Usługi prawne - Radcy prawni, notariusze, prawnicy i adwokaci

Prawo dla laika jest wyjątkowo skomplikowaną i zawiłą dziedziną. Jeśli zmagasz się z jakimiś niejasnymi dla Ciebie zapisami lub trudności sprawia Ci interpretacja prawa, z pewnością pomoże Ci w tym cała rzesza specjalistów. Radcy prawni, notariusze, prawnicy czy adwokaci na pewno rozwiążą Twoje problemy. Wyszukaj w naszym katalogu odpowiednią usługę i dowiedz się na co możesz liczyć w jej zakresie. Tutaj porównasz oferty kancelarii, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tę, która spełnia Twoje oczekiwania.

Sprawy frankowe

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka TOGA

Reprezentujemy klientów indywidualnych w sprawach frankowych przeciwko bankom, zarówno w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym.

Usługi Prawne

Wykonawca: Przystanek Prawnik Kompleksowa Obsługa Prawna Sp. z o.o.

• prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
• upadłość konsumencka
• wywiad gospodarczy
• odzyskiwanie odszkodowań
• odzyskiwanie nienależnie pobranych opłat bankowych
• windykacja należności
• prawo rodzinne
• prawo spadkowe
• prawo karne
• porady prawne on-line
• porady prawne z dojazdem do klienta
• biuro pisania podań i wszelkich pism
• usługa wynajmu biura wirtualnego
• doradztwo podatkowe
• kredyty walutowe

Oddłużanie , antywindykacja

Wykonawca: Usługi Finansowe MIKO

Prowadzisz firmę
Nie masz na raty kredytowe i leasingowe
Boisz się windykacji . . . komornika
Zacznij bronić się już teraz
Zablokuj działania wierzycieli
Śpij spokojnie

To nie upadłość lecz inne instrumenty prawne
inflacja szaleje, stopy procentowe prawdopodobnie też za chwilę oszaleją

Nie czekaj podejmij działanie już dzisiaj
Bezpłatne konsultacje

Podział majątku - dorobkowego - małżeńskiego

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Seweryn Pytlewski

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania mające na celu dokonanie podziału majątku małżeńskiego ( dorobkowego ) po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżonków. Z tych względów bowiem niezbędnym jest dokonanie rozliczenia pomiędzy małżonkami - wszelkich nakładów i wydatków na majątek wspólny. Regułą jest dążenie przez kancelarię do polubownego rozwiązania sporu, aczkolwiek najczęściej podział majątku dorobkowego jest dokonywany w postępowaniu sądowym w postępowaniu nieprocesowym.

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego

Wykonawca: Kancelaria adwokacka adwokat Małgorzata Salwa

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego:

  • spory spółek z kontrahentami;
  • spory wewnętrzne pomiędzy wspólnikami;
  • roszczenia wspólników występujących ze spółki względem pozostałych wspólników i spółki;
  • odpowiedzialność wspólników i członków zarządu za zobowiązania spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki;
  • roszczenia odszkodowawcze wobec spółki;
  • zawiązanie spółki oraz rozwiązanie spółki;
  • unieważnienie umowy spółki;
  • a także inne sprawy, w zależności od potrzeb danego klienta.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Wykonawca: Kancelaria adwokacka adwokat Małgorzata Salwa

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa spadkowego, m.in. ustalenie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku pomiędzy spadkobiercami i spory z tym związane, unieważnienie testamentu, zachowek.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są stronie internetowej Kancelarii.

Proces o nieważność małżeństwa kościelnego

Wykonawca: KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA "KORNAT"

Świadczymy usługi dla Klientów indywidualnych zarówno polskich jak i zagranicznych. Reprezentujemy strony powodowe jak i pozwane w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Prowadzimy usługi prawnicze związane z procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, w postaci bieżącej obsługi prawnej, udzielania porad prawnych, przygotowywania opinii prawnych, sporządzania skargi powodowej. Prowadzimy doradztwo prawne i ogólne konsultacje. Posiadamy niezbędne uprawnienia do reprezentacji procesowej stron przed sądami kościelnymi jako adwokaci prawa kanonicznego.

Zakładanie działalnośći gospodarczej/spółki

Wykonawca: Kancelaria finansowo-księgowa TAX3

Biuro Rachunkowe TAX3 oferuje pomoc i kompleksowe wsparcie w uruchamianiu firm i przedsiębiorstw z każdej branży. Posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie wszelkich formalności związanych z rejestracją i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, którą dzielimy się z początkującymi biznesmenami z całego kraju.
Biuro rachunkowe TAX3 w Lublinie oferuje pełne wsparcie przy zakładaniu oraz rejestracji firmy, zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek prawa handlowego. Pomoże to Państwu uniknąć wielu pomyłek oraz skomplikowanych procedur przy zakładaniu firmy.

Zakres prac w ramach usługi:

-doradztwo z zakresu wyboru formy prawnej działalności,
-konsultacje prawną oraz przygotowanie umowy spółki ,
-wsparcie w wyborze właściwego przedmiotu działalności (PKD),
-omówienie zasad i terminów związanych z prowadzeniem działalności,
-rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
-rejestracja spółki w KRS w systemie S24,
-przygotowanie wniosków + nadanie numerów: KRS, NIP, REGON,
-zgłoszenie firmy do ZUS, VAT, VAT UE.

Biuro rachunkowe TAX3 świadczy usługi księgowe dla spółek akcyjnych, sp. z o.o., spółek osobowych, cywilnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Wykonawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Przemysław Balcerzak

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ID 2839

Doradztwo Prawne

Wykonawca: Platforma Edukacji Prawnej

Doradztwo prawne obejmuje wsparcie w bieżącej działalności urzędów lub firm. Pomagamy w sporządzaniu pism procesowych, projektów umów, opiniujemy projekty umów przedstawione przez Klienta, zajmujemy się opracowywaniem kompleksowych opinii i analiz prawnych.

Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi. Nasze wysokie standardy współpracy i komunikacji z Klientem są gwarantem najwyższej jakość świadczonych usług.

Fundusze Unijne – Pomoc Prawna dla Beneficjentów

Wykonawca: Platforma Edukacji Prawnej

Zajmujemy się jako nieliczni na rynku obszarem wsparcia firm na etapie postępowań w przedmiocie zwrotu dofinansowań wykorzystywanego niezgodnie z wytycznymi projektu.
Świadczymy kompleksowe wsparcie na etapie prowadzenia postępowań administracyjnych. Przygotowujemy pisma odwoławcze. Naszych klientów reprezentujemy przed organami I i II instancji oraz w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.
Doradzamy w przygotowaniu skutecznego i bezpiecznego w realizacji wniosku o dofinansowanie unijne.

W obszarze zamówienia publicznych w projektach unijnych pomagamy w kwestii kwalifikowalności oraz prawidłowego rozliczenia dotacji.

Przemoc w Rodzinne

Wykonawca: Platforma Edukacji Prawnej

Szkolenia prowadzone są z tematów:
•Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
•Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
•Nowelizacja Kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie
•Odebranie dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
•Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
•Ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty
•Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty i w postępowaniu karnym (jako świadek i pokrzywdzony)
•Mediacje w sprawach z artykułu 207 Kodeksu karnego
•Nowelizacja kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie i wykorzystywania seksualnego małoletnich

Upadłość

Wykonawca: DKOW Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.K.

Podstawą do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest wystąpienie stanu niewypłacalności, tj. utraty zdolność do spłaty zadłużenia. W praktyce oznacza, to że każdy przedsiębiorca, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie spłaca swoich długów przez ponad trzy miesiące. Dodatkowe obostrzenie prawne znajduje zastosowanie w stosunku do zarządu spółek i w takim wypadku niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Samo zgłoszenie wniosku to koszt około 6 tys. zł, z czego 1 tys. zł to wpis od wniosku a pozostała kwota to zaliczka na wydatki związane z procesem samego tylko wszczęcia postępowania będąca równowartością jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wirtualne biuro

Wykonawca: e-prawnik przedsiębiorca bez ZUS

Świadczymy usługi

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Wykonawca: Voal Sp. z o.o. - Tłumaczenia, Wirtualne Biuro, Księgowość

Oferujemy pomoc prawną związaną z zatrudnianiem cudzoziemców. Nasi konsultanci na mocy pełnomocnictwa zajmą się całym procesem od A do Z. Przypilnujemy terminów, złożymy wnioski, zgłosimy informacje do urzędów. Ponadto proponujemy także obsługę kadrowo-księgową w języku obcym oraz sporządzanie dwujęzycznych umów. Pamiętaj! Bez odpowiedniego dokumentu z urzędu regulującego legalny pobyt i pracę możesz ściągnąć na swoją firmę, ale także na potencjalnego pracownika wiele problemów. Zapraszamy do współpracy!