Usługi prawne - Radcy prawni, notariusze, prawnicy i adwokaci

Prawo dla laika jest wyjątkowo skomplikowaną i zawiłą dziedziną. Jeśli zmagasz się z jakimiś niejasnymi dla Ciebie zapisami lub trudności sprawia Ci interpretacja prawa, z pewnością pomoże Ci w tym cała rzesza specjalistów. Radcy prawni, notariusze, prawnicy czy adwokaci na pewno rozwiążą Twoje problemy. Wyszukaj w naszym katalogu odpowiednią usługę i dowiedz się na co możesz liczyć w jej zakresie. Tutaj porównasz oferty kancelarii, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tę, która spełnia Twoje oczekiwania.

Prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Edyta Wojnarowska

prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych

prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych

Pomoc w rozwiązywaniu sprawy klienta

Wykonawca: Biuro Obsługi Prawnej Consulus

• Regulowanie stanów prawnych nieruchomości
• Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności.
• Spisywanie umów dla osób fizycznych oraz mikro i małych przedsiębiorców. Dla przykładu są to umowy: dzierżawy, najmu, o dzieło, darowizny, kupna itp.
• Piszemy pisma do Sądów i Urzędów. Są to pozwy, wnioski, odwołania, apelacje, skargi itp. Napisanie pisma poprzedzone jest krótką poradą prawną. Udzielamy wszelkich informacji związanych ze sprawą.
• Przygotowujemy plany spadkowe. Przekazujemy niezbędną wiedzę osobom, które chcą na przyszłość rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Podpowiadamy jak zarządzić tym majątkiem. Jest to temat niezałatwiony u zdecydowanej większości osób. Spisujemy testamenty, przygotowujemy ich projekty.
• Dokonujemy innych czynności prawnych zleconych przez klientów np. sprawy zabezpieczeń wierzytelności (zastaw, hipoteka, weksel).

Pomoc w rozwiązywaniu sprawy klienta

Sprawy administracyjne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem stron w postępowaniu administracyjnym, w tym pisaniem odwołań od decyzji organów administracyjnych, jak również skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawy administracyjne

Sprawy karne i wykroczeniowe

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria Adwokata Angeliny Misiak reprezentuje Klientów w sprawach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie sądowym. Adwokat występuje nie tylko w roli obrońcy, lecz również jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Sprawy karne i wykroczeniowe

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Adwokat Angelina Misiak pomaga Klientom w postępowaniach, mających na celu stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości lub rzeczy ruchomych.

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości

Podział majątku wspólnego małżonków

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria zajmuje się sprawami majątkowymi byłych małżonków - prowadzi rozmowy, jak również reprezentuje Klientów w Sądzie w sprawach o podział majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego małżonków

Stwierdzenie nabycia spadku

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Adwokat Angelina Misiak prowadzi sprawy spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zapłatę zachowku, sprawy o dział spadku czy sprawy o wydziedziczenie.

Stwierdzenie nabycia spadku

Kontakty z dzieckiem

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria reprezentuje zarówno rodziców, jak i innych uprawnionych (np. dziadków) w sprawach o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem

Alimenty

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Adwokat Angelina Misiak pomaga osobom uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego, poprzez występowanie z powództwem o alimenty, ale również prowadzi sprawy o zwolnienie zobowiązanego od obowiązku alimentacyjnego, czy też o obniżenie bądź podwyższenie alimentów.

Alimenty

Rozwód

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria udziela porad prawnych oraz zajmuje się reprezentowaniem Klientów w sprawach o rozwód - zarówno z orzeczeniem o winie, jak i bez.

Rozwód

Sprawy rejestrowe

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Adwokat Angelina Misiak pomaga podmiotom gospodarczym w sprawach rejestrowych przed
Sądami Rejonowymi - Wydziałami Krajowego Rejestru Sądowego, w tym w kompletowaniu dokumentów, wypełnianiu wniosków i składaniu ich w imieniu Klienta do KRS.

Sprawy rejestrowe

Sprawy o zapłatę faktur

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria reprezentuje interesy podmiotów gospodarczych w sprawach o zapłatę nieuregulowanych faktur.

Sprawy o zapłatę faktur

Spory sąsiedzkie

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Adwokat Angelina Misiak prowadzi sprawy z zakresu sporów sąsiedzkich, m.in. spraw o rozgraniczenie nieruchomości czy spraw o immisje.

Spory sąsiedzkie

Odszkodowania z OC

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria adwokata Angeliny Misiak zajmuje się reprezentowaniem Klientów w postępowaniach o zapłatę odszkodowania, w tym odszkodowania z tytułu OC w związku z wypadkami komunikacyjnymi, m.in. z tytułu szkody na osobie i pojeździe, najmu pojazdu zastępczego, utraconych korzyści, jak również odszkodowania za śmierć osoby najbliższej w wypadku.

Odszkodowania z OC

Sprawy o zapłatę

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria w zakresie Prawa cywilnego reprezentuje Klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze w sprawach o zapłatę nieuregulowanych przez kontrahentów faktur, w sprawach o zapłatę zaległego czynszu, kar umownych, zachowku, o zapłatę odszkodowania od ubezpieczycieli i wielu innych rodzajach spraw. W ramach prowadzenia sprawy adwokat przygotowuje pisma przedsądowe (wezwania do zapłaty), sporządza pozwy do Sądu, jak również reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

Sprawy o zapłatę