Doradztwo inwestycyjne - Usluger.pl

Doradztwo inwestycyjne jest coraz częściej spotykane na rynku rozwojowych przedsiębiorców, dbających o swój biznes i związane jest z sektorem doradztwa finansowego. Jeżeli chcesz, aby Twoja firma zdecydowała się na pewne inwestycje, ale obawiasz się utraty zysków, skorzystaj z usług profesjonalistów, których adresy znajdziesz w tym katalogu. Doradztwo inwestycyjne, może być wykonywane, tylko przez zastrzeżone jednostki, takie jak towarzystwa związane z funduszami inwestycyjnymi oraz domy maklerskie. Polega ono na analizie i określeniu ryzyka, bądź stopnia zysku w momencie zainwestowania w np. papiery wartościowe.

Sporządzanie Biznes planów

Wykonawca: Silver Money Sławomir Gucwa

BIZNES PLAN

Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, czy zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację zamierzonych projektów. Dokument ten służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki, czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Wykonywane przez SILVER MONEY biznes plany to przejrzyste i logicznie skonstruowane opracowania wpływające korzystnie na wizerunek planowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć i dzięki temu zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania przez nich dofinansowania.

Biznes Plan opracowujemy na zlecenie Inwestora w najkrótszym możliwym czasie (około 1-2 tygodni). W wyjątkowych sytuacjach czas opracowania biznes planu może być krótszy niż wskazany powyżej, jednak zawsze uzależniony jest od zakresu inwestycji i dostarczenia kompletu dokumentów.

Etapy tworzenia biznes planu:

– Kontakt Klienta z SILVER MONEY w celu wyceny projektu,

– Podpisanie umowy (osobiście),

– Wywiad Z Klientem, dostarczenie dokumentów i dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji projektu,

– Wykonanie projektu,

– Przekazanie Klientowi gotowego wstępnego projektu do akceptacji,

– Ewentualne nanoszenie poprawek w ramach danego projektu.

Sporządzanie Biznes planów

Doradztwo w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji

Wykonawca: Master Marketing Piotr Bogucki

Zdobyte doświadczenie pozwala zapewnić kompleksową obsługę, począwszy od współpracy przy kreacji idei rozwojowej, po planowanie działań na etapie realizacji projektu, aż do jego końcowego rozliczenia, kładąc nacisk na zapewnienie prawidłowości udzielania zamówień w ramach dofinansowanych przedsięwzięć, gdyż każde naruszenie zasad w tym zakresie może skutkować utratą części lub całości dofinansowania.

Doradztwo w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji

Sprzedaż sztabek i monet złotych

Wykonawca: Gold & Diamond EXPERT

Gold & Diamond Expert jest firmą wpisaną do rejestru działalności kantorowej i działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa NBP.

Oferujemy w sprzedaży złote monety i sztabki. Ceny uzależnione od aktualnego kursu złota, kursu USD, stanu monety lub sztabki oraz wielkości transakcji. Doradzamy podczas nabycia złota bulionowego.

Sprzedaż sztabek i monet złotych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Wykonawca: FirstON Spółka Akcyjna

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej. Nasza wiedza i doświadczenie umożliwia nam przeprowadzenie Państwa przez cały proces pozyskania funduszy. Począwszy od konsultacji, poprzez przygotowanie i złożenie dokumentacji, kończąc na rozliczeniu projektu.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Inwestycje alternatywne

Wykonawca: Nalson Sp. z o.o.

Nasza firma specjalizuję się w inwestycjach alternatywnych takich jak złoto, srebro, platyna. Na polu inwestycyjnym współpracujemy z grupa kapitałową MBF Group S.A. Jesteśmy przekonani iż warto zabezpieczyć swój kapitał na czas kryzysu, który niewątpliwie zbliża się do nas. Żyjemy w czasach gdy gospodarki tego świata zadłużają się na potęgę a waluty tracą swoją wartość.Kula śniegowa której początek dał upadek banku Lehman Brothers 8 lat temu, jest już bardzo duża i bardzo niebezpieczna.

Pomożemy Ci poznać światowy rynek złota i srebra inwestycyjnego
Nauczymy Cię jak rozpoznawać fałszywe metale szlachetne
Będziesz dowiadywał się pierwszy o niebezpiecznych ruchach w gospodarce
Będziesz otrzymywał cotygodniowe raporty o gospodarce , walutach i metalach szlachetnych

Cena: 9.99 zł

Inwestycje alternatywne

Doradztwo finansowe

Wykonawca: STIFinance

Już dziś skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji z jednym z naszych Doradców.

Przykładowe tematy:

 • Efektywne pomnażanie posiadanego kapitału – gdzie szukać aktualnych szans inwestycyjnych.
 • Budowa kapitału od zera – jak mądrze wykorzystać procent składany oraz rynki całego świata do zbudowania własnego „miliona”.
 • Jak zarabiać więcej niż na lokacie przy podobnym poziomie bezpieczeństwa i pełnym dostępem do kapitału.
 • Które inwestycje pasują do Twojego typu osobowości i poziomu wiedzy!
 • Jak zacząć efektywnie zarabiać dzięki inwestycjom w nieruchomości.
 • Planowanie finansów i celów inwestycyjnych – jak zrobić porządek w budżecie domowym, zacząć generować nadwyżki finansowe lub zaplanować wyjście z zadłużenia.
 • Zarządzanie ryzykiem poprzez dywersyfikację, wykorzystanie strategii inwestycyjnych oraz aktywów niezależnych od koniunktury na giełdzie.
 • Sukcesja majątku – czyli jak zabezpieczyć finanse firmowe i/lub rodzinne.
 • Aktualna sytuacja rynkowa – jaki potencjał drzemie w rynku, czego spodziewać się w niedalekiej przyszłości.
Z nami dowiesz się jak najefektywniej zrealizować Twoje cele inwestycyjne!

Doradztwo finansowe

Prywatna emerytura

Wykonawca: Łukasz Bednarski

Pomoc w podjęciu decyzji o formie budowania prywatnej emerytury.
Efektywne programy emerytalne.
Pomoc w ocenie efektywności dotychczas posiadanych rozwiązań inwestycyjnych.

Analiza finansowa firm

Wykonawca: Firma ABADON

Analiza zawiera:

Badanie Aktywów, Pasywów, Rachunków Zysków i Strat, Przepływów Pieniężnych – wskazanie udziału i dynamiki.
Wykaz następujących wskaźników: rentowności, zadłużenia, przychodów, kosztów, płynności finansowej, rotacji majątku, wydajności, rynkowych.
Wykaz modeli prognozujących prawdopodobieństwo upadku przedsiębiorstwa.
Analizę sprawozdania przepływów pieniężnych.
Analizę du Ponta oraz wpływu wskaźników na ROE, czyli rentowności kapitałów własnych przedsiębiorstwa.
Wycenę firmy metodą Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych – DCF.
Wycenę firmy metodą porównawczą.
Wycenę firmy metodą ekonomicznej wartości dodanej – EVA.
Graficzną prezentację wyników badania i wyceny.
Na indywidualne zlecenie – prezentujemy wnioski, które mogą być punktem wyjścia do podejmowanych działań.

Firma Abadon dołożyła wszelkich starań, aby analiza finansowa była wykonana zgodnie ze standardami, zasadami i założeniami jakie istnieją przy dokonywaniu tego typu projektów.

Wycena przedsiębiorstw.

Wykonawca: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Kancelaria zajmuje się wyceną przedsiębiorstw w tym:

 • wyceną metodami majątkowymi,

 • Wyceną metodami dochodowymi,

 • Wyceną znaków towarowych, licencji, patentów.

Wycena przedsiębiorstw.

FISKALIZACJA KASY DRUKARKI , ROZLICZENI KASY W URZEDZIE SKARBOWYM

Wykonawca: Kasy Fiskalne Nesso

FISKALIZACJA KASY DRUKARKI - WROCŁAW , CZESTOCHOWA , OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Usługa fiskalizacji , koszt 100 zł gwarancja załatwiamy wszystkie formalności związane z urzędem skarbowym i zawiadomieniami , odpisem i ulga za zakup urządzenia fiskalnego

Odczyty w urzędzie fiskalnym , wymiana modułow fiskalnych , serwis gwarancyjny i pogwarancyjny , POSNET , ELZAB , NOVITUS , TORELL , INNE

Cena: 100 zł

FISKALIZACJA KASY DRUKARKI , ROZLICZENI KASY W URZEDZIE SKARBOWYM

Rating obligacji

Wykonawca: Global Rating Sp. z o.o.

Rating kredytowy to analiza i ocena poziomu wiarygodności kredytowej emitenta lub instrumentu finansowego, która stanowi informacje dla potencjalnego inwestora na temat relatywnego ryzyka inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez danego emitenta.

Ocenę ratingową realizujemy dla emitentów finansowych, niefinansowych i samorządowych.

Faktoring

Wykonawca: Agape Finanse Sp. z o.o.

Agape Finanse zajmuje się faktoringiem, który pomoże poprawić płynność finansową firmy. Dzięki niemu otrzymają Państwo środki finansowe, które są zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach.

Faktoring

Doradztwo finansowe

Wykonawca: DANIEL OLEKSY GIEŁDOWO

Kompleksowe doradztwo finansowe, związane z rynkiem papierów wartościowych.
Indywidualne podejście do każdego klienta.

Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości

Wykonawca: Grabiec Nieruchomości

Mam możliwości sprawdzić stan prawny nieruchomości, zweryfikować zapisy ksiąg wieczystych, zidentyfikować jej przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, przeprowadzić analizę SWOT i przeanalizować wszystkie szanse i zagrożenia związane z daną lokalizacja. Zidentyfikuję potencjał inwestycyjny wskazanej nieruchomości.


Współpracuję z bankami, doradcami kredytowymi i specjalistami w dziedzinie zarządzania w biznesie. Pomogę zoptymalizować proces decyzyjny przy wyborze sposobu finansowania zakupu nieruchomości.

Współpracuję z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi w zakresie uzyskiwania najwyższej stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości. Pomagam znaleźć wyspecyfikowaną nieruchomość, uczestniczę w jej prezentowaniu, uczestniczymy w negocjacjach aż do transakcji kupna-sprzedaży.

Mogą Państwo uniknąć wielu uciążliwych czynności. Dzięki mnie będą mogli Państwo świadomie podjąć ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości.

Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości

Biznes plany

Wykonawca: ORNIF - Obsługa Rynku Nieruchomości i Firm

Zajmujemy się sporządzaniem biznes planów i analiz ekonomicznych dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczona i pełną księgowość pod potrzeby banków,dla celów udzielenia kredytów.

Biznes plany