Ekofizjografia terenu

Wykonawca: Ekografia mgr inż. Katarzyna Siwicka

ocena oddziaływania na środowisko dla projektów planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Inwentaryzacje przyrodnicze

Wykonawca: Ekografia mgr inż. Katarzyna Siwicka

ocena oddziaływania na środowisko, planowanie przestrzenne

Projekty organizacji ruchu

Wykonawca: TOP Jacek Drążkiewicz

Zajmujemy się wykonywaniem projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. W zakres usługi wchodzi uzyskanie wymaganych prawem opinii i zatwierdzeń dla danego projektu. Projekt przekazujemy gotowy do wystąpienia o zajęcie pasa drogowego i rozpoczęcia wykonywania prac.

Nasze biuro działa nieprzerwanie od 2000 roku, terenem działalności jest Warszawa i jej okolice.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Audyt energetyczny

Wykonawca: INVESTIS

Opracowanie audytu energetycznego termomodernizacyjnego lub remontowego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Wykonawca: INVESTIS

Świadectwo (certyfikat) charakterystyki energetycznej budynku / lokalu - w przypadku zakupu lub wynajmu nieruchomości od 1 stycznia 2009 roku zgodnie z dyrektywą unijną 2002/91/EC dla wszystkich budynków i mieszkań wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej, tzw. certyfikatu energetycznego.

Sprawy własnościowe dotyczące nieruchomości

Wykonawca: Pracownia Projektowo Geodezyjna Intergeo

W tym zakresie oferujemy:

- podziały nieruchomości,
- regulacje stanu prawnego,
- synchronizacja stanu nieruchomości wg. ewidencji Gr. i Bud. a KW
- ustalenia i wskazania granic nieruchomości,
- badania ksiąg wieczystych.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Wykonawca: Pracownia Projektowo Geodezyjna Intergeo

Zajmujemy się również kartowaniem i wykreślaniem na mapie pomiarów w sposób tradycyjny oraz wykonywaniem pomiarów geodezyjnych celem wyznaczenia elementów geometrii maszyn, regulacji suwnic, magazynów wysokiego składowania itp.

Architektura i Budownictwo

Wykonawca: Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jerzy Pitala

Przygotowanie projektów arch.indywidualny , adaptacja proj. typowych , arch wnętrz,proj.zagospod.działki,arch.zielenii,zjazdy z dróg,nadzory budowlane ..itp

Projektowanie i kosztorysowanie

Wykonawca: Ekoinstal Projektowanie Instalacyjne Łukasz Tarnowski

Projektowanie i kosztorysowanie

Projekty konstrukcji

Wykonawca: Pracownia Konstrukcji Budowlanych Tomasz Paweł Gołaszewski

Projekty budowlane i wykonawcze w branży konstrukcyjnej: obiekty różnej wielkości, mieszkaniowe, przemysłowe, użyteczności publicznej, nadbudowy i przebudowy, zbiorniki, otworowanie istniejących ścian nośnych, projekty technologiczne, projekty prefabrykatów budowlanych, weryfikacje projektów.

Projektowanie

Wykonawca: ASKAZ ProjeCT

Oferujemy następujące usługi:
 Projektowanie architektoniczno-budowlane,
 Projektowanie konstrukcji dla budownictwa przemysłowego i ogólnego (stalowe, żelbetowe i drewniane),
 Wykonywanie dokumentacji przetargowych zgodnie z warunkami FIDIC i PZP,
 Opracowywanie specyfikacji technicznych,
 Nadzór techniczny nad projektami realizowanymi według procedur FIDIC,
 Koordynacja zgodności procedur FIDIC z polskim Prawem Budowlanym i PZP

Wznowienia granic

Wykonawca: GEO-PIX Usługi Geodezyjne i Informatyczne

W przypadku, gdy właściciel działki nie jest pewien dokładnego przebiegu granic swojej nieruchomości konieczne jest przeprowadzenie tzw. wznowienia granic / punktów granicznych. Przy wyznaczaniu granic wykorzystujemy min. sprzęt GPS.

Tyczenia i pomiary

Wykonawca: GEO-PIX Usługi Geodezyjne i Informatyczne

Wykonujemy pomiary pionowości obiektów przemysłowych (suwnice, dźwigi), obiektów przemysłowych (silosy, kominy), budynków (pionowość ścian) itd. Obliczamy kubaturę hałd, wykopów, mierzymy odległości i objętości w terenie.

Sporządzanie świadectw energetycznych

Wykonawca: Usługi Geodezyjno-Projektowe Łukasz Marszałek

sporządzanie świadectw energetycznych

Badania gruntu

Wykonawca: Usługi geologiczne

Oferuję pomoc w:
Wykonywaniu terenowych prac geologicznych,
Sprawdzeniu działki budowlanej pod kątem przydatności do zabudowy,
Projektowaniu różnorakich inwestycji budowlanych, w tym domów jednorodzinnych, innych budynków mieszkalnych, usługowych oraz wszelkiego typu obiektów kubaturowych,
Projektowaniu przydomowych oczyszczalni cieków,
Projektowaniu stacji paliw,