Doradztwo bhp i p.poż

Wykonawca: Behapowiec PHU Janusz Stasiak

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla przedsiębiorstw.

Doradztwo bhp i p.poż

Abonament Platinum

Wykonawca: Kancelaria Radców Prawnych Katarzyna Gedliczka-Kosman, Wojciech Kosman s.c.

Platinum

  • – 900,00 netto / miesiąc – do 18 godzin pracy prawnika w miesiącu

1. Osobiste porady prawne – w siedzibie kancelarii, telefonicznie i przez internet;
2. Sprawdzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z podstawową działalnością gospodarczą Klienta;
3. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych związanych z podstawową działalnością gospodarczą Klienta;
4. Windykacja wierzytelności – przygotowanie wezwania do zapłaty w formie listu adwokackiego (do 15 faktur w skali miesiąca);
5. Przygotowywanie opinii prawnych;
6. Prowadzenie negocjacji na rzecz Klienta

  • Informacje dotyczące pakietów abonamentowych nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 900 zł

Abonament Platinum

Abonament Gold

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego KOSMAN Katarzyna Gedliczka - Kosman

Gold – 650,00 netto / miesiąc – do 12 godzin pracy prawnika w miesiącu

1. Osobiste porady prawne – w siedzibie kancelarii, telefonicznie i przez internet;
2. Sprawdzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z podstawową działalnością gospodarczą Klienta;
3. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych związanych z podstawową działalnością gospodarczą Klienta;
4. Windykacja wierzytelności – przygotowanie wezwania do zapłaty w formie listu adwokackiego (do 10 faktur w skali miesiąca);
5. Reprezentowanie Klienta przed sądem w sprawach o zapłatę (do 2 spraw na biegu) – Klient pokrywa koszty opłat sądowych oraz związane ze sprawą wydatki; abonament obejmuje do 2 rozpraw na sprawę, każda następna płatna odrębnie); zasądzone koszty zastępstwa procesowego przypadają radcy prawnemu reprezentującemu Klienta;
6. Przygotowywanie opinii prawnych;

Informacje dotyczące pakietów abonamentowych nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 650 zł

Abonament Gold

Abonament Silver

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego KOSMAN Katarzyna Gedliczka - Kosman

Silver – 300,00 netto / miesiąc – do 6 godzin pracy prawnika w miesiącu

1. Osobiste porady prawne – w siedzibie kancelarii, telefonicznie i przez Internet;
2. Sprawdzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z podstawową działalnością gospodarczą Klienta;
3. Windykacja wierzytelności – przygotowanie wezwania do zapłaty w formie listu adwokackiego (do 5 faktur w skali miesiąca);

Informacje dotyczące pakietów abonamentowych nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 300 zł

Abonament Silver

Szkolenie "Ochrona danych osobowych w praktyce"

Wykonawca: Kancelaria Pietruk s.c. Centrum Szkoleń

Termin szkolenia
29 marzec 2013 r.
24 kwietnia 2013 r.
21 maja 2013 r.
21 czerwca 2013 r.
12 lipca 2013 r.
30 sierpnia 2013 r.
30 września 2013 r.

MIEJSCE SZKOLENIA I CZAS TRWANIA:
- 1 dzień x 8 godz. szkoleniowych, (godz. 10.00-16.30)
- Warszawa, sala konferencyjna

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
1. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawy prawne ochrony danych osobowych.
2. Dostęp do informacji i jego granice a ochrona danych osobowych.
3. Czym są dane osobowe? Co to jest zbiór danych?
4. Czym jest przetwarzanie danych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Kiedy jest dopuszczalne przetwarzanie danych.
6. Prawa i obowiązki osoby, której dane są przetwarzane.
7. Dane osobowe pracowników - przetwarzanie i zabezpieczenie.
8. Warsztaty - Udostępnianie danych osobowych.
9. Uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Zabezpieczenie danych osobowych.
11. Administratorzy danych .
12. Warsztaty - Rejestracja zbiorów. Zasady związane z ochron

Cena: 350 zł

Szkolenie

Szkolenie - Egzekucja w administracji.

Wykonawca: Kancelaria Pietruk s.c. Centrum Szkoleń

TERMIN SZKOLENIA:
Termin 1: 8 kwietnia 2013 r.
Termin 2: 12 czerwca 2013 r.
Termin 3: 29 sierpnia 2013 r.

MIEJSCE SZKOLENIA I CZAS TRWANIA:
- 1 dzień x 8 godz. szkoleniowych, (godz. 10.00-16/16.30)
- Warszawa, \sala konferencyjna

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawy prawne oraz zakres egzekucji w administracji.
Zasady prowadzenia egzekucji.
Podmioty postępowania egzekucyjnego.
Właściwość organu (miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna),
Egzekucja należności:
- egzekucja z pieniędzy,
- egzekucja z wynagrodzenia,
- egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
- egzekucja z rachunków bankowych,
- egzekucja z nieruchomości i ruchomości,
- egzekucja z pozostałych źródeł.
Mechanizmy egzekwowania:
- grzywna w celu przymuszenia,
- wykonanie zastępcze,
- odebranie rzeczy ruchomej,
- odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
- przymus bezpośredni.
Wszczęcie postęp

Cena: 350 zł

Szkolenie - Egzekucja w administracji.

Szkolenie - Księga wieczysta i hipoteka w praktyce.

Wykonawca: Kancelaria Pietruk s.c. Centrum Szkoleń

TERMIN SZKOLENIA:
Termin 1: 23 kwietnia 2013 r.
Termin 2: 5 lipca 2013 r.

MIEJSCE SZKOLENIA I CZAS TRWANIA:
- 1 dzień x 8 godz. szkoleniowych, (godz. 10.00-16.30)
- Warszawa, sala konferencyjna

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Hipoteka – istota instytucji.
Zasady hipoteki.
Hipoteki wpisane do ksiąg wieczystych, w których właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
Zakres nowelizacji, w tym pozostałe zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.
Najważniejsze zmiany w regulacjach dotyczących statusów prawnych nieruchomości, wprowadzone przy okazji nowelizacji.
Omówienie działu IV księgi wieczystej (zawierającego wpisy dotyczące hipotek i wierzytelności hipotecznych) – warsztaty
Zmiany w regulacjach dotyczących hipoteki:
a) przedmiot zabezpieczenia;
b) podział hipoteki;
c) zmiany przepisów odnoszących się do zakresu zabezpieczenia hipoteką odsetek oraz do rozgraniczenia między hipoteką zwykłą a hipoteką kaucyjną;

Cena: 350 zł

Szkolenie - Księga wieczysta i hipoteka w praktyce.

Szkolenie - Kodeks postępowania administracyjnego od wszczęcia post

Wykonawca: Kancelaria Pietruk s.c. Centrum Szkoleń

TERMIN SZKOLENIA:
Termin 1: 22 kwietnia 2013 r.
Termin 2: 20 maja 2013 r.
Termin 3: 26 sierpnia 2013 r.

MIEJSCE SZKOLENIA I CZAS TRWANIA:
- 1 dzień x 8 godz. szkoleniowych, (godz. 10.00-16/16.30)
- Warszawa, sala konferencyjna

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawy prawne. Zasady postępowania administracyjnego.
Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010-2012. Omówienie kluczowych zmian i ich wpływ na postępowanie administracyjne.
Wszczęcie postępowania administracyjnego. Różnice w procedurze – postępowanie z urzędu a postępowania na wniosek. Obowiązki organu.
Metryka sprawy.
Właściwość. Spór o właściwość. Przekazanie według właściwości.
Postępowanie przed organem pierwszej instancji – zasady, obowiązki, dobre praktyki.
Skarga na bezczynność organu. Nowość – skarga na przewlekłość postępowania.
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
Strona i uczestnicy w postępowaniu administracyjnym –

Cena: 350 zł

Szkolenie - Kodeks postępowania administracyjnego od wszczęcia post

Usługi adwokackie

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adam Ziętka

proces karny, proces cywilny, postępowanie przed wszystkimi Sądami i instytucjami, porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe

Dokumentacja Przetargowa SIWZ SWZ Meble Przetargi na meble

Wykonawca: Otm- Odbiory Techniczne Mebli, Rzeczoznawstwo Meblowe, Jarosław Raszczuk

Dokumentacja Przetargowa SIWZ SWZ Meble Przetargi na Meble
Rzeczoznawca Meblowy
Tworzenie dokumentacji przetargowej dla instytucji publicznych
mgr inż Jarosław Raszczuk

Dokumentacja Przetargowa SIWZ SWZ Meble Przetargi na meble

SWZ SIWZ Dokumentacja Przetargowa na meble

Wykonawca: Otm- Odbiory Techniczne Mebli, Rzeczoznawstwo Meblowe, Jarosław Raszczuk

Rzeczoznawca Meblowy. Analizy oraz tworzenie SiWZ oraz SWZ.
Dokumentacja przetargowa. Pomoc w przetargach na meble zamawiane przez
Instytucje Państwowe

SWZ SIWZ Dokumentacja Przetargowa na meble

SIWZ Rzeczoznawca Meblowy Dokumentacje przetargowe Przetargi

Wykonawca: Otm- Odbiory Techniczne Mebli, Rzeczoznawstwo Meblowe, Jarosław Raszczuk

Dokumentacje Przetargowe SIWZ SWZ
Rzeczoznawca Meblowy
Przetargi na meble organizowane przez instytucje państwowe
Jarosław Raszczuk SITLiD

SIWZ Rzeczoznawca Meblowy Dokumentacje przetargowe Przetargi

Usługi prawnicze

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kędzierska

porady prawne, prowadzenie spraw w sądach, obsługa prawna

usługi prawnicze

Profesjonalna i skuteczna pomoc prawna

Wykonawca: AGACKA Katarzyna adwokat - Kancelaria Adwokacka

Adwokat świadczy skuteczną pomoc prawną i reprezentowanie osób, również przebywających na stałe za granicą, we wszelkiego rodzaju sprawach, tj. rozwody, władza rodzicielska, spadki, uregulowanie kwestii finansowych, występowanie jako strona przed notariuszem na terenie całego śląska oraz kraju

Profesjonalna i skuteczna pomoc prawna

Obsługa prawna firm Żywiec Czechowice

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Kurowski & Kołcon s.c.

Obsługa prawna firm