Geodezja nieruchomości

Wykonawca: GEOCAD Marian Gonera

Pomiary geodezyjne. Nieruchomości. Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy.

Inwentaryzacje powykonawcze

Wykonawca: Geodezja i Obsługa Nieruchomości Geo-Metrum

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu.

Tyczenie obiektów budowlanych

Wykonawca: Geodezja i Obsługa Nieruchomości Geo-Metrum

Terenie budynków, budowli, dróg, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu (np. wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej czy ciepłowniczej).

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Geodezja i Obsługa Nieruchomości Geo-Metrum

W trakcie procesu inwestycyjnego oferujemy kompleksową pomoc geodezyjną, m.in.:

  • opracowanie map do celów projektowych
  • tyczenia budynków i budowli, przebiegu przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
  • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu budowy, niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

507128883

Wykonawca: GEOMIAR-GEODEZJA J. Gawlik

oooo

605574715

Wykonawca: Usługi geodezyjno - kartograficzne Bogdan Wejsman

mapy, podziały, wznowienia granic, inwentaryzacje powykonawcze, tyczenia, pomiar i obliczenie powierzchni użytkowej lokali

Pozostałe usługi geodezyjne

Wykonawca: Geoworks Usługi Geodezyjne

Pełen zakres usług geodezyjnych:
-mapy do celów projektowych
-mapy sytuacyjno-wysokościowe
-mapy do różnych celów
-mapy numeryczne w formacie .dwg (AutoCAD)
-inwentaryzacje powykonawcze budynków
-pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu
-geodezyjna obsługa inwestycji
-pomiary kontrolne budynków, przemieszczeń, osiadań, elewacji i inne
-tyczenie obiektów budowlanych
-pomiary powierzchni nieruchomości i pomieszczeń
-podziały i rozgraniczenia nieruchomości
-połączenia działek
-wznowienia punktów granicznych nieruchomości
-analizy stanu prawnego nieruchomości
-wykonywanie prac geodezyjnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
-wyszukiwanie działek dla różnych celów
-regulacje stanów prawnych nieruchomości
-poradnictwo i ekspertyzy w wymienionych zakresach

Geodeta

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Ernest Kaiser

Geodezja Gorzów Wielkopolski

Prace Geodezyjne i Kartograficzne

Wykonawca: Pryzmat Geodezja mgr inż. Mateusz Wołkowicki

Nasza firma zajmuję się szerokim asortymentem prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wykonujemy wszelkiego rodzaju opracowania kartograficzne, prace realizacyjne na każdym etapie budowy oraz pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu. Świadczymy również usługi w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości a także wznowienia znaków granicznych i map do celów prawnych. Nasza firma jest sumienna, rzetelna oraz elastyczna. Gwarantujemy udaną współpracę

Podziały nieruchomości Łęka

Wykonawca: GEO-TECH Wojciech Gruszka

Podziały nieruchomości

Inwentaryzacje budowlane Łęka

Wykonawca: GEO-TECH Wojciech Gruszka

Inwentaryzacje budowlane

Wytyczenia dróg Łęka

Wykonawca: GEO-TECH Wojciech Gruszka

Wytyczenia dróg

Tyczenie budynków

Wykonawca: Pracownia Geodezyjna GEOLEX Sp. z o.o.

Tyczenie budynku, obiektu budowlanego jest pierwszym i niezbędnym elementem rozpoczynającym proces budowy i wznoszenia budynku. W oparciu o plan zagospodarowania działki sporządzony na mapie do projektu przez architekta geodeta markuje w terenie położenie budynku na działce, wyznaczając jego narożniki lub osie.

Uzyskanie map do celów projektowych

Wykonawca: Z.U.P. Zespół Usług Projektowych

Potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego, sporządzona przez geodetę.

Wznowienie, wyznaczenie granic działek

Wykonawca: Pracownia Geodezyjna GEOLEX Sp. z o.o.

Pracownia Geodezyjna GEOLEX Sp. z o.o. wykonuje wznowienia granic działek poprzez:
- wznowienie punktów granicznych (jeśli brak było graniczników w terenie)
- wznowienie znaków granicznych (jeśli znaki, słupki graniczne istniały w terenie a zostały zniszczone lub nie można ich odnaleźć)
- wznowienia granic w oparciu o dane archiwalne z pomiarów

Każda z wyżej wymienionych prac poprzedzona jest zawsze rzetelnym pomiarem w terenie, dokładną analiza materiałów źródłowych, zawiadomieniem zainteresowanych stron, stabilizacją znaków granicznych oraz spisaniem odpowiedniego protokółu.