Biegli rewidenci - Usluger.pl

Biegłym rewidentem nazywamy inaczej osobę, przeprowadzającą kontrolę z zakresu sprawozdań finansowych. Tytuł rewidenta podlega ochronie prawnej. Jest to zawód wymagający szerokiej wiedzy. Poza kontrolą sprawozdań finansowych, rewidenci mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywać ekspertyzy finansowe, opinie ekonomiczne i służyć doradztwem w zakresie podatków. Należy spełnić wiele wymagań aby wykonywać ten zawód, konieczny jest kurs, odbycie egzaminu i złożenie ślubowania. Jeżeli szukasz opinii biegłego rewidenta, lub też chciałbyś nim zostać, to w tym katalogu odnajdziesz niezbędne kontakty.

Audyt finansowy

Wykonawca: BF Audyt sp. z o.o.

Badanie prawidłowości, rzetelności i czytelności prowadzonej księgowości. Przeprowadzenie audytu finansowego proponujemy nie tylko podmiotom zobowiązanym do tego przez ustawę. Rzetelny audyt finansowy służy firmie do zweryfikowania przyjętych założeń finansowych, identyfikacji nieprawidłowości i ryzyk związanych z prowadzoną rachunkowością. Tak rozumiany audyt należy traktować jako element doradztwa księgowego.

Badanie planu przekształcenia

Wykonawca: BF Audyt sp. z o.o.

W ramach usług atestacyjnych oferujemy przeprowadzenie obowiązkowego badania planu przekształcenia przedsiębiorstwa.

Badanie sprawozdania finansowego

Wykonawca: BF Audyt sp. z o.o.

Badamy jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także grupowe pakiety sprawozdawcze. Sprawdzamy ich prawidłowość oraz zgodność z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Audyt finansowy

Wykonawca: EPONA Kancelaria Biegłego Rewidenta Elżbieta Łojek

Kancelaria Biegłego Rewidenta EPONA zapewnia profesjonalne usługi. Nasza oferta obejmuje:

 • usługi rewizji finansowej, ustawowe i dobrowolne badania sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej MSB;
 • audyt wewnętrzny;
 • przeglądy podatkowe;
 • doradztwo podatkowe i księgowe;
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
 • usługi atestacyjne, doradztwa i zarządzania wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • pomoc w procesach kontroli produkcji;
 • biznes plany, wnioski dotacyjne, sporządzanie budżetów i prognoz finansowych;
 • pomoc we wdrożeniach oprogramowania (SAP, CDN XL, enova 365, Symfonia, inne);
 • pomoc przy fuzjach, połączeniach, przejęciach;
 • nadzór nad przygotowaniami sprawozdań skonsolidowanych;
 • procesy restrukturyzacji, upadłości i likwidacji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Audyt finansowy

Badania sprawozdań finansowych

Wykonawca: EPONA Kancelaria Biegłego Rewidenta Elżbieta Łojek

Oferta kancelarii obejmuje badanie sprawozdań finansowych, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami badaniu podlegają sprawozdania finansowe m.in. takich jednostek jak:

 • banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Badania sprawozdań finansowych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Wykonawca: RGS Biuro Rachunkowe

Prowadzenie ewidencji środków trwałych wykonywane jest zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zachęcamy klientów do skorzystania z uslug naszego biura księgowego.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wykonawca: RGS Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe RGS w ramach świadczonych usług nasze zapewnia wszystkim klientom kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży. Zapraszamy do stałej współpracy małe, średnie oraz duże firmy, a także różnego rodzaju spółki handlowe.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługi rachunkowe

Wykonawca: Texo Invest Sp. z o.o. Sp. k.

Nasze biuro rachunkowe znajduje się w Rumi, w powiecie wejherowskim, w województwie pomorskim. Działalność prowadzimy od 2015 roku. Biuro posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz polisę OC, co zapewnia pełne bezpieczeństwo dla prowadzonych przedsiębiorstw.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe. Zajmujemy się obsługą sprawozdawczą i kadrowo-płacową firm. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby pomóc ograniczyć właścicielom firm stres towarzyszący kontrolom, dzięki przejęciu ich pełnej obsługi, a także wszystkie biurokratyczne bariery od strony sprawozdawczej, kadrowo-płacowej, podatkowej i księgowej. kierujemy się zasadą użyteczności i istotności ewidencji podatkowych oraz księgowych.

Oferta firmy obejmuje:
• prowadzenie pełnej księgowości,
• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
• obsługę kadrową,
• obsługę płacową,
• sporządzanie umów zleceń,
• sporządzanie umów o dzieło,
• przygotowanie regulaminów pracy,
• przygotowywanie wynagrodzenia,
• weryfikację ksiąg podatkowych,
• weryfikację rozliczeń podatkowych.
Ponadto składamy deklaracje do US, ZUS i PFRON. Zajmujemy się rozliczaniem właścicieli i obsługą pracowników.

Prowadzimy ewidencję:
• przychodów i kosztów,
• środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych,
• podatku od towarów i usług VAT,
• wyposażenia.
Ofertę kierujemy do wszystkich osób, które chcą w pełni skoncentrować się na rozwoju firmy i nie chcą niepotrzebnie tracić czasu na "papierkowe sprawy". Korzystanie z usług księgowych jest bardzo znaczące dla przedsiębiorstw, które nie mogą albo nie chcą zatrudniać dodatkowego personelu bez względu na powód.

Audyt sprawozdań finansowych

Wykonawca: Żórańska Izabella Księgowość

Badanie rocznych sprawozdań finansowych oraz badanie planów przekształcenia przedsiębiorstw.

Audyt podatkowy

Wykonawca: Kancelaria Podatkowo-Rewizyjna Magdalena Leśniewicz

Zajmuję się finansami i podatkami. Klientom zapewniam indywidualne podejście, rzetelność i konkurencyjne ceny.
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozliczania z zarobionych pieniędzy. Błędy w sprawozdaniach mogą być kosztowne, dlatego zajmuję się badaniem dokumentów finansowych. Podczas każdego audytu sprawdzam poprawność bilansów finansowych oraz rozliczeń wymaganych przez urzędy skarbowe. Działam szybko i niezwykle precyzyjnie.

Ponadto służę klientom fachowymi poradami podatkowymi. Dzięki mojej pomocy dowiedzą się Państwo, jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza.
Kancelaria oferuje usługi w zakresie:
-badania sprawozdań finansowych
-badania śródrocznych sprawozdań
-kompilacji sprawozdań finansowych
-obsługi podatkowo-księgowa firm
-doradztwa podatkowego

audyt podatkowy

Pełna obsługa księgowa firm

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Ewa Zwolińska

Pełna obsługa księgowa firm jest jedną ze specjalności biura rachunkowego. Klientom oferujemy rzetelność, terminowość, dokładność, a także możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta.

Pełna obsługa księgowa firm

Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Ewa Zwolińska

Solidne prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest nasza specjalnością, którą oferujemy w ramach świadczonych usług.

Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

Usługi rachunkowe

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Mariusz Mazur Sp. z o.o.

Księgowość
- prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych),
- prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów (KPiR),
- prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
- prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
- raportowanie i usługi controllingowe.
Kadry i płace
- pełna obsługa płacowa (naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji),
- pełna obsługa kadrowa (prowadzenie dokumentacji pracowniczej).
Inne usługi
- wyprowadzanie zaległości (księgowych, kadrowych),
- konsultacje księgowe, doradztwo podatkowe i prawne,
- jednorazowe czynności związane z obsługą podmiotów gospodarczych (deklaracje podatkowe, ewidencje etc.),
- pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej (w przypadku Klientów zdecydowanych na rozpoczęcie współpracy usługa jest bezpłatna).

Badanie sprawozdań finansowych

Wykonawca: REVISION - Rzeszów Józef Król sp. z o.o. Sp. k.

REVISION AUDITING – TAX – CONSULTING składa się z niezależnych, lecz blisko współpracujących w jednej organizacji firm. Dzięki temu klienci prowadzący działalność w kraju i za granicą otrzymują kompleksową obsługę. Wszyscy partnerzy oraz personel wyższego szczebla specjalizują się w świadczeniu usług audytorskich, księgowych oraz doradczych dla polskich firm za granicą i zagranicznych firm w Polsce. Każdy z partnerów w danej kancelarii podejmuje decyzje na poziomie lokalnym, współpracując jednocześnie z innymi partnerami w Polsce i za granicą. Pośród naszych klientów są zarówno niewielkie spółki działające w skali lokalnej, jak i duże firmy międzynarodowe notowane na giełdzie.

Usługi rachunkowe

Wykonawca: FINANSUS Biuro rachunkowe

W zakres obsługi księgowej wchodzi prowadzenie:
• Ewidencji Ryczałtowych.
• Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
• Ksiąg Handlowych.
• Ewidencji VAT.
• Karty Podatkowej.
• Sporządzanie Zeznań Podatkowych, np. rozliczenia roczne PIT.
• Wypełnianie deklaracji urzędowych.
• Pomoc w otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Pracy
• Przygotowanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań i raportów wg ustalonych procedur.