Dochodzenie odszkodowań - odzyskiwanie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych

Dochodzenie odszkodowania to proces, który musi być przeprowadzony wyjątkowo dokładnie. Dlatego bezpieczniej jest skorzystać z usług firm, które się tym zajmują. W naszej bazie usług znajdziesz biura i agencje specjalizujące się w odzyskiwaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Jeśli miałeś wypadek i nie dostałeś zadośćuczynienia, a wiesz, że Ci się ono należy, zwróć się o przyznanie odszkodowania komunikacyjnego. Na stronie znajdziesz wszystkie praktyczne informacje, które Ci w tym pomogą.

Ubezpieczenia na życie

Wykonawca: Andrzej Kałowski & Partnerzy

Odmowa wypłaty świadczenia w przypadku śmierci, poważnego zachorowania? Bank windykuje zaległość z kredytu hipotecznego, a ubezpieczyciel odmawia zapłaty z umowy ubezpieczenia sprzedanej przez bank przy zawarciu kredytu? Pobrano od Ciebie wysoką opłatę likwidacyjną przy rezygnacji z umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym? Bardzo często niezasadnie, z naruszeniem praw konsumenta.

Szkody w mieniu

Wykonawca: Andrzej Kałowski & Partnerzy

Szkoda całkowita w autocasco i małe odszkodowanie? Wypłata za zniszczony budynek dużo niższa niż kosztorys ekipy remontowej? Wezwanie do pokrycia kosztów uprzątnięcia autostrady po wypadku twojej ciężarówki? Weryfikujemy szkody z ubezpieczeń które sam kupiłeś jak i roszczenia innych podmiotów, które można pokryć z Twojej polisy OC.

Skup odszkodowań

Wykonawca: Amendo - Skup odszkodowań

Świadczymy usługi skupu odszkodowań powypadkowych. Siłą naszego zespołu jest to, że tworzą go prawdziwi znawcy prawa z dużym doświadczeniem. Ponad 30 lat na rynku odszkodowań pozwala nam pomagać naszym klientom w odzyskiwaniu znacznych kwot z odszkodowań w krótkim czasie.

Odszkodowania. Dochodzenie roszczeń

Wykonawca: PREMIUM ODSZKODOWANIA PAWEŁ RYBICKI

NIE POBIERAMY OPŁAT WSTĘPNYCH! NASZE WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE JEST OD NASZEJ SKUTECZNOŚCI!

Wypadki komunikacyjne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka

Prowadzimy sprawy z firmami ubezpieczeniowymi. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie za wypadki samochodowe, przy pracy i w rolnictwie, potrącenie pieszego bądź rowerzysty, a także za śmierć bliskiej osoby.

Odszkodowania za wypadki

Wykonawca: Partnerzy Finansowi-Odszkodowania

Odzyskamy dla Ciebie należne Ci odszkodowanie bez żadnych opłat wstępnych.

PRAWO ODSZKODOWAWCZE

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Kała

Świadczę pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy, osobom poszkodowanych w wyniku tzw. błędów medycznych, osobom pokrzywdzonych przestępstwem, osobom, które utraciły w wypadku członka najbliższej rodziny oraz przy likwidacji szkód majątkowych, AC, OC i innych.
Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne, osoby prawne, Skarb Państwa. Osoba odpowiedzialną jest zawsze podmiot, który wyrządził szkodę lub ponosi za nią odpowiedzialność.
W ramach ustalenia odpowiedzialności bierze się pod uwagę jaka szkoda wystąpiła, czy wynika ona ze zdarzenia, z którym ustawa wiąże obowiązek jej naprawienia i czy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem.
Zadośćuczynienie to zgodnie z art. 445 kodeksu cywilnego doznana krzywda czyli skutek zdarzenia związany z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu czy szkodą majątkową w postaci np. bólu, stresu, lęków, depresji ….
Kancelaria pomaga między innymi w zakresie :
dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC,

dochodzenia odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia AC,

wypadków w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,

dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski,

roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,

zadośćuczynień w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby,

dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu,

zadośćuczynień w przypadku śmierci bliskiej osoby,

zwrot kosztów organizacji pogrzebu,

odszkodowań za mienie, które zostało zniszczone w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń,

zadośćuczynień za doznaną krzywdę,

zwrotów kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji,

zwrotów utraconych dochodów,

renty na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb,

renty wyrównawczej z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,

odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,

odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd.

Zapraszam do Kontaktu.

Dochodzenie odszkodowań

Wykonawca: adwokat

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów, za wypadki komunikacyjne oraz z tytułu nie zrealizowanych umów.

Odszkodowania

Wykonawca: Kancelaria Prawno - Finansowa MZ sp. z o.o.

Odzyskujemy odszkodowania przysługujące poszkodowanym z zakresu spraw komunikacyjnych, ubezpieczeniowych i podobnym. Chętnie pomożemy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wspomożemy najbardziej potrzebującym.

Dochodzenie odszkodowań

Wykonawca: KancelariaRadcy Prawnego Lege Artis Arkadiusz Szymkiewicz

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie odszkodowań oraz zadośćuczynienia za doznane szkody.

Dochodzenie odszkodowań

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Supronowicz

Adwokat Marta Supronowicz oferuje pomoc w odzyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych. Oferta Kancelarii obejmuje odszkodowania powstałe w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypłat z tytułu szkody w mieniu,
 • błąd medyczny,
 • śmierć osoby bliskiej,
 • potracenie pieszego,
 • poślizgnięcie i upadek,
 • wypadek przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • wypadek rolniczy,
 • wypadki związane z uprawianiem sportu,
 • niesłuszne pozbawienie wolności,
 • brak uregulowanego stanu prawnego urządzeń przesyłowych- odszkodowanie za słupy energetyczne, rury gazowe i wodociągowe, urządzenia telekomunikacyjne na twojej działce,
 • zalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, szkody spowodowane przez działanie sił natury,
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik

Kancelaria Nasz Prawnik udziela pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynień za krzywdę, ból i cierpienie. Najczęściej są to postępowania dotyczące wypadków, wypadków przy pracy, szkód w mieniu, błędów w sztuce lekarskiej. Pomagamy dochodzić odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu, zajęcie gruntu pod urządzenia, przysługujących z tytułu służebności przesyłu. Reprezentujemy także pokrzywdzonego lub jego rodzinę w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku. Zapewniamy profesjonalne doradztwo z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków komunikowania się, również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uzyskiwanie odszkodowań

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Tuziemska

Oferta usług świadczonych przez naszą Kancelarię obejmuje udzielanie pomocy w skutecznym dochodzeniu roszczeń m.in.

 • z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych,
 • naruszeń dóbr osobistych,szkód doznanych w wyniku błędów medycznych.

Ponadto prowadzimy sprawy o rekompensatę i zadośćuczynienia przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz innym odpowiedzialnym osobom z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC i AC.nie. Działamy profesjonalnie i skutecznie. Zachęcamy do współpracy.

Odszkodowania wypadkowe

Wykonawca: KANCELARIA LEX-ECONOMIC mgr Zbigniew Piotr Bąk

Profesjonalne dochodzenie odszkodowań wypadkowych: komunikacyjnych, osobowych, pracowniczych.

Błędy medyczne,wypadki w pracy

Wykonawca: OMEGA Kancelarie Prawne Oddział w Tarnowskich Górach

Uzyskujemy odszkodowania za błędy medyczne nawet do 15 lat wstecz