Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Z.GEO Usługi geodezyjne i gleboznawcza klasyfikacja gruntów Jacek Zdun

MAPY DO CELÓW PROJEKTOEYCH
Wykonujemy mapy do celów projektowych na terenie powiatu wrocławskiego.

Usługi kartograficzne

Wykonawca: GEO-MED R. Lasoń

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksowe usługi kartograficzne.
Zapraszamy.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Przemysław Milewski Usługi Geodezyjno-Projektowe

Mapa do celów projektowych jest niezbędna w procesie projektowania budynków, przyłączy w celu uzyskania pozwolenia na budowę

Mapa z inwentaryzacją

Wykonawca: Przemysław Milewski Usługi Geodezyjno-Projektowe

Mapa z inwentaryzacją powykonawczą jest niezbędnym dokumentem podczas przekazywania budynku do użytku.

Tworzenie map do celów projektowych

Wykonawca: GEO-KAR Usługi Geodezyjne inż Piotr Szerszeń

Zajmujemy się tworzeniem map projektowych oraz map geodezyjnych potrzebnych do stworzenia projektu budowlanego.

Tworzenie mapy do celów projektowych

Wykonawca: Geodeta Sławomir Bednarowicz

Geodeta Sławomir Bednarowicz terminowo i precyzyjnie wykonuje mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: MAZUR GEO

  • Analiza dokumentów z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • Wywiad terenowy,
  • Założenie osnowy pomiarowej,
  • Pomiar,
  • Złożenie operatu do Ośrodka,
  • Dostarczenie zaklauzulowanej mapy zleceniodawcy.

Klasyfikacja gruntów

Wykonawca: Usługi Geodezyjne

W zakresie oferowanych przez nas usług jest klasyfikacja gruntów niesklasyfikowanych i klasyfikacja przy zmianie użytku gruntowego np. z lasu na grunt orny czy nieużytku na łąkę itp.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: FU INWESTOR Marian Salawa

Niezbędne przed rozpoczęciem inwestycji. Mapa przedstawia aktualny stan terenu, uzbrojenia oraz sieci naziemnych i podziemnych.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEODETA Piotr Gwarecki

Mapy we wstępnym procesie inwestycji niezbędne pod wszelkiego rodzaju budowy, rozbudowy, plany zagospodarowania, zmiany użytkowania. Jest to rodzaj map zawierające w swojej treści najaktualniejszą sytuację w terenie planowanej realizacji.

Inwentaryzacje powykonawcze

Wykonawca: GEODETA Piotr Gwarecki

Naszym produktem finalnym są mapy na zakończenie procesu inwestycji, niezbędne do odbioru prac budowlanych, sieci uzbrojenia terenu czy odbioru dróg. Zawierają najczęściej obiekty będące efektem finalnym projektów budowlanych.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Galileo Biuro Geodezji inż.Artur Kocki

Mapy do celów projektowych (papierowe, DXF,DWG), dla pojedyńczych działek oraz wielkopowierzchniowe. Nasza największa zrealizowana mapa do celów projektowych była zlokalizowana na terenie 6 gmin, 2 powiatów. Łączna powierzchnia opracowania wynosiła 345 hektarów

Tworzenie mapy do celów projektowych

Wykonawca: Pracownia Geoinformatyczna INFORAD Hubert Byzdra

Tworzenie mapy do celów projektowych jest także nasza specjalności i wykonujemy je w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjne PLANIMETR

Mapy wykonujemy w formie papierowej i pliku cyfrowego z możliwością powielania w dowolnym momencie i ilości.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEODON geodezja

Mapy do celów projektowych pod budowę domu , hali, magazynów , silosów , obiektów liniowych oraz powierzchniowych .