Tyczenie budynku, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca: Usługi Geodezyjne

Tyczenie budynku odbywa się na podstawie projektu zagospodarowania działki. Każde wytyczenie budynku wpisuje się do dziennika budowy. Aktualnie należy zrobić aktualizację w ewidencji gruntów i budynków.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Gpe Usługi Geodezyjne

pomiary

Tyczenie obiektów budowlanych

Wykonawca: DIGIMAP Urszula Kowalik

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie podlegają obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, a także przyłącza.
Wyznacza się położenie przestrzenne zaprojektowanego obiektu w stosunku do granic nieruchomości lub innych szczegółów sytuacyjnych.
Tyczenie odbywa się po wcześniejszym dostarczeniu przez inwestora oraz geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Zakładany jest również reper roboczy, w odniesieniu do którego wyznaczany będzie poziom posadowienia budynku.

Wykonanie mapy do celów projektowych

Wykonawca: DIGIMAP Urszula Kowalik

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem do rozpoczęcia każdego procesu budowlanego, tj.budowy domu, przyłączy do budynków, zjazdów do drogi itp.
Sporządzenie mapy polega na pomiarze szczegółów sytuacyjnych obszaru objętego planowaną budową z 30m pasem okalającym. Dodatkowo wnosi się na nią linie rozgraniczające z MPZP lub decyzji o ustaleniu WZ.Dobrze wykonana i aktualna mapa pozwoli uniknąć wielu niespodzianek na późniejszym etapie budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca: DIGIMAP Urszula Kowalik

Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty wymagające pozwolenia na budowę,czasami również obiekty wymagające tylko zgłoszenia budowy.
W wyniku inwentaryzacji powykonawczej powstaje mapa inwentaryzacji powykonawczej niezbędna do oddania budynku do użytkowania lub odbioru przyłącza/ sieci przez instytucje branżowe np. zakłąd energetyczny, zakład usług komunalnych, gazowniczych itp.

Wyznaczenie punktów granicznych

Wykonawca: DIGIMAP Urszula Kowalik

Wyznaczenie punktów granicznych działki w terenie pozwala określić granice działki. O czynności wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych lub ustalenia granic powinni być powiadomieni wszyscy sąsiedzi tak aby mogli zapoznać się z wynikami prac w terenie i złożyć podpisy w stosownym protokole.

Podział działki

Wykonawca: DIGIMAP Urszula Kowalik

Podział działki musi być zgodny z warunkami ustalonymi w MPZP lub decyzji o WZ. W przypadku działek przeznaczonych pod zabudowę potrzebny jest najpierw wstępny projekt podziału zaopiniowany przez Urząd Gminy, a dopiero po pozytywnej opinii wykonywany jest podział geodezyjny.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEODEZJA Dubiel

mapa będzie potrzebna do prawie każdego zamierzenia budowlanego. Chcesz wybudować dom lub zrobić przyłącze - rozpocznij od zamówienia mapy.

Podział działki

Wykonawca: GEODEZJA Dubiel

wykonujemy podziały, połączenia i rozgraniczenia nieruchomości, a także wskazania granic wznowienia granic lub ustalenie granic.

Wytyczenie budynków

Wykonawca: GEODEZJA Dubiel

wykonujemy tyczenia budynków, sieci i granic. wytyczymy także każdy inny element zgodnie ze zleceniem klienta.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Mp-Geo Marcin Piórkowski

mapy do celów projektowych, inwentaryzacje, tyczenie obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu, obsługa inwestycji, podziały, wznowienia punktów granicznych

Pomiary inwentaryzacyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Mp-Geo Marcin Piórkowski

pomiary inwentaryzacyjne obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów małej architektury, pomiary zasiewów,

Obsługa inwestycji

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Mp-Geo Marcin Piórkowski

tyczenie sieci uzbrojenia terenu, tyczenie obiektów budowlanych,

Usługi geodezyjne 512 867 750

Wykonawca: NIWA GEODETA inż. Barbara Kloske

W ramach usług geodezyjnych firma oferuje podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wytyczenia obiektów budowlanych, mapy co celów sądowych oraz do celów projektowych. Wykonujemy także pomiary powykonawcze budynków i przyłączy oraz zajmujemy się inwentaryzacją powykonawczą sieci.

Pomiary na gruncie

Wykonawca: GEOZ Usługi Geodezyjno-Prawne Kamila Zielińska

Zapraszamy na naszą stronę internetową.