Rozliczenia podatkowe Ustronie Morskie

Wykonawca: Biuro Usług Rachunkowych i Audytu WYNIK Mariola Piątkowska

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości, podatków, kadr i płac. Zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Biuro Rachunkowe Jugów

Wykonawca: Biuro Rachunkowe BILANS Bożena Żabnicka

USŁUGI RACHUNKOWO - KSIĘGOWE

Usługi księgowe Jugów

Wykonawca: Biuro Rachunkowe BILANS Bożena Żabnicka

Usługi księgowe

Rozliczenia podatkowe Jugów, Dzierżoni

Wykonawca: Biuro Rachunkowe BILANS Bożena Żabnicka

Rozliczenia podatkowe

Obsługa małych i średnich podmiotów gospodarczych

Wykonawca: "PRIMUS" Biuro Rachunkowe Katarzyna Skawińska

Biuro Rachunkowe "PRIMUS" specjalizuje się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych. Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu
 • pełnej obsługi kadrowo - płacowej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość

Wykonawca: "PRIMUS" Biuro Rachunkowe Katarzyna Skawińska

Prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • monitoring należności i zobowiązań

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów i ewidencji ryczałtu

Wykonawca: "PRIMUS" Biuro Rachunkowe Katarzyna Skawińska

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:


 • prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje do celów podatku od towarów i usług oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT
 • prowadzimy ewidencje przebiegu pojazdów
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe

Pełna obsługa kadrowo - płacowa

Wykonawca: "PRIMUS" Biuro Rachunkowe Katarzyna Skawińska

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa kadrowo-płacowa. W skład tej usługi wchodzi:

 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej
 • prowadzenie teczek osobowych i kartotek pracowników, w tym ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników i związanych z tym informacji podatkowych (PIT-11)
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń

Zeznania podatkowe

Wykonawca: MBP Morawscy s.c. Biuro Usług Księgowych

Roczne zeznania podatkowe - wszystkie formularze - PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28 i inne wraz z wszelkimi załącznikami

Prowadzenie Księgi Handlowej

Wykonawca: Biuro Usług Księgowych Krystyna Kurasz

Prowadzenie rozliczeń firmy pod względem podatkowycm w formie księgi handlowej.

Rozliczenia PIT

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Ewelina Węsierska

Rozliczenia PIT, które są oferowane przez nasze biuro rachunkowe to bardzo popularna usługa. Zajmujemy się rocznymi rozliczeniami PIT i odciążamy naszych klientów, działamy sprawnie i rzetelnie.

Rozliczenia PIT VAT

Wykonawca: Biuro rachunkowe MILANO-PERFECT

Rozliczenia PIT VAT Zabrze Gliwice Bytom Ruda Śląska

Rozliczenia PIT VAT

Wykonawca: Biuro rachunkowe MILANO-PERFECT

doradztwo podatkowe
wyprowadzanie zaległości
rozliczenia roczne
vat w budownictwie
kpir vat
kadry zus
biuro rachunkowe
usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Wykonawca: Biuro rachunkowe MILANO-PERFECT

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów Zabrze Gliwice Bytom

Kadry i płace

Wykonawca: Biuro rachunkowe MILANO-PERFECT

Kadry i płace Zabrze Gliwice Ruda Śląska Bytom