Inwentaryzacje budowlane - Usluger.pl

Każda nowa ingerencja budowlana w stojący już częściowo lub w całości budynek, wymaga przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji całej inwestycji. Przeprowadzana jest na podstawie dokładnych pomiarów specjalistycznym sprzętem w naturze. Dokumentację rysunkową przenosi się na papier, bądź do programów komputerowych. Dobrze sporządzona inwentaryzacja budowlana powinna zawierać: opis techniczny, opis użytych materiałów, rzut działki w odpowiedniej skali, rzut dachu, przekroje kondygnacyjne, opis mediów, elewacji oraz dokumentacja fotograficzna. W tym katalogu odnajdziesz adresy firm, zajmujących się inwentaryzacjami.

Inwentaryzacja budowlana

Wykonawca: projektura.pl

Nasza oferta obejmuje inwentaryzacje budynków i budowli. Ponadto proponujemy świadectwa energetyczne oraz opinie techniczne i ekspertyzy budynków i budowli.

Inwentaryzacja budowlana

Wykonawca: Pracownia Konstrukcji Budowlanych

Wykonamy profesjonalną inwentaryzację wszelkich obiektów budowlanych, wraz z ewentualną oceną stanu technicznego, projektem przebudowy, rozbudowy itd.

Inwentaryzacja skaningiem laserowym

Wykonawca: Scan Measure Sławomir Hałat

Skanowanie laserowe pozwala otrzymać pełną informację przestrzenną na temat mierzonego obiektu. Wykorzystywany jest obecnie we wszystkich branżach, gdzie wykonywane są modernizacje, naprawy czy monitoring odkształceń. Poniżej kilka przykładów zastosowania skaningu laserowego w praktyce:

- Pomiary obiektów zabytkowych celem otrzymania pełnej dokumentacji technicznej oraz fotoplanów, pozwalających odtworzyć wygląd zarówno geometryczny jak i rozpoznać materiał i jego dokładny kolor;

- Modernizacje istniejących budynków - pomiar wykonywany jest dla biur projektowych, które na podstawie pomierzonej chmury punktów, mogą precyzyjnie zaprojektować nowe części budynku, przeprojektować istniejące elementy (posiadając grubości ścian i stropów) czy też zaplanować nową infrastrukturę wewnątrz istniejącego budynku, unikając przy tym ryzyka wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą;

- Pomiary budowli o nietypowej geometrii, pomiary w trudnych warunkach - skaning laserowy poprzez pobieranie bardzo dużej liczby danych (dziesiątki milionów punktów na każde stanowisko), pozwala na pobranie geometrii skomplikowanych kształtów - powłok, kopuł, konstrukcji nośnych, łuków i sklepień. Jest pomiarem nieinwazyjnym i nie wymaga kontaktu fizycznego z mierzoną powierzchnią. Ponadto może również działać w kompletnych ciemnościach, ponieważ sam w sobie stanowi źródło światła w paśmie podczerwonym - zastosowanie idealne do kopalni i tunelów;

- Inwentaryzacja powykonawcza - skaning laserowy pozwala z dużą dokładnością pobrać dane istniejącego obiektu by porównać je z informacjami projektowymi. Przy ustaleniu współpracy, możliwe jest inwentaryzowanie budowanych obiektów piętro po piętrze, otrzymując kompleksową informację o różnicach między projektem a stanem rzeczywistym;

- Pomiar instalacji przemysłowych - skanowanie instalacji w obiektach przemysłowych pozwala na utworzenie modeli kolizyjnych dla nowych obiektów. W ten sposób możliwe jest oszczędzenie znacznej ilości miejsca dla nowej linii produkcyjnej, wykorzystując istniejącą infrastrukturę i wolną przestrzeń pomiędzy istniejącymi instalacjami.

Firma Scan Measure prowadziła pomiary dla każdego z wymienionych przykładów, posiada kompetencje, wiedzę i doświadczenie, które owocuje pomiarami o dobrej dokładności.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Geo-Bud Jacek Krych

Wykonujemy usługi geodezyjne na terenie powiatów : Żagański , Żarski, Nowo Solski

Inwentaryzacja powykonawcza, inwentaryzacja stanu wyjściowego

Wykonawca: "GEODETA" mgr inż. Lesław Siedlak

Wykonujemy m.in.:
- inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia tereny (np. kanalizacji sanitarnych/deszczowych, instalacji wodociągowych, kabli i innych); -
- inwentaryzacje obiektów do celów projektowych (badanie prostoliniowości, poziomu, pionowości, odchyleń od płaszczyzny, powierzchni itp.)

Projekty budowlane

Wykonawca: Dariusz Słowikowski

Projekty, ekspertyzy, opinie oraz inwentaryzacje w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Alter Geo Marcin Cieluch

Zajmujemy się geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Nasza oferta obejmuje, zarówno inwentaryzację powykonawczą budynków, jak i inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu i przyłączy.

Inwentaryzacje budowlane

Wykonawca: FORMAT-STUDIO Urszuli Pielach Gemzała

Inwentaryzacja polega na pomiarach z natury obiektu budowlanego bądź zagospodarowanego terenu oraz na opracowaniu graficznym w wersji cyfrowej. Dodatkowo wykonujemy dokumentację fotograficzną stanu istniejącego

Cena: 10 zł

Inwentaryzacje architektoniczne

Wykonawca: ALTUS Grzegorz Krasoń

- Inwentaryzacje elewacji budynków
- Modele 3D budynków
- Modele 3d terenu
- Rzuty kondygnacji
- Tworzymy obiekty CAD
- Pracujemy w chmurze punktów 3D

Inwentaryzacje powykonawcze

Wykonawca: ALTUS Grzegorz Krasoń

- Inwentaryzacja powykonawcza budynku - wprowadzenie zmian w bazie Egib
- Inwentaryzacje powykonawcze przewodów i przyłączy podziemnego uzbrojenia terenu
- Inwentaryzacja układu drogowego
- Inwentaryzacje innych obiektów budowlanych

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Alter Geo Marcin Cieluch

Wykonujemy różnego rodzaju prace pomiarowe oraz zajmujemy się opracowaniem ich wyników. Nasza oferta obejmuje:
- Mapa do celów opiniodawczych,
- Mapa do celów projektowych,
- Pomiary objętości mas ziemnych: wykopów, hałd,
- Pomiary przemieszczeń i osiadań budynków,
- Inne prace (np. pomiary i obliczenie powierzchni zasiewów.

Inwentaryzacje Budynków

Wykonawca: ARCHI DOM PROJEKT

Świadczymy usługi w zakresie:
-projektowania budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych ( projekty domów, domy z bali)
-projektowania budynków usługowych, przemysłowych, magazynowych, a także specjalistycznych ( projekty obiektów służby zdrowia - szpitali, przychodni, projekty hall, magazynów, biur, garaży…)
-adaptacje domów.
-inwentaryzacje budowlane / architektoniczne. Opinie techniczne
-projekty aranżacji wnętrz.
-nadzór i doradztwo prawne
-obsługa inwestycji
-wizualizacje 3D

Wyliczenie powierzchni użytkowej

Wykonawca: GRAFIT Rafał Baldysz

Warto znać prawidłową powierzchnię użytkową lokalu.
Przydaje się to m. in. przy jego kupnie, sprzedaży, najmie, dzierżawie.

Zrobimy to dla Państwa dokładnie i terminowo.
Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski oraz Europy.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.inwentaryzacja-budowlana.com.pl

Zapraszamy!

Pomiar budynku

Wykonawca: GRAFIT Rafał Baldysz

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane.
Mamy duże doświadczenie, odpowiednie wykształcenie, uprawnienia, sprzęt i oprogramowanie.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.inwentaryzacja-budowlana.com.pl
gdzie zamieściliśmy nasze realizacje oraz poradnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Zachęcamy do składania zapytań: rafal@inwentaryzacja-budowlana.com.pl tel. 887 855 555

Inwentaryzacja kamienicy

Wykonawca: GRAFIT Rafał Baldysz

Wykonamy dla Państwa inwentaryzację budowlaną kamienicy, zawierającą:

- rzuty kondygnacji, wszystkich lokali,
- przekroje przez budynek,
- widoki elewacji,
- zestawienie powierzchni użytkowej,
- dokumentację fotograficzną obiektu.

Szczegółowy zakres ustalamy każdorazowo uwzględniając Państwa oczekiwania.

Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji budowlanych kamienic.
Pomiary wykonujemy sprawnie, z jak największym poszanowaniem czasu lokatorów.

Używamy do tego najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową:
www.inwentaryzacja-budowlana.com.pl

i składania zapytań: rafal@inwentaryzacja-budowlana.com.pl tel. 887 855 555