Prawo pracy - wynagrodzenia

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo pracy - wynagrodzenia

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy.

Prawo pracy - wynagrodzenia

Prawo pracy - zwolnienia grupowe i indywidualne

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo pracy - zwolnienia grupowe i indywidualne

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy.

Prawo pracy - zwolnienia grupowe i indywidualne

Prawo pracy - uprawnienia związane z macierzyństwem, prawa ojca

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo pracy - uprawnienia związane z macierzyństwem, prawa ojca

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy.

Prawo pracy - uprawnienia związane z macierzyństwem, prawa ojca

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa spadkowego

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa spadkowego

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa cywilnego.

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa spadkowego

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa rodzinnego

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa rodzinnego

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa cywilnego.

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa rodzinnego

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa własności

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa własności

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa cywilnego.

Prawo cywilne - doradztwo w zakresie prawa własności

Sporządzanie odwołań i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjn

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo administracyjne - sporządzanie odwołań i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Sporządzanie odwołań i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjn

Przygotowywanie wniosków i pism urzędowych

Wykonawca: Constans - Szkolenia BHP | Szkolenia ZUS | Doradztwo Prawne

Prawo administracyjne - przygotowywanie wniosków i pism urzędowych

Właścicielom firm, pracodawcom i pracownikom proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Przygotowywanie wniosków i pism urzędowych

Przepisywanie protokołów rozpraw sporządzonych elektronicznie

Wykonawca: Justyna Bartz Kancelaria Radcy Prawnego

opis usługi dostępny na stronie internetowej

Prawo bankowe - doradztwo prawne

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Miąsko

Udzielamy pomocy przy sprawach związanych z działalnością banków, w szczególności prowadzimy negocjacji z bankami oraz proponujemy pomoc w procesie windykacyjnym.

Prawo bankowe - doradztwo prawne

Prowadzenie spraw o alimenty

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Miąsko

Prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem i obniżaniem alimentów, czy też uchyleniem obowiązku alimentacyjnego. Zajmujemy się również sprawami o zaprzeczenie ojcostwa.

Prowadzenie spraw o alimenty

Doradztwo personalne prawo pracy

Wykonawca: Progress Management Partners Sp. z o.o.

Oferowane przez nas usługi są związane z aspektami dotyczącymi prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów regulujących stosunek pracy, współpracę w oparciu o umowy cywilno-prawne (umowa zlecenia, kontrakt menedżerski) oraz doradztwo w doraźnych przypadkach, wynikających z nowelizacji regulacji prawnych. Proponowane wsparcie obejmuje zarówno porady ze strony wykwalifikowanych prawników, jak również praktyków w dziedzinie administracji personalnej.

Doradztwo personalne prawo pracy

Zamówienia publiczne - doradztwo, pomoc prawna

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

Pomoc prawna, doradztwo i szkolenia z zakresu obsługi zamówień publicznych: oferta dla zamawiających, oferta dla wykonawców, szkolenia, odwołania oraz reprezentacja przed KIO, pomoc przy kosztach niekwalifikowanych, realizacja zamówień w ramach projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zamówienia publiczne - doradztwo, pomoc prawna

Oferta dla Zamawiających

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

Oferta Kancelarii Zamówień Publicznych skierowana jest również do wszystkich instytucji z sektora finansów publicznych zobowiązanych do przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych. Przedstawiamy poniżej przewidywane formy współpracy oraz wsparcia.

1) realizacja procedur związanych z udzieleniem zamówienia we wszystkich przewidzianą Ustawą Prawo Zamówień Publicznych trybach:
przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zamówienia z wolnej ręki, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna,
2) realizacja zamówień pn. 14 tys. euro przy uwzględnieniu zasad równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasady jawności,
3) sporządzanie opinii oraz ekspertyz z zakresu zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych również w sytuacjach zagrożenia kosztami niekwalifikowanymi czy w sytuacjach wyłączenia,
4) pomoc oraz doradztwo przy kontroli i odwołania

Oferta dla Wykonwców

Wykonawca: Kancelaria Zamówień Publicznych

Oferta Kancelarii Zamówień Publicznych skierowana jest również do przedsiębiorstw i firm z sektora prywatnego występujących na rynku zamówień publicznych w roli wykonawców. Przedstawiamy poniżej najczęściej oferowane formy współpracy i wsparcia.

1) zapewniamy doradztwo i pomoc w zakresie przygotowywania oferty jak również stanowimy wsparcie podczas realizowanego przez Zamawiającego procesu udzielania zamówienia publicznego w zakresie możliwości zadawania zapytań do SIWZ, wnoszenia środków ochrony prawnej w tym odwołania oraz zawiadamiania Zamawiającego o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy PZP w trybie art. 180 oraz 181 Ustawy Pzp (wraz z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą), prawidłowego dokonywania wglądu do ofert i oceny konkurencyjnych ofert, ocena zapisów SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówienia w kontekście zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji,
2) doradztwo oraz pomoc w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej w tym odwołania