Dochodzenie odszkodowań

Wykonawca: Kancelaria Doradców LIGOTERO

„LIGOTERO” działa na podstawie pełnomocnictwa, które upoważnia do występowania w imieniu swoich mandantów. Ponadto spisywana jest dwustronna umowa, która określa warunki współpracy, a także daje gwarancję, iż koszty prowadzenia sprawy są regulowane na zasadach prowizyjnych po uzyskaniu świadczenia.

Odszkodowania komunikacyjne i inne

Wykonawca: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. - O. Kraków

Pomagamy skutecznie uzyskać pieniądze w zakresie:

Odszkodowania za:

 • szkody osobowe z OC sprawców wypadków
 • szkody rzeczowe z OC sprawców wypadków
 • wypadki w gospodarstwach rolnych w zakresie OC rolnika
 • szkody rzeczowe
 • błędy medyczne
 • wypadki w pracy
 • wypadki wynikające z zaniedbań obowiązków

Przyjmujemy sprawy sięgające daty 10.08.1997r

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych i dopiero po wygranej sprawie pobieramy uzgodnione honorarium.

Odszkodowania komunikacyjne i inne

Odszkodowania Komunikacyjne, Majątkowe, Pracownic

Wykonawca: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. - O. Kraków

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach, uzyskujemy lub odzyskujemy należne odszkodowanie z tytułu OC sprawcy zdarzenia (wypłaty z OC komunikacyjnego, OC rolniczego, OC zawodowego).

Przyjmujemy sprawy dotyczące szkód rzeczowych (wypłaty z OC i AC) oraz majątkowych (np. powódź, pożar, utrata specjalistycznego sprzętu itp.).

Weryfikujemy sprawy po wypłatach odszkodowań lub odmowach wypłaty.

Odszkodowania Komunikacyjne, Majątkowe, Pracownic

ODSZKODOWANIA

Wykonawca: DELTA-LEX Sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Przedsiębiorstw

Miałeś wypadek w kraju lub za granicą, będąc kierowcą,pasażerem, pieszym lub rowerzystą .Potrzebujesz środki na leczenie i rehabilitację. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Ktoś z Twoich bliskich zmarł uczestnicząc w wypadku. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ,nawet jeśli już uzyskałeś odszkodowanie.
!!!BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH, WYPADKI DO 10 -CIU LAT WSTECZ!!!

ODSZKODOWANIA

Przygotowanie roszczeń, pomoc prawna

Wykonawca: FINANSE&UBEZPIECZENIA Bożena Ankier

Specjalistyczna pomoc zespołu konsultantów (prawników i lekarzy) w ocenie i przygotowaniu roszeń. Reprezentowanie przed Zakładami Ubezpieczeń, prowadzenie spraw sądowych.Działalność na terenie całego kraju.Możliwość dojazdu do klienta.

Odzyskiwanie odszkodowań od firm ubezpieczeniowyc

Wykonawca: AUTOEXPERT - Biuro Ekspertyz i Ocen Technicznych Pojazdów

• Pełna likwidacja szkód komunikacyjnych
• sporządzanie kalkulacji i ocen technicznych
• weryfikacja poprawności wykonania kalkulacji przez firmy ubezpieczeniowe
• określanie wartości pojazdów, odzyskiwanie odszkodowań, analiza wypadków drogowych łącznie z wykonywaniem opinii prywatnych dla potrzeb procesowych
• doradztwo powypadkowe
• opinie, analizy i rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych przeznaczone dla celów ubezpieczeniowych i sądowych
• szkody całkowite

Odszkodowania

Wykonawca: Korporacja Prawno-Finansowa Feniks

kazdy rodzaj odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań i roszczeń.

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Szczepaniak

Dochodzenie odszkodowań i roszczeń niezależnie od podstawy prawnej.

DRB

Wykonawca: Centrum Odszkodowań DRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Miałeś Wypadek ? POZNAJ SWOJE PRAWA
Pomożemy Ci uzyskać :
-Refundacja Kosztów Leczenie
-Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenie urazu, będącego skutkiem wypadku
-Odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego
-Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (startę moralną) wskutek śmierci osoby bliskiej
-Refundację Kosztów pochówku
-Zwrot utraconych dochodów, renty z towarzystw ubezpieczeniowych

DRB

Odszkodowania komunikacyjne, wypadek, kolizja

Wykonawca: Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza LEGE ARTIS

Reprezentujemy osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych.
W prowadzonych sprawach honorarium uzależnione jest od efektu w postaci uzyskania odszkodowania na rzecz poszkodowanego - bez opłat wstępnych.

Odszkodowania komunikacyjne, wypadek, kolizja

UZYSKIWANIE ODSZKODOWAŃ

Wykonawca: Kancelaria Renoma Renata Mazurek-Kujawa

uzyskujemy odszkodowania w imieniu i na rzecz osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach np. komunikacyjnych.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym związanych z dochodzeniem roszczenia.

SŁUPY I LINIE ENERGETYCZNE, ... - Odszkodowania

Wykonawca: Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Iwona Tęcza

POMOC W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI:

 • słupów energetycznych
 • transformatorów
 • rurociągów
 • linii telefonicznych
 • gazociągów
 • innych linii przesyłowych

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE nawet za 10 lat wstecz oraz czynsz za korzystanie w przyszłości z Twojej nieruchomości.

Inwestowanie finansowe,odszkodowania służebności przesyłu

Wykonawca: Centrum Marketingu Ekosan

5%?m-c przez ok 9 m-cy,8-15 %/m-c przez 12 m-cy,
oszczędzanie na zakup złota,
odszkodowania za słupy na posesjach,polach itp oraz inne służebności,
tańszy prąd u konkurencji

Odszkodowania, zadośćuczynienie

Wykonawca: Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi

Wypadek czy śmierć osoby bliskiej to tragedia. Tragedia osobista, ale często tez finansowa.

Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają albo ograniczają odszkodowania czy zadośćuczynienia. W takiej sytuacji pozostaje sąd, często prowadząca do ugody albo wyroku zasądzającego wysokie sumy na rzecz rodziny ofiary wypadku. Oferujemy swoje doświadczenie i profesjonalną pomoc.

Odszkodowania, zadośćuczynienie

Odszkodowania

Wykonawca: Alfa Centrum Finansowe

Pomagamy Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, rolniczych, za błędy medyczne, przy pracy,

Odszkodowania