacyjne
inwentaryzacje powykonawcze
projektowanie oraz realizacja osnów geodezyjnych
pomiary objętości mas ziemnych
pomiary przemieszczeń i osiadań obiektów
badanie pionowości obiektów wysmukłych
• Prowadzenie obsługi geodezyjno-prawnej w tym:
podziały i rozgraniczenia nieruchomości
wznowienia znaków granicznych
wyznaczenie punktów granicznych
badanie stanu prawnego nieruchomości
• Geodezyjne prace podstawowe w tym:
mapy sytuacyjno-wysokościowe
mapy do celów projektowych
tworzenie numerycznego modelu terenu
tworzenie przekrojów
pomiary elewacji

Tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca: Energeo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Dariusz Jackowski

W naszej ofercie cały zakres prac geodezyjnych.
Działamy na terenie woj. śląskiego i opolskiego.
Zapraszamy do współpracy!

Usługi geodezyjne i doradztwo w nieruchomościach

Wykonawca: 4 Kąty Biuro Usług Geodezyjnych i Obsługi Nieruchomości

- podziały i rozgraniczenia nieruchomości;
- wznowienia znaków lub wyznaczenia punktów granicznych;
- inne opracowania do celów prawnych;
- tyczenie obiektów budowlanych;
- mapy do celów projektowych;
- inwentaryzacja obiektów budowlanych.