Geodeta tel.514932084

Wykonawca: Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne biuro nieruchomości

Wykonujemy usługi w zakresie podziały, rozgraniczenia nieruchomosci, aktualizacje map, mapy do celów projektowych, wykazy zmian gruntowych, wytyczenia budynków inwentaryzacje podwykonawcze.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEOVERTEX - Usługi Geodezyjne

Mapa do celów projektowych powstaje przez pomiar aktualizacyjny mapy zasadniczej znajdującej się w zasobie geodezyjnym powiatu. Dla bardziej dokładnych map zalecany jest pomiar całkowity dla planowanej inwestycji, np. celem zbudowania pełnego modelu terenu DTM, NTM.

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca: GEOVERTEX - Usługi Geodezyjne

Wszystkie obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia terenu po wybudowaniu podlegają inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Mapa inwentaryzacji powykonawczej jest dokumentem poświadczającym ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Stanowi ona również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Tyczenie obiektów budowlanych

Wykonawca: GEOVERTEX - Usługi Geodezyjne

Wytyczenie obiektu polega na wyniesieniu w teren założeń projektu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem przestrzennym działki. Głównie wytyczeniu podlegają osie główne obiektu, które wyznaczają jego obrys w przestrzeni oraz reper roboczy dla wysokościowego posadowienia obiektu, np PPP - poziom posadowienia parteru. Po wytyczeniu dokonywany jest wpis do dziennika budowy przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i przekazywany jest szkic tyczenia.

Kompleksowe usługi geodezyjne

Wykonawca: Aasgeo Przedsiębiorstwo Geodezyjne

Wykonujemy kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Sporządzamy następujące opracowania: mapy do celów projektowych, tyczenia obiektów budowlanych w tym sieci uzbrojenia terenu i budynków, obsługa inwestycji, inwentaryzacje, podziały nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, wznowienia granic i inne prace geodezyjne. Oferujemy atrakcyjne ceny i pełny profesjonalizm. Link geo.aq.pl

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEO-NEXT Usługi Geodezyjne Marcin Dudzik

Mapa którą państwo otrzymacie służy do projektowania urządzeń oraz budynków mieszkalnych, gospodarczych

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Projektowe Łukasz Marszałek

Sporządzanie mapy do celów projektowych w formie cyfrowej i analogowej

Geodezyjne

Wykonawca: Białyński Tadeusz Usługi Geodezyjne

Wykonujemy:
- mapy do celów projektowych
- inwentaryzacja powykonawcza obiektów
- inwentaryzacja mediów
- podział działek
- rozgraniczenie nieruchomości
- wznowienie, odszukanie granic
- pomiar powierzchni (działki, budynki, zasiewy)

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Georys Usługi Geodezyjne Maciej Osinski

Wytyczenia i inwentaryzacje budynków i sieci uzbrojenia podziemnego, mapy do celów projektowych,wykonanie map numerycznych.

Pomiary geodeezyjne

Wykonawca: Zakład Usług Geodezyjnych GEOPUNKT s.c.

Rozgraniczenia nieruchomości,
Wznowienia znaków graniczych,
Podziały nieruchomości, wydzielenia działek budowlanych i rolnych,
Sporządzanie map do celów projektowych,
Sporządzanie map do celów prawnych,
Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych i drogowych,
Szacowanie nieruchomości,

Ustalenia przebiegu granic geodezyjnych

Wykonawca: Georys Usługi Geodezyjne Maciej Osinski

Ustalenia przebiegu granic geodezyjnych.

Ustalenia przebiegu granic geodezyjnych nieruchomości

Wykonawca: Georys Usługi Geodezyjne Maciej Osinski

Ustalenia przebiegu granic geodezyjnych nieruchomości- wznowienia, razgraniczenia i podziały działek.

Geodezyjne pomiary i opracowania

Wykonawca: Geon Usługi Geodezyjne i Kartograficzne - Marek Możdżeń

Geodezja i inwestycje:
•sporządzenie map do celów projektowych
•tyczenia obiektów budowlanych i pomiary realizacyjne
•pomiary przemieszczeń i osiadań
•projektowanie i wykonywanie osnów geodezyjnych
•geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Obsługa geodezyjno - prawna
•podziały nieruchomości
•wznowienia znaków granicznych nieruchomości
•rozgraniczenie nieruchomości

602696864

Wykonawca: Proline Geodezja-Kartografia Piotr Ostrowski

Geodezyjna obsługa budownictwa, drogownictwa oraz procesów projektowych,mapy do celów projektowych , tyczenia obiektów budowlanych, podziały nieruchomości, wznowienia granic, doradztwo techniczne.

Sporządzenie map do celów projektowych

Wykonawca: GEOPOMIAR s.c. Usługi geodezyjne Krzysztof Dudek, Michał Paczkowski

Wykonujemy mapy dla celów projektowych - pod każdą inwestycję.