Administracja papierami wartościowymi - Usluger.pl

Administracja papierami wartościowymi, związana jest ściśle z rynkiem finansów i zarządzania portfelem własnym, bądź przedsiębiorstwa. Odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem domów maklerskich. Jeżeli chciałbyś wejść na giełdę papierów wartościowych, ale nie masz odpowiedniej wiedzy, skorzystaj z pomocy firm, które profesjonalnie zajmują się administrowanie papierami wartościowymi, wykonają dla Ciebie plany inwestycyjne, opracują kolejne działania i będą nadzorowały przebieg transakcji . Możesz zainwestować w strategie lub też akcje, które przy odpowiednim prowadzeniu mogą przynieść znaczne zyski.

Asset management

Wykonawca: Money Makers S.A.

Oferujemy asset management, czyli zarządzanie inwestycjami przez prawdziwych ekspertów w innowacyjnym i unikalnym modelu. Usługa asset management w domu maklerskim Money Makers dostępna jest już od 40 000 zł.

Zasada jest prosta: Ty określasz strategię, a my ją realizujemy. Oferujemy bogaty wybór strategii inwestycyjnych. Od strategii, w których całość lub większa część portfela jest inwestowana w obligacje po strategie, w których portfele w całości składają się z akcji. Strategię inwestycyjną rekomendujemy w oparciu o analizę Twoich preferencji inwestycyjnych. Możesz zaakceptować rekomendowaną strategię lub wybrać jedną z pozostałych.

W ramach asset management Twoją inwestycją zarządza doświadczony zespół zarządzania aktywami. Gdy wybierzesz strategię inwestycyjną zarządzający zbudują Twój indywidualny portfel inwestycyjny i będą dokonywać transakcji w Twoim imieniu.

Proponujemy asset management w unikalnym model obsługi: poprzez Internet oraz videorozmowę.

Asset management