Usługi prawne - Radcy prawni, notariusze, prawnicy i adwokaci

Prawo dla laika jest wyjątkowo skomplikowaną i zawiłą dziedziną. Jeśli zmagasz się z jakimiś niejasnymi dla Ciebie zapisami lub trudności sprawia Ci interpretacja prawa, z pewnością pomoże Ci w tym cała rzesza specjalistów. Radcy prawni, notariusze, prawnicy czy adwokaci na pewno rozwiążą Twoje problemy. Wyszukaj w naszym katalogu odpowiednią usługę i dowiedz się na co możesz liczyć w jej zakresie. Tutaj porównasz oferty kancelarii, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tę, która spełnia Twoje oczekiwania.

Prawo gospodarcze

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego. Zajmujemy się:

 • reprezentacją w postępowaniach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, spółkami prawa handlowego,
 • doradztwem i sporządzaniem pism procesowych, a także umów.

Prawo gospodarcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje reprezentacje w sprawach m. in. o:

 • rozwód, separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • alimenty, ustalenie kontaktów, władzę rodzicielską.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo spadkowe

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa spadkowego.
Zajmujemy się reprezentacją w sprawach m. in. o: stwierdzenie nabycia praw do spadku, podział spadku, roszczenia o zachowek.

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Zajmujemy się udzielaniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego. Świadczymy usługi związane z:

 • reprezentacją os. fizycznych/przedsiębiorców oraz spółek w sprawach z zakresu szeroko pojmowanego prawa cywilnego, w sporach cywilnych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym
 • reprezentacją w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia
 • reprezentacją w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych
 • reprezentacją w postępowaniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • opiniowaniem, doradztwem,
 • sporządzaniem projektów umów.

Prawo cywilne

Prawo karne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Kancelaria zapewnia pomoc prawną z zakresu prawa karnego:

 • obronę podejrzanych/oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • reprezentacje pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (sprawy o odroczenie wykonania kary warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.)
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych m.in. apelacji, zażaleń, kasacji, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo karne

Szkolenie RODO dla gabinetów kosmetologicznych i medycyny estetycznej

Wykonawca: Azzurro Polska Adam Sosnowski

Bagatelizowanie obowiązku przystosowania gabinetu do wymogów RODO może spowodować w przypadku kontroli konsekwencje i kary pieniężne.
W skład oferty wchodzi przygotowanie dokumentów w gabinecie, poprzedzone wywiadem dotyczącym jakie dane w gabinecie są przetwarzane, tak aby dokumentacja stworzona była konkretnie pod daną firmę. Spotkanie trwa 5 godzin.
Zakres czynności to:
1. Przygotowanie informacji o obowiązkach administratora
2. Zapoznanie pracowników z zasadami przetwarzania.
3. Omówienie kategorii danych.
4. Omówienie informacji dotyczących Inspektora ochrony danych osobowych.
5. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania.
6. Opracowanie Polityki bezpieczeństwa informacji.
7. Opracowanie Polityki zarządzania systemem informatycznym.
8. Opracowanie Polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń.
9. Przygotowanie wzoru klauzul informacyjnych dla pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów.
10. Przygotowanie wzoru upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
11. Przygotowanie Umowy powierzenia.
12. Prowadzenie kampanii marketingowych: Facebook, telefon, mail.

Cena: 999 zł

Szkolenie RODO dla gabinetów kosmetologicznych i medycyny estetycznej

Porady prawne

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kwietniewska

Dla klientów indywidualnych udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Porady prawne

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kwietniewska

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, prawa handlowego i rejestracji spółek.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Edyta Wojnarowska

prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych

prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych

Pomoc w rozwiązywaniu sprawy klienta

Wykonawca: Biuro Obsługi Prawnej Consulus

• Regulowanie stanów prawnych nieruchomości
• Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności.
• Spisywanie umów dla osób fizycznych oraz mikro i małych przedsiębiorców. Dla przykładu są to umowy: dzierżawy, najmu, o dzieło, darowizny, kupna itp.
• Piszemy pisma do Sądów i Urzędów. Są to pozwy, wnioski, odwołania, apelacje, skargi itp. Napisanie pisma poprzedzone jest krótką poradą prawną. Udzielamy wszelkich informacji związanych ze sprawą.
• Przygotowujemy plany spadkowe. Przekazujemy niezbędną wiedzę osobom, które chcą na przyszłość rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Podpowiadamy jak zarządzić tym majątkiem. Jest to temat niezałatwiony u zdecydowanej większości osób. Spisujemy testamenty, przygotowujemy ich projekty.
• Dokonujemy innych czynności prawnych zleconych przez klientów np. sprawy zabezpieczeń wierzytelności (zastaw, hipoteka, weksel).

Pomoc w rozwiązywaniu sprawy klienta

Sprawy administracyjne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem stron w postępowaniu administracyjnym, w tym pisaniem odwołań od decyzji organów administracyjnych, jak również skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawy administracyjne

Sprawy karne i wykroczeniowe

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria Adwokata Angeliny Misiak reprezentuje Klientów w sprawach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie sądowym. Adwokat występuje nie tylko w roli obrońcy, lecz również jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Sprawy karne i wykroczeniowe

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Adwokat Angelina Misiak pomaga Klientom w postępowaniach, mających na celu stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości lub rzeczy ruchomych.

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości

Podział majątku wspólnego małżonków

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Kancelaria zajmuje się sprawami majątkowymi byłych małżonków - prowadzi rozmowy, jak również reprezentuje Klientów w Sądzie w sprawach o podział majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego małżonków

Stwierdzenie nabycia spadku

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Adwokat Angelina Misiak prowadzi sprawy spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zapłatę zachowku, sprawy o dział spadku czy sprawy o wydziedziczenie.

Stwierdzenie nabycia spadku