Wytyczenie budynku

Wykonawca: PROGEO Geodezja i Kartografia Radosław Nawrot

Usługa polega na zlokalizowaniu w terenie obiektu budowlanego zgodnie z planem zagospodarowania działki sporządzonym przez projektanta.

Inwentaryzacja budynku

Wykonawca: PROGEO Geodezja i Kartografia Radosław Nawrot

Usługa polega na wykonaniu mapy powykonawczej obiektu budowlanego i jest niezbędna w celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Wznowienie znaków granicznych

Wykonawca: PROGEO Geodezja i Kartografia Radosław Nawrot

wznowienie znaków granicznych
wznowienie znaków granicznych
wznowienie znaków granicznych
wznowienie znaków granicznych
wznowienie znaków granicznych

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GEODON geodezja

Mapy do celów projektowych w formie analogowej oraz numerycznej
Pomiary realizacyjne
Tyczenia budynków i budowli
Tyczenia hal, magazynów, silosów, masztów
Tyczenia przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
Inwentaryzacje budynków i budowli
Inwentaryzacje obiektów wydłużonych ( cieki wodne, drogi, rowy)
Inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
Inwentaryzacja sieci napowietrznych, przesyłowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia
Inwentaryzacja przyłączy sieci

Pomiary geodezyjne i przetwarzanie ich rezultatów

Wykonawca: Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Marcin Szymkowiak

kompleksowa obsługa geodezyjna

Tyczenie budowli

Wykonawca: GEODON geodezja

Wykonujemy tyczenia obiektów budowlanych, takich jak domki jednorodzinne , wielorodzinne, magazyny , hale , sieci uzbrojenia terenu .

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: GPS-PROJEKT Usługi Geodezyjne

GPS-PROJEKT wykonuje wszelkie prace geodezyjne konieczne przy obsłudze inwestycji budowlanych. W zakresie naszej oferty znajdą Państwo m.in. tyczenia, pionowanie słupów, inwentaryzacje powykonawcze oraz pomiar powierzchni lokali.

Sporządzanie map do celów projektowych

Wykonawca: Geodis mgr inż Ilona Stanisławczyk

Kancelaria Nieruchomości zajmuje się sporządzaniem map do celów projektowych. Mapa tworzona jest w celu zlokalizowania planowanej inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Kompleksowa geodezyjna obsługa małych inwestycji

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Projektowe Łukasz Marszałek

Pomiar i obliczanie mas ziemnych
Pomiar wychyleń słupów, strzałek ugięcia dźwigarów
Tyczenie osi ciągów technologicznych

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Projektowe Łukasz Marszałek

gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Pomiary Geodezyjne Leszek Kamiński

mapy do celów projektowych, mapy inwentaryzacji powykonawczej obiektów,
podziały nieruchomosci, wytyczenia obiektów

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: GEOMIL Monika Koch Leszek Koch

GEOMIL - usługi geodezyjne:

  • sporządzanie map do celów projektowych
  • wytyczenia budynków oraz elementów uzbrojenia terenu
  • pomiary powykonawcze budynków i przyłączy
  • inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe na zlecenie klienta

Opracowanie map

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geodezji Miejsko Technicznej

Wykonujemy wielkie opracowania dla dużych firm projektowych oraz mapy do celów projektowych dla pojedynczych budynków, przyłączy Wykonujemy kompleksową obsługę geodezyjną.

Tyczenie budynku, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca: Usługi Geodezyjne

Tyczenie budynku odbywa się na podstawie projektu zagospodarowania działki. Każde wytyczenie budynku wpisuje się do dziennika budowy. Aktualnie należy zrobić aktualizację w ewidencji gruntów i budynków.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca: Gpe Usługi Geodezyjne

pomiary