Usługi Geodezyjne Przemysław Rygielski

Wykonawca: LAND-METER Usługi Geodezyjne Przemysław Rygielski

"Land-Meter" Usługi Geodezyjne Rygielski Przemysław

Szczegółowa oferta firmy

- Kompleksowa obsługa geodezyjna
- podziały nieruchomości
- mapy do celów projektowych
- pomiary pomieszczeń i odkształceń
- pomiary powierzchni użytkowej
- inwentaryzacje budynków
- obliczenia mas ziemnych
- uzgodnienia z ZUD
- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
- ewidencja gruntów

Solidnie!

Usługi Geodezyjne

Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOTOM Tomasz Ziemkiewicz

wykonam usługi geodezyjne głównie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego głównie powiaty :
- aleksandrowski
-radziejowski
- włocławski
- lipnowski
- toruński
- żniński
- iniwrocławski

693-487-123

Wykonawca: SIGMA Krzysztof Grabiec

Firma SIGMA oferuje swoje usługi na rynku budowlanym w zakresie wykonawstwa map do celów projektowych oraz wszelkich inwentaryzacji.

Pomiary powykonawcze

Wykonawca: DRAFT Geodezja Marek Zawadzki

Specjalizujemy się w wykonywaniu różnego rodzaju pomiarów geodezyjnych, w tym pomiarów powykonawczych.

Zapraszamy.

Wytyczenie budynku

Wykonawca: GEOcube Usługi Geodezyjne

Wytyczenia dokonuje się na podstawie projektu budowlanego i planu zagospodarowania działki lub terenu.
Standardowo tyczymy osie na ławach deskowych lub rzadziej przecięcia osi na kołkach.

Obsługa geodezyjna budowy

Wykonawca: GEOcube Usługi Geodezyjne

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji mieszkaniowych, biurowych, drogowych i przemysłowych.
Specjalizujemy się również w pomiarach pionowości i skręcenia wież stalowych, kominów, masztów itp.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEOcube Usługi Geodezyjne

Wykonujemy mapy do celów projektowych w wersji numerycznej i analogowej, zarówno dla prywatnych inwestycji na pojedynczych działkach budowlanych jak i dużych i skomplikowanych zagadnień inwestycyjnych.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku

Wykonawca: GEOcube Usługi Geodezyjne

Inwentaryzacja budynku jest niezbędna czynnością po zakończeniu budowy, wymaganą przepisami prawa. W wyniku prac geodezyjnych budynek wraz z przyłączami zostaje uwidoczniony na mapie zasadniczej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Podziały gruntów

Wykonawca: GEOS Usługi Geodezyjne Jan Stradczuk

Nasza Firma Geodezyjna świadczy profesjonalne oraz kompleksowe usługi.

Pomiary geodezyjne dla osób prywatnnych

Wykonawca: TERRAMETRIA Jerzy Pawlik

- Wznowienie granic
- Mapa do celów projektowych
- Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych
- Geodezyjne czynności po zakończeniu budowy

Pomiary geodezyjne dla firm budowlanych

Wykonawca: TERRAMETRIA Jerzy Pawlik

- Roboty budowlane
- Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie
- Czynności geodezyjne w toku budowy
- Geodezyjne czynności po zakończeniu budowy
- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Usługi geodezyjne dla architektów

Wykonawca: TERRAMETRIA Jerzy Pawlik

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), przy opracowywaniu projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac geodezyjnych na wniosek projektanta sporządza inwentaryzację architektoniczno-budowlaną remontowanego obiektu. Inwentaryzację taką sporządzamy metodami fotogrametrycznymi - najlepszymi treściowo i jakościowo.

Inwentaryzacja powinna zawierać:
1) dokumentację opisową,
2)dokumentację pomiarowo-kartograficzną - najlepiej fotogrametryczną - umożliwiającą w sposób jednoznaczny z wymaganą dokładnością odtworzyć geometrię układu przestrzennego oraz detali architektonicznych i budowlanych danego obiektu.

Pomiar powierzchni lokalu

Wykonawca: GEOcube Usługi Geodezyjne

Posiadamy duże doświadczenie w obmiarach powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych i znajomość niuansów pomiędzy zastosowaniem poszczególnych norm obmiaru powierzchni. Usługę wykonujemy szybko i po niewygórowanej cenie.

Usługi geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych Józef Bogusławski

Wykonujemy prace geodezyjne związane z podziałami i rozgraniczeniami działek. Sporządzamy mapy do celów prawnych, do celów projektowych oraz inwentaryzacyjnych. Wykonujemy obsługę geodezyjną inwestycji - wytyczenia oraz pomiary inwentaryzacyjne.

Pomiary pionowości

Wykonawca: GEOcube Usługi Geodezyjne

Nasi geodeci posiadają duże doświadczenie w pomiarach pionowości wież, masztów, kominów i innych budowli wysmukłych. Opracowana metoda pozwala nam wykonywać pomiary precyzyjnie, szybko i w niskiej cenie.