Tyczenie budynku Pomiechówek Nowy Dwór Maz. Maz.

Wykonawca: Firma Usługowa GEODELTA Tomasz Grzelak

Wykonujemy tyczenia różnego typu budynków na podstawie dokumentacji technicznej oraz planu zagospodarowania terenu

Inwentaryzacja przyłączy Pomiechówek;Legionowo,Nowy Dwór Maz.;Oża

Wykonawca: Firma Usługowa GEODELTA Tomasz Grzelak

Budujesz sieć lub przyłącze:gazowe,kanalizacyjne,wodociągowe,energetyczne wykonamy dla Ciebie inwentaryzację a wcześniej wykonamy mape do projektu potrzebną do wykonania projektu technicznego

Mapa do zasiedzenia Pomiechówek Nowy Dwór Maz Maz

Wykonawca: Firma Usługowa GEODELTA Tomasz Grzelak

Użytkujesz działkę jak właściciel a nie jesteś jej właścicielem -wykonaj mapę do zasiedzenia i w sądzie stań się jej właścicielem

Tyczenie przyłączy,sieci:Pomiechówek Nowy Dwór Maz,Ożar

Wykonawca: Firma Usługowa GEODELTA Tomasz Grzelak

Przed przystapieniem do wykopów należy wytyczyć w terenie przebieg przyłącza,sieci aby uniknąć kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz żeby wykonać zgodnie z projektem i odebrać bez problemów w urzędach

Uzgodnienia ZUD Pomiechówek Nowy Dwór Maz;Ozarów Mazowiec

Wykonawca: Firma Usługowa GEODELTA Tomasz Grzelak

Wykonujemy uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przebiegów infrastruktury technicznej

Inwentaryzacja budynku Pomiechówek Nowy Dwór Maz;Ożarów

Wykonawca: Firma Usługowa GEODELTA Tomasz Grzelak

Wykonujemy inwentaryzację powykonawczą budynków,infrastruktury technicznej

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEO-EXPRESS Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Mapy do celów projektowych to opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski.

Wznowienia punktów granicznych

Wykonawca: GEO-EXPRESS Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

Tyczenia budynków, budowli, dróg, sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca: GEO-EXPRESS Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych obiektów oraz wzglądem granic działek.

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

Wykonawca: GEO-EXPRESS Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy – podstawowa praca z zakresu geodezji ogólnej mająca na celu dostarczenie danych o położeniu szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Geodeta Uprawniony Edward Podkowiński

Podziały działek, wyznaczanie granic, mapy do celów projektowych oraz inne usługi geodezyjne.

Klasyfikacja gruntów

Wykonawca: Geodezja Piotr Chojnacki

Wszelkie prace związane ze zmianą klasyfikacji na terenach rolnych i leśnych.

Tyczenie Pomiechówek;Łomianki;Legionowo;Nowy Dwór Maz;

Wykonawca: Firma Usługowa GEODELTA Tomasz Grzelak

Wykonujemy tyczenia budynków przed budową ,granic działek;tyczenie ogrodzeń,przebiegów infrastruktury technicznej i innych elementów

Geodezja

Wykonawca: GEOCAD Marian Gonera

Geodezja. Profesjonalny geodeta. usługi geodezyjne w Częstochowie i okolicach.

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: GEOCAD Marian Gonera

Pomiary geodezyjne na terenie Częstochowy i okolic. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.