Projekty dla górnictwa odkrywkowego

Wykonawca: ABW PROJEKT Andrzej Witt

ABW PROJEKT jest firmą realizującą projekty dla górnictwa odkrywkowego z zakresu: Plany ruchu zakładów górniczych, Projekty zagospodarowania złóż, Projekty rekultywacji, Raporty oddziaływania na środowisko, Koncepcje eksploatacji złóż, Dodatki do planów ruchu zakładów górniczych, Dodatki do projektów zagospodarowania złóż, Wnioski o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, Projekty techniczne zwałowisk.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEOGLOBE- Usługi Geodezyjno- Kartograficzne

Firma wykonuje usługi wykorzystując najnowszy sprzęt i technologie pomiarowe między innymi metodą pomiaru GPS. Szybkie terminy wykonywania usług.

Sporządzanie map do celów projektowych

Wykonawca: GEO-MAX Andrzej Kwiatek - Geodeta

W pełni profesjonalne sporządzanie map do celów projektowych, nasza firma geodezyjna wykonuje od wielu już lat, dzięki czemu zyskała grono zadowolonych klientów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług zarówno klientów indywidualnych, a także przedsiębiorców. Geodeta świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEO-GLOB Usługi Geodezyjne Katarzyna Frąc

Wykonujemy mapy do projektu pod wszystkie inwestycje : budowa domu, przyłącza, sieci energetyczne, maszty, drogi.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: F1 GEODEZJA Leszek Blecharczyk

Mapa do celów projektowych jest niezbędna przy wznoszeniu nowych budynków jak i dobudowie. Podobnie jest w przypadku inwestycji związanych z sieciami uzbrojenia terenu jak wodociągi, kanalizacja, gaz, elektryka, teletechnika, sieci ciepłownicze etc.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: TOPOGRAF Łukasz Domański

Wykonujemy mapy do celów projektowych od map pod budynki jednorodzinne po wielkoobszarowe mapy pod duże inwestycje.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE Maciej Czamara

- mapy zasadnicze do celów projektowych
- tyczenie budynków i budowli
- tyczenie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
- pomiary geodezyjne powykonawcze budynków i budowli
- pomiary geodezyjne powykonawcze przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
- podziały nieruchomości
- dokumentację do celów prawnych

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEO-KA

Wykonujemy mapy do celów projektowych pod budowy, pod każdą inwestycję. Pracujemy profesjonalnie i według zapotrzebowania klienta. W celu uzyskania szczegółów dotyczących terminu wykonania oraz ceny zapraszam do kontaktu.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: GEOMADE Jacek Chludziński Usługi Geodezyjne

Mapę do celów projektowych wykonuję się przy budowie obiektów budowlanych. Mapa jest niezbędna przy realizacji inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym obejmującym działkę na której będzie zlokalizowany obiekt i teren w sąsiedztwie 30m od działki. Mapa do celów projektowych polega na zaktualizowaniu fragmentu mapy zasadniczej. Poprawność jej wykonania weryfikuje Powiatowy Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Tworzenie map do celów projektowych

Wykonawca: Jacek Chludziński - usługi geodezyjne - GEOMADE

GEOMADE Jacek Chludziński Usługi Geodezyjne to firma stawiająca na ciągły rozwój i nowe wyzwania, tworzenie map do celów projektowych jest naszą specjalnością, zachęcamy klientów do kontaktu telefonicznego w celu indywidualnej wyceny.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: ALTUS Grzegorz Krasoń

Mapy do celów projektowych pod inwestycje budowlane, liniowe i inne.
Mapy w wersji papierowej i numerycznej

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Navigeo Geodezja i Kartografia

Mapa do celów projektowych jest niezbędna w procesie inwestycyjnym. Treść na niej zawarta pozwoli projektantowi na wzorowe usadowienie budynku na gruncie, na rozmieszczenie przyłączy tak aby różne sieci nie kolidowały ze sobą. W razie zainteresowania produktem możemy Państwu przesłać do wglądu różne nasze opracowania.

Usługi z zakresu planów miejscowych

Wykonawca: T-PROPERTY Geodezja, Wycena Nieruchomości, Urbanistyka

W zakres działalności wchodzi:
- Sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Interpretacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy
- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

539665765

Wykonawca: GEODETA-Krzysztof Stawiarz Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Ponad dekadę doświadczenia

wykonujemy

-Mapy do celów projektowych
-Inwentaryzacje powykonawcze
-Tyczenia obiektów budowlanych
-Ustalenia przebiegu granic
-Podziały nieruchomości

Wykonanie mapy do celów projektowych

Wykonawca: GEOGRUNT s.c. Tomasz Lenart, Marcin Lenart

W zakresie oferowanych przez nas usług jest wykonanie mapy do celów projektowych.