Usługi prawne - Radcy prawni, notariusze, prawnicy i adwokaci

Prawo dla laika jest wyjątkowo skomplikowaną i zawiłą dziedziną. Jeśli zmagasz się z jakimiś niejasnymi dla Ciebie zapisami lub trudności sprawia Ci interpretacja prawa, z pewnością pomoże Ci w tym cała rzesza specjalistów. Radcy prawni, notariusze, prawnicy czy adwokaci na pewno rozwiążą Twoje problemy. Wyszukaj w naszym katalogu odpowiednią usługę i dowiedz się na co możesz liczyć w jej zakresie. Tutaj porównasz oferty kancelarii, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tę, która spełnia Twoje oczekiwania.

Startupy i fundusze VC

Wykonawca: Business Law House Adwokaci Jakubiec i Lenczewski sp.p

Korzyści dla Startupów:

-pomoc w przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych.

-pomoc w spełnieniu szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności;

-przygotowanie i weryfikacja regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu oraz rozwoju danego rozwiązania;

-zapewnienie zgodności z otoczeniem prawnym działalności Startupu (RODO, UOKIK, UKE, itp.);

-zapewnienie doradztw w zakresie zapewnienia ochrony własności intelektualnej Startupów (rejestracja znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych);

-udzielanie porad prawnych, a także przygotowywanie oraz weryfikacja projektów umów i innych dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym;

-zapewnienie doradztw w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz know-how;

-opracowanie umów wdrożeniowych oraz SLA dla przygotowanych rozwiązań lub innowacji;

-regulacja stosunków prawnych opartych na współpracy z Odbiorcami Technologii;

-rozwój świadomości prawnej Startupów.

Fundusze VC wspieramy w zakresie:

-obsługi procesu inwestycyjnego od A do Z;

-przygotowania term-sheets;

-negocjowania umów inwestycyjnych;

-prawnego i podatkowego due diligence;

-obsługi prawnej związanej z wchodzenie i wychodzeniem z inwestycji;

Startupy i fundusze VC

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Wykonawca: Business Law House Adwokaci Jakubiec i Lenczewski sp.p

Wspieramy lekarzy w zakresie:
-obrony interesów lekarzy podczas negocjacji i sporów sądowych;
-spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności;
-opiniowania i sporządzania umów;
-postępowań przed NFZ;
-postępowań administracyjnych;
-zapewnienia zgodności działania z prawem, w celu zapobiegania strat finansowych lub utraty reputacji;

Wspieramy farmaceutów w zakresie:
-spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem apteki
-marketingu, sprzedaży i dystrybucji produktów farmaceutycznych;
-postępowań administracyjnych, również przed WIG i GIF;
-opiniowania i sporządzania umów;
-zapewnienia zgodności działania z prawem, w celu zapobiegania strat finansowych lub utraty reputacji;

Wspieramy przedstawicieli biznesu medycznego w zakresie:
-kompleksowej obsługi z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa podatkowego;
-spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności podmiotów leczniczych;
-opiniowania i sporządzania umów;
-postępowań przed NFZ;
-postępowań administracyjnych;
-obsługi prawnej badań klinicznych;
-zapewnienia zgodności działania z prawem, w celu zapobiegania strat finansowych lub utraty reputacji

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Prawo upadłościowe

Wykonawca: Business Law House Adwokaci Jakubiec i Lenczewski sp.p

Prawo upadłościowe - pomagamy wybrnąć z trudności związanych z ogłoszeniem upadłości, tak aby nasi Klienci mieli szanse na tzw. nowy start. Wzajemnie uzupełniające się specjalizacje członków zespołu pozwalają na holistyczne podejście, które pozwoli naszym Klientom przejść przez ten proces możliwie bezboleśnie. Z takim samym zaangażowaniem reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych bacząc, by ich interesy zostały zaspokojone w jak największym stopniu.

Prawo upadłościowe

Prawo konkurencji

Wykonawca: Business Law House Adwokaci Jakubiec i Lenczewski sp.p

Wiemy, że czyny nieuczciwej konkurencji są bardzo często wyrafinowanymi działaniami rowadzonymi bardzo pod pozorem legalnej działalności. Mamy doświadczenie w sprawach związanych z podszywaniem się pod innego przedsiębiorcę, wykorzystywaniem jego znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej, ograniczaniem dostępu do rynku oraz naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednocześnie służymy pomocą tym Klientom, którzy niesłusznie zostali o takie działania posądzeni.

Prawo konkurencji

Prawo nieruchomości

Wykonawca: Business Law House Adwokaci Jakubiec i Lenczewski sp.p

Zajmujemy się tematyką obrotu nieruchomościami, ich komercjalizacji, najmu, dzierżawy, realizacji inwestycji budowlanych, umów zawieranych w procesie budowlanym, wywłaszczeń. Prowadzimy również spory sądowe i postępowania administracyjne, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji lub korzystania z nieruchomości.

Prawo nieruchomości

Prawo spółek

Wykonawca: Business Law House Adwokaci Jakubiec i Lenczewski sp.p

Zakładanie, funkcjonowanie, łączenie, dzielenie oraz przekształcenia spółek handlowych. Dzięki odpowiednio sporządzonym umowom inwestycyjnym pomagamy ułożyć relacje między wspólnikami.

Prawo spółek

Prawo gospodarcze

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego. Zajmujemy się:

 • reprezentacją w postępowaniach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, spółkami prawa handlowego,
 • doradztwem i sporządzaniem pism procesowych, a także umów.

Prawo gospodarcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje reprezentacje w sprawach m. in. o:

 • rozwód, separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • alimenty, ustalenie kontaktów, władzę rodzicielską.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo spadkowe

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa spadkowego.
Zajmujemy się reprezentacją w sprawach m. in. o: stwierdzenie nabycia praw do spadku, podział spadku, roszczenia o zachowek.

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Zajmujemy się udzielaniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego. Świadczymy usługi związane z:

 • reprezentacją os. fizycznych/przedsiębiorców oraz spółek w sprawach z zakresu szeroko pojmowanego prawa cywilnego, w sporach cywilnych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym
 • reprezentacją w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia
 • reprezentacją w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych
 • reprezentacją w postępowaniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • opiniowaniem, doradztwem,
 • sporządzaniem projektów umów.

Prawo cywilne

Prawo karne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka adwokat Ewelina Andros

Kancelaria zapewnia pomoc prawną z zakresu prawa karnego:

 • obronę podejrzanych/oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • reprezentacje pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (sprawy o odroczenie wykonania kary warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.)
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych m.in. apelacji, zażaleń, kasacji, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo karne

Szkolenie RODO dla gabinetów kosmetologicznych i medycyny estetycznej

Wykonawca: Azzurro Polska Adam Sosnowski

Bagatelizowanie obowiązku przystosowania gabinetu do wymogów RODO może spowodować w przypadku kontroli konsekwencje i kary pieniężne.
W skład oferty wchodzi przygotowanie dokumentów w gabinecie, poprzedzone wywiadem dotyczącym jakie dane w gabinecie są przetwarzane, tak aby dokumentacja stworzona była konkretnie pod daną firmę. Spotkanie trwa 5 godzin.
Zakres czynności to:
1. Przygotowanie informacji o obowiązkach administratora
2. Zapoznanie pracowników z zasadami przetwarzania.
3. Omówienie kategorii danych.
4. Omówienie informacji dotyczących Inspektora ochrony danych osobowych.
5. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania.
6. Opracowanie Polityki bezpieczeństwa informacji.
7. Opracowanie Polityki zarządzania systemem informatycznym.
8. Opracowanie Polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń.
9. Przygotowanie wzoru klauzul informacyjnych dla pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów.
10. Przygotowanie wzoru upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
11. Przygotowanie Umowy powierzenia.
12. Prowadzenie kampanii marketingowych: Facebook, telefon, mail.

Cena: 999 zł

Szkolenie RODO dla gabinetów kosmetologicznych i medycyny estetycznej

Porady prawne

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kwietniewska

Dla klientów indywidualnych udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Porady prawne

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kwietniewska

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, prawa handlowego i rejestracji spółek.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Edyta Wojnarowska

prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych

prowadzenie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych