Pomiary realizacyjne, obsługa inwestycji

Wykonawca: Usługi geodezyjne GEOMAT

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych obsługach inwestycji zarówno kubaturowych (budynki, hale, galerie), mostowych jak i drogowych (mamy doświadczenie w budowie dróg wojewódzkich, krajowych). Zapraszamy zatem do współpracy firmy oraz inwestorów prywatnych.

Tyczenia budynków, sieci, granic

Wykonawca: Usługi geodezyjne GEOMAT

Częstą usługą wykonywaną przez geodetów są tyczenia np budynków (usytuowanie projektowanego budynku w terenie wraz z zaznaczeniem osi konstrukcyjnych), sieci (przebieg przewodów, umiejscowienie studni). Również w przypadku zniszczenia lub "zgubienia" punktu granicznego pomocne będzie wytyczenie go i wznowienie przez geodetę.

Geodezja

Wykonawca: Biuro Uług Geodezyjnych Art-Media Krzysztof Nowak

Podziały, wskazania granic i rozgraniczenia nieruchomości.
Mapy do celów projektowych.
Pomiary powykonawcze i wytyczenia budowli.
Aktualizacja map, opracowania do celów prawnych.

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Inżynieryjna Geomat

Terminowo i w przystępnej cenie zrealizujemy wybraną przez Państwa usługę. Jeśli są Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu celem omówienia szczegółów i ceny.

Podział działki

Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOKART

podziały działek
wznowienia punktów granicznych
mapy do celów projektowych
tyczenie budynków, budowli, infrastruktury uzbrojenia terenu
inwentaryzacje budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu
inne, również nietypowe pomiary terenowe

Pomiary powierzchni lokali

Wykonawca: GEOTOM Usługi Geodezyjne Tomasz Czapla

Wykonujemy pomiary powierzchni lokali użytkowych, mieszkań. Usługa bardzo przydatna przy kupnie nowego lokalu/mieszkania (pozwala sprawdzić czy powierzchnia oferowana przez developera jest zgodna z powierzchnią rzeczywistą pomieszczeń)

Usługi geodezyjne

Wykonawca: MR GEO-PROJEKT Biuro Kompleksowej Obsługi Inwestycji i Nieruchomości

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne oferując:

mapy do celów projektowych
tyczenie budynków i obiektów budowlanych
inwentaryzacje powykonawcze budynków
tyczenie i inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
pomiary powierzchni (lokale, mieszkania, hale)
podziały nieruchomości
wykazy synchronizacyjne i regulacje stanów prawnych nieruchomości
kompleksową obsługę budowy
pomiary objętości mas ziemnych
inwentaryzacje architektoniczne
inne opracowania geodezyjne i kartograficzne

Mapy

Wykonawca: Usługi Geodezyjne i Budowlane Andrzej Sekuła

1. pomiary sytuacyjno - wysokościowe, mapy do celów projektowych
2. mapy dla obiektów górniczych (żwirownie, torfownie)
- obliczanie mas ziemnych
- mapy dla operatów ewidencyjnych
3. wytyczenia obiektów budowlanych (budynki mieszkalne, gospodarcze, hale magazynowe) i obiektów liniowych (sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej)

Pomiary

Wykonawca: Usługi Geodezyjne i Budowlane Andrzej Sekuła

1. wznowienia punktów granicznych i rozgraniczenia nieruchomości
2. scalenia i wymiany gruntów
3. podziały działek i przygotowanie dokumentacji prawnej dla Starostwa Powiatowego (ewidencja gruntów i budynków) oraz dokumentacji do wprowadzenia zmian lub założenia ksiąg wieczystych)
4. pomiary powykonawcze (obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej) sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla Nadzoru Budowlanego, ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym oraz dokumentacji do uwidocznienia obiektów budowlanych w Księgach Wieczystych

Podziały nieruchomości tanio

Wykonawca: Geomat Pracownia Geodezyjna Marcin Koprowski

Wykonujemy następujące prace geodezyjne:

Dokumentacje prawne:
• podziały działek,
• wyrysy,
• wznowienie, wytyczenie, ustalenie granic działek,
• mapy do celów sądowych (pod zasiedzenia),
• badanie stanów prawnych (Księgi Wieczyste).

Tyczenie budynków

Wykonawca: Pracownia Geodezyjna Szymon Indeka

Usługa z kategorii tyczenie budynków.

Wznowienie punktów granicznych, wyznaczenie granic nieruchomości

Wykonawca: GEO.DEZJA - Usługi Geodezyjne Damian Jędruchów

Wznowienie punktów granicznych, wyznaczenie granic nieruchomości - rozwiążemy twoje problemy gdy nie wiesz dokąd sięga twoja nieruchomość

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marcin Woźniak

Oferujemy Państwu pełen zakres usług geodezyjnych:

1. Pomiary do celów projektowych
- mapy do celów projektowych
- mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonywane w formie klasycznej i cyfrowej
- mapy aktualizacyjne

2. Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych
- tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
- inwentaryzacja powykonawcza budynku
- tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, kabla energetycznego, teletechnicznego
- inwentaryzacje zagospodarowania działki
- inwentaryzacje do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
- tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno - kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych

3. Przygotowanie materiałów dla celów prawnych
- podziały działek
- rozgraniczenia działek
- podziały budynków
- połączenia działek w ramach jednej KW
- wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych
- wykazy synchronizacyjne- wykazy zmian gruntownych
- wyciągi ze zmian gruntownych

Obsługa geodezyjna inwestycji

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Geomatics inż. Mateusz Żelazny

Gwarantujemy profesjonalizm i wysoką jakość naszych usług

Wytyczenia budynku i przyłączy

Wykonawca: GEO-SZKIC Michał Prusik

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę internetową www.geo-szkic.pl