Usługi księgowe - rozliczenia podatkowe, biura księgowe i rachunkowe

Rozliczenia podatkowe należą do obowiązków każdego z nas. Jeśli podatki to dla Ciebie czarna magia i zupełnie nie wiesz, jak się za nie zabrać, z pewnością pomogą Ci firmy oferujące kompleksowe doradztwo podatkowe. Dzięki naszemu katalogowi porównasz propozycje wielu z nich. Znajdziesz też tutaj firmy, które wykonają dla Ciebie interpretacje podatkowe i dowiesz się, jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy. Wystarczy kliknąć, a w zasięgu ręki będziesz miał wszystkie niezbędne informacje.

Księgowość cennik

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

Biuro rachunkowe BILANS FORTE nie stosuje sztywnego cennika. Ceny zawsze podlegają negocjacjom.

księgowość cennik

Biuro rachunkowe cennik

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

Ceny usług księgowych ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem i uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji (np. KH, KPiR, ryczałt), specyfikacji prowadzonej działalności, ilości dokumentów księgowych, ilości właścicieli, pracowników oraz stopnia złożoności księgowań. Preferowana jest ryczałtowa stawka za kompleksową obsługę w danym miesiącu. Brak opłat za błędy i korekty z winy Klienta.

Biuro rachunkowe BILANS FORTE nie stosuje sztywnego cennika. Ceny zawsze podlegają negocjacjom.

biuro rachunkowe cennik

Księgowy

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe BILANS FORTE jest nowoczesną firmą, która stawia sobie przede wszystkim za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgową swoich Klientów.

księgowy

Pełna księgowość firm

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości, obiegu dokumentacji księgowej
bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, naliczanie amortyzacji miesięcznej, sezonowej
prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT
ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
sporządzanie deklaracji podatkowych
sporządzanie bilansu, RZiS i innych zestawień
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
sporządzanie sprawozdań do GUS i innych instytucji

pełna księgowość firm

Biura rachunkowe

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

Specjalizując się w kompleksowej obsłudze księgowo-kadrowej Sp. z o. o. oraz osób fizycznych o różnych profilach działalności dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Działalność biura objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC w firmie PZU S.A. Posiadamy wszelkie kwalifikacje, w tym certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzenu księgowości. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń Klientów przed US i ZUS.

biura rachunkowe

Biuro rachunkowe

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe BILANS FORTE jest nowoczesną firmą, która stawia sobie przede wszystkim za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgową swoich Klientów.

Specjalizując się w kompleksowej obsłudze księgowo-kadrowej Sp. z o. o. oraz osób fizycznych o różnych profilach działalności dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Działalność biura objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC w firmie PZU S.A. Posiadamy wszelkie kwalifikacje, w tym certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzenu księgowości. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń Klientów przed US i ZUS.

biuro rachunkowe

Prowadzenie księgi handlowej

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości, obiegu dokumentacji księgowej
bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, naliczanie amortyzacji miesięcznej, sezonowej
prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT
ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
sporządzanie deklaracji podatkowych
sporządzanie bilansu, RZiS i innych zestawień
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
sporządzanie sprawozdań do GUS i innych instytucji
monitoring należności, zobowiązań oraz rozrachunków publiczno-prawnych
wyprowadzanie zaległości
inne zestawienia wg uzgodnień

prowadzenie księgi handlowej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartość niematerialnych i prawnych wyposażenia, naliczanie amortyzacji
wyliczanie należnych podatków, przygotowywanie niezbędnych deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, VAT)

podatkowa księga przychodów i rozchodów

Kadry i płace

Wykonawca: Bilans Forte Biuro Rachunkowe

prowadzenie teczek pracowników, przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenie, o dzieło, przygotowywanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło, naliczanie składek ZUS - kompleksowa obsługa ZUS (podpis elektroniczny)

kadry i płace

Wycena nieruchomości

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Rzeczoznawca Majątkowy

Wzajemne rozliczenia małżonków i spadkobiorców Wycena do potrzeb kredytu lub innego zabezpieczenia majątkowego Wycena środków trwałych

Wzsyłki eksportowe

Wykonawca: PHU DIODAK

Wysyłki eksportowe

Obsługa pozwoleń

Wykonawca: PHU DIODAK

Obsługa pozwoleń

Intrastat

Wykonawca: PHU DIODAK

Intrastat

Akcyza

Wykonawca: PHU DIODAK

Akcyza

Świadectwa pochodzenia

Wykonawca: PHU DIODAK

Świadectwa pochodzenia