Wytyczenia budynków i budowli

Wykonawca: Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" s.c.

Firma zajmuje się w sposób kompleksowy wytyczy geodezyjnie granice budowlane - sporządzimy także plany i dokumentacje. Wykonujemy pomiary realizacyjne, podziały działek.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe GEODIK Sp. z o.o.

Usługi geodezyjne i kartograficzne, pomiary, mapy, wytyczenia. Podziały, rozgraniczenia. odszukanie i odtworzenie granic. Doradztwo w sprawach geodezyjnych i nieruchomości.

Tyczenie budynków

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Wojciech Kwiatkowski

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek. Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych.

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Wojciech Kwiatkowski

Sieć uzbrojenia terenu jako obiekt budowlany podlega wytyczeniu z odpowiednią dokładnością, co zapobiega ewentualnemu późniejszemu uszkodzeniu przewodu podczas prac ziemnych.

Geodeta poprzez naniesienie w odpowiedni i trwały sposób śladów w punktach charakterystycznych oraz punktach załamania sieci wskazuje ich przyszły przebieg. Umożliwi to ekipie wykonawczej szybkie i precyzyjne określenie wykopu.

Przy wytyczaniu uwzględnia się przewidziane w projekcie położenia nowej sieci względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Wojciech Kwiatkowski

Każdy etap realizacji inwestycji wymaga obecności geodety. Już na etapie projektowania będziecie Państwo potrzebowali aktualnej mapy. Kolejne wizyty geodety będą niezbędne podczas wytyczania takich elementów jak osie fundamentów, przenoszenie kondygnacji powtarzalnych na wyższe kondygnacje czy badanie odchyleń szybów windowych. Po zakończeniu geodeta nanosi na mapę nowo powstałe obiekty oraz sieci.

Inne prace geodezyjne na zlecenie

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Wojciech Kwiatkowski

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem , ekipą , a co najważniejsze wiedzą aby wykonać wszelkie prace geodezyjne na zlecenie Państwa.

Pomiary inwentaryzacyjne

Wykonawca: GEODUS Pracownia Geodezyjna

Zapraszamy

Geodezyjna obsługa budowy

Wykonawca: GEODUS Pracownia Geodezyjna

Oferujemy kompleksową obsługę budowy. Od mapy do celów projektowych poprzez tyczenie budynków oraz obiektów budowlanych,geodezyjną inwentaryzację powykonawczą po ujawnienie budynków w księdze wieczystej.

Mapy do celów projektowych Suchy Las

Wykonawca: Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Gramar mgr inż. Mariusz Tomczak

Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w formie analogowej i cyftowej.

USŁUGI GEODEZYJNE

Wykonawca: P.H.U. NIWCZYK

OFERUJEMY PAŃSTWU PROFESJONALNE USŁUGI GEODEZYJNE Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGI POMIARU GPS, CO NIESIE ZA SOBĄ DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ WYKONYWANIA ZLECEŃ. W SWOJEJ OFERCIE POSIADAMY MIĘDZY INNYMI:

- MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
- WYTYCZENIA BUDYNKÓW
- OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
- INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE
- KLASYFIKACJE GRUNTÓW
- POMIARY INŻYNIERYJNE
- POMIARY DO ARiMR
- PODZIAŁY
- USTALENIA GRANIC

KONTAKT TELEFONICZNY:
607-704-974 600-216-135

Tyczenie budynków

Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych Piotr Kulbat

Biuro usług geodezyjnych Piotr Kulbat świadczy pełny zakres usług geodezyjnych: mapy d/c projektowych, podziały, inwentaryzacje,tyczenie budynków,wznowienia granic oraz wiele innych. Nasza firma jest otwarta na współpracę z firmami projektowymi, deweloperami, architektami. Zakres prac, które zostaną nam zlecone może być szeroki: mapy do celów projektowych, mapy numeryczne, inwentaryzacje powykonwawcze, podziały działek, wznowienia i ustalanie granic, inne pomiary specjalistyczne, wytyczanie budynków i infrastruktury.

Wznowienia ustalanie granic

Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych Piotr Kulbat

Biuro usług geodezyjnych Piotr Kulbat świadczy pełny zakres usług geodezyjnych: mapy d/c projektowych, podziały, inwentaryzacje,tyczenie budynków,wznowienia granic oraz wiele innych. Zakres prac, które zostaną nam zlecone może być szeroki: mapy do celów projektowych, mapy numeryczne, inwentaryzacje powykonwawcze, podziały działek, wznowienia i ustalanie granic, inne pomiary specjalistyczne, wytyczanie budynków i infrastruktury. Nasza firma jest otwarta na współpracę z firmami projektowymi, deweloperami, architektami.

Tyczenie i inwentaryzacja

Wykonawca: Mariusz Frątczak Biuro Geodezyjno-Informatyczne

Wykonujemy prace związane z tyczeniem i inwentaryzacją obiektów liniowych oraz kubaturowych. Posiadamy stosowne uprawnienia zawodowe oraz ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe.

Mapa do celow projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne DAREK

wykonanie pomiarów geodezyjnych

Usługi geodezyjne.

Wykonawca: Usługi Geodezyjno - Kartograficzne mgr inż. Bogusław Waś

Realizujemy pełen zakres robót geodezyjnych, takich jak:

-rozgraniczanie nieruchomości,
-podział nieruchomości,
-dokumentacja formalno - prawna dla celów sądowych,
-mapy do celów projektowych,
-tyczenie obiektów budowlanych,
-wznowienie lub wyznaczenie granic działek,
-wykazy synchronizacyjne( równoważniki ),
-regulacje stanu prawnego,
-inne opracowania geodezyjno - kartograficzne.