Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Zdancewicz Marek - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Wykonujemy wszelkiego rodzaju mapy do celów projektowych i planistycznych (urbanistycznych). Przeprowadzamy pomiary realizacyjne (usytuowania budynków, przyłączy) jak również inwentaryzacyjne.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GEOPON Maciej Wtorek

Podziały, rozgraniczenia, wznowienia, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, tyczenie obiektów i inne

Geodezyjne pomiary kontrolne

Wykonawca: Geodeta Uprawniony Adam Jurek

Nasze usługi geodezyjne obejmują różnego rodzaju pomiary. Mieści się w nich wykonanie pomiaru kontrolnego, który jest jedną z wielu bardzo ważnych czynności związanych z budowami budynków i różnego rodzaju konstrukcji. Pomiary wykonuje sztab naszych specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie i stale doskonalą swoje umiejętności, tak by jakość naszych usług była jak najwyższa.

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych

Wykonawca: GEODC Marcin Adamski

Pomiary i dokumentacje obiektów zabytkowych.

Pomiary ,mapy geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Grahen Grażyna Kisielnicka

mapy geodezyjne
pomiary geodezyjne
podziały działek

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Geomatyka Geodeta Marcin Kondała

Nasza oferta:

- mapy do celów projektowych
- wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze budynków
- wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze przyłączy
- wznowienia znaków granicznych
- podziały nieruchomości
- inne prace geodezyjno - kartograficzne

Pełen zakres

Wykonawca: GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne

OFERUJE:

-mapy do celów projektowych

-uzgodnienia projektowe ZUD

-inwentaryzacje powykonawcze

-pomiary inwentaryzacyjne(sieci i uzbrojenia)

-inwentaryzacje powykonawcze budynków i obiektów budowlanych

-tyczenia sieci i uzbrojenia

-tyczenia obiektów budowlanych

-tyczenia budynków

Dla firm budowlanych i projektowych duże rabaty!!!!!!!!tel. 503- 766- 664
tel. 609- 009- 517

Pomiar ilości paliw, kruszyw, ziemi

Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR s.c. J Gołka J Haliński

Wyznaczenie ilości [Mg] paliw, kruszyw i innych materiałów sypkich poprzez pomiar ich objętości [m3] i gęstości [Mg/m3]. Wynik uzupełnia analiza niepewności wyznaczonych wartości.

Inwentaryzacje architektoniczne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR s.c. J Gołka J Haliński

Wykonujemy inwentaryzację geometrii obiektu, następnie tworzymy model 3D i na jego podstawie wykonujemy opracowania pochodne w postaci rzutów, przekrojów, widoków.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GEO-DOM Anna Potrawa

pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały działek, wznowienia znaków granicznych, rozgraniczenia.

516-085-234

Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOPIK Piotr Schmidt

Świadczymy wszystkie usługi z zakresu robót geodezyjnych.
Szybko, tanio i solidnie.

Geodezja

Wykonawca: TERRA Teresa Piwowarczyk

mapy do celów projektowych
pomiary sytuacyjno-wysokościowe
inwentaryzacje powykonawcze sieci
odbiory geodezyjne budynków i obiektów
pomiary realizacyjne
podziały nieruchomości
wznowienia granic

Usługi Geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEO-TECH Adam Zaniewski

Jesteśmy zespołem z kilkuletnim doświadczeniem, świadczącym pełen zakres usług geodezyjnych zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Zapewniamy profesjonalizm i bardzo wysoką jakość techniczną naszych usług, szybkie wykonanie powierzonych nam zadań oraz konkurencyjne ceny. Terenem działania naszej firmy jest miasto Białystok oraz powiat białostocki.
Świadczymy usługi geodezyjne w zakresie:
- podziały działek
- sporządzanie map do celów projektowych
- wznowienia punktów granicznych
- rozgraniczenia nieruchomości
- tyczenie oraz inwentaryzacja budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: Geotek Usługi Geodezyjne mgr inż. Robert Napiórkowski

Świadczymy usługi w zakresie:

- mapy do celów projektowych
- pomiary powykonawcze
- wytyczenia budynków i sieci
- wskazania granic
- podziały

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: GEODETA GNIEZNO Piotr Majewski

Wykonujemy różnego rodzaju pomiarów geodezyjnych ( pomiar budynków, sieci uzbrojenia terenu, znaków granicznych itp. )

Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania graficzne np. mapy czy profile ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym