Aktualizacja map do celów projektowych

Wykonawca: Usługi geodezyjno-kartograficzne GEOWIN

Świadczymy usługi geodezyjne i kartograficzne. Dokonujemy aktualizacji map do celów projektowych.

Mapy do zalesień

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPRECYZJA" Łukasz Sieliwoniuk

Oferta naszej firmy obejmuje usługi związane z wykonaniem map niezbędnych do uzyskania dofinansowania na zalesienie gruntów rolnych.

Wyrys geodezyjny

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPRECYZJA" Łukasz Sieliwoniuk

Zajmujemy się szeregiem usług geodezyjnych.
Nasza oferta obejmuje m.in. wykonanie wyrysu geodezyjnego.
Szybko, profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Agnieszka Zabłocka-Gasek

Mapy do celów projektowych sporządzamy dla małych oraz dużych inwestycji.
Forma map do celów projektowych:
- analogowa (papierowa),
- rastrowa (skany),
- wektorowa (elektroniczna)
Termin realizacji: 3-4 tygodnie

Cena: 1000 zł

Mapy do celów hipotecznych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Agnieszka Zabłocka-Gasek

Mapy do celów hipotecznych wykonuejmy zarówno dla klientów indywidualnych
jak i dla firm.
Termin realizacji: ok. 3 miesięcy.
Wszystkie mapy wykonujemy w formie analogowej lub cyfrowej.

Mapy do celów sądowych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Agnieszka Zabłocka-Gasek

Termin realizacji ok. 3 miesięcy
Wszystkie mapy do celów sądowych wykonujemy w formie analogowej lub cyfrowej.

Uzgodnienia w ZUD

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Agnieszka Zabłocka-Gasek

Wykonujemy uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej:

- projektów budynków oraz budowli,
- projektów sieci uzbrojenia terenu,
- projektów przyłączy,
- projektów drogowych,
- projektów zieleni,
- projektów obiektów sportowych.

Projektowanie i dokumentowanie w hydrogeologii i ochronie środowiska

Wykonawca: EKO-HYDROGEO Jan Bryła

-projektowanie i dokumentowanie w zakresie hydrogeologii stosowanej,
-ochrona środowiska gruntowo- wodnego
-dokumentowanie hydrogeologiczne na potrzeby przydomowych oczyszczalni ścieków,
-wykonywanie operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i na pobór wód podziemnych,
-hydrogeologiczna obsługa serwisowa ujęć wód podziemnych,
-projekty i dokumentacje hydrogeologiczne na potrzeby pomp ciepła,
- dokumentacje warunków hydrogeologicznych na potrzeby lokalizacji biektów uciążliwych dla środowiska

Projektowanie map do celów projektowych

Wykonawca: GEO-KART Biuro Usług Geodezyjnych

Projektowanie map do celów projektowych, tyczenia obiektów.

Pomiary geodezyjne

Wykonawca: Usługi geodezyjne Maciej Filapek

Pomiary geodezyjne, tworzenie map

Mapy do celów prawnych

Wykonawca: GEO-EXPRESS Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Mapa do celów prwanych służy do wszelkich czynności prawnych - m.in. założeniu księgi wieczystej.

Usługi geodezyjne

Wykonawca: GEO-RAD Usługi Geodezyjne

Geodezja geodeta uprawniony wykonuje: mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze budynków, tyczenia budynków, podziały działek, dokumentacje do założenia księgi wieczystej - tania, szybka i solidna realizacja na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i ropczycko-sędziszowskiego

Aktualizacja mapy do celów projektowych

Wykonawca: Adam Kretek POZIOM

Po wykonaniu aktualizacji klient otrzymuje komplet map do celów projektowych. Są one niezbędne w dalszym procesie inwestycyjnym.

Mapa do celów projektowych

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zenon Wysokiński

Mapa d/c projektowych jest niezbędnym elementem projektu budowlanego lub projektu przyłączy
(np. wodociagowych bądź energetycznych).
Wykonujemy mapy w skali uzależnionej od rodzaju projektu(1:500, 1:1000) i niezbędnym zakresie zaktualizowanym pomiarem w terenie.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Mapy do celów projektowych

Wykonawca: Geomat Pracownia Geodezyjna Marcin Koprowski

Wykonujemy następujące prace geodezyjne:

Dokumentacje do celów projektowych:
• mapy do celów projektowych,
• mapy numeryczne,
• pomiary sytuacyjno - wysokościowe