Kosztorysy budowlane - Usluger.pl

Każda inwestycja budowlana, bez względu na jej wielkość i skalę, powinna być poprzedzona dokładnym kosztorysem budowlanym. Wykonuje go specjalista i określa w nim kalkulację cen, na podstawie wcześniej dokonanych pomiarów, analizy projektu i materiałów z jakich będzie wykonany projekt. Wykonanie kosztorysu określa też, jak budowa danej inwestycji jest opłacalna, jak szybko się zwróci oraz czy przede wszystkim jest rentowna. Kosztorysanci wykonują kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne i powykonawcze. Jeżeli potrzebujesz ich pomocy, to w tym katalogu znajdziesz adresy firm zajmujących się kosztorysami budowlanymi.

Wykonamy kosztorysy

Wykonawca: QALUX

Wykonujemy na zlecenie:

- kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, zamienne

- kosztorysy do uzyskania kredytu bankowego,

- kosztorysy dla ubezpieczalni,

- aktualizację kosztorysów, weryfikację i ocenę kosztorysów, przedmiarów,

- kompleksowe przygotowanie ofert przetargowych,

- nadzory nad budową, remontem, przebudową lokalu, domu mieszkalnego,

- kompleksowe prowadzenie inwestycji budowlanych,

- okresowe przeglądy budynków,

- odbiór techniczny lokalu, domu mieszkalnego od dewelopera, spółdzielni.

Kosztorysy również on-line.

Zapraszam do współpracy
QALUX

www.qalux.pl

Usługi kosztorysowe

Wykonawca: Consilium IDE

Wykonujemy kosztorysy

Kosztorysy robót elektrycznych

Wykonawca: Zakład Usługowy "Elektroinstal" Marian Przybylski

Wykonujemy opracowania kosztorysowe związane z realizacją inwestycji. Sporządzamy kompletne, estetyczne i czytelne kosztorysy. Nasza oferta obejmuje:

  • wskaźnikowe zestawienie kosztów dla planowanych inwestycji robót elektrycznych,
  • przedmiar robót elektrycznych,
  • kosztorysy inwestorskie, kosztorysy nakładcze robót elektrycznych,
  • kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary lub z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji,
  • kosztorysy powykonawcze robót elektrycznych,
  • zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji robót elektrycznych,
  • sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów robót elektrycznych,
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych.
Zapraszamy do współpracy!

Kosztorysy elektryczne

Wykonawca: domo-technologie.pl

Wykonujemy kosztorysy instalacji elektrycznych, projektów elektrycznych.

Kosztorys budowlany

Wykonawca: Pracownia Konstrukcji Budowlanych

Przygotujemy rzetelny i zgodny z aktualnymi cenami kosztorys budowlany na podstawie projektu, lub jako uzupełnienie wykonanego przez nas projektu.

Projekty budowlane

Wykonawca: Projekty i Nadzory mgr inż. Tomasz Tatarski

Obsługa inwestycji budowlanych, projekty, nadzory, kosztorysy, opinie techniczne, przeglądy, doradztwo
Obsługa inwestorów prywatnych, firm, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, instytucji

Szczegółowe wyceny domów

Wykonawca: Northouse sp. z o.o.

Szybko i szczegółowo wycenimy dom Twoich marzeń. Skontaktuj się z nami

Kosztorysowanie robót budowlanych

Wykonawca: Jan Anders ANDEXUS Jan & Teresa

W ramach usług zajmujemy się sprawdzaniem i weryfikowaniem wycen i kosztorysów na roboty budowlane. Sporządzamy kosztorysy szczegółowe i uproszczone robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

Kosztorys remontu

Wykonawca: Mast-Bud Sebastian Tomala

W ramach naszych usług wykonujemy także kosztorysy prac remontowych

Kosztorys budowy domu

Wykonawca: Mast-Bud Sebastian Tomala

Wykonamy precyzyjny kosztorys budowy domu w oparciu dokumentację

Kosztorys inwestorski

Wykonawca: Mast-Bud Sebastian Tomala

szczegółowe kosztorysy inwestorskie
opracujemy dokumentację przetargową
kosztorysy inwestorskie i powykonawcze pod kredyty i dotacje unijne
przeprowadzimy inwentaryzację budynków

Kosztorysy

Wykonawca: Mast-Bud Sebastian Tomala

przedmiary robót
szczegółowe kosztorysy inwestorskie
opracujemy dokumentację przetargową
kosztorysy inwestorskie i powykonawcze pod kredyty i dotacje unijne
przeprowadzimy inwentaryzację budynków

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

Wykonawca: MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ

kierownik budowy / projektant

Kosztorysowanie

Wykonawca: AK Projekt Anna Karp

Wykonujemy kosztorysy budowlane na każdym etapie inwestycji, a także specyfikacje TWIOR

Sporządzanie kosztorysów budowlanych

Wykonawca: Bartosz Piotrowicz F.H.U. GEO-STRUCTURE

Usługa polega na sporządzaniu kosztorysów inwestycji na podstawie dokumentacji projektowych. Realizujemy również oceny kosztów inwestycji przed rozpoczęciem procesu projektowania.