Usługi prawne - Radcy prawni, notariusze, prawnicy i adwokaci

Prawo dla laika jest wyjątkowo skomplikowaną i zawiłą dziedziną. Jeśli zmagasz się z jakimiś niejasnymi dla Ciebie zapisami lub trudności sprawia Ci interpretacja prawa, z pewnością pomoże Ci w tym cała rzesza specjalistów. Radcy prawni, notariusze, prawnicy czy adwokaci na pewno rozwiążą Twoje problemy. Wyszukaj w naszym katalogu odpowiednią usługę i dowiedz się na co możesz liczyć w jej zakresie. Tutaj porównasz oferty kancelarii, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tę, która spełnia Twoje oczekiwania.

Wirtualne biuro

Wykonawca: e-prawnik przedsiębiorca bez ZUS

Świadczymy usługi

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Wykonawca: Voal Sp. z o.o. - Tłumaczenia, Wirtualne Biuro, Księgowość

Oferujemy pomoc prawną związaną z zatrudnianiem cudzoziemców. Nasi konsultanci na mocy pełnomocnictwa zajmą się całym procesem od A do Z. Przypilnujemy terminów, złożymy wnioski, zgłosimy informacje do urzędów. Ponadto proponujemy także obsługę kadrowo-księgową w języku obcym oraz sporządzanie dwujęzycznych umów. Pamiętaj! Bez odpowiedniego dokumentu z urzędu regulującego legalny pobyt i pracę możesz ściągnąć na swoją firmę, ale także na potencjalnego pracownika wiele problemów. Zapraszamy do współpracy!

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Usługi prawne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria świadczy usługi w lokalu Kancelarii siedzibie Klienta lub w innym, uzgodnionym z Klientem miejscu.

Klauzula informacyjna dotycząca administrow. Państwa danymi osobowymi.

Wykonawca: Makstol, Dom i Ogród inż. Kazimierz Żółtek

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest: Makstol, Dom i Ogród inż. Kazimierz Żółtek, ul. Akacjowa 8, 27-570 Iwaniska.

2. Państwa dane otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas, oznacza to realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w komunikacji z użytkownikiem naszej strony internetowej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji żądanych usług.

4. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacja usług oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgody z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą.

6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Prawo dla Działu Zakupów. Skuteczne i bezpieczne zawieranie umów

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prawa istotnych z punktu widzenia kompetencji działu zakupów. Udział w szkoleniu ma za zadanie przybliżyć obowiązujące regulacje prawne i obowiązki w procesie ustalania warunków umów, ich negocjowania oraz realizacji. Zostaną omówione również potencjalne problemy jakie mogą pojawiać się w związku z nieprawidłową konstrukcją umowy zakupowej oraz niewłaściwą ochroną interesów stron. Ponadto podczas szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, by rozwiać pojawiające się wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu omawianej tematyki.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do analizy czynności poprzedzających zawarcie umowy, konstrukcji zapytania ofertowego oraz praw i obowiązków stron podczas negocjacji warunków umowy. Przedstawione zostaną krok po kroku kolejne etapy konstruowania umowy aż do jej zawarcia. Zaprezentowane zostaną ponadto sytuacje, w których dochodzi do zmian w umowie i jej przekształceń oraz skutków prawnych dokonanych modyfikacji. Wnikliwej analizie zostaną poddane zabezpieczenia stosowane w umowach zakupowych, ich rodzaje i właściwy dobór, by jak najlepiej zabezpieczyć wykonanie umowy i interesy obu stron. Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do Działów Zakupów.Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie poprawnego konstruowania umów zakupowych. Poznają ich rodzaje, zasady tworzenia oraz kluczowe zapisy obowiązujące w umowach. Istotna, z punktu widzenia ochrony własnych interesów, jest także umiejętność wprowadzenia do konkretnej umowy właściwych zabezpieczeń, którą Uczestnicy nabędą podczas szkolenia. Ponadto dowiedzą się jakie błędy są najczęściej popełniane na etapie tworzenia umów i jak się ich wystrzegać. 


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

prezentacja Power Point
interaktywny wykład
warsztaty
case study - analiza przypadku

Cena: 1480 zł

Prawo dla Działu Zakupów. Skuteczne i bezpieczne zawieranie umów

Obsługa prawna

Wykonawca: Solid Partner Księgowość Sp. z o.o. Sp. k

W ramach takiego modelu współpracy oferujemy w szczególności:

świadczenie bieżących usług księgowych z zawartym w umowie wsparciem prawnym w kwestiach wątpliwych, dla ograniczenia ryzyka zakwestionowania skuteczności podatkowej przyjętych rozwiązań,
opiniowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych lub projektów umów pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych z zagwarantowaniem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym,
optymalizacja prawno-podatkowa transakcji majątkowych z uwzględnieniem przyszłej sukcesji w rodzinie oraz minimalizacji obciążeń w zakresie podatku od spadków i darowizn;
sukcesja prawno-podatkowa funkcjonujących w chwili otwarcia spadku działalności gospodarczych;
przygotowywanie wniosków o wydanie pisemnej, wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w konkretnych przypadkach,
sporządzanie informacji i opinii podatkowych obejmujących podatki dochodowe (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek VAT oraz podatki lokalne (w tym podatek od nieruchomości), a także podatek od czynności cywilnoprawnych,
przeglądy prawidłowości rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (audyty prawno-podatkowe);
zastępstwo w postępowaniach podatkowych – reprezentacja zarówno przed organami administracji podatkowej, jak i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi (w tym sprawy o odszkodowania kierowane przeciwko administracji podatkowej),
reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych.

Obsługa prawna

Audyt dla firm KREPTD

Wykonawca: ECP Szwed Łukasz

Oferta naszej firmy obejmuje między innymi przeprowadzanie audytów dla firm KREPTD razem z zaleceniami naprawczymi.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ewidencjowaniu, rozliczaniu kierowców zawodowych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Audyt dla firm KREPTD

Audyt dla firm samorozliczających kierowców

Wykonawca: ECP Szwed Łukasz

Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów firm samorozliczających kierowców.
Zakres współpracy obejmuje sprawdzanie dokumentacji pod kątem ewentualnej kontroli ZUS, PIP, ITD, US.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy profesjonalną pomoc na terenie całej Polski.

Audyt dla firm samorozliczających kierowców

Obrona w sprawach karnych

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow zajmuje się obroną w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Sporządzamy pisma procesowe, w szczególności środków zaskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
Prowadzimy sprawy związane z:
- przestępstwami i wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, przekroczenie prędkości)
- przestępstwami z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani (handel narkotykami, posiadanie narkotyków i substancji zakazanych),
- przestępstwami przeciwko mieniu (kradzież, włamanie, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo i paserstwo, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, fałszerstwo dokumentów, przestępstwa korupcyjne,
- przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwami z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Obrona w sprawach karnych

Przestępstwa naroktykowe - pomoc adwokata

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow prowadzi sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa narkotykowe (handel narkotykami art. 59 ustawy, posiadanie narkotyków i substancji zakazanych art. 62 w/w ustawy). Udzielamy porad prawnych, omawiamy aspekty najkorzystniejszego dla klienta prowadzenia i zakończenia sprawy. Przygotowujemy także dokumentację, wnikliwie analizujemy materiał dowodowy.

Przestępstwa naroktykowe - pomoc adwokata

Odwołania od decyzji emerytalnych

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu rent i emerytur mundurowych, zwłaszcza wojskowych (ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin). Zapewniamy kompleksową analizę decyzji emerytalnej lub rentowej oraz udzielamy porad prawnych. Sporządzamy odwołania od decyzji emerytalnych i reprezentujemy przed sądem osoby składające odwołania.

Odwołania od decyzji emerytalnych

Wykroczenia w ruchu drogowym - pomoc prawna

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Romanow

Kancelaria oferuje porady i reprezentację we wszelkich postępowaniach związanych z ruchem drogowym. Nasza oferta obejmuje:
- przestępstwa i wykroczenia p-ko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne ar 177 k.k.,
- naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym - stłuczki art. 86 k. w.,
- prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości art. 178 i 178 a k.k.,
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień, przekroczenie prędkości).

Wykroczenia w ruchu drogowym - pomoc prawna

Prawo celne w praktyce

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa celnego, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji międzynarodowego obrotu towarowego. Tematyka szkolenia ma na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę niezbędną do prawidłowej i efektywnej obsługi celnej towarów, z uwzględnieniem tzw. uproszczeń celnych. Informacje te są kluczowe, również w kontekście planowanego przez Wielką Brytanię wyjścia z Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/prawo-celne-w-praktyce-konsekwencje-celne-Brexitu-2019-10-03-gdansk.html

Cena: 880 zł

Prawo celne w praktyce

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/kodeks-pracy-po-nowelizacji-z-uwzglednieniem-najnowszych-zmian-2019-08-28-warszawa.html

Cena: 590 zł

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów zarządzania reklamacjami. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.
Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do istoty i pojęcia reklamacji, jak również zmian w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Zaprezentowany zostanie ponadto przebieg postępowania reklamacyjnego w firmie oraz pozycja konsumenta w procesie reklamacji. Niezwykle ważne jest także postępowanie przed Rzecznikiem Praw Konsumentów jak również postępowanie polubowne oraz sądowe w procesie reklamacji.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-reklamacjami-aspekty-prawne-2019-10-18-warszawa.html

Cena: 880 zł

Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne